Anders Bergem

Mitä on MENESTYSTEOLOGIA?Elämän sana
Henki, sielu ja ruumis
Saatanan luonto
Demonien käskeminen
Sanalla on luova voima
Te olette jumalia
Jeesus kuoli hengellisesti
Jumala on sidottu
Hengellinen sodankäynti
Okkultismi/gnostilaisuus
Sielunhoito ja liikkeestä lähteneet
Kristillisiä seurakuntiako?
Suositeltavaa kirjallisuutta


Menestysteologia on maailmanlaajuinen liike, joka on lähtenyt kristillisestä kirkosta. Menestysteologiaa kutsutaan myös "uskonliikkeeksi" ja nimityksillä "The Prosperity Gospel" (engl.) sekä "trosrörelsen" (ruots.).

Amerikkalaista julistajaa Kenneth E. Haginia (s.1917) pidetään yleensä menestysteologian perustajana ja johtajana. 1970-luvun alusta on "Kenneth Hagin Ministries" ylläpitänyt "RHEMA Bible Training Center" -nimistä suurta opetuslaitosta eli "raamattukoulua" Tulsassa, Oklahomassa, Yhdysvalloissa. Järjestö on levittänyt Haginin sanomaa lehtensä "The Word of Faith" ja laajan julkaisutoimintansa avulla.

Liikkeen eturivin julistajista mainittakoon Kenneth Copeland, Jim Kaseman ja John Brandström.

Elämän sana

Ruotsissa, Uppsalassa sijaitseva järjestö Livets ord ja sen johtaja Ulf Ekman ovat olleet vuodesta 1983 Skandinavian menestysteologisen liikkeen huomattavin vaikuttaja. Ulf Ekman osallistui vuosina 1981-1982 Haginin raamattukouluun USA:ssa. On osoitettu, että menestysteologian amerikkalainen ja skandinaavinen haara ovat yhdenmukaisia.

"Livets ord" -säätiö on eräänlainen yksityinen säätiö, joka omistaa kaiken, mitä Livets ord hallitsee. Säätiön alaisia ovat erilaiset toimialat: seurakunta, raamattukoulu, lukio, lastentarha, kustantamo ym. Ulf Ekman on säätiön hallituksen johtaja. Sen lisäksi hän on raamattukoulun johtaja, Livets Ordin kristillisen koulun rehtori, "Livets Ord" -kustantamon johtaja, Livets ordin lehtien "Magazinet för ett segerrikt liv" ja "Livets Ord" vastaava toimittaja, Livets Ord University -opiston ja Word of Life -raamattukoulun perustaja sekä elokuussa 1990 perustetun yksityisen lukion johtaja.

Liikkeellä on tällä hetkellä (1992) hyvin suuri kannatus Ruotsissa ja Tanskassa. Uutislehteä "Livets ord" lähetettiin 35,000:lle tilaajalle ja liikkeellä on noin 200 itsenäistä alaosastoa Ruotsissa.

Suomen Elämän Sanan historian alkuvaiheet ajoittuvat syksyyn 1985, jolloin pastori Ulf Ekman kävi Suomessa Håkan Westergårdin kanssa. Suomessa menestysteologiaa on levitetty muun muassa Uusi Elämä -lehden sekä sen julkaisemien kasettien ja kirjojen kautta ja Uskon Sana -kustannuksen kirjojen kautta. Helsinkiläinen Sana ja Ylistys luetaan myös menestysteologiaan kuuluvaksi. Suomessa menestysteologiaa on opetettu mm. Turun Elämän Sana-seurakunnan koulussa, Tampereen Voitonkeskuksen Logoksessa (Kaksi edellä mainittua ovat sittemmin lakkauttaneet toimintansa) ja Helsingissä Elämän Sana -seurakunnan Koko Kansan Raamattukoulussa.

Henki, sielu ja ruumis

Menestysteologia muodostaa yhtenäisen järjestelmän. Ihmisen määritellään olevan "henki, jolla on sielu ja joka asuu ruumiissa". Tässä tehdään jyrkkä ero toisaalta ruumiin ja sielun ja tosiaalta ihmisen hengen välillä. Hengessä on ihmisen identiteetti.

Raamattu kuvaa ihmistä monin eri tavoin, mutta sen eri kuvauksissa on yhteinen perussävy. Juutalaiskristilliseen ihmiskuvaan ei sisälly menestysteologialle tunnusomaista eriarvoisuutta. Kristillinen luomisusko korostaa sitä, että ihminen on ennen kaikkea kokonaisuus, jonka ruumista, siela, henkeä, ajatuksia, sydäntä jne. voidaan tarkastella lukuisista eri näkökulmista. Ruumis ei siis ole alempiarvoinen.

Saatanan luonto

Ei-kristityllä ihmisellä on saatanan luonto, mutta hän saa kääntyessään Jumalan luonnon henkeensä. Sentähden ihmisen hengestä tulee täydellinen ja synnitön. Sentähden on jyrkkä jako toisaalta näkyvään fyysiseen maailmaan ja toisaalta näkymättömään hengelliseen maailmaan. Lisäksi on liikkeessä merkittävä taipumus hengellistää lukuisia inhimillisiä ja maallisia ilmiöitä, jotka menestysteologiassa tulkitaan yksiselitteisesti hengellisten voimien toiminnan tulokseksi. Hengellisessä maailmassa on paljon lainalaisuuksia, jotka on tärkeä tuntea ja ymmärtää. Kääntymys ja hengellinen varustus saavat aikaan sen, että ihmisellä on vaikutusvaltaa ja valtaa hengellisessä maailmassa, jossa paholaisella ja demoneilla on palkon hallintavaltaa.

Kristityllä ei ole ainoastaan mahdollisuus menestykseen ja hyvinvointiin kaikilla elämän alueilla, vaan myös oikeus siihen. Hengellisessä maailmassa on kuitenkin olemassa tiettyjä esteitä, jotka on ensin poistettava. Näistä esteistä syytetään paholaista ja demoneja, jotka ovat todellisuudessa syyllisiä sairauksiin, kärsimyksiin, köyhyyteen ja takaiskuihin. Tällaisten ongelmien järkiperäiset selitykset tukahdutetan.

Demonien käskeminen

Samalla menestysteologia väittää, että Jeesus on delegoinut kaiken valtansa kristityille. Kristityt voivat luonnollisesti käyttää tätä auktoriteettia kaiken yli, mikä näyttää vahingoittavan ihmistä: sairauden, kärsimyksen ja vastoinkämisten yli; mutta myös esim. vihollisia vastaan sodassa ja politiikassa. Kaikilla näillä ongelmilla on hengellinen syy, nimittäin demonien toiminta. Myös Jeesus on riippuvainen siitä, että kristityt käyttävät auktoriteettiaan, jonka Jeesus on heille antanut demonien yli, sillä Jeesus ei voi auttaa sen enempää kuin mitä hän on jo tehnyt antaessaan auktoriteettinsa uskoville.

Menestysteologia on radikaali niin uskonnollisen kuin poliittisenkin oikeistolaisuuden ilmaus. Ulf Ekmanin tavoitteena on murtaa "se sosialistinen henkivalta, joka ohjaa, hallitsee, kontrolloi, manipuloi ja vangitsee ruotsalaisia ja on tunkeutunut heihin". Lisäksi Ekman kannattaa vahvaa sotilaallista puolustusta ja toivoo upseereita, jotka Pyhän Hengen johdolla toimiessaan ovat "sotaisampia kuin aikaisemmat upseerit".

Sanalla on luova voima

Lausutulla sanalla on luova voima, ja sentähden uskonliikkeessä pidetään julistuksia tärkeinä, sillä niiden tarkoituksena on "sitoa ja päästää tiettyjä asioita hengellisessä maailmassa". "Suun tunnustusta" koskeva laki vaikuttaa sen, että se, mikä lausutaan tapahtuu. Ihmisen suun tunnustus sitoo. Toisin sanoen on vaarallista lausua negatiivisia asioita, kuten esim. "olen sairas" tai "Minulla menee huonosti", sillä sillä tavoin ihminen luo sairautta ja kurjuutta omaan elämäänsä.

Te olette jumalia

Eräässä "Livets Ordin" vuoden 1986 konferenssissa oli aiheena "Te olette jumalia". Ulf Ekman on kuitenkin todennut myöhemmin, ettei sitä pidä käsittää kirjaimellisesti. Monien kriitikoiden mielestä on tämä oppi kuitenkin luonnollinen seuraus menestysteologian käsityksestä, jonka mukaan ihmisen luonto muuttuu täysin hänen pelastuessaan—nimittäin Saatanan luonnosta Jumalan luonnoksi.

Jeesus kuoli hengellisesti

Kirjailija Dan McConnell on kuitenkin osoittanut kirjassaan "A Different Gospel", että Kenneth Hagin on saanut hyvin paljon vaikutteita amerikkalaiselta saarnaajalta Essek W. Kenyonilta (1867-1948). Hagin on liittänyt laajoja lainauksia Kenyonilta omiin kirjoihinsa ilmoittamatta kuitenkaan, että ne ovat lainauksia. Kenyonin kirjat ovat myös olleet "Elämän Sanan/Livets Ordin" käytössä.

Kenyon sai vuosisadan vaihteessa vahvoja vaikutteita Bostonissa nk. Uusi Ajattelu/New Thought"-liikkeestä. Uusi ajattelu erottaa toisistaan fyysisen ja metafyysisen maailman, joista jälkimmäistä he pitävät tärkeämpänä.

Kenyonin laatima JDS-oppi (Jeesus kuoli hengellisesti—Jesus Died Spiritually) väittää, että Jeesuksen sovitustyö alkoi todenteolla vasta, kun Jeesus kuoli hengellisesti ristillä ja sai Saatanan luonnon. Saatana piinasi Jeesusta helvetissä kolmen päivän ajan aina ylösnousemukseen saakka, jolloin Jeesus "syntyi uudesti" (samoin kuin kristityt syntyvät uudesti) ja sai Jumalan luonnon.

Tämä oppi on selvästi epäraamatullinen ja ilmaisee, miten menestysteologian maailmankuvaa leimaa täysin väärä perusoppi. Ainoastaan hengellinen kärsimys—ei siis ruumiillinen kärsimys— voi saada aikaan tämän hengellisen tuloksen. Tällainen ajatustapa on täysin epäkristillinen. Raamattu opettaa selvästi, että Kristus teki tyhjäksi käskyjen lain ja vihollisuuden omasssa lihassaan (Ef.2:14s.) Lisäksi on kysymys Jeesuksen jumaluuden kieltämisestä, kun JDS-oppi väittää, että Jeesus sai saatanan luonnon.

Jumala on sidottu

Menestysteologian rukouskäsitys on myös ongelmallinen. Jumalaa sitovat hengelliset lainalaisuudet, jotka ihmisen tulisi ymmärtää ja joita hänen tulisi käyttää hyväkseen. Siinä ei anneta paljonkaan sijaa Jumalan kaikkivaltiudelle, ts. Jumalan vallalle tehdä kaikki, mitä Hän haluaa. Menestysteologiassa menee siis suun tunnustuksen käyttö sellaisen luottavaisen rukouksen edelle, joka esitetään Jumalalle isänä, jonka puoleen voi aina kääntyä. Aidossa kristinuskossa se on peruskivi, jonka uskova saa lahjana: järkkymättömän isäsuhteen Jumalaan. Ja siinä on lepo jokaiselle uskovalle.

Hengellinen sodankäynti

Käsitys "hengellisestä auktoriteetista" on menestysteologiassa avainasemassa. Ihminen on hengellinen olento. Sentähden kristitty voi astua samaan maailmaan, jossa demonit toimivat ja käydä sotaa Saatanan henkivaltoja vastaan. Tällä tavoin voidaan murtaa pahojen henkien valta ihmisiin, maantieteelisten alueiden yli tai pelkästään abstraktien ilmiöiden yli (esim. korkeaa verotusta vastaan).

Hengellisen sodankäynnin erityinen muoto on nk. "synnytyskipurukous", jossa rukoileva huutaa täysin holtittomasti. Tämä rukouksen muoto on tärkeämpi Ulf Ekmanille kuin kieliläpuhuminen: "Tämä tapahtuu, kun Pyhä Henki laskee jotain ihmisten sydämelle, niin että he kokevat sen fyysisenä tuskana. Niinkuin naisen synnyttäessä. Kun Herra johdattaa meidät sellaiseen, me luulemme tulleemme hulluiksi", sanoo Ekman. "Kierimme lattialla ympäri ja huudamme tuskissamme kirkuen kuin sika tapettaessa. Se on valtavan vahvaa esirukousta ja paholainen kauhistuu sitä. Hän uskottelee meille, että olemme hulluja fanaatikkoja".

Okkultismi/gnostilaisuus

Menestysteologia asettaa ihmisen keskiöön. Sentähden rukous saa hengellisessä maailmassa ihmisen suorittaman manipulaation luonteen tarkoituksena saada aikaan tuloksia fyysisessä maailmassa. Tämän perusteella väittävät monet kriitikot, että menestysteologian rukouskäsitys sisältää okkultteja piirteitä. Okkulttinen tarkoittaa salattua. Okkultismissa pyritään vapauttamaan salattuja voimia erilaisten tekniikoiden ja salaisen tiedon avulla.

Gnostilaisuudessa pidetään myös hengellistä hienompana ja tärkeämpänä ja fyysistä vähempiarvoisena.

Ilmestystieto on Jumalan ilmoitusta suoraan ihmisen henkeen. Tällainen tieto kertoo esimerkiksi, miten joku raamatunkohta on ymmärrettävä. Niillä, jotka eivät ole mukana menestysteologiassa, ei ole ilmestystietoa.

Sielunhoito ja liikkeestä lähteneet

Elämän sanan johtorakenne on hierarkkinen, ja kritiikki tukahdutetaan hyvin laajalti. Jos joku jäsen haluaa tosissaan arvostella liikettä, löytyy vastaus menestysteologian omasta opista: Vakava kritiikki on peräisin "arvostelun hengestä", jota kutsutaan myös "Iisebelin hengeksi", joka on demoninen.

Sielunhoidon ongelmiin sisältyy, että lukuisat Elämän sanan/Livets ordin jäsenet kärsivät depressiosta, itsetuhoajatuksista ja joutuvat epänormaalin suuressa mittakaavassa mielisairaaloihin. Vuosina 1984-88 teki 16 sellaista Livets ordin jäsentä todistetusti itsemurhan, joilla ei ennen jäsenyyttään ollut ollut psyykkisiä ongelmia.

Monet niistä, jotka haluavat puolustaa menestysteologiaa, korostavat, että tällaiset ongelmat eivät todista mitään. Mutta lukuisat niistä uppsalalaisista, joilla on ollut ongelmia, vaikka eivät olekaan tehneet itsemurhaa, eivät epäröi väittää, että ongelmat ovat vakavia, syviä ja monimuotoisia. Lisäksi on liikkeestä irtautuneilla mitä suurimmassa määrin yhteneväisiä ongelmamalleja.

Eräs syy vakavaan psyykkiseen kuormitukseen saatta johtua tunnustamisen laista. Ei saa tunnustaa mitään negatiivista, sillä sillä tavoin sidotaan tuo negatiivinen omaan itseen. Jos jonkun puolesta on rukoiltu, että hän paranisi, on tunnustettava parantuneensa. Synnin, tappioiden ja heikkouksien yli on otettava auktoriteetti eikä niitä saa tunnustaa.

Yksilö joutuu tällä tavoin kamppailuun itsensä ja ajatustensa kanssa ilman että voisi antaa muiden auttaa itseään. Ajatusten, tunteiden ja ruumiin hallinta on tie täydellisyyteen. On kuitenkin luonnollisesti monia, jotka eivät selviä tällaisesta eristyksestä eivätkä tällaisista paineista.

Monet kriitikot ovat sitä mieltä, että menestysteologia on vahvojen oppi. On lähes yli-inhimillinen suoritus selvitä tällaisesta kamppailusta omien ajatusten kanssa ja pitää niistä kiinni. Tämän lisäksi on epäonnistuttaessa tukena vain ihminen itse. Sillä Jumala on omasta puolestaan tehnyt kaiken tarvittavan.

Eräs kriitikko on ilmaissut asian näin: Fyysinen ulkomaailma ei ole todellista todellisuutta ja hengellinen maailma on täynnä pahoja henkiä, joiden keskuuteen Jumala on lapsensa jättänyt yksin. Joka kerta, kun näyttää siltä, että uhkana on joku ongelma—sairaus, väsymys, masennus, onnettomuus tai henki—silloin puhutaan henkimaailman hyökkäyksestä ja silloin on koottava kaikki usko, kaikki hengen voima ja kaikki päättäväisyys agressiiviseen vastahyökkäykseen. Ja juuri siihen ei ihminen pysty. Ei ainakaan pitkän päälle.

Kristillisiä seurakuntiako?

Ollaan eri mieltä siitä, kuuluvatko menestysteologiset seurakunnat kristillisten seurakuntien joukkoon. Monet kriitikot muistuttavat monista oppiin ja käytänteisiin liittyvistä seikoista, jotka asettavat menestysteologian sen laitamille tai jopa ulkopuolelle, mitä oikeutetusti voidaan nimittää raamatullisesti tai historiallisesti kristinuskoksi.

Eräs näistä esteistä on ainakin käsitys, jonka mukaan kristinusko takaisi rikkauden tai menestyksen, mikä on aivan mahdoton ajatus. Se on yksinkertaisesti ristiriidassa monien UT:n kohtien kanssa (esim. Luuk.6:20-26; 9:23s; 14,26s), joissa tuodaan ilmi "ristin teologian" ulottuvuus, jota ilman kristinuskosta tulee pinnallista ja valheellista.

Lopuksi on tärkeää korostaa sitä, etteivät menestysteologian arvostelijat halua tehdä pesäeroa ihmisiin, vaan oppijärjestelmään kaikkine teologisine ja käytännön seuraamuksineen.

Suositeltavaa kirjallisuutta


Anders Bergem: Himmelen på forskud? Opgør med Fremgangsteologien, Credo 1988, København.
D.R. McConnell: A Different Gospel, Massachusetts 1988.
H.K. Neerskov: Teologien bag lykkereligionen, Eget Forlag 1992.
Sven Reichmann: Allt är inte guld som glimmar, 1990 (3.p), Interskrift, Stockholm.
Framgångsteologi i Sverige, EPS, Stockholm 1985, Stefan Bjuvsjö ym.
Tro på Succes?, toim. Martin B. Christensen, Dialogcentrets Forlag, 1991.

Lainattu teoksesta Elefantens øje, Dialogcentret i Århus

Alkuperäinen artikkeli: Fremgangsteologi av Anders Bergem

Alkuun | Sovitus | Historia | Raamattu | Opillista | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Seurakunta