PYHÄ HENKI UUDESTISYNTYNEEN ELÄMÄSSÄ

Olemme jo puhuneet uudestisyntymisen yhteydessä siitä, että meistä tulee uudestisyntymässä Jumalan lapsia. Jumala on hyvä ja rakastava Isä eikä Hän suinkaan jätä meitä oman onnemme nojaan, vaan huolehtii meistä joka suhteessa Pyhän Henkensä kautta. Uudestisyntyessämme me saamme sisimpäämme Pyhän Hengen. " Niin Pietari sanoi heille: 'Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.'"

Meidän on luotettava tähän Jumalan lupaukseen ehdottomasti. Ymmärrämme, että nimenomaan Pyhä Henki johtaa, opettaa ja ohjaa meitä kasvussamme Jumalan lapsina. Meidän ei tarvitse itse tavoitella tai vaatia itsellemme Pyhää Henkeä, vaan voimme luottaa täysin siihen, että Jumala antaa meille Pyhän Hengen uudestisyntymässä. Helluntailaisten keskuudessa vallitsee tässä asiassa järkyttävä epätietoisuus niin että herää epäilys, olivatko Azusa-kadun Pyhän Hengen ilmiöiden metsästäjät ollenkaan uudestisyntyneitä. Sama meno jatkuu edelleen. Eivätkö he ole lukeneet Apostolien tekojen 2. lukua, jossa kerrotaan helluntain tapahtumista? Ei riitä, etteivät he itse tiedä, että uskova saa uudestisyntyessään Pyhän Hengen, vaan he aiheuttavat hirveää sekaannusra vastauskoontulleissa. Vastauskoontulleen ei siis kannata kysyä neuvoa helluntailaisilta tässä asiassa.

Sen sijaan vastauskoontulleen kannattaa keskittyä Pyhän Hengen äänen kuulemiseen, Raamatun lukemiseen ja rukoukseen. Jeesus sanoo: "ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä" ja "ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä". (Joh.10:3-4) Vähitellen opimme erottamaan Paimenen äänen muusta. Vähitellen opimme tottelemaan Hänen ääntään. Jumala on tarkoittanut tämän vaiheen heti uudestisyntymisen jälkeen hyvin siunaukselliseksi ajaksi, jolloin saamme nauttia siitä puhtauden ja autuuden tunteesta, jonka saamme syntien anteeksisaamisen myötä. Keskittykäämme, jos mahdollista raamatunlukuun ja rukoukseen ja Jumalan äänen kuulemiseen. Kehottaisin kaikessa tässä rauhaan ja luottamukseen Jumalan lupauksiin.

Ei kannata heti lähteä erikoisten Pyhän Hengen kokemusten perään eikä kuunnella minkälaisia kokemuksia itsekullakin Pyhästä Hengestä on. Pääopettajamme on kuitenkin joka tapauksessa Jeesus ja Hän tuntee meidät tarkoin ja tietää, mitä me tarvitsemme. Yksilölliset erot tässä asiassa ovat valtavat, niinkuin voimme UI:stakin päätellä. Pääasia on, ettemme omaksu kenenkään ennakkokäsityksiä siitä, miten Pyhän Hengen tulisi toimia. Ei ole hyvä odottaa tai vaatia Pyhältä Hengeltä tietynlaisia ilmenemismuotoja niinkuin Azusa-kadulla tapahtui ja niinkuin monet nykyajan herätystä tavoittelevat havittelevat. Sellainen osoittaa vain ymmärtämättömyyttä Pyhän Hengen moninaisuutta ja rikkautta kohtaan Hänen erilaisissa toimintatavoissaan ja ilmenemismuodoissaan. Kun vähitellen saamme oppia tuntemaan Hänet paremmin, ymmärrämme, miten ajattelematonta sellainen on.

Ei kannata myöskään lähteä heti laukkaamaan erilaisissa massatapahtumissa, sillä niissä liikkuvat erilaiset henkivallat ja vasta uudestisyntyneinä meillä ei vielä ole kokemusta niiden erottelemisesta tai opetuksen arvioinnista. Vasta uudestisyntynyt tempautuu helposti mukaan kyseenalaisiin ilmiöihin eikä ole ehkä riittävästi varustautunut niiden varalta. "...pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi." (Ilm.3:11) Vähitellen Pyhä Henki johtaa meitä suhtautumaan oikein erilaisiin ilmiöihin, mutta aluksi on parasta keskittyä olennaisiin asioihin.

Meidän ei tule rukoilla Pyhää Henkeä eikä palvoa Häntä. Sen sijaan voimme rukoilla Jumalaa, että Hän antaisi esimerkiksi Pyhän Hengen avata meille Sanaa. Me saatamme luulla, että ymmärrämme kyllä Raamattua itsekin, mutta todellisuudessa olemme saaneet kuulla niin paljon perinteisiin perustuvaa raamatunselitystä, että suorastaan hämmästymme, kun Pyhä Henki avaa meille Sanaa. Pyhä Henki saattaa myös kehottaa meitä tutkimaan tiettyä raamatunkohtaa ja selittää sitä meille tai mitä opetettavaa sillä on meille omassa tilanteessamme.

Pyhä Henki antaa meille myös rukousaiheita. Joskus Pyhä Henki saattaa kehottaa meitä ryhtymään välittömästi esirukoukseen jonkin aiheen tai henkilön puolesta. Myöhemmin saatamme kuulla, mikä tilanne oli kyseessä.

Pyhän Hengen toiminta elämässämme on yksilöllistä, sillä vain Jumala tietää, mitä edessämme on, minkälaisiin tehtäviin Hän meidät lähettää jne. Pyhän Hengen kautta Jumala alkaa vähitellen valmistaa meitä tuleviin palvelutehtäviimme. Pyhä Henki saattaa herättää mielenkiintomme tiettyä Raamatun henkilöä tai opetusta kohtaan. Pyhän Hengen johtamana raamatunluvusta tulee hyvin mielenkiintoista. PH opettaa meitä ehkä erilaisista aiheista, joista saattaa olla hyötyä vaikka evankelioinnissa tai seurakunnassa. Ne kannattaa kirjoittaa muistiin. PH:n opetus on raikasta ja tuoretta ja pysyvää. PH voi myös puhua meille eri asioista elämässämme ja kiinnittää huomiomme sellaisiin asioihin, joissa on tehtävä parannus. Jumala on hyvin kärsivällinen kanssamme ja antaa anteeksi, vaikka lankeamme samoihin synteihin kerta toisensa jälkeen. Silloin ei auta muu kuin että pyydämme Jeesusta auttamaan meitä meidän heikkouksissamme.

Koska meidän palvelutehtävämme ovat hyvin erilaiset, toimii PH hyvin eri tavoin eri uskovien elämässä. Sentähden meidän ei pitäisi alkaa tavoitella samanlaisia PH:n ilmenemismuotoja kuin jollain toisella on. Pyhä Henki ei ole tarkoitettu viihdenumeroksi, vaan kaikki Pyhän Hengen toiminta ja ilmenemismuodot ovat mielekkäitä ja tarpeellisia tiettyä päämäärää varten. Kun tutkimme Uutta Testamenttia, tämä käy hyvin selväksi. Pyhä Henki voi todellakin puhua meille etukäteen jostain tulevasta tapahtumasta, jotta voimme toimia siinä oikein. Pyhä Henki saattaa näyttää meille esim. oman tilanteemme selkeänä piirroksena tai näkynä, jos olemme epäselvässä tilanteessa. Jumala voi myös näyttää meille unessa erilaisia asioita, esimerkiksi jos olemme vaarassa tai joku salaa meiltä tärkeitä asioita. Kaikki nämä ilmiöt liittyvät palvelutyöhömme tai elämäämme uskovina. Emme voi kuitenkaan alkaa odottaa Pyhän Hengen ihmeitä jatkuvasti, paitsi jos olemme hengellisesti hyvin vaativissa tehtävissä. Pyhä Henki ei siis ole leikkikalu tai tee mitä päähämme milloinkin pälkähtää. Aloite on Hänen. Oma kokemukseni on, että useimmiten PH yllättää täysin, tapahtuu asioita, joita ei olisi kerta kaikkiaan voinut odottaa. Pyhä Henki on myös Lohduttaja. Hän tietää, milloin tarvitsemme lohdutusta ja Hän voi tehdä sen mitä ihmeellisimmillä tavoilla.

Nykyään on ehkä kokonaan unohdettu, että Pyhä Henki on Totuuden Henki. Hän johdattaa meidät "kaikkeen totuuteen". Valhe on asia, jonka pitäisi soittaa hälytyskelloja. Missä valhe kukoistaa ei voi olla Pyhän Hengen valtaamaa aluetta. Pyhä Henki ei viihdy siellä, missä valhe vallitsee. Missä esitetään valheellisia oppeja, ei Pyhällä Hengellä ole paljoakaan jalansijaa. Vähitellen opimme kuulemaan tässäkin suhteessa Pyhän Hengen ääntä.

Erehdymme suuresti, jos kuvittelemme, että me voisimme määräillä tai komennella Jumalaa tai Pyhää Henkeä tai vaatia Häneltä mitään. Nykyään vaaditaan usein Pyhältä Hengeltä tietynlaisia ulkonaisesti huomiotaherättäviä ihmeitä ja merkkejä. Tällainen vaatiminen sisältää myös tyytymättömyyttä Pyhän Hengen toimintaan. " Tuuli puhaltaa missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee." (Joh.3:8) Pyhä Henki ei ole meidän määräiltävissämme ja hyvä niin. Kun luemme herätyksen historiasta, miten ihmiset ovat yrittäneet tavoitella tietynlaisia Pyhän Hengen ilmiöitä, he ovat usein tyytymättömiä siihen, miten Pyhä Henki heidän aikanaan ilmenee. He odottavat päiväkausia haluamiaan ilmiöitä. Tällainen asenne on kuitenkin vääränlainen. Vika ei ole Pyhässä Hengessä, vaan meissä itsessämme ja asenteissamme. Tällaisissa tilanteissa on usein käynyt niin. että Pyhän Hengen sijaan on saatu joku vieras, villitsevä henki. Nykyään kuulee usein sanottavan, että on tyhjennettävä mieli, jotta voimme vastaanottaa Pyhän Hengen ilmiöitä. Uskovan ei kuitenkaan pidä missään vaiheessa tyhjentää mieltään. Ovatko huomiotaherättävät ilmiöt todella meille elintärkeitä, tärkeämpiä kuin kuuliaisuus Jumalan sanalle? Miksi ajamme takaa nimenomaan ulkonaisesti huomiotaherättäviä ja julkisia ihmeitä ja merkkejä? Eikö suurin osa uskovan kokemista ihmeistä ole ulkonaisesti huomaamattomia, mutta sisäisesti merkittäviä, sisimmässämme tapahtuvia asioita? Hyvänä esimerkkinä on apostoli Johannes, joka Ilmestyskirjaa kirjoittaessaan sai valtavan määrän näkyjä ja ilmestyksiä eläessään erakkona Patmos-saarella.

Ihmisen ajattelun rajoittuneisuudesta ja hänen mielikuvituksettomuudestaan kertoo se, että hän haluaa kokea samanlaisia ihmeitä ja merkkejä kuin muutkin hänen ympäristössääm. Kuitenkin Jumalalla on varattuna meille runsaasti mitä suurenmoisimpia ihmeitä. Uudestisyntyminen on jo sinänsä ihmeistä suurin. Uudestisyntymisen jälkeen saamme kokea Pyhän Hengen ihmeellistä johdatusta, opetusta ja huolenpitoa. Siksi voisi luulla, että uudestisyntynyt on hyvin tyytyväinen ja kiitollinen kaikkeen saamaansa. Uudestisyntynyt viettää aikaansa Sanan äärellä, joka on yltäkylläinen armopöytä. Jos tämä puoli kristityn elämässä unohtuu, hän jää nälkäiseksi. Hän saattaa yrittää löytää tyydytystä elämäänsä erilaisia ihmeitä ja merkkejä metsästämällä. Jos ihmeiden ja merkkien metsästäminen saavat suuren sijan elämässämme, on meidän kysyttävä vakavasti itseltämme: Olenko uudestisyntynyt? Parannuksenteko synneistämme on olennainen osa uudestisyntymistä. Voimme ehkä kuvitella, että innoittunut osallistuminen tiettyjen ylistyslaulujen laulamiseen ja muu kristillinen toiminta olisivat osoitus uudestisyntymisestä. Mutta uudestisyntyminen on henkilökohtainen tapahtuma, ei massatilaisuus. Luuleminen ei näin tärkeässä asiassa riitä. Ulkonaisten ihmeiden tavoittelu on selvä merkki hengellisestä puutostaudista.

Jumalan pelko on kaiken viisauden alku. Meidän on lopultakin myönnettävä, että aivomme ovat todella pienet, kun vertaamme niitä Jumalan ajatuskapasiteettiin. Samoin on mielikuvituksemme äärettömän rajoittunut. Kun yritämme pakottaa Pyhää Henkeä mahtumaan omiin rajallisiin ennakkokäsityksiimme, on meidän pakko myöntää rajallisuutemme. Vasta uudestisynnyttyämme, kun Jumala voi antaa meidän kokea Hänen suunnittelemiaan ihmeitä ja merkkejä omassa elämässämme, ymmärrämme, miten säälittäviä ovat omat vaatimuksemme ja pahimmassa tapauksessa jopa itse aikaansaamamme ilmiöt. Pyhän Hengen todelliset ihmeet liittyvät useimmiten palvelutyöhömme, niinkuin voimme Uudesta Testamentista lukea. Ne eivät ole päätöntä viihdykettä. Oletko ihmetellyt, miksi etsitään ensisijaisesti ulkonaisesti huomiotaherättäviä ja julkisia Pyhän Hengen ilmiöitä. Käytännössä kuitenkin suurin osa Pyhän Hengen kokemuksistamme ei ole ulkopuolisten havaittavissa, vaan ne tapahtuvat sisimmässämme. Vierustoverimme seurakunnassa ei välttämättä huomaa, että olemme "taivasmatkalla" tai että Jumala on juuri vetänyt syrjään näkyvää ja näkymätöntä maailmaa erottavan väliverhon edestämme. Meidän on otettava tässä huomioon, että uudestisyntymässä siirrymme Taivaan valtakunnan kansalaisiksi, hengelliseen maailmaan. Uudestisyntymättömän on mahdotonta käsittää hengen maailmassa tapahtuvaa. Sentähden Jeesus sanoi Nikodemukselle: "joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" Tämä käy ilmi esimerkiksi helluntailaisten tulkinnasta sanasta "hengessä"—he käsittävät sen kielilläpuhumiseksi. Esimerkiksi kun Raamatussa puhutaan hengessä rukoilemisesta, helluntailaiset käsittävät sen kielillä rukoilemiseksi. He pitävät kielilläpuhumista merkkinä uudestisyntymisestä. Tämä johtuu siitä, ettei oikeasti ymmärretä, mitä hengen maailma on. Se on uudestisyntymättömälle mahdotonta ymmärtää. Niinpä uudestisyntymätön tavoittelee konkreettisesti havaittavia "Pyhän Hengen ilmiöitä" ja kokemuksia, kuten juuri kielilläpuhumista, kaatumisia, hervotonta nauramista ja esim. jäsenten nykimisiä. On kuitenkin syytä kysyä, ovatko ne Pyhästä Hengestä. Ainakaan itse aikaansaatu kielilläpuhuminen ei sitä ole, kun esimerkiksi helluntailaisten nuorten seurakuntaleireillä opetetaan menetelmiä, miten aikaansaadaan kielilläpuhuminen. Mitä hyötyä sellaisesta on, jos ei ole aidosti uudestisyntynyt?

Kun nykyään puhutaan "herätyksestä" tarkoitetaan useimmiten suurissa massakokouksissa tapahtuvia ilmiöitä, mutta ilmestyykö Pyhä Henki todella ensisijaisesti suurissa kokouksissa? Eikö Hän ilmesty ensisijaisesti uudestisyntyneen elämässä henkilökohtaisesti, hiljaisuudessa? Emme tiedä, mitä Jumala on varallemme suunnitellut ja sentähden emme voi tietää, minkälaisia Pyhän Hengen kokemuksia me nimenomaan tarvitsemme voidaksemme kasvaa siihen tehtävään, johon Jumala on meitä Pyhän Henkensä kautta johdattamassa. Jumala on suunnitellut jokaiselle uudestisyntyneelle jonkun palvelutehtävän seurakunnassa ja sitä varten Pyhä Henki jakaa meille armolahjojaan. Tässäkin meidän on tunnustettava tietämättömyytemme kaikkitietävän Jumalan edessä. Meidän on ennenkaikkea opittava luottamaan Jumalaan tässä kaikessa. Jumala ei halua jättää meitä paitsi hengellisistä kokemuksista, niin että joutuisimme itse niitä jalkaa polkien vaatimaan Jumalalta väkisin. Kuitenkin on Jumalan rakkautta, ellei Hän anna meille kaikkia niitä kokemuksia, jotka eivät edes ole Pyhästä Hengestä, vaan jotain muuta. Vähitellen opimme erottamaan lihalliset ilmiöt hengellisistä.

Vaikka menestysteologia tämän kieltääkin, Jumala kuitenkin sallii meidän joutua koetuksiin puhdistaakseen ja kasvattaakseen meitä. Tällaisissa ahdistuksissa ja koetuksissa Pyhä Henki vahvistaa ja varustaa meitä, niin että selviämme niistä ja voimme jopa nähdä niissä rakastavan Jumalan toimivan meidän omaksi parhaaksemme. Silloin voimme ponnistella jopa kiitosmielellä, kun tiedämme, että olemme Jumalan kädessä eikä ole kysymys siitä, että Jumala olisi hyljännyt meidät tai rankaisisi meitä.

Uudestisyntyminen
Kristuksen morsian pyykkituvassa
Kristuksen morsian pyykkituvassa osa2
E. H. Broadbent, The Pilgrim Churh, suurimmaksi osaksi suomennettu sivustollemme nimellä Seurakunnan vaellus
Leonard Verduin, The Stepchildren of Reformation
Vainon teologia
Saitko Pyhän Hengen kun tulit uskoon
Kielilläpuhumisliikkeen alkuajat
Demonista voitelua seurakunnissa
Epäpyhän hengen kaste
Kielillä puhuminen
Historia | Raamattu | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Opillista | Lopun ajat