Jay Adams

~ JUMALAN NIMI JA NEUVONTA ~
(Jatkoa opille Jumalasta)


Aika ajoin ihmiset tarvitsevat suuressa hädässä ja ahdingossa ollessaan usein jotain aivan erityistä, josta pitää kiinni koetuksensa aikana. Jumala on armossaan ilmoittanut itsensä kansalleen eri puolilla Raamattua sellaisia aikoja varten nimiä, jotka sopivat erityisesti noihin tilanteisiin. Kun Aabraham tunsi epävarmuutta ja sekaannusta Jumalan hänelle hänen vanhuutensa päivinä antaman lupauksen suhteen, me voimme lukea nämä lohduttavat ja rohkaisevat sanat: "Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän vuoden vanha, ilmestyi Herra [Jehovah] hänelle ja sanoi hänelle: 'Minä olen Jumala, Kaikkivaltias El-Shaddai (1.Moos.17:1). El-Shaddai! Miten noiden sanojen onkaan täytynyt elähdyttää hänen sieluaan, niin että hän tietäisi, että kaiken hänen heikkoutensa ja kyvyttömyytensä keskellä oli olemassa yksi, joka voisi taata lupaustensa käyvän toteen—El-Shaddai, joka on käännetty sanoiksi, 'Jumala, Kaikkivaltias', mutta joka merkitsee vielä paljon enemmän; se tarkoittaa samaa kuin 'Mahtava huolenpitäjä'. Tuo nimi kertoo Jumalan kaikkivaltiaasta ja loputtomasta voimasta ravita, tyydyttää ja varustaa. Abramin ei tarvinnut olla riippuvainen itsestään tai edes elämän olosuhteiden tavanomaisista vaikutuksista; El-Shaddai, jolla nimellä Jumala yleensä ilmoitti itsensä kantaisien aikoina, ilmaisi juuri sen, mitä Abramin (ja kaikkien kantaisien) oli tarpeen tietää—että heidän Jumalansa välitti heistä ja sekä tahtoi että kykeni voimassaan takaamaan huolenpitonsa kaikkivaltiaassa toiminnassaan. Kuinka moni neuvottava tarvitseekaan, että neuvoja kirjoittaa lähes mahdottomalta tuntuvan kotitehtävän ylle "Minä olen El-Shaddai"—1.Moos.17:1! Hän saattaisi myös kirjoittaa sulkuihin tuon nimen alle: "Mahtava huolenpitäjä".
Epäilevät, epävarmat kristityt, jotka ovat heikkoja uskossaan, tarvitsevat monella tavoin vahvistusta Jumalassa. Ehkä heitä vahvistaa parhaiten Jumalan ainutlaatuinen nimi Jehovah (tai oikeammin, Yahweh). On totta, että Jumala on mahtava huolenpitäjä, El-Shaddai; mutta tuo käsite ei aina kohtaa heikon, pelokkaan uskovan elämän ongelmien keskusta. Häntä täytyy jälleen muistuttaa elävästi liitosta kiinnipitävästä Jumalasta. Yahweh-nimi liittyy erityisesti kansansa kanssa liitossa olevaan Jumalaan. Tällä nimellä Jumala ilmaisi itsensä Moosekselle ja hänen kauttaa Israelille (vrt. 2.Moos.3:15). Sitä käytetään V.T:ssa noin 6800 kertaaa, UT:ssa sitä käytetään Jeesuksesta käyttäen kreikankielistä sanaa Kurios. Tuo nimi on lämmin ja henkilökohtainen käyttötavoiltaan. Itse asiassa se on eräs olla-verbin muoto, joka on käännetty vaihtelevasti ilmauksilla "minä olen se, joka minä olen", "minä olen", "minä olen koska minä olen" ja "minä tulen olemaan se, mikä minä tulen olemaan". Yahweh on hän, joka on "sama eilen, tänään ja iankaikkisesti". Sen tähden se merkitsee ennenkaikkea, että Jumala on luotettava. Ennen kaikkea tuo nimi vakuuttaa uskovalle, että Jumala pitää lupauksensa. Voiko neuvottava luottaa siihen, että Jumala tekee sen, minkä Hän lupaa Sanassaan? Tietenkin! Se on lupauksen ja itsepintaisen rakkauden Jumalan Yahwehn Sana!
Jumala ei ole ainoastaan ilmoittanut jotain luonnostaan ja luonteestaan nimiensä kautta, vaan Henkensä kautta Hän on myös johtanut palvelijansa kirjoittamaan muistiin niitä nimiä, joita he ovat Jumalasta käyttäneet ilmaistakseen kiitollisuuttaan siitä, mitä Hän on heidän hyväkseen tehnyt. Myös ne ovat hyvin hyödyllisiä neuvottavalle, varsinkin koska ne ovat syntyneet koetuksissa, joissa Jumalan ihmiset ovat havainneet Jumalan olevan uskollinen. On äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että myös nämä tällaiset nimet ovat Jumalan ilmoitusta—pikemminkin välillisesti kuin välittömästi annettuja—mutta kuitenkin nimiä, jotka Jumala on tarkoittanut itsestään ilmoitettavan. Hän itse on Henkensä kautta johtanut noiden nimien kirjaamista meidän rohkaisuksemme. Siitä syystä neuvojien tulisi käyttää niitä. Seuraavassa muutamia:

  1. Jehovah-Shammah = "Jehovah (Yahweh) on siellä"—vrt. Hesekiel 48:30-35 asiayhteyden kannalta (vars. jae 35), jossa tämä nimi esiintyy. Takaisin palaavat pakkosiirtolaiset löysivät Jehovan sieltä, kaupungista, jonka he rakentaisivat. Aina kun toimimme Jumalan ilmaiseman tahdon mukaisesti omassa elämässämme, me havaitsemme Hänen olevan siellä—johdattaen, siunaten, odottaen meitä siinä päämäärässä, jonka yritämme saavuttaa.
  2. Jehovah-Jireh = "Jehovah pitää huolen (että...)—vrt. 1. Moos.22:1-19 (vars. jae 14). Tämä raamatunkohta olosuhteineen yhdessä tuon nimen kanssa on liian tuttu, jotta sitä tarvitsisi selittää. Se ei kuitenkaan vähennä mitenkään sen kallisarvoisuutta, varsinkaan neuvottaville, joita pelottaa siirtyä eteenpäin sellaiseen suuntaan, joka vaikuttaa liian kyseenalaiselta, liian uhkaavalta, liian vaikealta heidän suoriutuakseen siitä. Jumala, joka piti huolen siitä, että Aabraham sai uhrikaritsan, joka piti huolen siitä, että ristillä oli Karitsa uhrattavaksi, huolehtii myös neuvottavien tarpeista.
  3. El-Roy = "Jumala, joka näkee"—vrt. 1.Moos.16:13. Rohkaiseva kertomus, joka liittyy tähän nimeen ja jonka tarkoituksena on tuoda toivoa myös nykyajan Hagareille, jotka vaeltavat yksin. Tämän yksinhuoltajan oli tärkeää tietää—niinkuin niin monien nykyäänkin—että joutuessamme kohtaamaan vaaroja ja epävarmuutta yksin, Jumalan lapset eivät oikeastaan ole täysin yksin. Jumala ei sivuuta ketään; Hän näkee jokaisen.
  4. Kallio—vrt. 5.Moos. 32:1-43 (vars. jae 4). Jumala, Kallio, on vankka, kestävä, suojeleva niinkuin vuoret Jerusalemin ympärillä—kaikkea tuota ja vielä paljon enemmän. Aika tai myllerrykset eivät voi muuttaa Häntä; Hän seisoo majesteettisena sen kaiken yläpuolella kuin torni. Usein hiljaa, mutta aina vahvana, Hän pysyy omiensa luotettavana pakopaikkana. Juuri sitä tarvitsevat kaikki neuvottavat—Kalliota. Jos hän tuntee Kristuksen omana Pelastajanaan—silloin hänellä on tuo Kallio!
  5. Jehovah-Nissi = "Jehova meidän viirimme"—vrt. 2.Moos. 17 (vars. jae 15). Neuvottavat tarvitsevat nimenomaan voittoa; voittoa vihollisista, koetuksista, kiusauksista. Miten he kykenisivät saavuttamaan voiton taisteluissaan? Vain yhdellä tavalla—etenemällä taisteluun Jumalan viirin alla. Se merkitsee lähtemistä rohkeasti kohti vihollista silloin, siellä ja siten kuin Jumala käskee; käyttäen ainoastaan niitä aseita ja sellaista strategiaa, johon Hän kehottaa. Jumala marssii siellä, missä Hänen viirinsä liehuu; Hänen viirinsä liehuu siellä, missä Hänen Sanansa käskyjä totellaan.

On monia muitakin nimiä: Herra on minun paimeneni (Ps. 23:1); Hän on Jehova meidän vahurskautemme (Jer. 23:6); Hän on "Sabaothin Herra Jumala—ts. sotajoukkojen Herra jne. Raamattuun luottava neuvoja etsii Raamatusta sellaista apua parhaan kykynsä mukaan. Jumalan nimissä on paljastettu paljon Jumalasta suhteessa Hänen kansaansa—josta kaikesta on apua niin neuvojille kuin neuvottavillekin.
Lopuksi vielä on eräs Nimi—joka helposti sivuutetaan, mutta joka on valtavan tärkeä—se on Kristuksen mieluimmin käyttämä nimitys Jumalasta, mutta jota Hän opetti meitäkin käyttämään (esim. Isä meidän rukouksessa): Isä. Miten sisältörikas tuo nimi onkaan. Siihen sisältyy kaikki se isällinen lämpö ja huolenpito, joka tuohon sanaan liittyy. Kehittäkää tätä neuvonnassa täyteen mittaansa; muistuttakaa Jumalan lapsille jatkuvasti, mitä merkitsee olla taivaallisen Isän lapsi. Harva muu korostus voi saada aikaan sellaista lohdutusta, rohkaisua, kasvatusta kuin tämä, kun se oikein ymmärretään. Se sisältää niin paljon ja tuottaa sellaista iloa, että kieltäydyn jatkamasta pitemmälle. Työskentele tästä eteenpäin itse tutkien ja kirjoittaen seuraaville riveille Raamatun pohjalta kaiken, mitä saat selville Jumalasta niiden Isänä, jotka ovat uudestisyntyneet ja jotka on adoptoitu Hänen perheeseensä:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Mitä nimi sisältääkään? Tavallisesti ei nykyajan nimissä ole kovinkaan paljon sisältöä. Mutta Jumalan nimet ovat Hänen persoonansa ilmauksia. Hänen huolenpitonsa, Hänen suojeluksensa, Hänen välittämisensä, Hänen uskollisuutensa jne, loistavat niiden kautta. Mitä nimi sisältääkään? Hyvin paljon, silloin kun on puhe Jumalan nimistä.
Alkuperäinen artikkeli: Luku 5 'God's Name and Counseling (The Doctrine of God continued) Jay Adamsin kirjasta 'A Theology of Christian Counceling'.
Alkuun | Luku 1 'Teologian tarve neuvonnassa' | Luku 2 'Teologia ja neuvonta' | Luku 3 'Neuvonta ja erityisilmoitus' | Neuvonta ja ihmisen perusympäristö | Jay Adams is blogging!
Historia | Raamattu | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Opillista | Lopun ajat