Tricia Tillin

Valheherätyksen

piilostrategiat (1)


"Käytetäänkö seurakunnissa aivopesua uskovien mielten muuttamiseksi?"


OSA 1:

Tämä on minulle tavallisuudesta poikkeavaa aluetta, mutta koin johdatusta tutkia tarkemmin aineistoa, jonka sain jo vuosia sitten ja jonka perusteella laadin lyhyen raportin uutislehteeni "Mainstreamiin".

Tuon aineiston nimi oli "TOP SECRET/APOTHEOSIS". (Raportti löytyy TÄÄLTÄ). Suurin osa aineistosta ei kiinnostanut minua (tavallista ufo-salaliittoteoriajuttua). Kuitenkin eräs osa siitä — aivopesutekniikat, joita käytetään ihmisten indoktrinoimiseen erilaisiin kultteihin ja uskontoihin — kiinnitti huomiotani ja kiinnostaa vielä tänäänkin.

Mistä syystä? Minusta näytti siltä, että seurakunnat käyttivät noita tekniikoita joko harkiten tai vähemän tietoisesti ohjatakseen uskovia lopun aikojen herätyksen ja globaalin kristillisyyden "uuteen paradigmaan".

Mainitsemassani aineistossa kiinnitettiin huomiota useisiin eri tekniikoihin, joita voidaan käyttää aivopesussa, esimerkiksi:


Samaisessa asiakirjassa esitettiin Robert Jay Liftonin luettelo kahdeksasta mielenhallintatekijästä:

1. Ympäristön hallinta: kuten: päivittäiset kokoukset; ei aikaa perhe-elämälle; yhteydenpitoa ryhmän ulkopuolisten kanssa rajoitetaan; kielletään lukemasta vastapuolen kirjoituksia ja puhumasta toisinajattelijoiden kanssa.

2. Mystinen manipulaatio: Ryhmään käännytettävä saadaan vakuuttuneeksi ryhmän korkeammasta tarkoituksesta ja erityisestä kutsumuksesta syvällisen kokemuksen/mystillisen tapahtuman kautta, joka voi olla esimerkiksi ryhmän jäsenen aikaansaama ihme tai profeetallinen sana.

3. Puhtauden vaatimus: kaikki, mikä ei ole täydellisesti sopusoinnussa uuden uskomuksen ja ryhmän kanssa, on epäpuhdasta, arvotonta, luulottelua ja voi aiheuttaa hylkäämisen. Ryhmän selvästi ilmoitettu päämäärä on saada aikaan jonkinlainen muutos, olkoon sitten maailmanlaajuisella, sosiaalisella tai henkilökohtaisella tasolla. "Täydellisyys on mahdollista vain, jos asianomainen pysyy ryhmässä ja on omistautunut sille".

4. Tunnustamisen kultti: yllytetään avautumaan ryhmän jäsenille. Tapahtuu usein ryhmän julkisissa kokoontumisissa, joissa tunnustetaan menneitä syntejä ja virheitä, mukaanlukien ryhmään kohdistuvat epäilykset ja sen johtajiin kohdistunut kritiikki. Tämä palvelee useita tarkoitusperiä. Se tarjoaa käännynnäiselle mahdollisuuden purkaa paineita ja puhdistua vanhoista tavoista; se antaa johtajille etukäteistietoa ryhmään mahdollisesti kohdistuvista uhkista. Se antaa myös johtajille luettelon niistä synneistä, joita voidaan vilautella, jos asianomainen uhkaa erota.

5. Pyhä Tiede: Ryhmän näkemys on ehdottoman oikea ja riittää täysin selittämään KAIKEN. Oppia ei voida muuttaa tai kyseenalaistaa. Vaaditaan EHDOTONTA mukautumista oppiin.

6. Kielen lataaminen uusilla merkityksillä: ryhmän piirissä käytetään uutta sanastoa, "pyhiä" sanoja, joita saa käyttää ainoastaan indoktrinoijien määräämissä asiayhteyksissä, sisäpiirin iskusanoja — uusia termejä, joihin sisältyy ryhmän omia merkityksiä (tämä vahvistaa yhteenkuuluvaisuutta). Tuo terminologia estää jäseniä ajattelemasta kriittisesti vahvistamalla "mustavalkoista" asennetta.

7. Oppi ennen ihmisiä: Uuden opin ja ryhmän arvo ja tärkeys on suurempi kuin kenenkään yksilön arvo. Tämä alistaa ihmisoikeudet ainoastaan uuden uskon piirissä toteutuviksi. Ryhmää edeltävät kokemukset ja kokemukset sen sisällä tulkitaan ahtaasti ja määrätietoisesti absoluuttisen opin kautta myös siinä tapauksessa, että kokemukset ovat ristiriidassa opin kanssa.

8. Olemassaolon oikeuden määritteleminen: Pelastus on mahdollinen ainoastaan ryhmän sisällä. Ne, jotka jättävät ryhmän, ovat tuomittuja. Ainoastaan uskomusjärjestelmä tai uskomusjärjestelmän lähde voivat määritellä olemassaolon oikeudesta ja sen arvosta.

Käyttääko herätys taktiikkanaan mielenhallintaa?


Kokeneet herätyksen tarkkailijat ovat jo huomanneet, että herätysseurakunnissa käytetään joitakin, vaikkakaan ei kaikkia näitä tekniikoita edistämään uusia globalismin, ekumenian ja maailman kristillistämisen oppeja, Jumalan vihollisten poistamiseen, apostolien auktoriteetin vakiinnuttamiseen jne.

Jotkut näistä taktiikoista ovat hyvin tunnettuja kuten esim. pitkät äänekkäät musiikkisessiot, käsien taputtaminen, tanssiminen, hyppiminen ja pyöriminen väsyttävässä, henkeäsalpaavassa ilmapiirissä, jossa ei sallita toisinajattelua ja osallistumattomuutta pidetään Pyhän Hengen pilkkana. Julkiset tunnustukset, ryhmälojaalius, tiettyjen pastoreiden ja puhujien orjamainen palvonta, kriitikkojen kiroaminen — sieltä löytyy kaikki!

En ole väittämässä, että hengellisessä toiminnassa ja seurakunnissa käytettäisiin tietoisesti aivopesu- ja mielenhallintatekniikoita (vaikka jotkut ehkä käyttävätkin!), mutta tutkittaessa herätyksen tapahtumapaikkoja niitä esiintyy varmuudella.

Etsiessäni kaikesta tästä tietoa netistä löysin runsaasti vahvistusta sille, että ei ainoastaan uskonnollisissa kulteissa vaan myös kristillisissä seurakunnissa käytetään niitä hyväuskoisesti muuttamaan uskovien ajatusmalleja nk. "uudeksi paradigmaksi". Artikkelissa esitetään myöhemmin linkkejä mielenhallintaa käsitteleviin artikkeleihin (joista suurin osa on ei-kristillisiä tai antikristillisiä lähteitä).

Mikä on päämääränä?


Indoktrinaation päämääränä, käytetään sitten aivopesua tai ei, on saada aikaan muutos ihmisen uskomusjärjestelmässä, niin että se muuttuu kokonaan toiseksi.

80-luvulla käyttämäni artikkeli (Apotheosis) käyttää termejä "vastustettava uskomus" ja "kohdeuskomus", jotka kuvaavat kyseessä olevia oppeja, jolloin kohdeuskomus on uusi oppi, johon ihminen halutaan indoktrinoida.

Mitä tulee herätyksen seurakuntiin, uskonliikkeen seurakuntiin ja "restauraatio-oppia/apostoliliikettä" edustaviin seurakuntiin, huomaamme, että:

kohdeuskomus = "globaali/seurakunnan ennallistaminen" tai valtakunnan pystyttäminen tai "uusi paradigma".

vastustettava uskomus = tavallinen, perinteinen evankelinen käsitys Raamatusta ja kristinuskosta.

Indoktrinaatiota tarvitaan kasvattamaan ihmiset pois perinteisestä raamatullisesta näkökulmasta "johonkin uuteen" seuraavalla tavalla:

"VASTUSTETTAVA USKOMUS"

Oppi:

En tietenkään väitä sitä, että kaikilla olisi tietynlainen uskomusjärjestelmä. Yritän korostaa sitä perustavaa laatua olevaa eroa, joka vallitsee jo pitkään vaalittujen opillisten ja käytösnormien ja toisaalta "uuden paradigman" välillä. Tämä ilmenee monissa eri muodoissa, mutta sen uskomuksia ovat mm.:

"KOHDEUSKO"

Oppi:

Voisin jatkaa loputtomiin. Voit kuitenkin jo ymmärtää, että lähes kaikki perususkomukset, joista kristityt ja seurakunnat ovat pitäneet kiinni seurakunnan aikakautena ovat joutuneet muutoksen kohteiksi tai kumottu "uuden paradigman" vaikutuksesta.

Aivopestyt uskovat

Miten kristityt voivat muuttaa käsityksensä näistä perususkomuksista ja omaksua uuden maailmankuvan nähtävästi kyselemättä? Jotkut ovat kertakaikkiaan tietämättömiä eivätkä välitä siitä, mitä uskovat kunhan vain kokevat olevansa onnellisia ja nauttivat elämästään. Jotkut ovat kuitenkin muuttaneet käsityksiään viime vuosina ja omaksuneet täysin uuden uskomusjärjestelmän.

Jälkimmäisessä tapauksessa näen hienostuneen "aivopesun" vaikutusta, ovat johtajat siitä sitten tietoisia tai eivät.

Erilaisten mielen manipulointitekniikoiden kautta kristittyjä johdetaan ULOS heidän "vastustettavasta uskomusjärjestelmästään" ja SISÄÄN "kohteena olevaan uskomusjärjestelmään", joka on valtakunta-nyt -teologiaa. Ja tämä tapahtuu kristillisen aivopesun avulla!

Vain Jumala tietää tarkalleen, minkätasoista indoktrinaatio seurakunnissa on. Meidän EI TARVITSE tietää, onko se tietoista vai tietämättömyydessä tapahtuvaa, koska varoitus on sama kummassakin tapuksessa — olkaa tietoisia siitä, mitä tapahtuu, pysykää valveilla, olkaa varuillanne! Tietäkää, että tällaista tapahtuu ja ottakaa varoituksesta vaari.

Tutkikaamme nyt tarkemmin itse käytettyjä tekniikoita ja miten niitä sovelletaan seurakunnissa ja uusiin oppeihin. Osa 2 | Osa 3

Alkuperäinen artikkeli: Tricia Tillin, The Covert Strategies of the False Revival (1)

Alkuun | Muita Tricia Tillinin artikkeleita | "Kristillinen" okkultismi seurakunnassa | Taikuuden oppipojat | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat