Tricia Tillin

Vedettömät kaivot (1/4)

Uskon Sana -liikkeen harhat

Tämän neliosaisen tutkielman tarkoituksena on näyttää joitakin "positiivinen tunnustus" -liikkeen vääriä opetuksia Kenneth Copelandin kasettien transkriptioiden pohjalta.

Sinun on ehkä vaikea uskoa Copelandin tosiaan sanoneen joitakin asioista, joita hänen väitetään sanoneen! Mutta usko minua, emme ole MITENKÄÄN muuntaneet hänen kasettiensa sisältöä! Copeland on tosiaankin sanonut nämä asiat 1980-luvulla, jolloin tämä artikkelisarja alunperin kirjoitettiin (kasettisarjana nimeltä "Wells Without Water" (Vedettömnät kaivot) Banner Ministriesin kasettituotannosta) ja hän jatkaa näitä opetuksiaan tälläkin hetkellä. Samoin jatkavat monet muutkin Uskon Sana -liikkeeen johdossa.

Nämä opettajat ovat täysin katumattomia harhaopeissaan siitä huolimatta, että lukemattomat uskonveljet ovat tuoneet esiin heidän epäraamatulliset opetuksensa. He jatkavat sellaisten oppien opettamista, jotka raamatulliselta sisällöltään ovat epärehellisiä, luonteeltaan eksyttäviä ja tuhoisia kristittyjen aidolle uskolle.

1. osa: VOIMIA VAI HEDELMÄÄ?

Seuraavassa esitän useita Kenneth Copelandin väittämiä, jotka on otettu hänen sanomiensa nauhoituksista. Olen valinnut Kenneth Copelandin, koska hän on tunnetuin positiivisen tunnustuksen opettaja tässä maassa [Englannissa], mutta hänen opetuksensa ovat yhteisiä kaikille Uskon Sana -liikkeen opettajille.

Kaikki sellaiset opettajat kuin Kenneth Hagin, Ray MacCauley, Oral Roberts, Jerry Savelle ja monet muut opettavat sanasta sanaan samoja opetuksia, joista tulemme lukemaan tässä artikkelisarjassa, niin että samat johtopäätökset koskevat heitä kaikkia. Kaikilla Uskon Sana -liikkeen opettajilla on nämä samat opit vain vähäisin eroavuuksin.

Heti aluksi saattavat jotkut kysyä, miksi joku tuntee tarvetta paljastaa sellaisten opettajien vääriä oppeja, joiden toiminta näyttää niin hyvältä ja hedelmälliseltä. Loppujen lopuksi on näiden Uskon Sanan opettajien suorittama työ kaikkialla maailmassa valtavaa. (Heidän omien sanojensa mukaan) sadattuhannet on voitettu evankeliumille, eikä pelkästään sitä, vaan monet väittävät parantuneensa ja vapautuneensa pahoista hengistä ja heidän elämänsä on muuttunut täysin Copelandin opetustyön tuloksena.

Tarkoitukseni ei ole tuomita kaikkea tätä vääräksi. Jos joku on todella pelastunut ja parantunut, niin kiitän siitä Jumalaa.

Sen lisäksi olen itsekin saanut apua joistakin Uskon Sana -liikkeen opetuksista. Meidän on oltava positiivisia suhtautumisessamme Raamattua kohtaan. Meidän on vastustettava paholaista. Meidän on ylistettävä Jumalaa ja rukoiltava rohkeasti ja meillä täytyy olla usko Jumalaan. Kaikki se on hyvää. Mutta kaiken hyvän on oltava myös pyhää ja opillisesti oikeaa, jos on kysymys kristillisestä palvelutyöstä.

Ei riitä, että ollaan vain tuotteliaita tai positiivisia tai hedelmää tuottavia. Meidän on oltava raamatullisesti oikeaoppisia. Meidän on vältettävä harhaoppisuutta tai muuten joudumme ennemmin tai myöhemmin paholaisen poluille ja johdamme monia muitakin mukaamme kadotuksen tielle.

Minua ei ilahduta, että joku pelastuu vain joutuakseen harhaoppien syövereihin. Jumala minua siitä varjelkoon. Niinpä uskonkin, että meidän tehtävämme on paljastaa harhaopit, kun niitä jossain esiintyy. Jos et tämän artikkelin luettuasikaan ole vakuuttunut asiasta, pyydän sinua pitämään mielesi avoimena ja kääntymään Jumalan puoleen rukoillen vakavasti asian valkenemista sinulle. Pyydä Herraa näyttämään sinulle totuus.

Tutkimme aluksi muutamia lainauksia Ken Copelandin kasetilta nimeltä "The Forces of the Recreated Human Spirit" (Uudeksi luodun ihmishengen voimat"). Tämä sanoma on esitetty lukuisia kertoja hänen opetuksissaan ja hänen lehdessään.

Copeland: "...me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta teitä kohtaan...Nyt puhumme niistä valtavista voimista, jotka asuvat uudestisyntyneessä ihmishengessä. Tulemme saamaan selville, mitä nuo voimat ovat ja miten kukin niistä voidaan vapauttaa. Jokainen näistä voimista asuu ihmissydämessä, jonka Jumala on uudestisynnyttänyt..."
Huomaa nyt hienovarainen muutos, joka on tapahtunut tässä. Copeland toteaa aivan oikein, että Jumalan voima tekee meidät hengessämme eläviksi, mutta sitten hän sanoo, että sen takia meidän on opittava vapauttamaan tietyt voimat, jotka olemme saaneet henkeemme.

Olemme siis sillä hetkellä lopettaneet olemasta Pyhästä Hengestä riippuvaisia voiman saamisessa ja olemme alkaneet etsimään sopivaa tekniikkaa, jonka avulla käytämme sitä, minkä nyt omistamme. Mutta kristittyinä meillä ei ole mitään, jota Jumala ei olisi meille antanut.

Tottakai meidän hengellämme on voimia, mutta Aatami osoitti, että nuo voimat hänen itsensä käyttäminä johtivat hänet vain POIS Jumalasta ja syntiin. Jotkut noidat ja saatananpalvojat ovat oppineet vapauttamaan yliluonnollisia voimia hengessään, mutta se on saanut aikaan vain tuhoa heille itselleen ja muille.

Copeland: "Noilla meissä asuvilla voimilla on tietty tarkoitus. Meillä on Uskon voima, meillä on Vanhurskauden voima, meillä onn Viisauden voima ja meillä on Jumalaa kohtaan tuntemamme rakkauden voima. Nyt on jotain sellaista, jonka haluan sanoa heti tässä...Kun ihminen tekee Jeesuksesta Kristuksesta elämänsä Herran, annetaan ihmisen henkeen iankaikkinen elämä. "Iankaikkinen elämä"—siksi Raamattu kutsuu tuota voimaa, joka saa aikaan ihmeen. Se saa itse asiassa aikaan melkoisen paljon...se, millaiseksi se muotoutuu ihmisen mielessä, tuo kuva, mielessäni olevat Herran kuvat siitä ovat kuin jonkinlaisen elämänvoiman ruiskuttamista ihmisen sydämeen."

Tässäkin tapahtuu taas hienovarainen muutos. Se vie meidät pois Jumalasta kohti omaa "jumaluuttamme".

Ihminen saa todellakin elämän uudestisyntymässä. Se johtuu siitä, että kun otat vastaan Jeesuksen, saat ELÄMÄN. Koska HÄN ITSE on Elämä.

Raamattu sanoo 1.Joh.5:11-12:ssa: "Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. "

Ja Joh.17:3:sta luemme: "Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen."

Mitä siis ON iankaikkinen elämä? ONKO se siis kuin sähkövoima, joka "ruiskutetaan meihin", kun otamme vastaan Jumalan? Ei. Iankaikkinen elämä, KAIKKI tosi elämä on Jumalasta. Jumala on elämä. Tosi elämää EI ole ilman Jumalaa.

Me tulemme eläviksi ainoastaan siksi, että Jumala Itse asettuu asumaan henkeemme. Niinkuin Hän lupaa Joh.14:23:ssa: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan."

Ja kuuntele TÄTÄ Jumalan sanaa: "Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä." (Joh.15:4,5)

Meillä ei OLE mitään, me emme OLE mitään emmekä me voi TEHDÄ mitään. Me olemme kuolleita ellei Jumala asetu Pyhän Henkensä kautta meihin asumaan. Entä onko meillä SITTEN jotain? Ei! Mitä meillä itse asiassa sitten on, on etuoikeutettu suhde Hänen kanssaan, jolla on kaikki. Me emme voi kerskailla mistään.

Meillä ei ole mitään voimaa paitsi Pyhän Hengen voimaa—eikä se ole ollenkaan omaa voimaamme.

Copeland: "Ja nyt haluaisin todella paneutua noihin alueisiin, jotka koskevat sitä, miten tämä iankaikkisen elämän voima (joka sisältyy näihin voimiin, jotka olen maininnut tässä yhteydessä—jotka ovat päävoimia), miten tätä voidaan käyttää jokapäiväisessä elämässämme."
Esimerkkinä näiden ihmisen hengessä olevien voimien tärkeydestä ja niiden käytöstä jokapäiväisessä elämässä Copeland kertoo, että häntä pyydettiin rukoilemaan erään pienen aivovauriosta kärsivän tytön puolesta:
Copeland: "Ja he pyysivät meitä rukoilemaan ja niin teimmekin. Ja minä laitoin kädet hänen päälleen ja Herra puhui minulle, kun laitoin käteni tytön päälle enkä olisi koskaan ajatellut sellaista, en olisi ajatellut sitä ikipäivinä. Se on jotain sellaista, tiedäthän, noita Jumalan juttuja, joita emme koskaan tulisi ajatelleeksi ellei Hän laittaisi noita ajatuksia mieleemme, koska meidän ajatuksemme kulkevat niin alhaalla. Me ajattelemme niin lihallisesti...ajattelemme katsos niin alhaisella tasolla verrattuna siihen, miten Jumala ajattelee ja itse asiassa siihen, miten Hän haluaisi IHMISEN ajattelevan.

Ja juuri kun laitoin käteni hänen päälleen aloin rukoilla ja rukoilla tätä: Aloin sanoa: "Jumala—haluan Sinun käyttävän parantamisvoimaasi ja haluan Sinun parantavan pikku sisareni mielen ja parantavan hänen aivonsa". Katsopa itse asiassa (ja ajattelepa nyt hetken kanssani)...ihminen on henki, ihmisellä on sielu ja hän asuu ruumiissa. Ymmärrät nyt, että mielesi on tuossa henki-ihmisessä ja aivot ovat sen asunto. Aivot ovat mielen konkreettinen asunto. Ymmärrätkö sen? Aivot ovat konkreettinen asumus, siellä mieli asuu. Ne ovat se fyysinen elin, jossa mieli toimii, siellä mieli ja ruumis kohtaavat. Eikö niin?

Aioin rukoilla...sillä hänellä oli aivovaurio—hänen MIELESSÄÄN ei ollut mitään vikaa. Mutta hänen oli vaikea saada aivojaan toimimaan, hänen aivonsa eivät toimineet kunnolla...ne olivat, katsos, vahingoittuneet. Ja niin sanoin...Aloin rukoilla sitä. Sanoin, tiedäthän: "Herra, haluan sinun parantavan hänen fyysiset aivonsa—käyttävän voimaasi" ja silloin Hän sanoi minulle näin...kohosin melkein lattialta, kun tajusin ne mahdollisuudet, jotka Jeesus Kristus on avannut meille henkimaailmassa ja lähettäessään meille Pyhän Henkensä—käsitäthän—saadakseen meidät toimimaan niinkuin Hän toimii.

Hän sanoi tämän minulle, Hän sanoi: "Sinunhan ei tarvitsisi edes rukoilla sitä!" Minä sanoin: "Mitäh? Miksei?"
Hän sanoi: "Koska sinä et TARVITSE sellaista ihmettä."
Minä sanoin: "Ja miksi en tarvitsisi sellaista ihmettä?"
Hän sanoi: "Eikö hän ole uudestisyntynyt?"
Minä sanoin: "Kyllä, Herra, hän on uudestisyntynyt." (Tuo pikku tyttönen oli täyttynyt Pyhällä Hengellä...tuo suloinen pikku tyttö.)
Hän sanoi: "Eivätkö ihmisten tilastotiedot kerro, että maailman huippumielet käyttävät vain 10-12:ta prosenttia aivokapasiteetistaan?"
Minä sanoin: "Kyllä, Herra, sinä tiedät sen, sillä niin kertoo jo Raamattukin. [Huomautus: Raamattu EI TODELLAKAAN väitä sellaista!]

Hän sanoi: "Hänellähän ON tallella ne 90% joita hän ei edes KÄYTÄ!" Ja minä ymmärsin sen! Käsitin sen! Hän sanoi: "Sinä rukoilet ja sinä uskot Jumalaan". Ja Hän sanoi: "Minä tulen nousemaan hänen sisikuntaansa". Hän sanoi: "Käske hänen vanhempiaan syöttämään häntä Sanalla ja opettamaan hänelle Sanaa ja syöttämään hänelle Sanaa ja istuttamaan häneen Jumalan Sanaa—Uskon elävää Sanaa—saamaan hänet elämään Uskoa ja toimimaan siinä ja saamaan hänessä asuvan iankaikkisen elämän avaamaan hänen mielensä aivojen loput 90%..." ja niin edelleen, "...ja ne mielen mahdollisuudet, jotka eivät ole vielä edes käytössä". Hän sanoi: "ja hänestä tulee älykkäämpi kuin kukaan muu, koska muut käyttävät vasta kymmentä prosenttia aivoistaan."

Tässä on nyt monta asiaa, joihin tulisi puuttua. Hän mainitsee tässä monta hälyttävää asiaa. Esimerkiksi sen, että jos opimme käyttämään näitä hengellisiä voimia, kykenemme toimimaan henkimaailmassa aivan niinkuin Jumalakin toimii. Voisimme kai luoda uusia maailmojakin! Ja ellei se ole jumalaksi tulemista, en sitten tiedä mikä sitä olisi.

Ja sitten hän sanoo: "mielesi on tuossa henki-ihmisessä ja aivot ovat sen asunto". Tuohan on aivan väärin ja on hämmästyttävää, miten monet kristityt tekevät tuon saman virheen.

Meillä on konkreettiset aivot ja mieli on sen ajatteluprosessien tulosta, samoin tunteet, äly, päättelykyky, tahdonvoima, aistiminen ja niin edelleen. Myös eläimillä on mieli ja nekin ajttelevat ja tuntevat— mutta niillä EI OLE henkeä (muutenhan Jeesuksen olisi täytynyt kuolla myös eläinmaailman edestä ja MINKÄ TAHANSA eläimen tappaminen olisi kuolemansynti.)

Ei, mieli EI OLE ihmisen henki niinkuin Copeland väittää. Laita mieli nukkumaan ja järkevä ajattelu keskeytyy—mutta ihmisen henki on edelleen hereillä ja aktiivinen!

Ihmisessä on jotain PALJON syvällisempää kuin mieli. Joku voi maata koomassa—aivokuolleena kaikelle ulkonaiselle, mutta jokin hänessä on kuitenkin elosssa ja joskus se voidaan herättää henkiin. Tuo syvempi olemus on ihmisen henki ja se on PALJON syvempi kuin ihmisen mieli. Etkö ole koskaan aistinut sitä? Mielesi puhui sinulle toista, mutta joku syvemmällä oleva puhui muuta.

Mieli on itse asiassa osa ihmisen sielua. Kreikankielen sielua tarkoittava sana on "psykhe". Siitä tulee ilmaisu "Psyyken voimat"—ne tulevat mielestä, sielusta. Sielu on mystinen juttu, mutta sen voitaisiin määritellä olevan se ihmisolennon itsestä tietoinen osa, joka tekee rodustamme "inhimillisiä". Se on persoonallisuutemme, aistimustemme, kasvatuksemme, ajatuksiemme, tunteidemme, kokemustemme, halujemme, rakkauksiemme ja vihojemme muodostama kokonaisuus. Aatamista tehtiin "elävä sielu", mutta ei uudestisyntynyttä henkeä. Jeesus avasi Tien hengelliseen yhteyteen Jumalan kanssa.

Niin on myös kirjoitettu: "Ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu"; viimeisestä Aadamista tuli eläväksitekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se, mikä on sielullista, on ensimmäinen; sitten on se, mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. 1.Kor.15:45-47
Sielu ja mieli ovat LUONNOLLISIA. Ne liittyvät MAAHAN, eivät taivaallisiin asioihin. Ne eivät ole henki. (Mielissämme on varmasti vahvoja voimia, mutta niillä ei ole mitään tekemistä Jumalan hengen kanssa.)
(HUOMAA: Sielu on iankaikkinen ja sentähden katumattomien syntisten, joiden hengesssä ei ole Jumalan Henkeä, on jatkettava olemassaoloaan ruumiillisen kuolemansa jälkeenkin. Artikkelin lopussa on ihmisen mieleen, sieluun ja henkeen liittyviä selityksiä.) Kts. myös artikkelimme Henki, sielu ja ruumis
Jumala haluaa meidän olevan HENGELLISIÄ, ei sielullisia. Mikä on ero niiden välillä? Jos et voi luottaa mihinkään muuhun kuin mieleesi, olet vaikeuksissa. Sen sijaan Jumala kehottaa meitä vaeltamaan Pyhän Hengen johdatuksessa. Vaeltamaan Hänen yhteydessään. Olemaan eläviä Hengessä, niin että voimme vaeltaa hänen johdatuksessaan.

Tutkikaamme yhtä raamatunkohtaa, josta tuo ero käy ilmi...1.Kor.14:14&15. Paavali sanoo: "Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava MYÖSKIN ymmärrykselläni."

Näemme siinä eron, vai mitä—hengen ja mielen välillä? Mielemme liittyy maalliseen elämäämme, mutta HENKEMME liittyy taivaallisiin asioihin. Mielen voimat ovat sielullisia, psyykkisiä, Mutta HENGEN voimat tulevat Jumalalta, Pyhältä Hengeltä. Se on ainoa keino saada voimaa— yhteydessä Pyhään Henkeen...HÄNEN tahdossaan toimiessamme Hänen ohjauksessaan. Ei niin kuin ME itse ajattelemme tai kuvittelemme.

Haluaisin sinun myös miettivän, mitä Copeland sanoi aivokapasiteetistamme. Eikö olekin outoa, että mitä HERRA kertoi hänelle, oli pelkkää New Age -propagandaa? Sikäli kuin itse tiedän, EI ole olemassa MITÄÄN luotettavaa tieteellistä koetta, jonka perusteella olisi saatu selville, miten suurta osaa aivokapasiteetistamme käytämme. Miten sitä voisi edes mitata? Tutkijoiden mukaan me käytämme MONIA eri alueita aivoista yhtä aikaa.

Jumala on antanut meille aivomme ja me käytämme niitä. Onko Jumala niin tehoton, että ihmiskunnan tuhansien ja tuhansien vuosienkin historian jälkeen me käytämme yhä vain hyvin pientä osaa aivoistamme? Jos olet joskus katsellut televisiosta lääketieteellisiä dokumenttiohjelmia, joissa näytetään aivoskannauksia, olet varmaankin huomannut, miten aivojen monet eri alueet ovat aktiivisia yhtä aikaa.

Olen varma siitä, että VOISIMME lisätä aivojemme käyttökapasiteettia entisestään, mutta että 90 % aivokapasiteetistamme olisi koko ajan käyttämättömänä...on epätieteellinen väittämä. Ja se on eräs niistä New Age -liikkeen liikkeelle panemista muka tieteellisistä tosiasioista joiden tarkoituksena on houkutella ihmiset kehittämään mielen voimiaan. He haluavat meidän antautuvan kaikenlaisiin mielen harjoituksiin, kuten esimerkiksi meditaatioon herättääkseen mielen salaisia voimia. He pyytävät meitä vapauttamaan psyykkisiä voimia—mielen piileviä voimia.

Jos tytön aivot ovat vaurioituneet joltain tietyltä alueelta, EI OLE mitenkään mahdollista, että hän kykenisi palauttamaan sen entiselleen lausumalla ääneen tiettyjä raamatunkohtia—vaikka hänet voitaisiinkin kouluttaa siihen jollain tavoin...Hän tarvitsee parantumisihmeen. Mutta Copelandin mukaan hän ei sellaista tarvitse ja häneltä se kielletäänkin sen perusteella, mitä COPELAND kuulee Jumalalta.

Copeland: "Ja sitten Galatalaiskirjeen 5:16:ssa sanotaan: 'Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.' Puhumme nyt lihasta ja hengestä. EMME puhu Pyhästä Hengestä...Hänellä EI OLE lihaa...Ymmärräthän sen? Me puhumme nyt IHMISEN uudeksiluodusta hengestä.
Itse asiassa näet kreikankielisestä tekstistä, ettei siinä käytetä isoja kirjaimia—ja juuri siitä syntyy tämä ongelma. Teksin kääntäjät ovat lisänneet isot kirjaimet itse. Kreikankielisessä tekstissä ei niitä ole. Et voi lukea kreikankielistä tekstiä ja huomata mitään eroa Pyhän Hengen ja oman henkesi välillä ellet tiedä, mitä luet. Sillä tekstissä ei käytetä isoja kirjaimia, joiden perusteella tuon erotuksen voisi tehdä. Kääntäjien etuoikeutena oli tehdä tuo erotus isojen kirjainten avulla. Huomaa nyt, mitä hän sanoo...sillä 17. jakeessa sanotaan: "Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan, ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte." Ei Pyhä Henki himoitse sinun lihaasi vastaan! Vai himoitseeko? Ei Hän himoitse. Raamatussa ei sanota "Kun Lihan Henki tulee..."
Nyt näemme edellisen opetuksen tuloksen, koska nyt hän on kääntänyt uudella tavalla Gal.5:16:n tarkoittamaan sitä, että me vaellamme oman henkemme halujen voimien mukaan sen sijaan että vaeltaisimme Jumalan Hengen mukaan. "Vaeltakaa Hengen johdatuksen mukaan" tarkoittakin nyt Copelandin mukaan—vaella OMAN IHMISHENKESI MUKAAN!

Hän käsittää väärin myös sanan 'himoitsee'. Se tarkoittaa yksinkertaisesti haluamista. Totta kai Pyhällä Hengellä on himoitsemista siinä mielessä. Hänellä on paljon halua, että vaeltaisit vanhurskaudessa ja niin edelleen. Mutta meidän lihamme VASTUSTAA noita aikomuksia. Sitä tarkoittaa Gal.5:17...että me vastustamme Jumalaa.

Ja jae 22: "Mutta Hengen hedelmä"—on esitetty vastakohtana lihalle. Onko tässä kysymys OMAN ihmishenkesi tuottamasta hedelmästä vai onko se Pyhän Hengen hedelmää?

Ja katso jae 25: "Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme."—se on sama kuin jae 16, jonka Kenneth Copeland sanoi olevan meidän oma ihmishenkemme. Mutta tuliko meistä todella eläviä oman henkemme kautta? Vai tapahtuiko se Jumalan Hengen kautta?

Näethän, että hän on VÄÄRÄSSÄ sanoessaan, että siinä on kysymys MEIDÄN hengestämme; hän yrittää todistaa, että nuo voimat kuuluvat MEILLE eivät Jumalalle.

Jumala ei esiinny kovinkaan paljon Copelandin filosofiassa. Jumala on pelkästään Välittäjä, jonka avulla on MAHDOLLISTA omata voimaa...SITTEN hän lähtee liikkeelle käyttäen sitä. Mutta todellisuudessa on kristityn elämässä kysymys KOKONAAN Jumalasta, koska ilman Jumalan johdatusta me emme tiedä mitä tehdä, mitä sanoa, minne mennä—ilman Jumalan Pyhän Hengen johdatusta olemme täysin upoksissa, koska me toteutamme (Raamatun mukaan) ainoastaan oman LIHAMME haluja, jotka ovat Jumalan Pyhän Hengen vastaisia.

Copeland: "Menkäämme nyt 22. jakeeseen ja keskustelkaamme "Hengen hedelmästä". Muistathan nyt, että viime viikolla puhuimme Viinipuusta ja sen Oksista? Niin, katsos hedelmä syntyy OKSASTA, vai mitä? Hedelmä ei kasva tuosta viinipuusta, oksa kasvaa viinipuusta ja sitten hedelmä kasvaa oksasta. Niin että voit ymmärtää, että emme puhu nyt ensisijaisesti PYHÄSTÄ Hengestä; tämä ei ole Pyhän Hengen hedelmää. (Teidän on ymmärrettävä, hyvät ihmiset, että me emme ole dogmaattisia tällaisista asioista—tarkoitan, että Pyhä Henki on kaikkia näitä asioita; me olemme syntyneet Hänestä, ja sentähden nuo asiat sisältyvät kaikki siihen.)

Mutta Hän korostaa sitä, että uudestisyntyneessä ihmishengessä kaikki nämä voimat ovat ELÄVIÄ. Kun alamme oppia näitä asioita, alamme huomata, että nämä voimat ovat siinä. Jos opimme, mikä niitä tuottaa, mikä niitä ruokkii ja mikä ne vapauttaa, et voi puolustaa millään sitä, ettet KÄYTÄ niitä. Ja ne ovat voimallisempia kuin MIKÄÄN voima, joka voi sitoa mitään osaa hengestäsi, mitään osaa mielestäsi, mitään osaa ruumiistasi tai mitään osaa sosiaalisesta elämästäsi tai mitään osaa iankaikkisuudestasi. Halleluja! Helvetissä ei ole mitään demonia, siellä ei ole mitään lakia, jonka MIKÄÄN paholainen voisi vetää esiin sinua vastaan ja jonka avulla se voisi toimia sinua vastaan, joka olisi suurempi kuin nämä voimat. Näitä voimia vastaan ei OLE mitään lakia. Ylistys Jumalalle! Amen? Oi kuuntele, se innosti minua, kun aloin ymmärtää, mitä tämän takana on...että jos ymmärtäisin nämä voimat, jotka ovat henki-ihmiseni sisällä, jos alkaisin toimia, tiedäthän, niiden avulla, että Helvetissä ei ole mitään paholaista, joka olisi tarpeeksi suuri pysäyttääkseen minut. Minun olisi ainoastaan tehtävä päätös toimia niin ja noudattaa sitten Jumalan Sanaa ja tehdä, mitä sanoin tekeväni, ja selviäisin VÄISTÄMÄTTÄ voittajana." [Korostukset ovat kaikki artikkelin kirjoittajan.]

Copeland puhuu tässä voimista, jotka MEILLÄ on ja joita ME opimme käyttämään. Kuka tässä on ohjaimissa? Onko se Jumala? Vai onko se ihminen? Kuka hallitsee ruumista...onko se Jumala vaiko ihminen? Kuka tekee päätökset? Jumalako vaiko ihminen?

Ja voimmeko TODELLA olettaa, että Jumala haluaa meidän saavan ehdottoman voiton KAIKISSA olosuhteissa OMIEN ajatustemme mukaisesti?

Saavuttiko Paavali inhimillisen päättelyn mukaan voiton, kun hänet hakattiin ja vangittiin? Siltä ei näytä. Hänen olisi pitänyt käyttää näitä voimia paetakseen vainoa. Ja oliko Jeesus voittoisa ihmisen ajattelutavan mukaan? Ei näyttänyt siltä. Mutta hän vaelsi korkeampaa tietä kuin ihmisen tie on.

Jumalan johdatus ei kuljeta meitä aina pois vaikeuksista ja kärsimyksestä. Joskus meitä kutsutaan kestämään kärsimystä, jotta voisimme kasvaa kristittyinä.

Copeland: "Sillä Elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on VAPAUTTANUT minut synnin ja kuoleman laista. Se onkin näiden voimien yleisotsikko: Elämän Hengen Laki. Se on päälaki. Sen alapuolella on alaotsikoita: Uskon Voima, Vanhurskauden Voima, Viisauden Voima ja Rakkauden Voima. Nämä asiat, joista olemme lukeneet tästä Galatalaiskirjeen viidennestä luvusta, kuuluvat jonkin noiden mainitsemieni neljän otsikon alle. [...] Ei voi miellyttää Jumalaa ilman uskoa. Ja ymmärräthän, että meidän on opittava käyttämään Uskon Voimaa, silloin voimme ottaa sen käyttöön. Uskon avulla opimme, miten voimme aktivoida loput kolme voimaa! Uskohan on syntynyt ihmissydämessä kääntymisen hetkellä...niinkuin KAIKKI nämä muutkin voimat. Tutkikaamme nyt Efesolaiskirjettä. Katsopa tätä Efesolaiskirjeen 2.luvun 8. jakeesta: 'Sillä armosta te olette pelastetut...'—toisin sanoen uskon voima sai sen aikaan. '... ette itsenne kautta...'—tuo voima ei siis ollut SINUSSA ennenkuin pelastuit. Jumalan armon oli laitettava se sinuun—lahjana. Luen jakeen loppuosan: '... ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja.' Halleluja! Mitä? Pelkkä armoko? Ei! Se usko! Uskon voima, jonka Jumala on tehnyt."
Roomalaiskirjeen 4:3:sta luemme: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi". Ja jakeessa 5 sanotaan: "mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi". On siis selvää, että pelastava usko on JUMALAAN USKOMISTA.

Jumala antoi Aabrahamille tiettyjä lupauksia ja hän uskoi ne. Se ei ollut voima tai voimaruiske. Hän harjoitti uskoa uskoessaan sen, mitä Jumala oli sanonut. Kun kuulemme evankeliumin ja uskomme Jumalan Sanan, temme samoin. Me harjoitamme uskoa.

Aabraham ei ollut Uuden Testamentin uskova, kuitenkin hänellä oli Raamatun mukaan usko Jumalaan. Muutkin jakeet todistavat tämän. Sadanpäämies, joka pyysi Jeesuta parantamaan hänen palvelijansa, ei ollut uudestisyntynyt niinkuin me sen käsitämme, kuitenkin Jeesus todisti, että hänellä oli "suuri usko" (Matt.8:8-10)

Miten nämä ihmiset, jotka eivät olleet kääntyneet klassiseen Uuden Testamentin tapaan (sillä Jeesus ei ollut vielä kuollut), olivat saaneet uskon? Copeland sanoo, että tätä "voimaa" ei anneta, ennenkuin ihminen on kääntynyt! Hän sanoo: "tuo voima ei siis ollut SINUSSA ennenkuin pelastuit. Jumalan armon oli LAITETTAVA se sinuun—lahjana.

Miten ihminen siis pelastuu? Copeland sanoo, että sen tekee uskon voima. Mutta onko se oikein? Onko se, mitä hän sanoo edes LOOGISTA? Ajattele asiaa—hän sanoo edellä, että "ei voi miellyttää Jumalaa ilman uskoa", mutta sitten hän sanoo, ettei Jumala anna meille "uskon voimaa" ennenkuin olemmme kääntyneet! Jos tuo "voima" ei tule meihin ennenkuin olemme kääntyneet, miten kukaan siis voi loogisesti ajatellen pelastua? Aivan kuin sanoisin sinulle, että "saat minun taloni niin pian kuin asut siinä, mutta et voi tulla asumaan siihen ennnekuin omistat taloni"...eikö tämä ole naurettavaa.

Roomalaiskirjeen 10. luku näyttää meille, miten me pelastumme: Jakeessa 9 sanotaan: "sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt". Jakeessa 10 sanotaan [englanninkielisen Raamatun mukaan]: "with the heart man believeth" (ihminen uskoo sydämellään). MIELELLÄKÖ? Ei! Vaan SYDÄMELLÄ.

Me uskomme Jumalan pelastukseen ja niin me pelastumme. Tässä ei ole kysymys persoonattomasta voimasta, joka toimii, vaan ihmissydämen toiminnasta—päätöksestä, sitoutumisesta, kääntymisestä ja sydämen muutoksesta. Usko tarkoittaa täydellistä ja varauksetonta luottamista ja me pelastumme, kun me laitamme uskomme yksin Jeesukseen Kristukseen pelastuaksemme, uskomme Häneen. (En kiellä Jumalan toimintaa pelastuksessamme, mutta todellinen tarkoitukseni on kiistää Copelandin virhe tässä.)

Jotkut väittävät, että meille annetaan pelastava usko tuomaan meidät Jumalan luo—Pyhä Hneki vetää meitä, sillä kukaan ei voi tulla Jeesuksen luo pelastuakseen ellei Isä häntä vedä. (Joh.6:44) He sanovat, että Copeland viittaa uskon lahjaan pelastuksen saamiseksi Ef.2:8:ssa: "Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta—se on Jumalan lahja".

Mutta tämäkin on VÄÄRIN! Alkutekstin kreikankielinen rakenne ei salli sellaista selitystä. LAHJA ei ole USKOA—vaan PELASTUS.

Lainaan Adam Clarken raamatunselistysteosta:

"Armosta te olette pelastetut, uskon kautta Kristukseen. Tämä on tosi oppi ja on edelleen olennaisen tärkeä ihmisen pelastukselle aina maailman loppuun asti. Mutta onko meidän ymmärrettävä uskon vai pelastuksen olevan Jumalan lahja? Tähän kysymykseen vastaa kreikankielinen alkuteksti: tee gar chariti este sesoosmenoi dia tees pisteoos; kai touto ouk ex humoon; Theou to dooron, ouk ex ergoon; hina meet is kaucheeseetai. Tämän armon kautta te pelastutte uskon kautta; ja TÄMÄ (touto (kr 5124), tämä pelastus) ei teistä; se on Jumalan lahja, ei teoista: niin ettei kukaan voi ylpeillä." "Relatiivipronomini touto (kr 5124), tämä, joka on neutri, ei voi tarkoittaa pistis-sanaa (kr 4102), uskoa, joka on feminiini; vaan sen korrelaattina on koko edellinen lause." Mutta nyt voidaan kysyä: Eikö usko ole Jumalan lahja? Kyllä, sen armon takia, joka on sen saanut aikaan; mutta armo tai voima uskoa ja itse uskominen ovat kaksi eri asiaa.

Ilman armoa tai voimaa uskoa ei kukaan ihminen voisi uskoa; mutta tuon voiman ansiosta uskominen on ihmiselle mahdollista. Jumala ei koskaan usko kenenkään ihmisen puolesta eikä myöskään tee parannusta kenenkään puolesta; parannuksentekijä uskoo itse sen armon ansiosta, jonka hän on saanut—;uskon voima voi olla läsnä jo kauan ennen kuin sitä käytetään, miksi muuten kaikkialla Raamatussa esitettäisiin vakavia varoituksia ja uhkauksia niitä kohtaan, jotka eivät usko? Eikö se todista, että noilla ihmisillä on voima uskoa, mutta he eivät käytä sitä? He eivät usko, ja sentähden he eivät tule uskoviksi. Tämä on sentähden totuus tästä asiasta: Jumala antaa voiman, ihminen käyttää näin saamaansa voimaa ja tuo Jumalale kunniaa: ilman tuota voimaa ei kukaan voi uskoa; sen avulla pystyy moni uskomaan."

Jospa Kenneth Copeland olisi niin viisas kuin hän esittää olevansa. Jumala antaa muka Copelandille valtavia ilmestyksiä, jotka ovat Hänen kirjoitettua Sanaansa vastaan! Copeland sanoo, ettei uskon voima ole läsnä ihmisen sydämessä ennenkuin hän pelastuu ja että Jumala ruiskuttaa sen ihmiseen ilmaisena lahjana kääntymyksen hetkellä. Raamattu sanoo PÄINVASTOIN, että:
"Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta." Room.10:17
Raamatussa puhutaan hengellisestä uskon ARMOLAHJASTA, mutta se on tas jotain aivan muuta. Esimerkiksi 1.Kor.12:9:ssä puhutaan erityisestä Jumalan työstä eräässä uskovassa, Pyhän Hengen ilmenemisestä eräässä kypsässä kristityssä, joka johti Jumalan tekoihin. Uskon armolahja siinä mielessä on Pyhän Hengen lahja tai vaikutus.

Mutta pelastava usko on meidän vastauksemme Jumalan lupauksiin Kristuksessa. Se ei ole voima.

Copeland: "Katsopa nyt tätä: 'ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme?', 'mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme?'—tässä on nyt se voima, josta hän puhuu—'sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Ja kaikki hän on asettanut hänen jalkainsa alle'.
Käsitäthän, että Hän on sanonut tässä: 'Mikä tuo voima on meille?', mikä se on? Ristin voima meitä kohtaan, jotka uskomme—ymmärräthän, että hän kirjoitti niin myös 1. Korinttolaiskirjeessä. Ja hän sanoi: 'se voima, jota Hän käytti herättäessään Jeesuksen kuolleista' (ymmärräthän, että se alkoi Helvetistä, vai mitä? Jeesus oli Helvetissä, kun Jumala herätti Hänet kuolleista, Hän ei ollut siinä hautakammiossa, Hän oli Helvetissä. Sieltä se alkoi.) Voima, jonka Hän vaikutti Kristuksessa...Hänet tehtiin synniksi meidän takiamme. Sen suhteen oli tehtävä jotakin. Tuo suuri ja valtava voima, jonka Jumala sai aikaan; Hän sai sen aikaan, Hän teki sen, Kristuksessa herättäessään Hänet kuolleista ja teki Hänet eläväksi ja korotti Hänet taivaallisiin. (Tämä on siis alhaalta ylös. Kaikkein alimmasta paikasta kaikkein korkeimpaan paikkaan.) Ja laittoi Hänet istumaan taivaallisissa, paljon ylemmäksi KAIKKEA hallitusvaltaa, paljon ylemmäksi KAIKKIA henkivaltoja, ylemmäksi KAIKKEA valtaa ja teki mitä?
Sitten Hän sanoo: 'Mikä on se voima, jonka Hän sai aikaan Kristuksessa, kun Hän teki sen, mitä se tekee meissä, jotka uskomme? Se on SAMA voima, jonka Hän sai aikaan Hänessä, ymmärräthän? Hän sai aikaan TUON voiman Hänessä. Mikä on tuo voima..., hän sanoo, joka toimi meissä? Hän sanoo: se teki meille saman."
Copeland kysyy: "Mikä ON tämä voima? Ja miten se tuli meihin? Ja mitä se saa aikaan?

Tämä melkein johtaakin meidät seuraavaan aiheeseemme, joka on Jeesuksen hengellinen kuolema ja tuon kuoleman seuraukset. Copelandit ja muut Uskon Sanan opettajat uskovat, että Jeesus otti itselleen Paholaisen syntisen luonnon ja kuoli hengellisesti, niin että Isän oli herätettävä Hänet kuolleista Helvetissä.

Paneudumme tuohon opetukseen seuraavaksi. Mutta näet, että hän sanoo tässä, että nämä Jumalan meille antamat voimat ovat samoja, jotka Hän antoi Jeesukselle. Samoin kuin Jumala herätti Jeesuksen kuolleista ja Hänestä tuli ensimmäinen uudestisyntynyt ihminen, samoin herättää Jumala MEIDÄTKIN Copelandin mukaan ja antaa meille saman voiman elää. Jeesus on siis eräänlainen prototyyppi (he kutsuvat tätä vanhalla myöhäissadeliikken termillä "mallipoika" (Pattern Son) ja niin me kaikki voimme olla kuin Hän, koska, kun ME uskomme Jumalan Sanan, me saamme samanlaisen voimaruiskeen kuin Jeesus.

Mutta sen sijaan Raamattu opettaa, että Jeesus voitti Kuoleman täydellisyytensä ja synnittömyytensä takia meidän hyväksemme ja niin Hän nousi ylös ja on meidän herramme ja Vapahtajamme. Kukaan muu ei ole tehnyt sitä. Kukaan muu ei tule KOSKAAN tekemään sitä enää. Pelastus on JEESUKSESSA; vain Jeesuksessa.

Ihminen ei pelastu omassa voimassaan, vain sentähden, että uskoo evankeliumin. Ihminen pelastuu, koska hän OTTAA VASTAAN JEESUKSEN ja Jeesus ON pelastus.

Olet saanut sen, mitä Hänellä on, vain koska olet yhteydessä Häneen. Olet yhtä Hänen Henkensä kanssa. Pelastus ei oikeastaan kuulu sinulle. Jumalalla on hallussaan elämän ja kuoleman voimat, ei sinulla. Et voi lähteä liikkeelle ja käyttää voimaa rajattomasti...sentähden Paavali sanoi meille: jos Henki tekee meidät eläviksi, on meidän VAELLETTAVA Hänessä. Jumala hallitkoon päivittäistä vaellustasi, eivät omat halusi.

Copeland: "Jos kerran on kysymys samasta voimasta, joka on saanut sinussa aikaan saman, kun olit kuollut synteihisi ja rikkomuksiisi, minkätähden se olisi muuttunut heikommaksi sinussa? Se on sinussakin! Siis Uskon voima on tärkein elämänvoima, joka asuu uudestisyntyneen, uudeksiluodun ihmisen sisällä, ihmisen hengessä. Jumala laittoi sen sinne armostaan. Ja se on siellä vieläkin.

Raamattu sanoo, että Jeesus on uskomme aikaansaaja. Hän tarjosi sen; sinulla on riittävästi. Sisälläsi on riittävästi uskoa juuri nyt, niin että voit tehdä kaiken, mitä koskaan tarvitset täällä maan päällä.
Haluan nyt jatkaa jakamalla tämän kanssasi; siihen menee vain noin minuutti. Sain tämän tämänpäiväistä oppituntiamme varten. Ajoin tuolla yksin ajatellen tätä asiaa, tiedäthän, uskon voimaa...Jumalan voimaa. Tiesitkö, että taivas toimii tuon voiman avulla? Se ON tärkein voima, jonka avulla Taivas toimii. MEIDÄN tärkein voimamme on sähköistä voimaa. Kaikkien meidän atomiemme jne. keskusta hallitaan sähköisesti. Tiedäthän, että jos sait koulussa opetusta fysiikasta tiedät sen. On neutroneja ja proteiineja [sic] ja kaikkea sellaista, tiedäthän, ja on olemassa sähköinen kenttä ja että jopa fyysinen ruumiisi toimii sähköisesti. Ja tiedät sen itsekin; voit rakentaa sitä kaikkea ja saada sen staattisesti varattuna lattian toiselle puolelle ja sitten "Zap!"—siellä onkin jotain sähköistä. Se on luonnollisen maailman tärkein voima ja usko on samankaltainen voima hengellisessä maailmassa. Se on hengellisen maailman tärkein voima. Ja se on alunperin lähtöisin Jumalan sydämeltä. Ja se on siellä vallitseva.

Ja Raamattu sanoo, että Hänen kirkkautensa valkeus valaisee koko Taivaallisen kaupungin. Voitko kuvitella kaupunkia, jota valaisee uskon voima? Minä voin—jos pääset ulos tältä näyttämöltä, jolla nyt olemme ja pääset pois lihallisesta ja pääset hengellisiin ja alat käsittää sen. Se syntyy hengellisesti, ylistys Jumalalle! Ja valaisee koko alueen. Ja itse asiassa sinun ja minun oli tarkoitus toimia sillä tavalla. Meillä ei ollut tarkoitus olla vanhoja, tupakansavuisia autoja ja muuta sellaista; kaikenhan pitäisi toimia uskolla. ON tarpeeksi autoja, jotta...ajattele tätä vähän... Jeesus sanoi, että sitä tarvittaisiin vain pienenpienen sinapinsiemenen verran. Se on suurempi kuin sinapinsiemen; minulla ei ole sitä edes senkään vertaa. Sinapinsiemen...katsotaanpas. Sinulla on...sanonpa sinulle, mitä minulla on; katsopa. Tuon pienen kynsiveitsen KÄRJEN verran—vain tuon kärjen kokoinen on sinapinsiemen. Et pysty edes näkemään sitä istumapaikaltasi, se on aivan liian pieni. Jeesus sanoi, että niinkin pieni määrä pystyisi siirtämään vuoren mereen. Vauuu...mitä luulet kokonaisen siemenpurkillisen saavan aikaan?! Kunnia Jumalalle! Mitä luulisit kokonaisen siementynnyrillisen saavan aikaan? Se valaisisi koko Pyhän Kaupungimn—sen se tekisi. Haluaistiko, että sinulla olisi noita siemeniä koko tankillinen? Siitä ei leviä mitään saastetta. Kaikki käyttämämme fyysinen energia on kadonnut, koska se on kulutettu. Mutta mikä on se voima, jota käytämme, joka tulee sydämen sisimmästä ja jonka on saanut aikaan Jumalan Sana? Sillä ei ole loppua, me voimme käyttää sen yhä uudelleen, käyttää sen yhä uudelleen ravinnoksemme, toimia sen avulla yhä uudelleen, iankaikkisesti. Ja juuri niin sinun täytyy oppia tekemään" [Korostukset artikkelin kirjoittajan]

Mielestäni juuri tämä osa on hämmästyttävä. Ei riitä, että meidän sisimmässämme on jonkinlainen voimanlähde, jolla ei näytä olevan paljonkaan tekemistä Jumalan kanssa, mutta MEIDÄN on opittava ruokkimaan sitä ja vapauttamaan se. Ei ainoastaan niin, vaan nyt me opimme, että tämä energianlähde on jonkinlaista "huippuenergiaa", jota käytetään taivaassa. Ja se tulee antamaan Pyhälle Kaupungille sen tarvitseman energian Tuhatvuotisen valtakunnan aikana.

Copeland tekee hyvin selväksi, että se on energianlähde, ei niin, että koska Jeesus asuu meissä, se antaa meille elämän ja voiman. Hän sanoo, että tämän uskonvoiman avulla autot kulkevat ja kaupungit saavat tarvitsemansa energian. Ja mistä se tulee? Jumalan sydämeltä.

On totta, että Jumalan voima ja rakkaus ovat lähtöisin Hänen sydämeltään, mutta ne eivät ole persoonattomia energianlähteitä. Jumala ON rakkaus, Jumala ON elämä. Hänen rakkautensa ilmaisee Häntä itseään samoin kuin Jeesus on Jumalan Sana—Jumalan Sana nähtävällä tavalla. Ja lisäksi emme voi sanoa, että usko tulisi alunperin Jumalan sydämeltä, koska usko tarvitsee jonkin kohteen...on uskottava JOHONKIN. Mihin Jumala uskoi?! Itseensäkö? Luomakuntaanko? Ihmiskuntaanko?

Ei. Usko syntyi, kun meidän oli tarpeellista uskoa Jumalaan, että Hän tukisi meitä ja rakastaisi meitä ja jotta saisimme suojan ja opastusta ja niin edelleen. Usko on ihmisen vastaus Jumalan lupauksiin, ei persoonaton energianlähde.

Mikä tulee valaisemaan Jumalan kaupungin? Se on Jumalan kirkkaus. Kaupunkia valaisee Jumalan kirkkaus, yksinkertaisesti, koska Jeesus on siellä. Jumalan voima kuuluu Jumalalle.

Saattaa olla olemassa henkivoimia, jotka toimivat sähköön verrattavissa olevalla tavalla, mutta ihmiskunnan asiana ei ole käyttää niitä. Saatana suorastaan RAKASTAISI sitä, että löytäisimme henkivoimia ja hän kääntäisi sen Jumalaa vastaan niinkuin kän kauan sitten tekikin.

Juuri saatana opettaa ihmistä kehittämään Jumalan ulkopuolella olevia voimia. Hän haluaa ihmiskunnan kykenevän syöksemään Jumalan valtaistuimen vallasta ja asettamaan HÄNET itsensä—saatanan— Kuninkaaksi. Tässä Copeland astelee hyvin vaarallisilla poluilla.

Toisessa osassa tutkimme tarkemmin tätä "Jeesus kuoli hengellisesti" -oppia ja tulemme näkemään, miten keskeinen tämä oppi on Uskon Sanan opille. Olemme nähneet, miten ihmisellä sanotaan olevan sisällään henkivoimia, mutta seuraavaksi tulemme saamaan selville, miten ne ovat sinne joutuneet ja miksi Copeland uskoo, että ihminen voi tehdä mitä tahansa uskon voimalla.

HUOMAUTUKSIA:

Raamatunkohtia, joissa tehdään erotus mielen, sielun ja hengen välillä:

Job 12:7-10 "Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle; 8. tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle. 9. Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt, 10. hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?"

Mark 12:30 ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi.

1.Tess.5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

Hebr.4:12 Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija

1.Kor.14:14-15 Sillä jos minä rukoilen kielillä puhuen, niin minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. 15. Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni.

Ihmisellä on oma henkensä eikä vain pelkästään Jumalan Pyhää Henkeä:

Room.8:16 Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia.

' 2,Kor.7:1 Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa.

1.Kor.2:11 Sillä kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on? Samoin ei myös kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan Henki.

Ihmisen sielun iankaikkinen luonne:

Job 33:27-30 Hänpä nyt laulaa muille ihmisille ja sanoo: 'Minä olin tehnyt syntiä ja vääristänyt oikean, mutta ei sitä kostettu minulle; hän pelasti minun sieluni joutumasta hautaan, ja minun henkeni saa iloiten katsella valkeutta'. Katso, kaiken tämän tekee Jumala kahdesti ja kolmastikin ihmiselle, palauttaakseen hänen sielunsa haudasta ja antaakseen elämän valkeuden hänelle loistaa.

Job 33:21-22 Hänen lihansa kuihtuu näkymättömiin, ja hänen luunsa, ennen näkymättömät, paljastuvat. Näin lähenee hänen sielunsa hautaa ja hänen henkensä kuolonvaltoja

Ps 16:10-11 Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien; ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä, ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti.

Matt.10:28 Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin

Hengen erilainen luonne vastakohtana sielulle tai lihalle (johon sisältyy mieli):

1.Kor.6:20 you were bought at a price. Therefore honor God with your body and in your spirit, which are God's. (te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne ja hengessänne, jotka ovat Jumalan).

Jaak.2:26 Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut.

1.Kor.5:4 sittenkuin olemme, te ja minun henkeni ynnä meidän Herramme Jeesuksen voima, tulleet yhteen

JATKUU

Alkuperäinen artikkeli:Wells Withourt Water by Trica Tillin

Muita Tricia Tillinin artikkeleita:
Olkaa täydelliset
Ei rauhaa, vaan miekan | Hänen nimessään | Leijonakuningas | Lähtekää siitä ulos! | Herätystäkö? | Poikalapsen syntymä | Profeetat, jotka eivät profetoi | Leijonan luolaan. Valmistautuminen maanalaiseen seurakuntaan. | Ryhtykäämme berealaisiksi | Seurakunta ulkopuolella leirin | Hengellinen sodankäynti | Ystävänpäivän sydämet | Maailmanuskonto | Jotain uutta | Matteus 18 | Erottautuminen | Miten erottaa hengellinen eksytys | Valheherätyksen piilostrategiat. Käytetäänkö seurakunnissa aivopesua?
Henki, sielu ja ruumis | Historia | Raamattu | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Opillista | Lopun ajat

.