Tricia Tillin

YK SUUNNITTELEE KAIKKIEN USKONTOJEN YHDISTÄMISTÄ

2000-luvun kynnyksellä maailman johtajat suunnittelevat ihmiskunnalle aivan uutta tietä.

Sokeina historian opetuksille he ovat luovuttamassa valtioidensa itsenäisyyden YK:lle. YK perustuu sosialistiseen talouteen ja okkulttii nuskontoon. Niin oudolta kui se saattaa kuulostaakin, maailman johtajat luottavat siihen, että yhdistynyt maailma ja sen kollektiivinen viisaus voivat muutta ihmiskunnan taipumuksen tyrannioihin ja johtaa uuteen rauhan ja yhteyden aikakauteen.

Virallisiin asiakirjoihin perustuen esitämme seuraavassa joitakin niistä suunnitelmista, jotka koskevat tulevaa uutta maailmanjärjestystä, mm. suunnitelman yhdistää kaikki uskonnot.

HABITAT-TOIMINTAOHJELMA

YK:n asuinyhdyskuntakonferenssissa Habitat II, joka kokoontuu 3-14- kesäkuuta [1996] Istanbulissa, YK:n johtajat ja kansalliset edustajat tulevat viimeistelemään YK:n maailmanhallintoa koskevan suunnitelman. Konferenssin johtaja tri Wally N'Dow toteaa: "Me tulemme laatimaan uuden taloudellisen ja sosiaalisen suunnitelman, joka on laadittu maailmanyhteisön tarpeisiin alkavalla uudella vuosituhannella".

Habitat II:n johtajat eivät salaa aikomuksiaan. Heidän internetissä saatavilla olevat asiakirjansa (i) paljastavat heidän suunnitelmansa muuttaa perheet, yhteisöt, uskomukset ja talouden. Jos YK:n edustajat saavat edelleen kannatusta, he tulevat muuttamaan "kyläsi", valvomaan työtäsi, vaatimaan sinulta palveluksia ja sanelemaan koulutuksesi globaalin yhteisön jäsenenä.

Kaikki YK:n aikaisemmissa maailmankonferensseissa esitetyt radikaalit toimenpiteet (uskomattomia säädöksiä koskien ympäristöä, kulutusta, väestönsäätelyä, sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta ym.) tullaan toteuttamaan Habitat II:n suunnitelmien mukaisesti sinun ympäristössäsi. Tarvitaan yhteisiä arvoja. Jokainen ihminen kasvatetaan omaksumaan globaali hengellisyys, panteistinen sekoitus maailman maakeskeisten uskontojen sekoitus.

Habitat-toimintaohjelma ja muut raportit esittävät, että raamatullinen kristinusko ja perinteiset sukupuoliroolit on suljettava pois—samoin kuin autot ja kapitalismi—ja globaali sosialismi on omaksuttava niiden sijaan. Kukaan ei pysty pakenemaan YK:n agenttien tarkkailevaa katsetta. Habitat-toimintaohjelmassa kehotetaan: "Rakentakaa kaikilla tasoilla toimiva koneisto näiden suunnitelmien noudattamisen valvomista ja arvioimista varten".

MAAILMANTEOLOGIAPROJEKTI

Universaali uskonnollinen yhteys: Kaikkien uskontojen yhteinen kohtaaminen
"Me työskentelemme luodaksemme yhden integroidun järjestelmän hengellisiä ja uskonnollisia käsityksiä varten, joka pystyisi "tulkitsemaan luotettavasti" maailman useimpien olemassaolevien uskontojen olennaiset teologiset käsitykset ja perinteet. Jos siinä onnistutaan, tuo järjestelmä kykenisi yksinään tulkitsemaan yhtä aikaa kaikki tärkeimpien maailmanuskontojen olennaiset opit yhden yhteisen järjestelmän periaatteiden puitteissa. Tämä yhteisten periaatteiden järjestelmä ja tulkinta voisi sitten toimia "eri perinteiden välisenä yhdistäjänä", jonka avulla niiden keskinäiset suhteet saataisiin toimimaan sopusointuisesti."

MAAILMANHALLINNON KOMISSIO

Tämä komissio on YK:n rahoittama ja se on ollut toiminnassa kolme vuotta [1996] julkisen suunnitelman mukaisesti tarkoituksena saada aikaan maailmanhallinto vuoteen 2000 mennessä. Komissio kutsuu kokoon maailmanhallintoa koskevan maailmankonferenssin vuonna 1998 "tavoitteena luovuttaa maailmalle ratifioimista ja toimeenpanoa varten tarvittavat sopimukset vuoteen 2000 mennessä."

STATE OF THE WORLD FORUM:

Me olemme synnyttämässä ensimmäistä globaalia sivilisaatiota".
(ii) Kun Gorbachev Foundation/USA piti ensimmäisen State of the World Forum -konferenssinsa 27.9.-1.10.1995 San Fransiskossa, se aloitti viisi vuotta kestävän prosessin "ydintehtävän selkeäksi julistamiseksi: mitkä perustavaa laatua olevat prioriteetit, arvot ja toiminnat ovat välttämättömiä ihmiskunnan ohjaamiseksi sen kehittyessä ensimmäiseksi globaaliksi sivilisaatioksi". Tai Mikhail Gorbatchovin sanoin hänen avauspuheenvuorossaan: "Heti alusta alkaen haluaisin ehdottaa, että pidämme tätä järjestöä eräänlaisena globaalina aivoriihenä, jonka tehtävänä on keskittyä pohtimaan sivilisaatiomme nykyisyyttä ja tulevaisuutta".

Gorbachovin lisäksi tähän prosessiin osallistuviin 500:aan kuuluu mm. sellaisia kuuluisia johtajia kuin Margaret Thatcher, George Bush ja Nobel-palkinnon saaneet Oscar Arias ja Rigoberta Menchu. Lisäksi mukana oli vaikuttava joukko businessmaailman edustajia, tutkijoita, taiteilijoita, uskonnollisia johtajia ja poliitikkoja.

Toinen State of the World Forum tulee keskittymään voimallisesti elämän hengellisiin ja eettisiin ulottuvuuksiin. Se tulee panostamaan erityisesti "uskonnollisen etiikan yhteisen koodin etsimiseen, niin että maailman uskonnot voisivat löytää ne perusarvot, jotka niissä kaikissa on sisäänrakennettuina..."

TAUSTAVOIMAT

Auttaakseen maailman uskontoja palvelemaan globaalin yhteistoiminnan asiaa, ylläolevat ryhmät sponsoroivat yhdessä uskontojenvälistä konferenssia 24-28. kesäkuuta [1996] San Fransiskossa. Tämän konferenssin tehtävänä on erityisesti kehittää edelleen United Religions -järjestön sisältöä [kts. seuraava alaotsikko] ja lisäksi suunnitella the State of the World Forumin sisältöä lokakuuksi 1996. Uskontojenvälisten johtajien ryhmä tulee laatimaan työjärjestyksen, jonka avulla United Religionsin suunnitelmats aadaan toteutettua. Heidän työnsä tulee olemaan toisen State of the World Forumin tärkeimmän esityksen ydinasiaa San Fransiskon konferenssissa.

UNITED RELIGIONS (=Yhdistyneet uskonnot)

Uskontojenvälisen järjestön United Religionsin visiona on luoda pysyvä kokouskeskus, jossa maailman uskonnot voivat kokoontua jokapäiväiseen rukoukseen, dialogiin ja toimintaan maailman elinolosuhteiden parhaaksi. Se olisi ikäänkuin Yhdistyneiden Kansakuntien rinnakkaisjärjestö eli uskontojen YK.

San Jose Mercury Newsista luemme 2.3. 1996:

"Episkopaalinen piispa William E. Swing aloittaa kolmen kuukauden maailmanlaajuisen kiertomatkan saadakseen kannatusta unelmalleen: San Fransiskoon perustettavalle "Yhdistyneiden uskontojen" maailmanjärjestölle. Presidioon suunnitellussa keskuksessa voisivat suurten uskontojen edustajat istua oppimassa yhteistyötä sen sijaan että he taistelisivat keskenään Jumalan nimessä.
Hänen matkaohjelmaansa kuuluu vierailu äiti Teresan luona Kalkutassa ja Dalai Laman luona Dharmansalassa Intiassa...kuningas Husseinin luona Jordaniassa, korken tason muslimijohtajien luona Kairossa ja rabbien luona Jerusalemissa. Swing tulee viipymään myös Istanbulissa, Roomassa ja Canterburyssä pyytämässä uskonnollisia johtajia lähettämääm edustajat United Religionsin ensimmäiseen istuntoon, jossa laaditaan järjestön säännöt. Hän odottaa sen tapahtuvan San Fransiskossa vuonna 1997."

UNITED RELIGIONSIN (yhdistyneiden uskontojen) HISTORIA

Järjestön historia alkaa kesäkuusta 1993, jolloin piispa William Swingin sanfransiskolainen ryhmä ehdotti erään yhteiskristillisen YK:n peruskirjan allekirjoittamisen 50-vuotisjuhlaan liittyneen jumalanpalveluksen yhteydessä, että luotaisiin Yhdistyneet uskonnot, joka olisi kansainvälinen ja uskontojenvälinen järjestö...

Yhdistyneiden uskontojen käsitteen kehittäminen, arvioiminen ja hienosäätö jatkui YK:ssa 1995, kun piispa Swing puhui YK:n hallitusten ulkopuolisten uskonnollisten järjestöjen kokouksessa.

Prosessi jatkui helmikuusta huhtikuuhun 1996 piispan matkustaessa Intiassa, Lähi-idässä ja Euroopassa tutkiskelemassa yhdistyneiden uskontojen käsitettä monien maailman uskontojen johtajien ja aktiivisesti uskontojenvälistä työtä tekevien kanssa.

Piispa Swingin pyhiinvaellusmatkan jälkeen Yhdistyneet uskonnot sponsoroi kesäkuussa 1996 pidettävää uskontojenvälistä konferenssia, jossa käsitellään maailman uskontoja ja kehittyvää globaalia sivilisaatiota. Konferenssin keskeisiä aiheita ovat:

  1. Yhdistyneiden uskontojen käsitteen kehittäminen edelleem;
  2. toisen State of the World Forumin agendan kehittäminen.

Sitten kesäkuussa 1997 maailman uskontojen johtajat kokoontuvat yhteen laatimaan Yhdistyneiden uskontojen peruskirjaa ja perustamaan UR:n (United Religions), joka tulee palvelemaan koko maailmaa jatkuvan uskontojenvälisen rukouksen, dialogin ja toiminnan avulla.

MIEKOISTA AUROJA

Maailman uskontojen globaaliksi järjestöksi yhdistämisen päätarkoituksena on eliminoida uskonnon, rodun tai etnisen ryhmän nimissä tapahtuva väkivalta... Kokoontumalla yhteen maailman uskontojen johtajat voivat:Me tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä YK:n ja sen järjestöjen kanssa:

U.R:n TAVOITTEET

TOTEUTUKSEN VAIHEET

Vaihe 1—Maailmanlaajuisen uskontojenvälisen verkoston rakentaminen

Vaihe 2—Verkoston laajentaminen

Vaihe 3—Verkoston viimeisteleminen


Kiitokseni Berit Kjosille ja muillekin näistä raporteista. Beritin uusi kirja 'Brave New Schools' (Harvest House Publishers) on saatavilla kristillisistä kirjakaupoista ja Yhdysvalloista soittamalla numeroon (800) 829-5646. Alaviitteet: (i) Aloita tästä sivustosta: http://www.undp.org/un/habitat/pc3/draft/31-3.html (ii) Ensimmäisestä State of the World Forumin yleiskatsauksesta, lokakuu 1995.

Alkuperäinen artikkeli UN World Religion Plan

Alkuun | Historia | Raamattu | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Opillista | Lopun ajat