ALAN MORRISON

MAAILMANUSKONNON YHDISTÄVÄ TEKIJÄ

11.10.2001
Näyttämö on pian valmis siihen, että maailman tämänhetkisten uskontojen yhdistävä tekijä on tunnistettavissa. Eri uskonnoilta on mennyt vuosisatoja, jotta ne ovat voineet sopeutua ja muuttua niin, että ne voivat täyttää edellytykset uskontojen väliselle ykseydelle. Äskettäin USA:ssa [2001] tapahtunut terrori ja tuho ja samaan aikaan tapahtunut "fundamentalismin" demonisoiminen ovat syösseet uskonnollisen näyttämön entistä pitemmälle "maailma on yhtä" -ajatteluun. Se on tietenkin ollut suureksi osaksi sen tarkoituskin. Uudet terroriteot—jopa vielä pahemmat kuin 9/11—tulevat syöksemään uskonnot (ja hallitukset) entistä läheisempään globaaliin yhteisrintamaan, jossa Raamatun totuudelliset opetukset sysätään syrjään "ääri-ilmiöinä" ja ne, jotka uskovat noihin opetuksiin, leimataan islamistiterroristeihin verrattaviksi "fanaatikoiksi".
Mutta mikä ON tärkein maailman nykyisiä uskontoja yhdistävä tekijä? Se on valmistautuminen tulevaa Maailman Johtajaa varten. Maailman suurimmilla uskonnoilla ja Uushengellisyyden/Uuden Aikakauden liikkeen (New Age) perustana olevassa teosofisessa liikkeessä opetetaan maailmanjohtajasta, joka tulee esiin apokalyptiseen tapaan tuomaan muka maan päälle rauhan ja oikeudenmukaisuuden ja pystyttämään "Kultaisen aikakauden".
Ratkaiseva ero maailman (väärien) uskontojen (mukaanluettuna nykyajan "kristillisyys", joka on mukana uskontojenvälisissä kokoontumisissa) ja (todellisen) raamatullisen kristinuskon välillä on se, että jälkimmäinen tietää vain yhden maailmanjohtajan, joka tunnetaan Antikristuksen nimellä, joka tulee olemaan lihaan tulleiden demonisten voimien huipentuma. Niinpä maailman uskonnot odottavat maailmanjohtajaa, joka olisi vastaus ihmiskunnan ongelmiin ja tosi kristityt taas odottavat maailmanjohtajaa, joka tulee olemaan suurin pettäjä, joka koskaan tulee maailmaan.
Tällä hetkellä ovat lukuisat uskonnolliset ryhmät ja newageläiset tällaisen odotuksen vallassa. Olemme jo maininneetkin viimeaikaisessa uutiskirjeessämme, että nykyajan teosofian ja uushengellisyyden äiti Alice Bailey kirjoitti vuonna 1922, että tähän maailmaan syntyisi "Maailman Opettaja" ennen vuosituhannen vaihtumista ja että monia okkultismiin vihkiytyneitä asetettaisiin avainasemiin hallituksissa ja uskonnossa (mukaanlukien seurakunnat), jotta tämä "Maailman Opettaja" voitaisiin julkistaa. (Kts. hänen kirjansa "Initiation, Human & Solar", Lucis Press, ss.52-62).
Mutta maailman pääuskonnot elävät myös juuri sellaisen opettajan odotuksessa. Esimerkiksi shiiamuslimit uskovat, että "Jumala on suunnitellut 'Alin suvun haaran yhteisön hengellisen ohjauksen lähteinä". [1] Tämän suvun jäseniä kutsutaan "imaameiksi". 800-luvulla kuitenkin katosi haaran kahdestoista ja tämä johti aukkoon imaamien sarjassa. "Shiiat odottavat kuitenkin nyt odotetun imaamin paluuta (raj'a), joka palauttaa ennalleen oikeudenmukaisuuden ja rauhan hallinnon maan päälle". [2] Ei pitäisi jättää huomiotta tämän Mahdin, niinkuin häntä kutsutaan, odotuksen merkitystä maailmantapahtumille. Sillä shiiat uskovat, että "maailmanlopun (Qiyama) lähestyessä Mahdi, joka usein samaistetaan takaisintulevan Jeesuksen kanssa, perustaa oikeudenmukaisuuden hallinnon maan päälle. Mahdi on shiialaisuudessa keskeinen hahmo, joka samaistetaan kätkettyyn imaamiin, joka tulee takaisin hallitsemaan jumalallisella auktoriteetilla". [3]

Ayatollah Khomeini oli shiiamuslimi ja hänen Iranin vallankumouksensa vuosina 1978-9 oli shiialaisuuden innoittama tapahtuma.
On mainittava myös, että vallankumouksen jälkeen Ayatollah Khomeinista tuli "Vilayat Faqih" eli kätketyn imaamin eli tulevan Mahdin korkein ajallinen edustaja Iranissa. [4] Shiiamuslimien valta maailmassa on suunnaton. Jos ilmaantuisi Maailman Opettaja, joka täyttäisi heidän odotuksensa, olisi hänen valtansa hyvin suuri.
Mutta eivät ainoastaan miljoonat shiiamuslimit odota Maailman Opettajaa, joka perustaisi rauhan ja oikeudenmukaisuuden hallinnon maan päälle. Myös klassisessa buddhalaisuudessa puhutaan tulevan Maailman Opettajan odotuksesta. Hän tulisi uskonnon perustajan, 500-luvulla e.Kr. eläneen Sakyamuni Gautama Buddhan suvusta. Tarkemmin sanottuna heidän odotetun opettajansa nimi on Bodhisattva Maitreya, mikä vastaa tarkalleen newageläisten odottaman "ylösnousseen mestarin" nimeä, jonka pitäisi olla tuo odotettu maailmanopettaja. Tässä on vielä eräs kiinnostava yhteys: nimittäin uusgnostilaiseen ajatteluun, jossa "ylösnousseet mestarit" asuvat Shambalaksi nimitetyssä henkimaailman asuinsijassa. Tiibettiläisessä buddhalaisuudessa tuo sama nimi Shambala tarkoittaa "mystistä valtakuntaa, jota hallitsee Kalachakra Tantran (Ajan pyörän Tantra) sukuhaaraan kuuluva jäsen. Kerrotaan, että Shambhalan kuningas Suchandra sai tämän Tantran Buddhalta sinä vuonna, jona hän täytti 80 vuotta. Hän uskoi tantran seuraajilleen, joista viimeisen, Rigden Pema Karpon odotetaan palaavan perustamaan Shambhalan koko maailman käsittäväksi valtakunnaksi". [5]

Huomaamme jälleen taas yhden uskonnon, jossa on opetus tulevasta maailmanopettajasta, joka pystyttää maan päälle Kultaisen aikakauden. Muistakaamme myös, että tiibetiläisbuddhalaisella Dalai Lamalla, jolla on niin paljon vaikutusvaltaa aikamme hengellisessä kentässä, on sama asema kuin Ayatollah Khomeinilla, niin että hän on "Buddhan ylin ajallinen edustaja siihen saakka, että Maitreya tulee perustamaan Shambalan koko maailman käsittäväksi valtakunnaksi". Tätä tapahtumaa odotellessaan tiibetiläisbuddhalainen järjestö Vajradhu, jonka päämaja on Boulderissa Coloradossa, on perustanut painotalon nimeltä "New Science Library Series of Shambala", jolla on monia julkaisuja, joissa levitetään uushengellisyyttä.
Toinen tärkeä huomioonotettava seikka koskien maailmanlaajuista, kultaisen aikakauden perustavan Maailmanopettajan odotusta on se, että maailman juutalaiset odottavat yhä Messiastaan (hepreaksi Mashiyach), joka perustaa maan päälle rauhan ja oikeudenmukaisuuden hallinnon. Tämä seikka saa synkät mittauhteet, kun ottaa huomioon sen merkittävän huomautuksen, jonka Herra Jeesus lausui juutalaisille, että vaikka he eivät hyväksykään häntä Messiaakseen "jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan" (Joh.5:43). Nyt alamme saada parempaa näkemystä tämän Maailmanopettajan todellisesta henkilöydestä, jota niin monet maailmanuskonnot odottavat. Kuten Augustinus Hippolainen (A.D. 354-430) oikein toteaa koskien Herran Jeesuksen sanoja juutalaisille Joh.5:43:ssa: "Hän antaa ymmärtää, että he ottaisivat vastaan Antikristuksen, joka etsii kunniaa omalle nimelleen". [6] Nyt voimme nähdä, mihin nykyinen Israelin valtio on menossa tämän aikauden lopulla. Varmastikin Israel tulee olemaan avainasemassa Antikristuksen hyväksymisessä ja hänen tukemisessaan. Maailma tuleekin pitämään häntä uutena suurena opettajanaan, jonka valheet se on uskonut ja jonka taikuudet ja valheelliset ihmeet ovat sen pettäneet.
Lukuisilla muillakin kulteilla ja ryhmittymillä on uskomuksia, jotka ovat merkittäviä tämän tulevan maailmanopettajan kannalta. Mm. amerikkalaiset hopi-intiaanit ovat tukeneet uuden maailmanjärjestyksen hengellistä aikataulua. Hopi-profetioissa on annettu päivämääriä tulevalle evoluution kvanttihypylle, joka yhdistetään maailmanopettajan ilmestymiseen. Toinen uushengellisten korostama seikka on se, että kaikki maya-kulttuurin profetiat—jota he suuresti ihailevat—kulminoituvat vuoteen A.D. 2011, johon mennessä he odottavat maanpäällisen tuhatvuotisen valtakuntansa olevan jo vakaasti pystyssä.
Mitä pitäisi kristittyjen päätellä kaikesta tästä tuhatvuotisen valtakunnan odotuksesta ja "maailmanopettajan" odotuksesta? Varmastikin samoin kuin ajatus tulevasta kultaisesta aikakaudesta maan päällä on pimeyden voimien kehittämä viimeisten päivien varalle, niin että ihmiset saataisiin eksytettyä siitä tosiasiasta, että on olemassa iankaikkinen elämä uudessa taivaassa ja uudessa maassa, samoin ne ovat myös kehittäneet ajatuksen tulevasta maailmanopettajasta, joka tulee pystyttämään "rauhan ja oikeudenmukaisuuden" maan päälle—mikä kaikki on karkeaa jäljitelmää todellisen Kristuksen toisesta tulemuksesta pystyttämään taivaallisen valtakunnan sen jälkeen kun viimeinen tuomio on tehnyt tehtävänsä maan päällä. Monet uusgnostilaiset lahkot puhuvat jopa tulevasta maailmanopettajasta "Kristuksena"—minkä avulla epäilemättä saadaan oppimattomia ja arviointia harjoittamattomia kristityiksi itsensä tunnustavia ihmisiä eksytettyä luulemaan, että tuo hahmo on todellakin takaisintullut Jeesus Kristus. Varmastikaan ei ole mahdotonta, että tällainen odotettu "maailmanopettaja", jolla on suunnattomia okkulttisia voimia ja riittävästi poliittista arvovaltaa tyydyttääkseen kaikkien toiveet, voisi ilmaantua jo lähitulevaisuudessa.
Maailman ihmiset kaipaavat nykyään vahvaa johtajaa, joka ohjaisi heidät kaiken 2000-luvun epävarmuuden läpi. On selvää, että sellaisen johtajan pitäisi olla erittäin ekumeeninen, jotta hän voisi tyydyttää kaikkien häntä odottavien lahkojen ja uskontojen vaatimukset. Mutta se ei olekaan mahdollisuuksien rajojen ulkopuolella, kun ajattelee maailman nykyistä synkretististä tilaa (tarkemmin artikkelissamme "The Hidden Agenda of the Ecumenical Movement", joka on tarkoitus suomentaa jossain vaiheessa). Jos ja kun tällainen maailmanjohtaja ilmaantuu, hän tulee varmuudella olemaan Antikristus, jonka Raamattu osoittaa ilmestyvän hallitsemaan maata vähäksi aikaa Saatanan keulahahmona ennenkuin hänet tuhotaan todellisen Jeesuksen Kristuksen palatessa takaisin (2.Tess.2:3-11). Raamatun ilmoituksen perusteella on selvää, että tähän tapahtumaan liittyy laaja eksytys, kun se tapahtuu (2.Tess.2:9-11), varsinkin kun otamme huomioon sen, että on suuri määrä tunnustavia kristittyjä, jotka myös odottavat Jeesuksen perustavan rauhan ja oikeudenmukaisuuden valtakunnan maan päälle! Meidän tulisi muistaa Herran varoitus, että valhekristukset tulevat olemaan niin eksyttäviä, että he pystyvät eksyttämään jopa Jumalan ihmiset, jos se olisi mahdollista (Matt.24:24).
Muista myös, miten Hän lisäsi painokkaasti: "Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut" (Matt.24:25).
Ne yksityiskohdat, jotka olemme paljastaneet tässä lyhyessä artikkelissa tukevat merkittävästi käsitystä, jonka mukaan pimeyden voimat ovat suunnitelleet huolellisesti okkultin toimintasuunnitelman, joka on voimaltaan vastustamaton ja mittasuhteiltaan maailmanlaajuinen. Kysymys kuuluukin: Joudummeko sen salakavalan lumovoiman imaisemiksi vai onko meillä tarpeeksi tietoa, jotta voimme vastustaa sitä? Ja jos me vastustamme sitä, olemmeko riittävän rohkeita kestämään myös sen seuraukset? Älkää antako niiden vietellä itseänne, jotka kertovat teille, että teidät "temmataan" ylös tältä planeetalta ennenkuin tilanne muuttuu todella pahaksi. Mitä eskapistista eksytystä sellainen onkaan ollut! Valmistaudu sensijaan kärsimään ja kuolemaan kaiken sen puolesta, mihin uskot.
Jos olet kristitty uskova, sinun ei tarvitse olla tällä planeetalla, kun viimeinen tuomio vuodatetaan sen päälle; sen sijaan olet mukana tärkeänä todistajana vainon ja eksytyksen ajanjaksona, joka tunnetaan nimellä Suuri Ahdistus.
Kun on etukäteen varoitettu, on etukäteen varustautunut.


LÄHDEVIITTEET

[1] John R. Hinnells (toim.), The penguin Dictionary of Religion (Penguin, 1984), s.161.
[2] Ibid., ss.162-164.
[3] Ibid., s.58
[4] Ibid., s.294
[5] Augustine of Hippo, Tractates on the Gospel According to St. John, Tractate XXIX, §8 

Alkuperäinen artikkeli: The Unifying Factor of World Religion by Alan Morrison
Alkuun | Historia | Raamattu | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Opillista | Lopun ajat