Tricia Tillin

Valheherätyksen piilostrategiat

Käytetäänkö seurakunnissa aivopesua uskovien mielen muuttamiseksi?

OSA KOLME:
Toinen tietoisuuden tila

4. TAKTIIKKA—Saada ihminen arvioimaan uudelleen negatiivisesti kaikkein keskeisimmät kohdat oman itsen kokemisessa ja aikaisemmassa käyttäytymisessä. On suunniteltu tapoja järkyttää ja murentaa henkilön perustietoisuus, todellisuudentaju, maailmankatsomus, tunteiden hallinta ja puolustusmekanismit. Henkilö ohjataan tulkitsemaan uudella tavalla oma elämänhistoria ja omaksumaan uudenlainen kausaliteetti.

On tuskin parempaa kuvausta "uudesta paradigmasta"! Vanhat tavat ovat nyt "negatiivisia" ja ne on korvattava apostolisen uskonpuhdistuksen "uudella"!

Osassa 1 osoitimme, miten täysin uusi ymmärrys raamatullisesta opista on kehittynyt. Pelastukseen, seurakuntaan, lopun aikaan—ja paljoon muuhun—liittyvät Raamatun opetukset on nyt tulkittu uudelleen. Se olisi paha jo siinäkin tapauksessa, jos uskovalle esitettäisiin selkeä valinta. Mutta tuhannet, jotka olivat aikaisemmin omaksuneet perinteiset näkemykset Raamatun opetuksista ovat nyt kokemassa outoa ja selittämätöntä mielenmuutosta ilman minkäänlaista rationaalista ajatusprosessia. He ovat kokemassa muutosprosessia, josta maalliset havainnoitsijat käyttävät nimitystä aivopesu, jossa henkilön mielestä pestään pois aikaisemmat uskomukset ja ne korvataan uusilla uskomuksilla.

Ja nuo uudet uskomukset koskevat hallintavaltaa!:

"Sisälläni on ollut jo joidenkin päivien ajan jotain räjähdysmäistä kuultuani Bill Hamonin opetusta tiistai-iltana (19.10.99) International Gathering of Apostles and Prophets -konferenssissa koskien sitä, mitä hän näkee horisontissa. Haluan kertoa sinulle, mitä hän sanoi ja sen jälkeen joitakin asioita, joiden minä näen olevan seurausta siitä...Hän sanoi aluksi, että me emme ole ainoastaan "uudistuksen" tyrskyissä; emme ainoastaan "herätyksen" tyrskyissä; emme ainoastaan "uuden heräämisen" tyrskyissä; vaan kolmannen apostolisen uskonpuhdistuksen" tyrskyissä...Meitä ollaan asettamassa laskemaan uusia perustukssia kokonaan uudelle aikakaudelle, perustuksia uuden valtakunnan aikakauden sarastukselle. ME OLEMME KOKONAAN UUDEN JÄRJESTYKSEN—KOKONAAN UUDEN ARMOTALOUSKAUDEN SYNNYTYSKIVUISSA!...Olemme valmistautumassa siirtymään Valtakunnan hallinnon aikakauteen, jossa Kristus itse ja me Hänen pyhänsä tulemme hallitsemaan MAAN PÄÄLLÄ. [Isot kirjaimet alkutekstissä]

"Sen merkitys on hätkähdyttävä. Se merkitsee suuren luokan paradigmanmuutosta. Jälleen uusi muutos uskonnollisissa rakenteissa, muutoksia suhtautumisessamme Jumalaan, muutoksia yhteiskunnallisilla ja taloudellisilla alueilla, muutoksia kansakunnissa ja poliittisessa ilmastossa, muutoksia käytännöllisesti katsoen kaikilla merkittävillä alueilla, jotka ovat yhtä radikaaleja kuin silloin kun Hän tuli maan päälle ensimmäisen kerran... Olemme siirtymässä armon aikakaudesta hallintavallan aikakauteen...Me olemme siirtymässä—ei passiivisen viholliselle antautumisen aikakauteen, jossa "käännetään toinenkin poski" ja jossa "kuljetaan toinenkin virsta"; vaan pikemminkin auktoriteetti-, hallinta- ja valta-asemaan".
The Third Apostolic Reformation [http://www.cornerstonemin.org]

On muotia kehittää "uudenlaisia ajatustapoja", jotka eivät enää toimi vanhoilla, "perinteisillä" tavoilla. Kulttien käyttämien menetelmien taktiikka 4:ssä todetaan, että entisiä uskomuksia vastaan on hyökättävä ja ne on kuvattava ikäänkuin ne eivät olisi enää sopivia tai hyväksyttäviä. Uudet uskomukset on esitettävä voimallisina, auktoriteetin omaavina ja "voideltuina" ikäänkuin ne olisivat AINOA järkevä vaihtoehto:

"Me olemme astumassa erääseen kaikkein valtavimmista muutoksen aikakausista, joita tämä maailma on koskaan nähnyt. Sitä mukaa kuin tämä muutos tapahtuu, voimistuu ja vaikuttaa tuntemamme elämän luonteeseen ja järjestykseen, meidän on...tunnistettava se, että tämän muutoksen kontekstissä Herra on luomassa uusia paradigmoja. Uusia malleja, joiden mukaisesti maailman järjestelmät voivat toimia tulevina päivinä.

Luukkaan 12:54-56:ssa Jeesus esitti tarpeemme vapautua perinteisistä ja uskonnollisista ajatustavoistamme; ja alkaa ymmärtämään aidosti aikaa, jossa elämme...[se] tulee vaatimaan uudenlaisia ajatustapoja...Me olemme siirtymässä taistelujen ja yhteenottojen ajasta sodan aikaan...Herran armeija on lähtemässä hyökkäykseen. Suuri mobilisaatio on käynnissä...On aika tutkia uudelleen menetelmämme. Se tulee olemaan uusien viinileilien aikaa...Se ei ole aika, jolloin oletetaan huolettomasti, että mikä on toiminut menneisyydessä, tulee toimimaan myös tulevasiuudessa...Kaikkivaltias Jumala, päästä meidät Kristuksen ruumiissa perinteiden muodostamista urautumista ja ajatustavoista. [Morris Ruddick: http://ruddickintl.com]

Nämä uudet opit—jotka ovat raamatunvastaisia—EIVÄT VOI OLLA Pyhän Hengen opettamia, koska Hän vastustaa niitä! AINOA tapa, jolla tämän uuden paradigman uudet uskomukset voidaan istuttaa tuhansien pahaa aavistamattomien uskovien mieliin, on aivopesu, pakottaminen ja mielenhallinta!

Koska aivopesu on alkanut indoktrinaatiomenetelmänä kommunistijärjestelmässä, sitä ajatellaan usein julmana ja selvästi havaittavana fyysisen voiman käyttönä. Muutosta on kuitenkin tapahtunut tässäkin asiassa! Auktoriteetit käsittivät nopeasti, että vielä tehokkaampi menetelmä kokonaisten kansakuntien mielipiteiden ja uskomusten muokkauksessa oli heidän hallinnassaan—psykologinen pakottaminen! Sitä ei oikeusjärjestelmä havaitsisi ja jopa yhteiskunta omaksuisi sen käytön ja sitä käyttäisivät poliitikkojen lisäksi sekä media että seurakunta. Ja se toimii!

Eräässä asiakirjassa todetaan:

"Näitä psykologisen voimankäytön taktiikkoja käytetään niin suurissa mittasuhteissa, että yksilön kyky tehdä tietoisia tai vapaita valintoja estyy. Uhrit eivät enää kykene tekemään normaaleja, viisaita tai tasapainoisia päätöksiä, joita he mitä todennäköisimmin olisivat normaalisti tehneet, ellei heitä olisi heidän tietämättään manipuloitu näiden koordinoitujen teknisten prosessien avulla. Näiden prosessien kumulatiivinen teho saattaa olla vieläkin tehokkaampi sopimattoman vaikuttamisen muoto kuin tuskan aiheuttaminen, kidutus, huumeet tai fyysisen voiman käyttö tai uhkaaminen fyysisellä voimankäyttöllä tai oikeusseuraamuksilla."

Kristittyjä muutosagenttejako?

Kaihtaisivatko kristilliset johtajat sellaisia menetelmiä? Varmastikin, huudahdat! Varmastikin heidän päämääränsä seurakuntien perustamisessa, uudistuksessa, evankelioinnissa ja opetuslapseuttamisessa ja seurakuntien ulkopuolella olevien tavoittamisessa ovat kaikki tyynni raamatullisia ihanteita, jotka ovat Pyhän Hengen aikaansaamia?

No, ehdotan, että tutkiskelet sitä materiaalia, jota on tarjolla osoitteessa http://www.churchsmart.com/compucoach/contacts/00003.htm olevalla sivustolla, joka on normaalisti ainoastaan CompuCoachin jäsenten käytössä—mutta tämä URL on kuitenkin ollut kaikkien nähtävissä, kun siellä viimeksi kävin. Se katoaa kuitenkin luultavasti niin pian kuin tämä artikkeli ilmestyy sivustolleni! (Paras tapa saada se säilymään on, ettemme jaa tätä tietoa liian laajalle—jonka viisas ottaa varteen!!)

Robert E. Loganin sivusto, jonka omistaa "CompuCoach" sanoo, että se "antaa kristillisille johtajille materiaalia, jonka avulla he ovat palvelutyössään tehokkaampia kokoamalla, järjestämällä ja antaessaan johtajien ja seurakunnan kasvun ja seurakuntien perustamisen käyttöön tarvittavaa informaatiota. Siinä viitataan yli 200 kirjaan, esitetään tarkistuslistoja, toimintaohjeita ja johtamisohjeita arviointia ja toimintasuunnitelmien laatimista varten."

Osastossa "Muutoksen aikaansaamiseen tarvittavaa materiaalia" on mm.:

Eräs sattumanvaraisesti poimittu kirja muutosagentteja käsittelevästä osastosta sisältää seuraavan luettelon:

Lyle E Schullerin "The Change Agent" (muutosagentti) Tutkii muutoksen aikaansaamisprosessia organisaatiossa—mitä se on, miten siihen voi päästä, kuka sen saa aikaan, mikä sitä estää ja mikä tekee sen mahdolliseksi.

1. Miten leikata oma kurkku
2. Muutoksen luonne
3. Suunnitellun muutoksen prosessi
4. Kysymyksiä muutosagentille
5. Voimankäyttö ja sosiaalinen muutos
6. Konfliktin odottaminen ja sen hallinta
7. Muutos organisaatiossa

Tämän sivuston työntekijät Roberty E Logan ja Steven L Ogne ovat laatineet "Seurakunnan perustajan työkalupakin".

Kun näkee tällaista kirjallisuutta kaupattavan, alkaa kysellä itseltään: miksi seurakuntien johtajien on koulutettava itseään käsittelemään vastustusta, pakottamaan muutokseen ja esittelemään paradigmanmuutosta—no samasta syystä tietenkin, miksi he käyvät seminaareissa oppiakseen motivoivaa puhetaitoa ja joukkojen hallintaa. ei ole enää kysymys saarnaamisesta, vaan psykologisista tekniikoista!

Varmuuden menettäminen

5.TAKTIIKKA—Voimattomuuden tunteen luominen alistamalla henkilö intensiivisille ja usein toistuville tilanteille, joissa henkilön luottamusta itseensä ja omaan arvostelukykyyn murretaan.

Tämä on salakavalaa! Uskovat eivät yleensä huomaa, kun heidän luottamustaan siihen, mihin he uskovat ja heidän varmuuttaan nakerretaan pois. Kristityt on helpoin saada vakuuttumaan siitä, että he ovat olleet väärässä tai tehneet syntiä ja että heidän on muututtava. Kristityt haluavat miellyttää Herraa, tehdä oikein, olla pyhiä ja korrekteja ja mukautua sellaiseen käytökseen, jota vanhimmat pitävät hyväksyttävänä. He ovat avoimia väärien syytösten ja tuomioiden salakavalaan käyttöön!

Kristitty saattaa tulla seurakuntaaan tai kokoukseen varmana siitä, että on pelastettu, Pyhän Hengen täyttämä, kohtuullisen puhdasta elämää viettävä, jolla ei ole mitään mainittavaa luopumukseen viittaavaa. Kokouksessa tai seurakunnassa hän kohtaa kuitenkin satoja tai ehkäpä tuhansia ihmisiä (jotka ovat samanlaisia kuin hän itsekin), jotka sanovat hänelle sekä sanoin että teoin, että "häneltä puuttuu Jumala" ja että hän "vastustaa Pyhää Henkeä", jos hän ei ole omaksunut uusia tapoja, uutta paradigmaa.

Sadat ihmiset ulvovat ikäänkuin tuskissaan lattialla taipuneina synnytysasentoon tai juoksevat ympäri huonetta huutaen ja johtaja ilmoittaa luottamuksellisesti, että nämä henkilöt ovat "valittuja", jotka ovat saaneet esirukouksen armolahjan. He tietävät asioita, joita tavalliset Matit ja Liisat eivät voi ymmärtää!

Matti tuleekin siihen johtopäätökseen, että hän on mennyt jossain suhteessa vikaan aikaisemmassa elämässään kristittynä eikä (mahdollisesti synnin seurauksena) ole koskaan kokenut sitä iloa, mikä vallitsee läheisessä suhteessa Jumalaan.

Jatkuvasti toitotetaan korokkeelta, ettei kukaan, joka ei ole saanut uutta voitelua, ole valmis pääsemään sisäpihalle, jossa voidaan kokea todellinen kirkkaus. On olemassa tiettyjä "tasoja", jotka on saavutettava, ennenkuin todella voimallinen kristillinen elämä voi alkaa! Kukaan, joka ei ole saanut kokea Jeesuksen läheisen syleilyn "rakkautta", ei voi toivoa pääsevänsä osalliseksi tästä loistavasta uudesta vallankumouksesta!

"Profeetta" Kim Clement kertoo Matti-paralle, että hän on ollut väärässä kehittäessään henkilökohtaista uskoaan Herraan johtajiston toiminnan ulkopuolella—koska ainoastaan johtajilla on voitelu, jonka avulla hänet voidaan johtaa kirkkauteen! "Voit päästä ainoastaan sille tasolle, jolle johtajasi pääsee. Voit menestyä ainoastaan sillä tasolla, jolla hän menestyy, koska hän asettaa standardin ja tahdin, jolle sallit hänen päästä. Ihmiset haluavat pitää Jumalan laatikossa ja pitää hänet hengittämättömänä ja äänettömänä, niin että he voivat ajatella tekevänsä suuria—kunnes joku nousee vuorelle ja tulee takaisin mukanaan jotain vielä suurempaa." [Kim Clement, Detroit, tammikuu 99]

Pian Matti menettää luottamuksensa "normaaliin" kristilliseen kokemukseensa ja ajattelee, että se on joka suhteessa puutteellinen. Se, mikä oli hänelle aikaisemmin "suuri" kristillinen kokemus, ei ole yhtään mitään verrattuna "vuoreen", jolla hänen johtajansa kiipeilevät hänen hyväkseen.

Hänelle kerrotaan, että "Jumala" on ollut laatikossa, raamatunkohtien ja seurakunnan normaalin opetuksen rajoittamana. Mutta ei siinä kaikki!

Kaikki, mistä hän on tähän saakka tiennyt, on nyt ylitetty eikä hän voi enää luottaa vanhoihin elämäntapoihinsa. Hänen on alistuttava vastaanottamaan uusi voitelu, joka nositaa hänet vaaditulle tasolle—mutta entä jos hän vastustaa tätä uutta voitelua? Miksi hänelle sitten kerrotaan jatkuvasti, että hän on jumalanpilkkaaja, Pyhän Hengen kyseenalaistaja, Jumalan antamaa auktoriteettia vastaan kapinoiva, joka on vaarassa joutua syöstyksi pimeyteen. Hän on arvoton!

Ja vielä pahempaa—jos hän torjuu tämän, hän "menettää mukanaolon eräässä Jumalan suurimmista liikkeistä tällä planeetalla, mitä koskaan on ollut!" Hän saattaa myös olla syyllinen siihen, että viivästyttää tai jarruttaa Kristuksen takaisintuloa!

Onko Matti nyt synnintekijä?

Kun epäilykset ja pelot tulevat Matin mieleen, hän tulee siihen johtopäätökseen (tai hänelle kerrotaan), että se onkin sisäisen synnin manifestaatio! Nuo epäilykset, tuo vastustus, on kaikki osa hänen kapinallista luonnettaan; hän pitää kiinni "uskonnosta" ja hänellä pitäisi olla rohkeutta hylätä aikaisemmat kokemuksensa ja opetukset. "Kaikki muutkin" tekevät niin—miten se voisi olla väärin?

Matti luuli, että hän osasi rukoilla ja kuulla Jumalan äänen, kunnes hän tuli tänne—nyt hän ymmärtää, että hänen köyhä rukouselämänsä on yhtä pilaa eikä mikään, mistä hän on tähän asti tiennyt, vedä vertoja niille henkilökohtaisille profetioille ja näyille, joista hän saa kuulla herätyskokouksissa.

Matti luuli tuntevansa Jumalan ja oli saanut kokea Hengen armolahjoja. Mutt nyt hän ymmärtää, että hän on ollut väärässä silläkin alueella. Hän katselee ympärillään täriseviä ja jäykistyneitä ruumiita; hän kuuntelee tuhansien kääntymistodistuksia, ihmeparantumisia; Hän näkee enkeleitä, sinisiä kirkkauden pilviä, voiman purkauksia sähkölaitteistoissa, kimaltelevia kultahiutaleita leijumassa, salamaniskuja, joissa puhujanpönttö halkeaa kahtia—ja kaikki, minkä hän aikaisemmin luuli olevan Pyhän Hengen voitelua, näyttää nyt epätodelliselta. Hän tarvitsee "lisää, lisää", jotta hänestä voisi tulla "oikea" hengentäyttämä kristitty!

Näin Matista tulee hämmentynyt ja hämääntynyt, huolissaan siitä, että on ollut väärällä tiellä tähän asti, vakuuttuuneena siitä, että hänen mieleensä hiipineet epäilykset loukkaavat Jumalaa; hän on tämän uutuuden intensiivisyyden valtaama ja kykenemätön luottamaan enää omaan arvostelukykyynsä. Näin hän omaksuu uuden paradigman.

Tunteilla leikkiminen

6.TAKTIIKKA— Luo kohteessa voimakkaita inhotunnekuohuja käyttämällä ei-fyysisiä rangaistuksia kuten äärimmäistä nöyryyttämistä, etuoikeuksien menettämistä, sosiaalista eristämistä, muutoksia sosiaalisessa statuksessa, äärimmäistä syyllisyyttä, ahdistusta, manipulaatiota ja muita tekniikoita.

Tämä taktiikka liittyy edelliseen. Se perustuu tietoon siitä, että me kaikki haluamme "kuulua johnkin". Jo varhaisesta lapsuudestamme alkaen me yritämme miellyttää vanhempiamme ja ympärillämme olevia, koska sillä tavoin saavutamme hyväksyntää. Me aistimme, että rakkaus ja hyväksyntä liittyvät läheisesti toisiinsa; sentähden niiden asioiden tekeminen, jotka tuovat hyväksyntää sosiaalisesti, ovat niitä asioita, jotka luonnollisesti saavat mielissämme aikaan varmuutta ja rakkautta ja johonkin kuulumisen tunnetta.

Olen jo maininnutkin sen, miten Rodney Howard Browne ja monet muutkin pastorit vähättelevät, ivaavat ja jopa kiroavat niitä, jotka eivät mukaudu.

Pienissä seurakunnissa on jatkuva paine omaksua enemmistön toimintamuotoja ja uskomuksia. Sen sijaan, että annettaisiin yksilön päättää omantuntonsa mukaisesti, johtajat varmistavat, että jokaista, joka ei ole sopeutunut laumahenkeen, nöyryytetään julkisesti, hänet eristetään muista ja sysätään sivuun johtoportaan huomiolta. Kukaan epäilijä ei saa koskaan johtaa ylistysryhmää ta pitää raamattutunteja!

Jokaista, jonka huomataan vastustavan ehdollistettua asennetta, kohdellaan epäilyttävinä, sosiaalisesti lainsuojattomina. Jopa heidän lähimmät ystävänsä ja perheenjäsenensä pilkkaavat heitä, arvostelevat heitä ja kääntävät heille selkänsä.

Vain vahva persoona kykenee torjumaan kaiken tämän painostuksen mukautua ja kuulua joukkoon! Tuskin kukaan meistä voi jatkaa sellaista toimintalinjaa, joka saa aikaan paheksuntaa, tuomitsemista tai nöyryytystä kaikkien ympärillämme olevien taholta. Jeesus Kristus oli meidän esimerkkimme: "Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet."

Sellaista hylkäämistä kohdatessaan kuka tahansa ihmis-"messias" saattaisi luopua tehtävästään pitäen sitä toivottomana, kiittämättömänä tehtävänä. Sellainen ei ole vaivan väärti. Kuitenkin Jeesus teki päättäväisesti Isänsä tahdon huolimatta hänen ympärillään olevien hylkäämisestä, kavaltamisesta, vihasta ja tuomitsemisesta.

"Ja kun hänen ylösottamisensa aika oli täyttymässä, käänsi hän kasvonsa [engl. Raamatussa "päättäväisesti"] Jerusalemia kohti, vaeltaaksensa sinne. Ja hän lähetti edellänsä sanansaattajia; ja he lähtivät matkalle ja menivät erääseen samarialaisten kylään valmistaakseen hänelle majaa. Mutta siellä ei otettu häntä vastaan, koska hän oli vaeltamassa kohti Jerusalemia. Luuk.9:51-53

Jeesuksen opetuslapset käsittivät hänet väärin, kun hän julisti aikovansa mennä Jerusalemiin tietäen, että hänet teloitettaisiin. Eräs Jeesuksen lähimmistä ystävistä, Pietari, nuhteli Jeesusta "liian negatiivisesta puheesta"! Jeesus sanoi, että Pietari ajatteli niinkuin luonnollinen ihminen, ei niinkuin Jumala.

"Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: 'Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko'. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: 'Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten'." Matt.16:21-23

Meidän luonnollinen mielemme ajattelee, että hyvän ja oikean tekeminen tuo palkinnon, rakkauden, siunauksen, hyväksynnän; sentähden kaikki, mikä on ihmisten tuomitsemaa, on ilman muuta väärin! Mutta niin ajattelee nimenomaan luonnollinen ihminen. Paavali väitti, että "niin me puhumme, emme niinkuin tahtoisimme olla mieliksi ihmisille, vaan Jumalalle, joka koettelee meidän sydämemme".

Jumalan totteleminen johdattaa meidät alueille, joilla EMME saa osaksemme ihmisten hyväksyntää tai rakkautta edes saman tien vaeltajilta—se on se hinta, jonka uskovat ovat aina joutuneet maksamaan Herran käskyjen tottelemisesta. Mitä tulee Raamatun oppiin, me emme saa odottaa saavamme hyväksyntää—edes muiden uskovien taholta—siitä huolimatta meidän on tehtävä päätös seurata Herraa eikä ihmistä.

Profeettoja ei rakastettu!

Hesekielin tehtävä varoittaa Israelin kansaa heidän luopumuksestaan oli "tuomittu epäonnistumaan". Jumala varoitti etukäteen tätä profeettaa siitä, että hänet ymmärrettäisiin väärin, häntä halveksittaisiin ja hyljeksittäisiin—siitä huolimatta hänen tuli saarnata Jumalan sanaa, vaikka joutuikin kestämään nöyryytystä ja tuomitsemista aikalaisiltaan:

"Mutta sinä, ihmislapsi, älä pelkää heitä, äläkä pelkää heidän sanojansa, vaikka edessäsi on ohdakkeita ja orjantappuroita ja sinä asut skorpionien seassa; älä pelkää heidän sanojansa äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku. Vaan puhu heille minun sanani, kuulkoot tai olkoot kuulematta; sillä uppiniskaisia he ovat. Mutta sinä, ihmislapsi, kuule, mitä minä sinulle sanon. Älä ole uppiniskainen, niinkuin uppiniskainen suku on. Avaa suusi ja syö, mitä minä sinulle annan." Hes.2:6-8

"Mutta Israelin heimo ei tahdo sinua kuulla, koska he eivät tahdo minua kuulla. Sillä koko Israelin heimolla on kova otsa ja paatunut sydän. Katso, minä teen sinun kasvosi yhtä koviksi kuin heidän kasvonsa ja sinun otsasi yhtä kovaksi kuin heidän otsansa. Timantin kaltaiseksi, kiveä kovemmaksi minä teen sinun otsasi. Älä pelkää heitä äläkä arkaile heidän kasvojansa, sillä he ovat uppiniskainen suku." Hes.3:7-9

Myös apostolit joutuivat kokemaan hylkäämistä ja tuomitsemista, sillä he vaelsivat Jeesuksen jalanjäljissä:

"Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit vihoviimeisiksi, ikäänkuin kuolemaan tuomituiksi; meistä on tullut kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten, me olemme houkkia Krsituksen tähden, mutta te älykkäitä Krsituksessa, me olemme heikkoja, mutta te väkeviä; te kunnioitettuja, mutta me halveksittuja. Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, ja me kuljemme kodittomina, me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme; meitä vainotaan, mutta me kestämme; meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi; meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkien hylkimiä, aina tähän päivään asti.! 1.Kor. 4:9-13

Tämä johtuu siitä, että se tie on kapea, joka johtaa iankaikkiseen elämään ja maailma ja sielulliset kristityt pitävät niitä, jotka sitä vaeltavat, hupsuina ja heikkoina. Kuitenkin:

vaan sen, mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään, ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään, ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on" 1.Kor.1:27-28

Uhkauksia ja tuomiota

7. TAKTIIKKA—Loukkaa henkilöä maallisen psykologian uhkauksilla ryhmän pyhittämällä voimalla. Voidaan esimerkiksi viitata tai antaa ymmärtää, että jos ei hyväksy omaksuttua asennetta, uskomusta tai siihen liittyvää käytöstä, se johtaa vakaviin rangaistuksiin tai suoranaisiin seurauksiin, kuten esimerkiksi fyysisiin tai henkisiin sairauksiin, aikaisemman fyysisen sairauden palaamiseen, huumeriippuvuuteen, taloudelliseen romahdukseen, sosiaalisiin epäonnistumisiin, avioeroon, vieraantumiseen, ettei löydä itselleen aviopuolisoa jne.

Luulet, että kaikissa kristillisissä ryhmissä vältettäisiin tällaista henkistä manipulointia. Väärin! Tänä päivänä uhkaillaan epäilijöitä ja sopeutumattomia kaikenlaisilla seurauksilla—sekä henkisillä että fyysisillä—jos he edelleen jatkavat herätyksen vastustamista.

Benny Hinn totesi rohkeasti, että jokainen, joka vastustaa hänen työtään herätyksen piirissä ja hänen voiteluaan, joutuu kirouksen alle; "Minä kiroan jokaisen miehen ja jokaisen naisen, joka ojentaa kätensä tätä voitelua vastaan; minä kiroan sen miehen, joka uskaltaa sanoa sanankaan tätä palvelutoimintaa vastaan... Katso tästä artikkelista yksityiskohdat.

Toiset taas uhkaavat kuolemalla kaikkia, jotka vastustavat!

"Ja tietäkää tämä, että juuri nyt haluan sinun ymmärtävän erään asian, poika. Että Herra Jumala on nuhdellut vihollista; minä olen nuhdellut häntä. Hän seisoi minun edessäni ja minä sanoin, Minä nuhtelen sinua, saatana. Peräänny, peräänny. Ja minä olen pukenut sinun päällesi uuden puvun, poika...Ja minä sanon, mutta on niitä, jotka näyttävät siltä kuin he eivät välittäisi sinusta. On niitä, jotka näyttävät siltä, että he hyökkäisivät sinua vastaan ja torjuisivat sinut, mutta minä sanon, että nuo ovat nousemassa pystyyn ja he tulevat seisomaan sinun vierelläsi ja he tulevat juhlimaan sinua, sanoo Herra. He tulevat juhlimaan sinua, Jumalan mies, koska juuri nyt minä olen tuomitsemassa tuomion ja kritiikin henkeä ruumiissani. Tämä sana pysyy, tämä sana pysyy, sanoo Herra. Sillä samoin kuin he ovat tuominneet sinut, samoin kuin he ovat epäoikeudenmukaisesti tuominneet sinut, olen sanonut heille tuomitkaa itse itsenne, tuomitkaa itse itsenne. Sillä juuri nyt kohtelen kovalla kädellä kritiikin henkeä, tuomion henkeä ja te tulette näkemään niiden, tulette näkemään heidän kuolevan. Sillä minä en voi sallia tämän liikkeen—siinä on kysymys liian suurista asioista tällä kertaa. En voi sallia syyttäjän saada tahtoaan läpi. Niinpä tulee tapahtumaan kuolemantapauksia, poika. Jotkut tulevat kuolemaan, jotkut kerta kaikkiaan kieltäytyvät ottamasta vastaan myöhäissadetta, jonka minä vuodatan, sillä minä vuodatan myöhäissateen ja sinä olet yksi niistä, jotka tulevat vapauttamaan sen minun kansalleni.

Ja tiedä tämä, poikani, että olen hyvin hyvin tyytyväinen sydämeesi. Minä olen tyytyväinen siihen, mitä sinä teet ja jälleen tapahtuu paradigman muutos, muutos, muutos mallissa. Ei ole niinkuin oli ennen. Ei ole niinkuin oli ennen, vaan uutta tulee tapahtumaan hengessä ja sinä olet eturintamassa, sinä olet eturintamassa. Ja tulee tapahtumaan muutos, joka ei jää siihen. Virta virtaa enkä minä voi pysäyttää sitä nyt. Sen on virrattava eteenpäin ja se tulee viemään mukanaan kaikki ne, jotka kuulevat sinun sanasi, sillä sinussa on Jumalan ääni. He tulevat ja he tulevat seisomaan vierellä ja tulee olemaan suuri apostolinen ja profeetallinen profeettojen joukko, jotka seisovat sinun vierelläsi, sanoo Jumala."
[Kim Clement, selostus osoitteessa www.detroitflame.org/words/ puhe tammikuussa 1999, Detroit Flame Meetings, New Life Christian Centre]

Useimmat kristityt yrittävät tehdä sellaista, mikä tuo siunauksen. Useimmilla kristityillä on herkkä omatunto eivätkä he halua loukata Jumalaa tai ihmistä. Niinpä nämä pahat manipuloivat profeetat ja apostolit toimivat käyttäen hyväkseen seuraajiensa tunteita sanoen, että uuden paradigman uskomusten hylkääminen johtaa kiroukseen, Jumalan tuomioon ja jopa ennenaikaiseen kuolemaan! Jo pelkästään tämä riittää pelästyttämään jotkut uskovat, niin että he sopeutuvat.

Vähemmän agressivinen nöyryyttämisen muoto on väittää, että kaikki herätysryhmän ulkopuolella on vanhaa, hylättyä, voimatonta, farisealaista ja kuuluu kuolleeseen aikakauteen. Kukaan ei halua, että hänet liitettäisiin vanhaan kuluneeseen tunnustukseen.

Vanhanaikaista uskoa verrataan "kuolemaan" ja tuomioon. Se on "Saulin" tie. Saul vainosi tulevaa kuningasta Daavidia ja joutui kärsimään kuoleman ja helvetin kapinointinsa takia. Vanhanaikainen usko kuvataan ritualistiseksi, ahdasmieliseksi, kuivaksi, voimattomaksi ja hengellisesti ansiottomaksi. Se on ilotonta ja synkkää tuomiohenkistä uskonnollista järjestelmää. Se on "kuivettunut viikunapuu", fariseusten lakihenkinen, kirjaan sidottu uskonto, joka ei pysty koskaan kantamaan hedelmää ja se on Jumalan hylkäämä.

Herätyksen johtajat yrittävät noeta kaikki samaa harjaa käyttäen ja luoda täysin mustavalkoisen kuvan, jossa jokainen herätyksen ulkopuolella oleva on negatiivinen, tuomiohenkinen, rakkaudeton ja kuollut Jumalan äänelle; kun taas uusi paradigma on elävä, voideltu, jännittävä, tulevaisuuteen katsova, suosittu ja elintärkeä maailman pelastukselle.

Yhä uudelleen ja uudelleen vakuutetaan, että uuden voitelun, uuden paradigman saaminen ja siinä vaeltaminen on AINOA tie todelliseen siunaukseen. He sanovat, että jos me hylkäämme tämän herätyksen aallon, meidät tuomitaan toistamaan historian virheitä. Tottelemattomuuden seuraukset ovat kauheat:

Monet kristityt luopuvat vastustamasta ja antautuvat, kun heitä syytetään mahdollisesta epäonnistumisesta, koska he ovat olleet esteenä Jeesuksen takaisintulolle. Sen jälkeen heistä tulee mieltä vailla olevia uuden paradigman papukaijoja, jotka eivät pysty järjellistämään pelkojaan ja epäilyksiään, vaan ovat valmiita kiroamaan jokaisen, joka on heidän kanssaan eri mieltä.

Järjestelmän vihkiytyneet seuraajat asettuvat sen jälkeen väistämättä tietyn mallin mukaisiksi. He ovat ikäänkuin lumoutuneita ja menettävät kykynsä ajatella ja heillä on ainoastaan refleksinomainen vihainen ja tuomitseva asenne kaikkia niitä kohtaan, jotka yhä tutkivat, opiskelevat ja päättelevät oikein. He lähettävät minulle tällaista postia:

"Sinä uskonnollinen juttu, minä rakastan sinua—voin käyttää sivustoasi saadakseni selville, missä Jumalan miehet ja naiset ovat, koska jos sinä vainoat heitä, silloin voin olla varma siitä, että nämä ihmiset ovat Jumalan ihmisiä. Voi sinä uskonnollinen juttu, uskonnollinen juttu, miten olenkaan kaivannut sitä, että saisin teidät koottua yhteen niinkuin kanaemo kokoaa pikkulapsensa siipiensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Jatkakaa edelleen 'hyvää' työtänne ja huolehtikaa kaikesta, sinä uskonnollinen juttu. Teidänlaisenne ovat tehneet tällaista kautta koko historian, mutta uskon vainoojia ei ole muistettu, vain Jumalan mahtavat miehet ja naiset, hei hei. Peter Sweeney".

Nykyään tuomitaan "uskonnollisuudeksi", jos tutkii herätystä viileästi ja puolueettomasti; jos koettelee "profeettojen" ja "apostolien" suusta tulevat opit; jos koettelee henget, jotka manifestoituvat kokouksissa, ovatko ne Jumalasta. Jumalan käskyjen noudattaminen ja vaarin pitäminen vaelluksestamme Hänen edessään on suurin synti herätyksen oppikirjassa!

Talonpoikaisjärki on lentänyt ulos ikkunasta—miksi? Uskovia harjoitetaan kuin näytöshylkeitä tekemään ja sanomaan mitä oudoimpia, harhaoppisimpia, ristiriitaisimpia ja loukkaavimpia asioita. He eivät ole enää aivan järjissään. Heitä ajavat alitajuiset tunneimpulssit. Heillä on laumamentaliteetti, joka polkee alleen kaiken, mikä sen tielle osuu. Hän on siinä määrin tulevaisuudennäkynsä lumoama ja tavoittelee niin kiihkeästi hallitsemispäämääränsä, ettei häntä voida pysäyttää.

Missä olemme aikaisemmin nähneet näin räikeää joukkojen manipulointia "jalon asian" hyväksi? Kenen kunniaksi olemme nähneet stadionin täynnä isänmaallisia lauluja laulavia miehiä ja naisia, jotka huutavat iskulauseita voitosta ja kunniasta? Mille aikaisemmalle ideologialle ovat miehet ja naiset uhranneet itsensä kyselemättä—ideologialle, joka vaatii kaikkien muiden uskomusten tukahduttamista?

Nyt ei enää puutu kuin oman aikamme Hitler johtamaan Jooelin armeijaa—vai joko hän pian ilmestyy? Sitä mietin!

Johtopäätös

Kaikesta siitä, mitä olen tutkinut ja nähnyt vedän sen johtopäätöksen, että nyt ollaan yrittämässä joko tahallaan tai ei, harjoittaa painostusta ja manipulointia, joka muistuttaa mielenhallintaa, jotta uskovat saataisiin hyväksymään herätys, joka on silminnähden epäraamatullinen.

Olen esittänyt nämä tosiasiat toivoen, että jotkut ottavat opikseen ja huomaavat, missä vaarassa heidän sielunsa ovat. Tiedän, että sanomani tullaan käsittämään väärin ja että se saa aikaan lisää tuomiota ja uhkauksia. Siitä huolimatta en aio perääntyä enkä erehtyä yrittämään olla muka reilu tai "rakkaudellinen"—koska salatuista vaaroista varoittaminen on eräs kaikkein rakkaudellisimmista ja raamatullisimmista teoista, varsinkin aikana, jolloin esiintyy laajalle levinnyttä eksytystä.

Jumala johtakoon sinut KAIKKEEN totuuteen ja päästäköön sinut KAIKESTA pahasta!


Kulttienvastaisia linkkejä:

Kristittyjen tutkimusta

Maallisia/antikristillisiä linkkejä


Alkuperäinen artikkeli: 'The Covert Strategies of the False Revival' (3) by Tricia Tillin

Osa 1 | Osa 2 | "Kristillinen okkultismi seurakunnassa | Taikuuden oppipojat
Alkuun | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat