Tricia Tillin

Olkaa täydelliset! Miten kypsä olen? (2b)

KYPSYMÄTTÖMÄN USKOVAN PIIRTEET—VAUVAT VERRATTUINA AIKUISIIN

5. KÄYTTÄYTYMINEN

a)Itsekkyys on lapsellista

LAPSI
(luonnollinen ja hengellinen)
AIKUINEN
(luonnollinen ja hengellinen)
RAAMATTU
Keskittyy ITSEENSÄ

Etsii tyydytystä omille tarpeilleen ja haluilleen.

Ei huomaa muiden läsnäoloa tai tärkeyttä.

Käyttää ihmisiä saadakseen, mitä tarvitsee.
Ajattelee toisia.

Pystyy kieltämään itsensä.

Huomaa muiden tarpeet ja yrittää vastata niihin.

Kunnioittaa muita eikä käytä heitä hyväkseen.
Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan; toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. (Room.12:10)

Mutta meidän, vahvojen, tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. (Room.15:1-2)

ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. (Fil.2:3-4)

Lapsen mielessä on ykkösasiana saada tarpeensa ja halunsa tyydytettyä. Eikä hän pidä pahana sitä, että yrittää vaikuttaa ihmisiin, kunnes saa haluamansa. Hän on itsekeskeinen ja itseensä uponnut, kaikki pyörii hänen itsensä ympärillä. Siedämme sitä pikkulapsissa, mutta jos joku aikuinen käyttäytyy sillä tavoin, on se selvästikin ongelmallista. Aikuisten odotetaan kasvavan eteenpäin itsekkyydestä.

Luultavasti on selvin osoitus kypsymättömyydestä, että on jatkuvasti itsekeskeinen.

Oletko tavannut elämässäsi ihmistä, joka keskittyy elämässään pelkästään itseensä? Hän ei näytä huomaavan sinua! Hän on täynnä kaikkea sitä, mitä hänen täytyy kärsiä, hän on joka hetki tietoinen tunteistaan, tuskistaan, peloistaan, huolistaan ja niin edelleen. Mutta sinä olet hänelle merkityksetön etkä ole tärkeä hänelle. Olet tärkeä vain siinä määrin kuin pystyt tyydyttämään hänen tarpeitaan.

Tällainen on lapsellista ja mitä ärsyttävintä käytöstä. Ainoa lääke sellaiselle henkilölle on KASVAA AIKUISEKSI! Kypsyys saa aikaan kunnioitusta toisia ihmisiä kohtaan. Kypsyys merkitsee sitä, että alamme katsoa ulospäin sen sijaan että katsomme itseemme. Yritämme miellyttää muita, ei ainoastaan itseämme. Asetamme itsemme viimeiseksi ja korotamme toista, autamme toinen toisiamme. Emme pelkää kieltää itseämme.

b) Katso MINUA!

LAPSI
(luonnollinen ja hengellinen)
AIKUINEN
(luonnollinen ja hengellinen)
RAAMATTU
Suhtautuminen elämään on sitä, että on itse maailmankaikkeuden keskipisteenä, muut pyörivät minun ympärilläni.

Odottaa olevansa aina huomion keksipisteenä.

Kaipaa huomiota, hyväksymistä, esiintymistä. Murjottaa, jos jää vaille huomiota.

"Te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne; sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus." (Luuk.16:15)
Tulee toimeen itsekseen.

Ei tarvitse hyväksyntää toimiakseen.

Sopeutuu toisiin ihmisiin.

Etsii Jumalan tahtoa eikä ihmisten hyväksyntää.

Nöyrä, ei itseään korottava.

"Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala?" (Joh.5:44)
Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. (Gal.1:10)

vaan niinkuin Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, niin me puhumme, emme, niinkuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämemme. Sillä me emme koskaan ole liikkuneet liehakoivin sanoin, sen te tiedätte, emmekä millään tekosyyllä voittoa ahnehtineet; Jumala on todistajamme. (1.Tess.2:4-6)

"ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan Kristuksen palvelijoina, sydämestänne tehden, mitä Jumala tahtoo, hyvällä mielellä palvellen, niinkuin palvelisitte Herraa ettekä ihmisiä" (Ef.6:6-7)

Lapsi käyttää paljon aikaa huomion saamiseen. "Katso, mitä minä tein, isi/äiti" on hänen lempihuudahduksensa. Jos lapsi huomaa, että huomio on suuntautumassa jonnekin muualle, hän itkee, hän on tuhma tai tekee jotain sellaista, joka saa huomion kiinnittymään takaisin itseensä. Sellaisia ovat lapset.

Kypsymättömät uskovat toimivat samalla tavoin. He ajattelevat, että heidän pitäisi olla huomion keskipisteenä—he pyrkivät saamaan huomiota osakseen, he vaativat sitä. He tarvitsevat myös koko ajan hyvksyntää voidakseen toimia.

Tämä saa heidät käyttäytymään oudosti—esiintymään, teeskentelemään armolahjoja tai jopa kertomaan lukuisista tunne-elämän ongelmista. Olkoot sitten kysymys hätkähdyttävästä palvelutyöstä tai hätkähdyttävistä ongelmista, kunhan he vain saavat olla ERITYISIÄ.

Katso joitakin johtajia, kun he ovat yleisön edessä—he tekevät itsestään shown—se kaikki on esitystä, koska heidän on saatava olla keskipisteenä, saatava aplodeja ja hyväksyntää muilta.

Tällaiset opettajat tai pastorit eivät voi sanoa mitään kriittistä muista, etteivät menettäisi tukijoitaan. He pysyvät palvelutehtävässään jatkuvasti sen suoman VALLAN ja ARVOSTUKSEN ja MAINEEN takia. Kaiken, mitä he siitä saavat, on ihmisten arvostus, mutta "Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille." (Luuk.6:26)

Huomion tavoitteleminen on varma merkki kypsymättömyydestä.

Kypsä kristitty kykenee toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti, jatkaa työtään ja tekee työtään, saa hän siitä sitten hyväksyntää tai ei. Ajattele uskonpuhdistajia—he jatkoivat toimintaansa vainon ja raivon uhallakin. He eivät olleet valmiita alistumaan uhkauksien tai imartelun alaisiksi. He etsivät Jumalan tahtoa, eivät ihmisten hyväksyntää—ja niin onjokaisen kypsän uskovan kohdalla.

c) Liha hallitsee!

LAPSI

(luonnollinen ja hengellinen)
AIKUINEN
(luonnollinen ja hengellinen)
RAAMATTU
Elää tunnevoiman avulla, on tunnevetoinen

Liha hallitsee häntä.

Päättää sen perusteella, mitä hän tuntee, ajattelee ja tarvitsee.

Ei kestä vastoinkäymisiä.
Häntä johtaa Jumalan tahto ja luonne.

Laittaa omat tarpeensa syrjään.

On halukas olemaan ilman jotain Jumalan ja muiden takia.

Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. (Gal.5:24)

Kuten olemme nähneet, on kypsymättömyys lapsellisena pysymistä. Ja lapsen pääpiirteitä on hänen kyvyttömyytensä nähdä omia tarpeitaan ja halujaan pidemmälle. Epäkypsässä käytöksessä on siis koko ajan kysymys ITSESTÄ (joka olisi ristiinnaulittava Kristuksessa ja asetettava Hänen verensä alle). Liian monia kristittyjä hallitsee minä-elämä sen sijaan, että häntä hallitsisi Jumalan tahto.

On monia aikuisia, jotka ovat itsekkäitä ja itsekeskeisiä—useimmat ei-uskovat ovat sellaisia. Mutta uskovien pitäisi olla toisenlaisia. Heissä on Kristuksen uusi luonto ja heidän tulisi antaa sen loistaa uloskinpäin. Kristittyjen pitäisi oppia jatkuvasti lihankieltämistä.

Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. (Jaak.4:3)

Lihallista kristittyä hallitsevat fyysiset ja tunne-elämän tarpeet. Hän ei osaa sanoa ei haluilleen—itselleen, hänelle on kaikkein tärkeintä oman lihan tyydyttäminen.

Ikävä kyllä se altistaa hänet kaikille niille, jotka osaavat manipuloida tunteita. Koska kypsymättömälle kristitylle on tunteilla niin suuri merkitys, hän altistuu sellaisille johtajille, jotka osaavat saada aikaan syyllisyyden ja kelvottomuuden tuntemuksia.

Säälin kristittyjä, jotka liioittelevat omassa mielessään syntejään ja vikojaan, koska he keskittyvät omiin tunteisiinsa. He sallivat myös väärien opettajien asettaa heidän harteilleen raskaita syyllisyyden taakkoja ja antavat periksi, kun vihjataan, etteivät he ole tarpeeksi rakastavia tai hengellisiä, tehokkaita tai aktiivisia—ts. he ovat epäonnistuneita kristittyjä! He eivät ole ollenkaan epäonnistuneita Jumalan silmissä, mutta kiduttavat kuitenkin jatkuvasti itseään kuvittelemalla, että he ovat syyllistyneet anteeksiantamattomaan syntiin tai etteivät he ole saavuttaneet vaadittavaa uskon tasoa.

Vaikka tällainen saattaakin näyttää pyhyyden tavoittelulta, on siinä kuitenkin kysymys pakkomielteestä, jonka kohteena on oma itse. Haluaisin sanoa heille: "Toivu itsestäsi!" Mutta tiedän, että jos tekisin niin, minut ymmärrettäisiin väärin. Reagoin sellaisiin kristittyihin lempeästi ja ystävällisesti, mutta totuus on, että he käyttävät niin paljon aikaa sen miettimiseen, miltä heistä tuntuu ja mitä he ajattelevat, ettei heiltä liikene aikaa muille. Tällaiset napaansatuijottajat eivät kykene näkemään muita ympärillään olevia ihmisiä eivätkä vastaa koskaan toisten tarpeisiin. He ovat uskovia vauvoja!

Kypsyys on ELINTÄRKEÄÄ, jotta kykenee toimimaan jäsenenä Kristuksen ruumiissa, ojentamaan auttavan käden muille, kestämään muiden kristittyjen niin usein kriittistä ja hyväksikäyttävää asennetta ja voidakseen asettaa muiden tarpeet omien tarpeiden edelle. Ei kukaan kypsymätön kristitty kestä kovin kauaa ympäristössä, jossa edellytettään itsensä kieltämistä.

d) Kritiikin kohtaaminen

LAPSI
(luonnollinen ja hengellinen)
AIKUINEN
(luonnollinen ja hengellinen)
RAAMATTU
Loukkaantuu helposti

Kritiikki ärsyttää

On muistettava kehua ja kannustaa heitä.
Häntä voi ojentaa ja hän saattaa olla jopa kiitollinen siitä.

Ei käsitä joka sanaa hylkäämiseksi.

Kykenee toimimaan ilman kehumista.
Älä nuhtele pilkkaajaa, ettei hän sinua vihaisi; nuhtele viisasta, niin hän sinua rakastaa. (Sananl.9:8)

me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä vainotaan, mutta me kestämme; meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti.(1.Kor.4:12-13)

Lapset kiljuvat tai itkevät tai murjottavat vähän väliä jostain. Joku on ottanut hänen lelunsa tai hänet on laitettu nukkumaan, vaikka hän haluaisi vielä leikkiä tai sitten joku toinen lapsi saa kaiken huomion. Kuvittele, jos aikuisetkin olisivat tällaisia (ja monet ovatkin!)

Lapsenomainen herkkyys joutuu kokemaan aivan liian paljon takaiskuja ja kolauksia. Jotta voisimme toimia niinkuin aikuiset on meidän kasvettava eteenpäin kaiken keskipisteenä olemisesta ja opittava ottamaan vastaan kritiikkiä ja nuhteita.

Mikään ei ole yhtä varmaa elämässä eikä varsinkaan seurakunnassa, kuin että saat osaksesi arvostelua, syytöksiä ja nuhteita siitä, mitä teet ja uskot. Osa siitä on paikkansapitävää ja osa epäoikeudenmukaista, mutta se tuntuu silti tuskalliselta! Herra lupaa, että sinua KURITETAAN ja NUHDELLAAN, niin ettei sinun pitäisi hämmästyä, kun sellaista tapahtuu. "Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus." (Ilm.3:19) Se, miten siihen suhtaudut, on samalla kypsyytesi mittari.

Kypsymättömät uskovat eivät pysty kohtaamaan arvostelua—heitä ei voi ojentaa. He joutuvat masennuksen valtaan tai itkevät tai saavat raivokohtauksen. He joutuvat vihan, kostonhalun, katkeruuden ja kaikenlaisten muiden epäterveellisten reaktioiden valtaan sen sijaan, että veisivät asian Jumalalle rukouksessa. Tämä johtuu siitä, että he elävät yhä tunteiden maailmassa, jossa heidän tunteensa ovat heille niin kallisarvoisia, että he kokevat voimakkaasti pienenkin asian, jonka voisi tulkita hylkäämiseksi.

Me kaikki tunnemme sellaisia ihmisiä, jotka ovat päättäneet jo etukäteen, ettet pidä heistä jo ennenkuin edes astut ovesta sisään. Ennenkuin edes avaat suutasi he ovat jo päättäneet kolme asiaa, josta syytät heitä. On mahdotonta ystävystyä sellaisen ihmisen kanssa, koska heidän hylkäämisantenninsa ovat niin hienovireiset, että he tulkitsevat kaiken sanomasi tai tekemäsi omissa silmissään syyttäväksi.

Vaikka onnistuisitkin tekemään hyvän ensivaikutelman tunnet, ettet pysy kauaa hyvissä kirjoissa ellet ole koko ajan varuillasi ja on varmaa, että niin pian kuin olet eri mieltä heidän kanssaan tai teet jotain odottamatonta, on peli pelattu osaltasi! Olet nyt heidän vihollisensa lopun elämääsi! Ei ole oikeastaan olemassa mitään kätevää tapa käsitellä tämäntasoista epäkypsyyttä—sinun on vain rukoiltava Jumalan armoa siinä kaikessa!

Tällaiset ihmiset eivät kykene myöskään toimimaan ilman kehuja ja hyväksymistä. Heidän ylleen on valeltava koko ajan kehuja, muuten he eivät pysty jatkamaan. Jos asetat heidät sellaiseen ympäristöön, jossa ei saa kiitosta, heidän koneistonsa pysähtyy kuin vedettävältä lelulta.

Kypsyys tuo mukanaan kyvyn ottaa vastaan nuhdetta. Silloin kun nuhde on paikkansapitävää, vanhurskasta ja tarpeellista, on oikea suhtautumistapa siihen viedä se Jumalalle, olla rehellinen ja tehdä parannus. Kuinka moni kykenee sellaiseen? Kuinka moni reagoi KAIKKEEN nuhteeseen puolustamalla itseään kiivaasti ja vihaisena?

Kun on kysymyksessä epäoikeudenmukainen arvostelu ja nuhde, tulee ero kypsymättömän ja hengellisen kristityn välillä entistä selvemmäksi.

Kypsä kristitty kokee tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi ja tietenkin hän loukkaantuu ja tuntee kiusausta kostaa, mutta hänen arvokkaammat tunteensa estävät sen eikä hän aloita sotaa asiasta. Hän antaa nöyrästi muiden syyttää itseään. Hän ottaa vastaan väärät syytökset ystävällisesti Kristuksen ruumiin rakkauden ja hyvän järjestyksen nimessä. Hän antaa itsensä Jumalan käsiin, joka tietää kaiken ja maksaa kaikille.

Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka "ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut", joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee (1.Piet.2:21-23)
Aivan samoin kuin Jeesus salli itseään kohdeltavan huonosti, tulevansa väärinymmärretyksi ja sen, että Häntä syytettiin väärin, samoin pitäisi kristittyjen kehittää itselleen samanlainen rakkauden ja kärsivällisyyden henki, vaikka se onkin vaikeinta, mitä meiltä pyydetään. Liha haluaa kostaa, se haluaa itselleen oikeutta, mutta kypsä kristitty pyrkii pitämään lihansa kurissa ja toimimaan paremmin. (En väitä, että on väärin puolustautua jonkun vääriä syytöksiä tai herjauksia vastaan—puhun tässä sydämen asenteesta)

e) Kestäväisyys

LAPSI
(luonnollinen tai hengellinen)
AIKUINEN
(luonnollinen tai hengellinen)
RAAMATTU
Häntä on viihdytettävä.

Tarvitsee virikkeitä ja viihdytystä.

Tarvitsee uutuuksia—"jotain uutta".

Ei kestäväisyyttä eikä voimaa pitää kiinni.

Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, (Hebr.12:1)

Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. (Hebr.10:36)

Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. (2.Tim.2:3)
Tekee työtä pitkään ja kovasti ilman välitöntä palkkaa.

Kärsivällinen, pitkämielinen.

Kykenee pysymään uskollisena, kestämään koettelemuksia.

Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi; ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. (Ilm.2:2-3)
Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet (Jaak.5:10-11a)

Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä kolmikymmen-, mikä kuusikymmen-, mikä satakertaisen. (Mark.4:20)

ettette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perivät sen, mikä luvattu on (Hebr.6:12)

Koska kypsymättömän uskovan liha hallitsee ja liha vaatii viihdykettä, mielihyvää ja rauhoittamista, ovat kypsymättömät uskovat perhosten kaltaisia, jotka lentävät ihmisestä toiseen ja tehtävästä toiseen etsien koko ajan jotain uutta ja jännittävää. He eivät yleensä kestä kauaa yhdessä tehtävässä eikä heillä ole kestäväisyyttä, varsinkaan silloin, kun vaadittaisiin itsensä kieltämistä.

Joidenkin kristittyjen on esimerkiksi vaikea kestää tehtävässä, jossa vaaditaan tuntikausien kovaa ja pitkästyttävää työtä. Huomasin sen kantapään kautta, kun jouduin tekemään muutama vuosi sitten intensiivistä ja kovaa työtä laatiessani uutiskirjeitäni ja kasettejani ja lähettäessäni niitä tuhansille kannattajilleni. Kun omat voimani alkoivat ehtyä pyysin ihmisiä apuun. Jotkut ilmoittautuivat, mutta kun heille selvisi, että heidän pitäisi nuolla postimerkkejä ja sulkea kirjeitä tuntikausia, heille ilmaantui yllättäen "pakollisia tehtäviä", jotka estivät heitä tulemasta!

Ihmiset nimittäin kuvittelevat, että "palvelutyö" on pelkästään hauskaa, jännittävää ja loistoa. He luulevat, että olen tekemisissä "suurten kuuluisuuksien" kanssa ja johdan koko ajan kokouksia ja he haluaisivat päästä mukaan tällaiseen. Sentähden jotkut tarjoutuvat "auttamaan" minua palvelutyössäni vain siksi, että pääsisivät osallisiksi kaikesta jännittävästä ja mahtavasta. Mutta kun he käsittävät, että yhdeksän kymmenesosaa työstä on tylsää ja kovaa työtä, heidän mielenkiintonsa sammuu.

Mutta kypsä uskova ei ole tällainen. He tekevät päätöksensä Jumalan tahdon perusteella, ei omien tuntemustensa tai tarpeidensa perusteella. Sen sijaan Jumalan tahto on ratkaiseva tekijä.

En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niinkuin minä kuulen, niin minä tuomitsen; ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. (Joh.5:30)
"Isä, jos sinä tahdot, niin ota pois minulta tämä malja; älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni, vaan sinun". (Luuk.22:42)
Kaiken tavoittelemisen arvoisen saavuttaminen kristityn elämässä vaatii kärsivällisyyttä. Sinulla on oltava kestäväisyyttä—ainoastaan kypsyys saa aikaan sitä. Lapsi ei ota tehtävää, joka on pitkällinen, rasittava, tylsä ja josta ei saa välitöntä palkkiota.

Kyllä kypsätkin uskovat pitävät kivoista hetkistä siinä missä muutkin, mutta kun tarve vaatii, he ovat valmiita panemaan oman mielihyvänsä taka-alalle ja ryhtyvät vaadittuun tehtävään. Sellaiset ominaisuudet kuin kärsivällisyys, pitkämielisyys ja kestäväisyys ovat kypsyyden merkkejä. Kypsät uskovat kykenevät kestäväisyyteen. He voivat hyväksyä koettelemukset ja itsensä uhraamisen. Nämä ovat niitä, jotka tarjoutuvat tekemään työtä, auttamaan ajattelematta henkilökohtaista palkkiota.

Ainoastaan kypsät uskovat sopivat palvelutyöhön! Sentähden on niin ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ, että kristityt kasvavat aikuisiksi. Sellainen maailma, jossa kaikki ovat vauvoja ilman isiä ja äitejä, ei voi toimia, koska vauvat eivät lisäänny, ne eivät tee työtä eivätkä osallistu mihinkään hankkeisiin.

Raamattu kuvaa seurakunnan sellaiseksi, jossa jokaisella sen jäsenellä on oma tehtävänsä. Niitä, jotka ovat vauvoja Kristuksessa, on hoidettava ja kasvatettava kypsyyteen uudeksi palvelijoiden ja johtajien sukupolveksi. Mutta tilanne on kuitenkin sellainen, että seurakunnissa on vain muutamia, jotka tekevät työtä ja jotka tekevät kaiken työn kaikkien muiden vain riippuessa heidän takinliepeistään. Samoin kuin maailmassa ei myöskään seurakunnassa voi olla niin, että siinä on vain vauvoja eikä ollenkaan aikuisia.

6. IHMISSUHTEET

a) Tietoisuus toisista

LAPSI
(luonnollinen ja hengellinen)
AIKUINEN
(luonnollinen ja hengellinen)
RAAMATTU
Katsoo sisäänpäin, tuntee vain itsensä.

Ei tietoinen toisista, ainoastaan suhteessa itseensä.

Ei myötätuntoa.

Ei pysty samaistumaan toisten kokemuksiin tai kärsimyksiin.

Ei tietoisuutta tekojensa seurauksista.
Katsoo ulospäin, tietoinen toisista.

Kykenee saamaan yhteyden toisiin ja välittämään heistä.

Hyviä kuuntelijoita.

Aidosti tietoisia toisten tunteista tai kärsimyksistä.
Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. (Room.12:15)

heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot; kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. (1.Kor.9:22)

Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. (1.Kor.12:26)

Hengellisesti aikuiset tuntevat myötätuntoa sinua kohtaan. He tuntevat tarpeesi ja samaistuvat tilanteeseesi. Kypsät uskovat ovat niitä, joihin tunnet saavasi yhteyden. Sinulla on tunne, että hän ymmärtää sinua. Sellaiset ihmiset kiinnittävät huomiota siihen, mitä SINÄ sanot ja tunnet eivätkä ajattele koko ajan itseään.

Sellainen, joka on tuskin tietoinen toisista ihmisistä eikä ymmärrä tekojensa seurauksia toisille, on epäkypsä. Pidämme sellaisia ihmisiä usein itsekkäinä. Se saattaakin olla totta, mutta kykenemättömyys kiinnittää huomiotaan toisiin on myös merkki siitä, että kyseinen henkilö on epävarma ja lapsellinen asenteissaan. Sellainen piirre kuuluu lasputeen, kuten jo aikaisemmin totesimme.

Jotkut ihmiset tuntuvat liikkuvan aivan toisessa maailmassa eivätkä huomaa sinua. Alat puhua jostain aiheesta eivätkä he kiinnitä siihen huomiota, vaan alkavat välittömästi puhua jostain itselleen tärkeästä aiheesta. Tuntuu, ettet saa heihin yhteyttä. Joskus tuntuu siltä kuin olisi näkymätön. Minusta on usein tuntunut siltä puhuessani joillekin ihmisille.

He näyttävät olevan hyvinkin tietoisia omista tunteistaan, mutta ovat täysin sokeita toisten suhteen. He ovat aina hyvin valppaita siitä, ettei heitä vain jätetä huomiotta. Itse asiassa heidän ajatteluaan hallitsevat juuri hylkäämisen ja huomiotta jäämisen pelko, mutta mitä MUIDEN tunteisiin tulee, he loukkaavat niitä jatkuvasti huomaamatta sitä itse.

Sen sijaan kypsien seurassa todella viihtyy—mutta ikävä kyllä heitä tapaa niin harvoin! He ovat niitä, jotka amtavat omien asioidensa odottaa ja kuuntelevat huoliasi puhelimessa. He osaavat laittaa omat asiansa sivuun ja unohtavat itsensä ja keskittyvät sinuun. He saavat sinut tuntemaan olevasi tärkeä.

Sen sijaan keskustellessasi kypsymättömän kanssa koet, että keskustelun salaisena tarkoituksena on lypsää sinulta kehuja ja hyväksyntää! Sinua manipuloidaan olemaan sellainen kuin keskustelukumppanisi haluaa sinun olevan. Sen sijaan kypsempi henkilö pystyy kohtaaman sinut "kasvotusten" ilman manipuloinita. Heidän ei tarvitse ajatella itseään ja omia tunteitaan joka asiassa.

b) Taidanpa kysyä tätä ensin seurakuntani vanhimmistoveljiltä

LAPSI
(luonnollinen ja hengellinen)
AIKUINEN
(luonnollinen ja hengellinen)
RAAMATTU
Liioiteltu käsitys toisista; näkee toiset kaikkitietävinä, täysin kyvykkäinä, Jumalaan verrattavina.

Alistuu ihmisten hallintaan.

Johtajien sankaripalvontaa.

Ei voi uskoa, että hänen opettajansa voisi langeta tai olla väärässä.
Tasapainoinen käsitys toisista.

Tietää, että muutkin voivat langeta samoin kuin hän itsekin.

Pystyy suhtautumaan järkevästi siihen, että ihmiset lankeavat, tekevät virheitä, tekevät väärin.

Ei vaadi toisilta täydellisyyttä.

Ei aseta ihmisiä jalustalle.
Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. 3. Sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. (Gal.6:2-3)

Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. (Jaak.3:2)

Pitäkää itsestänne vaari! Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä, ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. (Luuk.17:3)

Olemme jo todenneet, että vauvat ja pikkulapset kuvittelevat olevansa maailmankaikkeuden keskus. Tästä näkökulmasta nähtynä ovat aikuiset kaukaisia, jumalankaltaisia olentoja. Lapsen hyvinvointi ja kohtalo riippuvat näistä olennoista, ja sentähden hän yrittää parhaansa tehdäkseen niin kuin aikuiset tahtovat.

Vaikka se onkin täysin luonnollista ja oikein lapselle, sellaisessa on myös varjopuolensa. Lapsia voidaan johtaa harhaan ja heille voidaan opettaa kaikkinaista pahaa siitä yksinkertaisesta syystä, että he luottavat liikaa niihin aikuisiin, jotka ovat vastuussa heistä. Avuton ja luottavainen pikkulapsi on hyvin altis hyväksikäytölle. Tämä pitää paikkansa sekä luonnollisessa että hengellisessä maailmassa.

Sankaripalvonta on merkki kypsymättömyydestä. Kypsymättömät uskovat pitävät johtajiaan ja pastoreitaan Jumalan kaltaisina, kaiken tavallisen yläpuolella olevina ja varmasti heidän oman uskonsa tason yläpuolella olevina. Omassa mielessään he kuvittelevat johtajiensa omaavan jumalallisia voimia ja pitävät heitä kaikkitietävinä olentoina, jotka eivät voi tehdä mitään väärää. Itse asiassa heitä huolestuttaa ja loukkaa se, ettei heidän johtajansa tiedä jotain asiaa.

Ja heitä jopa järkyttää ja suistaa heidät raiteiltaan, jos heidän valitsemansa johtaja paljastuu vähemmän täydelliseksi tai jos ilmenee, että hän on langennut syntiin. Sellaisissa tapauksissa he haluavat koko ajan puolustaa sokeasti sankariaan ja kieltäytyvät jääräpäisesti uskomasta mitään sellaista johtajistaan, mikä paljastaisi heidän olevan erehtyväisiä ja langenneita.

Mutta aikuinen näkee asiat aikuisen silmin. Hän ei ole enää pieni pilkku maailmankaikkeuden keskellä, joka on riippuvainen aikuisista, vaan osa yhteisöä, yksi aikuinen monien muiden aikuisten joukossa. Aikuinen käsittää, että muut ihmiset ovat samanlaisia kuin hän itsekin. Sentähden hän pystyy antamaan heille anteeksi heidän erehtyväisyytensä ja lankeemuksensa.

Hän ei ole myöskään riippuvainen vanhimmistoveljistä, paimenista tai pastoreista uskonasioissa. Hän ei käsitä olevansa riippuvainen johtajista, vaan ajattelee ja toimii itsenäisesti.

Me olemme kaikki yhtä ruumista. Jumala kutsuu jokaista yksilöä ja antaa kullekin armolahjoja. Olemme kaikki saman ruumiin jäseniä ja tarvitsemme kaikki toinen toisiamme. Jumala arvostaa kutakin yksilöä yksilöllisesti ja tasavertaisesti ja jokaisella meistä on oma tehtävämme Ruumiissa. Sentähden meidän ei pitäisi korottaa ketään ihmistä johonkin erityiseen hengelliseen luokkaan muiden yläpuolelle eikä asettaa ketään jalustalle ojentamisen ulottumattomiin.

Nykyään reagoidaan väärän opetuksen tai hyväksikäytön paljastumiseen polvirefleksillä sanomalla "Älkää koskeko Jumalan voideltuihin". Ensiksikään ei kukaan ole "voidellumpi" kuin joku toinen Kristuksen ruumiissa, toiseksi asettaa sellainen tapa johtajat arvioinnin ja nuhtelun yläpuolelle eli sellaiseen asemaan, jota ei kukaan meistä voi itselleen vaatia! Vaatimus, että pidämme johtajia muiden yläpuolella olevina on osa suuntausta, jossa uskovat pidetään kypsymättöminä.

Kypsyys saa aikaan toinen toisensa kunnioittamista ja saa meidät käsittämään, että voimme kaikki epäonnistua ja tehdä virheitä. Aikuisina opimme arvostamaan toinen toisiamme ja johtajiamme, mutta emme palvomaan ketään. Näin vältämme sen, että häikäilemättömät johtajat käyttäisivät meitä hengellisesti hyväkseen ja johtaisivat meitä harhaan.

c) Manipulaatio

LAPSI
(luonnollinen ja hengellinen)
AIKUINEN
(luonnollinen ja hengellinen)
RAAMATTU
Yrittää hallita ihmisiä.

Altis manipuloinnille.

Käyttää kavaluutta, petkutusta ja oveluutta saadakseen ihmiset toimimaan haluamallaan tavalla.

He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden. (Juud.1:16)
Toimii omien käsitystensä mukaisesti ja sallii toistenkin tehdä omat valintansa.

Kieltäytyy taivuttelemasta toisia omaan tahtoonsa.

Ei pelkää omasta näkemyksestä poikkeavia mielipiteitä.

Kunnioittaa toisten ihmisten päätöstä olla väärässä tai tehdä väärin.
kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan, ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta (1.Piet.5:2)

Olenkohan minä kenenkään kautta, joita olen luoksenne lähettänyt, pyrkinyt teistä hyötymään? Kehoitin Tiitusta menemään ja lähetin veljen hänen kanssaan; ei kai Tiitus ole pyrkinyt teistä hyötymään? Emmekö ole vaeltaneet samassa hengessä? Emmekö samoja jälkiä? (2.Kor.12:17-18)

Uskoisin kaikkien lasten vanhempien tietävän, että lapset ovat pikku mainpuloijia! He haluavat kaikenlaista ja he tietävät, miten saada se! Kiitos Herralle, ettei lapsilla ole aikuisen kehittyneitä aivoja tai muuten he pystyisivät voimalliseen manipulointiin.

ON kuitenkin olemassa aikuisia manipuloijia, jotka ovat oppineet taivuttamaan toiset tahtoonsa. He ovat niitä, jotka eivät ole koskaan kasvaneet aikuisuuteen lasten tavoilta. Samalla tavoin kuin lapsi haluaa saada tahtonsa läpi ja osoittaa tyytymättömyytensä, jos ei siinä onnistu saamalla aikaan kohtauksen, kirkumalla, murjottamalla tai nyyhkyttämällä—samoin käyttää myös epäkypsä henkilö kiristystä tunne-elämän alueella saadakseen oman tahtonsa läpi elämässä.

Kypsymättömät ihmiset ovat kovia tahtomaan ja vaatimaan. He tiedostavat kuitenkin, ettei suoraa manipulaatioyritystä hyväksyttäisi ja se synnyttäisi hyvksynnän sijasta torjuntaa. Sentähden he verhoavat vaatimuksensa ovelasti.

Heidän käyttäytymisensä avainsana on HALLINTA. He hallitsevat toisia ihmisiä, mutta usein kuluu aikaa ennenkuin huomaat, että sinua ohjaillaan tiettyyn suuntaan. Heidän vihjailunsa ja ehdotuksensa ja sivuhuomautuksensa ovat niin ovelia, että lopulta teet niinkuin he haluavat huomaamatta sitä itse—varsinkin jos olet sopeutuvainen ja kiltti ihminen.

Hallitseva käytös johtuu aina epävarmuudesta ja tunne-elämän kypsymättömyydestä. Kypsä ihminen antaa sinun tehdä omat päätöksesi itse ja kunnioittaa oikeuttasi tehdä itsenäisiä valintoja (vaikka se vaikeuttaisikin hänen omaa asemaansa). Vaikka hän saattaakin yrittää vedota sinuun esittämällä käsityksiään ja taivuttelemalla sinua, hän ei manipuloi sinua toimimaan haluamallaan tavalla. Se johtuu siitä, että hän hyväksyy sen, etteivät kaikki pidä hänestä tai ole samaa mieltä hänen kanssaan eikä hän pelkää sitä.

Yhtenä syynä aikuisuuteen kypsymisen tärkeyteen on, "ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa" (Ef.4:14).

Kun nyt olemme perustelleet, miksi kristittyjen on tärkeää kasvaa kypsyyteen, lähdemme seuraavaksi käsittelemään aihetta MITEN voimme saavuttaa täydellisyyden, josta Raamatussa puhutaan. JATKUU

Alkuperäinen artikkeli:Be Perfect by Tricia Tillin

Osa 1: Kasvakaamme kypsiksi | Osa 2: Miten kypsä olen?
Muita Tricia Tillinin artikkeleita:
Ei rauhaa, vaan miekan | Hänen nimessään | Leijonakuningas | Lähtekää siitä ulos! | Herätystäkö? | Poikalapsen syntymä | Profeetat, jotka eivät profetoi | Valheherätyksen piilostrategiat. Käytetäänkö seurakunnissa aivopesua? | Leijonan luolaan. Valmistautuminen maanalaiseen seurakuntaan. | Ryhtykäämme berealaisiksi | Seurakunta ulkopuolella leirin | Hengellinen sodankäynti | Ystävänpäivän sydämet | Maailmanuskonto | Jotain uutta | Matteus 18 | Erottautuminen | Miten erottaa hengellinen eksytys
Historia | Raamattu | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Opillista | Lopun ajat