Ehtoollisen asetussanat?


17. Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat: "Mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi?" 18. Niin hän sanoi: "Menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle: 'Opettaja sanoo: Minun aikani on lähellä; sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa'." 19. Ja opetuslapset tekivät, niinkuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja valmistivat pääsiäislampaan. 20. Ja kun ehtoo tuli, asettui hän aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 26. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini". 27. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; 28. sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. 29. Ja minä sanon teille: tästedes minä en juo tätä viinipuun antia, ennenkuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne Isäni valtakunnassa."


Konteksti
Tämän aterian konteksti on juutalainen pääsiäisateria. Juutalainen Jeesus nauttii tämän viimeisen pääsiäisateriansa juutalaisten opetuslastensa kanssa. Ennen ateriaa Hän sanoo heille: "Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan (oik. pääsiäisaterian") teidän kanssanne, ennenkuin minä kärsin". Saamme tästä osviittaa siitä, mitä tämä viimeinen yhteinen seder-ateria Jeesukselle merkitsi. Opetuslapset olivat Jeesukselle rakkaita ja läheisiä. Kun Hän nyt lähestyi sitä hetkeä, jona Hän sovittaisi ihmiskunnan synnit uhrikuolemallaan, oli Hänellä paljon sanottavaa opetuslapsilleen. He eivät ehkä käsittäisi kaikkea Hänen sanomaansa, mutta jälkeenpäin he varmasti muistelisivat Hänen sanojaan ja vähitellen he voisivat ne ymmärtää.
Pääasia oli se, että Jeesuksen tuli nyt selittää opetuslapsilleen tarkemmin, että vuorokauden sisällä Hänet uhrattaisiin uhrikaritsana koko maailman syntien sovitukseksi. Hän aikoi nyt opettaa opetuslapsilleen havainnollisesti juutalaisen pääsiäisaterian todellisen, profeetallisen ja symbolisen merkityksen. Juutalainen pääsiäinen saisi täyttymyksensä, kun Jeesus uhrattaisiin ristillä meidän kaikkien edestämme. Enää ei näiden Jeesuksen juutalaisten opetuslasten pitäisi viettää pääsiäistä Egyptistä vapautumisen muistoksi, vaan sen sijaan heidän tuli tätä juhla-ateriaa viettäessään (mikäli he sitä viettäisivät. Joka tapauksessa ei pääsiäistä enää vuoden 70 j.Kr. jälkeen voinut viettää Jumalan säätämällä tavalla temppelin tuhouduttua.) muistella Jeesuksen uhrikuolemaa.


Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini"
Asettaako Jeesus siis nämä sanat sanoessaan "ehtoollisen", eli aivan uuden rituaalin/käytännön? Mielestäni ei! Tässä Jeesus nauttii opetuslastensa kanssa seder-ateriaa ja selittää sen merkitystä syvällisesti ja profeetallisesti. Jeesus on jo aikaisemmin puhunut itsestään "elämän leipänä": "Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta." (Joh.6:48-51) Leivän murtaminen ja sen jakaminen seder-ateriaan osallistujille ei ollut mitään uutta, se kuului asiaan. Uutta oli se, että Jeesus sanoo leivän olevan Hänen ruumiinsa (symbolisesti). On kuitenkin niitä esim. luterilaisia, jotka ottavat nämä Jeesuksen sanat kirjaimellisesti tarkoittamaan, että ehtoollista vietettäessä muuttuu leipä (transsubstantiaatio-oppi) konkreettisesti Jeesuksen ruumiiksi ja ehtoolliselle osallistujat siis syövät konkreettisesti Hänen ruumistaan.
Jeesus selittää edelleen kuulijoilleen Kapernaumissa tätä asiaa: "Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ellette syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niinkuin Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän Isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani." (Joh.6:53-57) Mutta "monet hänen opetuslapsistansa, sen kuultuaan, sanoivat: 'Tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla?'"
Tässä on siis valittavana uskoa Jeesuksen sanat, niinkuin ne oli tarkoitettu symbolisesti tai ottaa ne konkreettisesti, niinkuin transsubstantiaatio-oppi opettaa. Uudestisyntyneillä uskovilla on kuitenkin Pyhä Henki, niin että he voivat ymmärtää vaikeatajuiseltakin tuntuvia asioita.
Jeesuksen sanat: "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini" vie opetuslapset syvemmälle kuin vain itse aterian aineksiin. Nyt heillä on mahdollisuus ymmärtää pääsiäisen tapahtumat uudessa valossa ja myös seder-aterian profeetallinen ja symbolinen merkitys.
Jeesuksen sanat "Ottakaa ja syökää; tämä on minun ruumiini" Hänen murtaessaan viimeisellä pääsiäisaterialla leivän ovat pysähdyttävät ja järkyttävät. Mutta niin olivat myös ne tapahtumat, jotka pian ristillä tapahtuisivat. Ne ovat liikaa monille ihmisille, niitä on vaikea ottaa todesta omalle kohdalle, se on "liian kova puhe".

Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi".

Asettaako Jeesus näillä sanoilla uuden käytännön tai sakramentin? Ei! Tämä kaikki tapahtui juutalaisen pääsiäisaterian kontekstissa. Sen sijaan saa viinimaljan ojentaminen uuden, syvällisen sisällön sen kautta, mitä tämän jälkeen tulee ristillä tapahtumaan.

Jeesuksen havainnollistaessa leivän ja viinin avulla ristin tapahtumia ei Hän silti erota niitä asiayhteydestään, niinkuin "ehtoollisella" tapahtuu. Ne kuuluvat edelleen juutalaiseen pääsiäiseen. Jeesus ei kehota irrottamaan niitä seder-ateriasta.

Jeesus ei siis aseta tässä mitään uutta sakramenttia, vaan ainoastaan selittää syvällisesti juutalaisen pääsiäisaterian elementtejä, jotka nyt saisivat uuden sisällön Hänen ristinkuolemansa kautta.

Aivan toinen kysymys on: Tuleeko meidän kristittyjen viettää juutalaista pääsiäistä? Onko se edes mahdollista meille ellei se ole mahdollista juutalaisillekaan? Minkälaiseen kalenteriin meidän pitäisi siinä tapauksessa turvautua?

Ehtoollisenvieton ongelmia

Jos nyt joku ottaa oikeudekseen irrottaa juutalaisesta seder-ateriasta pois muun ja pitää ainoastaan leivän murtamisen ja viinin jakamisen, ketä tämä käytäntö koskisi? Koskeeko se uudestisyntyneitä uskovia vai uudestisyntymättömiä uskovia. Nykyisellään asialla ei näytä olevan eroa. Mutta eikö se herätä meissä kysymyksiä? (Sen pitäisi...)

Ajatellaanpa asiaa ensin uskovan kannalta. Hän on siis "syönyt tuon taivaasta tulleen leivän ja juonut Jeesuksen sovitusveren". Miksi hänen pitäisi nauttia leipäpala ja kulaus viiniä, jotta se kirkastuisi hänelle. Mitä epäselvää siinä enää hänelle olisi. Eikö kokoontuminen Jeesuksen omien kanssa ole juuri tuota yhteisen leivän murtamista ja tuon taivaallisen leivän nauttiminen Hänen Sanansa nauttimista, eikö elämä uskovana ole mahdollista nimenomaan Jeesuksen veren ansiosta? Eivätkö nämä asiat kirkastu uskovalle koko ajan lisää. Eikö hänellä ole Pyhä Henki opettamassa hänelle jatkuvasti Jeesuksen sovitustyön merkitystä?

Entä sitten ei-uskova? Onko ehtoollisen nauttiminen auttanut heitä vuosisatojen saatossa ymmärtämään Jeesuksen sovitustyön merkitystä itselle? Eivätkö sanat ole riittäneet evankelioimaan heitä? Eikö ehtoollinen ole päinvastoin herättänyt heissä kaikenlaisia maagisia ja taianomaisia ajatuksia? Esimerkiksi transsubstantiaatio-oppi? Eikö Pyhä Henki heissä saa heitä kokemaan Jeesuksen läsnäoloa? Eikö Jeesus sanonut, ettei Hän koskaan hylkää eikä jätä meitä?

Mitä yhteistä on uskovalla ja ei-uskovalla? Saavuttavatko he ehtoollisen avulla keskinäisen yhteyden? Tätä meidän on syytä tutkia Raamatun valossa. Entä jos ehtoollinen ei ole edes Jeesuksen "asettama"?

Lähteitä:
Kristuksen morsian pyykkituvassa
Kristuksen morsian pyykkituvassa osa2
Kaksi Babylonia
Historia | Raamattu | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Opillista | Lopun ajat