Albert James Dager

APOSTOLINEN USKONPUHDISTUS

UUSI LIIKE HERRALTA VAI VANHA EKSYTYS?Tämän vuosisadan vaihteessa alkoi viimeinen niistä liikehdinnöistä, joita pidetään "Jumalan liikehdintöinä". Tämä viimeisin "Jumalan liikehdintä" nimeltään "apostolinen uskonpuhdistus" jatkaa C.Peter Wagnerin johtaman Global Harvest Ministriesin (GHM) mallia maailman evankelioimiseksi. Tämä apostolinen uskonpuhdistusliikke on tarvinnut muutaman vuoden päästäkseen täyteen vauhtiin ja nyt sillä alkaakin olla merkittävä vaikutus lukuisiin seurakuntiin ja kansainvälisiin kristillisiin järjestöihin.
Keskeistä apostoliselle uskonpuhdistukselle on uskomus, että Jumala on palauttamassa jälleen apostolin ja profeetan virat ja että erityisesti C. Peter Wagner on se Jumalan apostoli, jota hän käyttää tuossa ennalleenasettamisessa. Wagner toteaa:

1990-luvulla aloimme kuulla Pyhän Hengen puhuvan apostolien ja profeettojen virkojen palauttamisesta sinä seurakunnan perustuksena, joksi Jumala ne alunperin asetti (kts. Ef. 2:20). Kuten olen selittänyt kirjassani Apostles and Prophets: The Foundation of the Church (Regal Books), aloin vähitellen käsittää, että Jumala on antanut minulle apostolin armolahjan ja että myös tietyt piirit Kristuksen ruumiissa olivat tunnistamassa minut Jumalan apostoliksi. Niinpä apostolisen johtajuuden kehittämisestä tämän päivän seurakunnassa on nyt tullut tärkeä toimintamuoto GHM:ssä.1

C. Peter Wagner oli yhdessä vaiheessa edesmenneen John Wimberin uskottu ja opetuslapsi. John Wimberhän alkoi johtaa Vineyard Christian Fellowshipiä (viinitarhaliikkeen ydinseurakuntaa) ja kehitti siitä kansainvälisen tunnustuskunnan. Wimberin aikana viinitarhaliike keskittyi korostamaan sitä, mikä Wimberin käsityksen mukaan oli aitoja ihmeitä ja merkkejä. Wimberin viinitarhaliike jätti taakseen Jumalan Sanan objektiivisen todellisuuden ja siirtyi äärikarismaattisuuteen yhdistäen sisäiseen parantumiseen psykologiaa, kätten päälle panemista ja merkillistä mystiikan lajia, mikä johti moniin outoihin manifestaatioihin. (Kts erikoisraporttiamme: "The Vineyard: History, Teachings & Practices.") [Emme ole vielä suomentaneet, mutta listalla on!] Wagner kannatti Wimberin filosofiaa eikä ole koskaan valitellut sitä.
Wimber uskoi myös apostolien ja profeettojen virkojen ennallistamiseen ja piti itseään kaikkien seurakuntien viimeisten aikojen apostolina. Nykyään Wagner mainostaa itseään International Coalition of Apostles (ICA) -järjestön "ylimpänä apostolina".2 Wagner mainitsee sen ja muitakin kanavia, joiden kautta apostolinen uskonpuhdistus on muotoutumassa hänen apostoliutensa alaisuudessa: