Tricia Tillin

Miten erottaa hengellinen eksytys

Tämä Tricia Tillinin artikkeli on julkaistu vuonna 1988 (Banner Ministries). Hän on ollut huolestunut uuden aikakauden liikkeen ja muiden esoteeristen uskomusten tunkeutumisesta seurakuntiin. Ajan myötä on artikkelin sisältö tullut yhä ajankohtaisemmaksi. Tässä tutkiskellaan joitakin vääriin profetioihin, mielen manipulaatioon ja valhevoitelun saamisen vaaroihin liittyviin avainkohtiin. Artikkelissa tuodaan esille raamatulliset avaimet oikean ja väärän hengen johdatuksen erottelemiseksi toisistaan. Artikkeliin on lisätty hiukan uutta aineistoa vuoden 1988 versioon.

1.OSA

Taistelu ihmismielistä on alkanut! Ehkä suurin saatanallinen strategia sitten Baabelin tornin on nyt käynnistynyt ja sen tarkoituksena on vallata mielesi. Ainakin yksi aikamme vääristä messiaista, Maitreya Benjamin Creme sanoo suunnittelevansa pian koko ihmiskunnan mielien valtaamista istuttaakseen niihin rakkauden ja rauhan ajatuksia ja valmistaakseen ihmiset hyväksymään maailmanlaajuisen sopusoinnun uuden aikakauden maan päällä.

Mitä se mahtaakaan sisältää? Ja onko se sitä, mitä Raamattu kutsuu "pedon merkiksi", joka otetaan otsaan—psyykkisen kolmannen silmän kohtaan? Kaikkialla maailmassa yrittävät gurut nyt herättää tuon sisäisen viisauden silmän valjastaakseen sen voiman tulevaa uutta aikakautta varten. HE HALUAVAT MIELESI! Eräässä kirjassa, jonka tarkoituksena on opastaa "sisäistä kasvuamme", esitetään asian seuraavasti: "ennenkuin voimme ajatella universaalia eli kollektiivista alitajuntaa, on meidän ensin valloitettava yksilöiden alitajunnat".(1)

Eräs toinen kirjailija sanoo:

Voidaksemme palata Jumalan puhtaaseen valoon on meidät nostettava takaisin Hengellisen Mielen tasolle...Sateenkaarienkelin palvelutyö tulee paljastamaan lisää Jumalan luonnosta, elämän Valosta ja Identiteetistä. Enää ei ole viivytystä, Mysteerit ovat avoinna...Uudet taivaat—UUSI MIELI—laskeutuvat niiden Mieleen ja Luontoon, jotka vastaanottavat Hänet ja ne antavat sisällön Uuteen Maahan ja saavat kuolemattomuuden alkamaan..." (2)
Nämä sanat on kirjoittanut kristitty, joka kutsuu itseään "Valtakunnan opettajien opettajaksi"! Monet muutkin vaikutusvaltaiset ja tunnetut kristityt johtajat kehottavat myös uskovia vastaanottamaan "uuden mielen"—mutta se ei ole mitään muuta kuin vihkimys saatanan valheeseen!


SAATANAN STRATEGIA

Saatanan ensimmäinen houkutus Eedenissä keskittyi ihmisen latenttiin kykyyn LÖYTÄÄ ja KÄYTTÄÄ omiin tarkoituksiinsa tiettyjä paranormaaleja periaatteita, joita nykyään kutsutaan "muinaiseksi viisaudeksi". Saatanan tarkoitus oli itsekäs: hän suunnitteli koordinoida sen, miten ihminen voi käyttää niitä. Saatanan tarkoituksena on syrjäyttää sen kautta Jumala ja saada sijalle saatanan maailmanhallinto. (mikään ei muutu, vai mitä?)

Käärme ei ole muuttanut toimintansa luonnetta kovinkaan paljon vuosien mittaan. Vielä kerran, samoin kuin Eedenissä on nytkin tekeillä suunnitelma rohkaista ihmisiä kehittämään psyykkisiä kykyjään; avaamaan mielensä mystisille kokemuksille; uskomaan ihmisen potentiaaleihin; ja saada aikaan henkisyyden vallan Uusi Aikakausi ihmismielten ykseyden avulla! Kaikkein vaarallisimpia näistä uusista tekniikoista ovat ne, jotka synnyttävät tyhjyyttä tai passiivisuutta aivoissa ja avaavat sen ovet selkoselälleen demonien suoralle hallinnalle.

Eräs entinen erään kultin jäsen sanoo, että tuon kultin valtaamat "eivät halua tehdä päätöksiä eivätkä käyttää omaa vapaata tahtoaan...he pitävät kaikkea opettajiensa väittämää omina ajatuksinaan...he yrittävät tyhjentää mielensä, jotta voisivat olla ilman ajatuksia." (3)

Mytologiset jumalat (demonit) kuvataan usein kädessään nuoli, keihäs, salama tai miekka. Samoin käyttävät aikamme jumalat—animaatioelokuvien sankarit—laseraseita, voimasäteitä tai taikamiekkoja. Kaikki nämä aseet symboloivat yhtä ja samaa asiaa—psyykkisiä voimia, jotka voidaan kohdistaa toisten ihmisten mieliin. Ne ovat psyykkisiä voimia, joita jokainen okkultiikassa mukana oleva koulutetaan käyttämään. Kun nyt on käytettävissä niin monia tekniikoita (meditaatio, transsitilat, loitsuaminen jne.) ihmiset liittoutuvat demonivoimien kanssa käyttääkseen loitsuja ja kirouksia pahaa-aavistamattomiin ihmisiin.

Kun näet kuvan Cupidosta ampumassa söpöllä pikku jousellaan, sinun tulisi ymmärtää, että hän on ampumassa vihollisen nuolia. Ja mikä onkaan noiden nuolien olinpaikka? Mitä todennäköisimmin oma MIELESI.


MIELENHALLINNAN PÄÄMÄÄRÄ

Ei saatana toimi summittaisesti tai päämäärättä. Ei, vaan hän toteuttaa "mestarillista suunnitelmaansa" saadakseen maailman hallintaansa. Hän otti ensimmäisen askeleen Eedenissä, kun Lucifer varmisti yhteistyön langenneen ihmisen kanssa voidakseen hallita maailman järjestelmää. Myöhemmin hän saattoi ihmiskunnan ykseyteen Baabelissa ja ilman Jumalan väliintuloa hän olisi saanut maailmanhallinnon käsiinsä silloin.

Hänen päämääränän on tänäänkin sama: hän ohjelmoi uudella tavalla ihmisten mieliä voidakseen rakentaa itselleen näkyvän maailmanvallan, "valtakuntansa". Hänen seuraajansa ovat saaneet opetusta henkiolennoilta tuon valtakunnan perustamisesta, josta osa sisältyy kirjaan Eenokin avaimet, The Keys of Enoch (ei apokryfinen Enokin kirja).

Kirjoittaja selittää, että olento, joka kutsuu itseään nimellä "Isän VASEN käsi" (vastakohtana Herralle Jeesukselle, joka istuu Isän OIKEALLA puolella) tulee sinetöimään ihmiskunnan Uutta Sivilisaatiota varten MUOKKAAMALLA JA UUDISTAMALLA IHMISEN MIELEN JA SIELUN niin, että hänestä tulee jumalolento. Eräs toinen kirjoittaja toteaa:

"Olemme nyt sen kynnyksellä, että tietoisuuden kvanttihyppy on mahdollinen. Yhä useammat ihmiset ovat saavuttaneet kosmisen tietoisuuden, jossa ihmisen mieli on yhtynyt Universaaliin Mieleen, ja joka on havaittavissa yhä enenevässä määrin... Suuri Ykseys kutsuu kaikkia erillään olevia osasia yhtymään jälleen harmoniseksi kokonaisuudeksi. Tämä kehittyneen ihmiskunnan vapaa ja asialle omistautunut tietoisuus on se väline, jonka avulla uusi yhteiskunta ja uusi maailma muodostuvat, sillä Jumala [ts. Lucifer] tarvitsee ihmistä yhtä paljon kuin ihminen tarvitsee Jumalaa sillanpääasemien pystyttämiseksi."
Se menetelmä, mitä Lucifer käyttää saadakseen ihmiskunnan hallintaansa lopun aikana on mielen manipulaatio. Kristityt ovat ollee hitaita käsittämään, miten olennaisen tärkeää tämä valmistelu on, sillä Jumala ei salli saatanan itsensäkään toteuttaa pahoja suunnitelmiaan ilman lupaa. Tuo lupa on ensin saatava tai puristettava eksytyksen avulla riittävän suurelta määrältä ihmiskunnan edustajia—jota uuden aikakauden liikkeen kannattajat kutsuvat "kriittiseksi massaksi" tai "sadanneksi apinaksi", mikä tarkoittaa hetkeä, jolloin riittävä määrä ihmissuvusta on saattanut mielensä sopusointuun Mielenjumalan (saatanan) kanssa, niin että hän voi manifestoitua.
"On arvokasta tietää, miten voimme saada toiveemme toteutumaan...niin että voimme lopultakin luoda ja MANIFESTOIDA KANTAKUVAN, niin että voimme lopulta olla yhtä kaiken elämän kanssa osana mahtavaa kansainvälistä organisaatiota" (5) (korostus lisätty)
Sitä mukaa kuin yhä useammat liittyvät yhteen etsimään sivilisaation uutta aamunkoittoa, niiden lukumäärä, jotka on koulutettu käyttämään mieltään Jumalaa vastaan, kasvaa ja "kriitisen massan" päivä lähestyy. Monet MILJOONAT kokoontuivat maailmanlaajuisesti yhteen sarjassa Harmonisia Lähentymisiä alkaen 31.12.1987 pyrkien keskittämään yhdessä mielenvoimansa kutsuessaan Uuden aikakauden Kristusta laskeutumaan alas ja taistelemaan kristittyjen Jumalaa vastaan.

2.OSA


MIELI ON LANGENNUT

Voitko SINÄ olla eksytetty? Älä vastaa liian nopeasti! Vaikka olemmekin ylpeydessämme taipuvaisia ajattelemaan, että olemme immuuneja eksytykselle, olemme kuitenkin itse asiassa kuin juuri kynnettyä peltoa, joka vain odottaa kylvöä—sillä luomtaiset ajatteluprosessimme ovat typeriä, jumalattomia ja turhamaisia.

Ihmisen mieli on osa ihmisen langennutta luontoa—maallinen, itsekeskeinen ja ylpeä. Siitä, minkä Jumala tarkoitti ihmisen PALVELIJAKSI, on tullut ihmisen HERRA; se on irtautunut nöyrästä riippuvuudesta Jumalaa kohtaan ja istuu nyt halliten ihmisen valmistamalla valtaistuimella, joka rakentuu lihallisesta koulutuksesta ja ihmisviisaudesta.

Ihmisen mieli on hedelmällistä maaperää saatanan iskostamille ajatuksille, koska jo varhaisesta lähtien se on oppinut ajattelemaan maailmallisen viisauden mukaisesti.

Raamattu kuvaa luonnollisen, lihallisen mielen olevan


KRISTITTYJEN MIELET EIVÄT OLE EREHTYMÄTTÖMIÄ

Kun uudestisynnymme, mielemme herää todellisuuteen. Se vapautuu "tämän maailman jumalan" kahleista ja kykenee käsittämään Jumalan asioita. Mutta—ja tämän me usein jätämme huomioonottamatta—mielemme pystyy silti yhä ajattelemaan väärin. Se on edelleen maallinen ja langennut, vaikka henkemme onkin päässyt täyteen valoon.

On elintärkeää, että vaikka Jumalan Henki on uudestisynnyttänyt meidät kristityt, meidän on koulutettava ajattelumme uudelleen ja muutettava se Jumalan mukaiseksi. Tämä prosessi voi viedä vuosia eikä se koskaan pääty. Tämä tarkoittaa sitä, että mielemme on yhä taipuvainen eksytykseen—meitä voidaan yhä johtaa harhaan. Niinpä saatanan taistelu kristityn hallinnasta tapahtuu mielen alueella.

Ennenkuin tutkimme tietynlaisia ihmismieleen kohdistuvia hyökkäyksiä ja tapoja miten niitä voi vastustaa, tehkäämme pikainen katsaus siihen, mitä Jumala neuvoo ihmismielen suhteen. Raamattu kehottaa meitä:


MIELI EI OLE SAMA ASIA KUIN HENKI

Tehkäämme tämä selväksi heti alusta lähtien: ihmisen mieli EI ole hänen henkensä. Raamatussa niiden välillä on ero. Ihmisen mieli on Jumalan hänelle antama ajattelun ja viisauden välin, mutta se on osa lihaa eikä ole hengellinen.

Mieli on suuntautunut luonnollisiin asioihin, ei Jumalan viisauteen ja se ei useinkaan ymmärrä hengellisiä käsitteitä heti ensi kerralla. Me emme ajattele luonnostamme Jumalan tahdon mukaisesti. Päinvastoin. Jumalan on toisinaan heitettävä yli laidan inhimillinen päättelykykymme saadakseen tahtonsa toteutumaan meissä. Pinnallinen ajatusmaailmamme tukkii tien Jumalan siunauksilta.

"Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne." (Jes.55:8.9)

Miten puhdas mielemme sitten onkin, se ei ole koskaan täysin luotettava. Jotkut uskovat tuntuvat ajattelevan, että heidän mielensä on erehtymätön ja noudattavat tunnollisesti jokaista pientäkin mieleen juolahtavaa ajatusta ikäänkuin se olisi Jumalalta tullut käsky. Miten typerää! Miten vaarallista! Saatana laittaa mieleemm monia ajatuksia. Sillä tavoin hän saattaa Herran työn häpeään, tuhoaa uskovien yhteyden ja raunioittaa kristittyjen uskon.

Heti kun hyväksymme sen tosiasian, että mielemme on erehtyväinen, maallinen ja suurelta osalta ei-hengellinen, varomme hyväksymästä jokaista "johdatusta", joka mieleemme juolahtaa. Me tiedämme, miten erottaa toisistaan tosi sanat ja väärät profetiat; meitä eivät heittele voimalliset käskyt uskoa sitä tai tätä, tulkoot ne sitten suosikkipastoriltamme, rukouskumppaniltamme tai oman mielemme syvyyksistä.

Jumalan johdatus lähtee hengestä ja sen saa aikaan hengellinen ärsyke; se ei ole koskaan Hänen työtään särkevää eikä se ole typerää, hedelmätöntä tai itseä korottavaa.

Sen sijaan saatanan "johdatus" ei tule ylhäältä, vaan se on MAALLISTA, AISTILLISTA ja DEMONISTA." (Jaak3:15) Tämä raamatunkohta osoittaa selvästi, että ihmisen mieleen tulee demonisia "johdatuksia", mutta ei kristittyjen pyhitettyyn henkeen, sillä "aistilliseksi" käännetty sana on alkukielessä 'psychikos', mikä tarkoittaa sielullista, eläimille kuuluvaa, luonnollista'. Saatanan "johdatukset" ovat PSYYKKISIÄ, eivät HENGELLISIÄ!

Paras suojamme saatanan "johdatuksilta" on oppia JA HARJOITTAA tunnistamaan ero Jumalan johdatuksen ja luonnollisten vaikuttimien (omien halujemme, toisten ihmisten ja demonien vaikutuksen) välillä:


JOHDATUS JA VÄÄRÄT VAIKUTELMAT

Eräs Jaakobin kirjeen kohta (3:17) opettaa meille, miten "ylhäältä tulevan viisauden" voi tunnistaa: se on

Ikävä kyllä nykyään on liian paljon esimerkkejä opetuksesta, joka perustuu valhejohdatukseen (tai viisauteen, jota Jaakob kutsuu riivaajien viisaudeksi). Edelläesitetyn luettelon perusteella voimme erottaa ne palvelutyötä harjoittavat yhteisöt tai organisaatiot, jotka hallitsevat, tyrkyttävät ja tuomitsevat ja ne opettajat, joiden henki on ylpeä ja taipumaton HARHAANJOHDETUIKSI. Aina kun joku puhuja käskee sinun toimia ajattelematta, nopeasti, kiireesti, harkitsematta ja odottamatta sisäisen rauhan kokemista, voit olla varma siitä, että sinua ollaan johtamassa VÄÄRÄÄN suuntaan. "Anna nyt periksi!" he sanovat! "Anna mennä virran mukana". Silloin on oikea hetki vastata: "En aio antautua mihinkään, mitä en ole ensin koetellut, niinkuin Herra meitä kehottaa".

Voimme myös koetella omia mieleemme tulevia vaikutelmia tämän luettelon avulla. Jos koemme kiirehtimistä tai hoputtamista tietyllä tavalla toimimiseen; jos koemme johdatusta kokea itsemme erityisellä tavalla valituksi tai ylihengelliseksi tai jopa tuomituksi tai hyödyttömäksi, jos saamme kehotuksen toimia hupsusti tai hyödyttömästi "Jumalan takia"—silloin saattavat saamamme vaikutelmat olla demoneista lähtöisin. Paavalin sanoin: "Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee".

Olkaamme niin nöyriä ja järkeviä, että epäilemme erehtyväisten mieltemme ajatuksia ja kehitämme luotettavan tavan koetella mieleeme tulevia ajatuksia vertaamalla niitä Jumalaan ja Hänen Sanaansa.


OIKEA MIELI JA VÄÄRÄ MIELI

VÄÄRÄ: Jumala haluaa mielen olevan tyhjä ja passiivinen, jotta se voi vastaanottaa Hänen tahtonsa
OIKEA: Jumala kehittää, stimuloi, kasvattaa ja uudistaa mieltämme

VÄÄRÄ: Jumala puhuu ihmisen mieleen äänin, sanoin, kuvin jne.
OIKEIN: Jumala puhuu henkeen, joka innoitta mielen

VÄÄRÄ: Jumala pakottaa, painostaa, kontrolloi ja käskee meitä mielissämme
OIKEIN: Jumala antaa kehotuksia, kehottaa koettelemaan, muistuttaa ja ohjaa hengessä

VÄÄRÄ: Jumala painostaa toimimaan kiirehtimällä, uhkaillen, pelottelemalla, väkivalloin tai suoranaisesti mielenhallintakeinoin
OIKEA: Jumala esittää meille toimintaketjun ehdotuksena, harkittavaksemme

VÄÄRÄ: Jumala istuttaa mieleemme tosasioita, joita emme ole ennen tienneet
OIKEA: Jumala kutsuu meitä hankkimaan viisautta ja ymmärrystä tutkimalla

VÄÄRÄ: Jumala suojelee ihmisen mieltä automaattisesti niin, ettei se omaksu valheita
OIKEA: Jumala suojelee ihmisen mielen, kun se "pysyy Hänessä", kun se on täynnä Sanaa

VÄÄRÄ: Jumalan totuus otetaan vastaan, ymmärretään ja sitä totellaan ihmisen mielessä
OIKEA: Jumala lähettää hengellisen ilmoituksen totuudesta innoittamaan mielemme

VÄÄRÄ: Jumala esittää ihmisen mieleen uusia, outoja ja ennenkuulumattomia käsityksiä
OIKEA: Jumala lisää jo ennestään omaksuttuun totuuteen eikä esitä koskaan mitään, mikä on ristiriidassa sen kanssa

VÄÄRÄ: Jumala tuomitsee synnin itsepintaisesti, julkisesti, kiireesti ja saaden aikaan ahdistuneen mielen
OIKEA: Jumala näyttää synnin lempeästi ja rauhallisesti sisäisen ilmoituksen kautta

VÄÄRÄ: Rukous ja palvonta ovat lähtöisin ihmisen mielestä ja sitten ne tarjotaan Jumalalle
OIKEA: Rukous ja palvonta nousevat hengellisestä yhteydestä Jumalan kanssa

VÄÄRÄ: Jumalan johdatuksen odottaminen tapahtuu avaamalla mieli vaikutelmille
OIKEA: Jumalan johdatuksen odottaminen on aktiivista mielen ja hengen yhteistyötä


JOITAKIN MIELEEN SAATUJEN VAIKUTELMIEN VAIKUTUKSIA

 1. Pelot ja tuskat, jotka ovat yleensä epäloogisia eivätkä perustu tosiasioihin
 2. Epäilykset ja sekaannukset koskien Jumalaa ja Hänen Sanaansa
 3. Kuviteltujen syntien tai jo anteeksiannettujen syntien tuomitseminen
 4. Paine "tehdä asioita" Jumalan miellyttämiseksi
 5. Muita kohtaan tunnetut, usein perusteettomat kaunat ja ärsyyntymiset
 6. Seurakunnissa esiintyvät väittelyt ja klikkiytymiset jokapäiväisistä aioista
 7. Muka "Jumalalta" saadut väärät profetiat ja johdatukset
 8. Väärät taakat sydämellä aloittaa uusi palvelutyömuoto, joka on muka "maailmaa järisyttävä"
 9. Epätoivo siitä, ettei oma elämä eikä työ ole koskaan oikeaa
 10. Paine hyväksyä paineet, selittämättömät kärsimykset ja vastoinkäymiset "Jumalalta tuleviksi"
3.OSA


SAATANAN KOLMIPIIKKINEN HAARUKKA

Miksi kaikki tämä huomio mieltä kohtaan? Minkätähden on saatana kiinnostunut siitä, mitä me ajattelemme? Seuraavat kolme käsitettä ovat vastaus: havainnointi; voima; passiivisuus.


(1) HAVAINNOINTI

Eräs okkultismin vanhimmista uskomuksista on, että elämä on illuusiota, unta ja että todellisuus on vain mielikuvituksen tuotetta.

Tätä kutsutaan hindulaisuudessa Mayaksi. Uuden Aikakauden ajattelu on omaksunut filosofiakseen itämaisen mystiikan uskonnon ja saanut länsimaisen uskonnon, psykologiam, taiteen ja jopa tieteenkin hyväksymään sen käsityksen, että mieli luo oman todellisuutensa.

Jotkut eturivin tiedemiehet ovat hyväksyneet sen, että "John von Neumannin kuvaus kvanttimekaniikasta on osoittanut, että fyysinen todellisuus on ihmisen mielikuvituksen tuotetta ja että ainoa todellinen todellisuus on ajatus..." (6) ja nobelisti Max Planck toteaa: "Pidän tietoisuutta peruselementtinä ja ainetta tietoisuuden tuottamana".

Tämä käsitys, että mieli pystyy luomaan ja manipuloimaan omaa todlelisuuttaan, on perustana suurimmalle osalle Uuden Aikakauden liikkeen mielen tieteitä. Koska he käsittävät maailman vain väliaikaiseksi ja mielikuvituksen tuotteeksi, pelkästään "globaalin mielen" "kollektiivisen alitajunnan" tuotteeksi, silloin voidaan yksilöiden elämä ja koko planeetta muuttaa "toisen tietoisuuden tilan kautta".


VIRTUAALITODELLISUUS

Nykyään on tullut mahdolliseksi—mieltä muuttavien lääkkeiden tai huumeiden, erilaisten tekniikoiden kuten aistien toiminnan rajoittamisen tai sellaisten tekniikoiden kuin virtuaalitodellisuuskypärien avulla—viedä ihminen täysin toiseen maailmaan, joka koetaan yhtä "todellisena" kuin tavallinen todellisuus. Uuden Aikakauden kannattajat uskovat tosiaankin, että tällainen virtuaalitodellisuus ON yhtä aitoa kuin se, mitä näemme ympärillämme!

Olkoon virtuaalitodellisuus sitten lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksesta tai tietokonesimuloinnin tulosta, se esitetään aitona ja uskottavan. Paikkojen, joissa käydään, ihmisten, joita kohdataan, mitä nähdään ja tehdään ja opitaan, kaiken sen on tarkoitus olla yhtä todellista ja elämää piristävää kuin aito todellisuus. Kuvittele sitten, mitä seurauksia on siitä, että kohtaakin demoniolennon jollain tällaisella matkalla ja hyväksyy heidän versionsa totuudesta. Kuvittele kohtaavasi tietokoneen luoma "Jeesus", joka kertoo sinulle raamatunvastaisia asioita. Miten pystyt erottamaan totuuden valheesta tällaisessa virtuaalisessa maailmankaikkeudessa? Uudessa virtuaalitodellisuudessa ei ole mitään empiiristä totuuden tai todellisuuden standardia, siinä on vain sarja illuusioita, joista jokainen on yhtä validi kuin toinenkin.

Kuten eräs tunnettu Uuden Aikakauden liikkeen kannattaja kirjoittaa: "on yhtä monta todellisuutta kuin on ihmisiäkin..." ja että meidän on valmistauduttava "maailmaan, jolla ei ole vakaata perustusta, maailmaan, joka on prosessia ja muutosta...jossa ihmisen mieli...LUO uuden todellisuuden". (7)

Eräs toinen sanoo:

"Olemme oppimassa, että energia seuraa ajatusta, ja...mielen ohjelmoinnin kautta me voimme liikkua toisten tietoisuuden tilojen kautta ja kokea uusia vuorovaikutuksia todellisuuksiemme kanssa." (8)

Idässä tämä nk. "korkeampi tietoisuus", joka avaa oven muuntuneeseen todellisuuteen, saavutetaan mystiikan kautta—sellaisten tekniikoiden avulla kuten esim. jooga ja meditointi. "Tieteelliselle" lännelle on kuitenkin esitetty koko joukko mielenlaajennusteorioita, kuten. esim. Silva-menetelmä (Silva Mind Control, SMC), Erhard Seminars training (EST), biofeedback, skientologia, hypnoosi ja ohjattu kuvien luominen mielessä eli visualisointi (jota nykyään käytetään paljon kouluissa). Vaikutus on aivan sama, mitä tekniikkaa sitten käyttääkin. [TT1] Kaikki nämä tekniikat teosofisti Dane Rudhyarin sanoin "avaavat mielen ovet ja kaikki ne tavanomaiset itsepuolustusjärjestelmät, joita perinteinen kulttuurimme on rakentanut..." (9)

Ja tämän Psychosynthesis Instituten lausunnon mukaan ne tekevät meistä "kykeneviä menemään maallisen järjestyksen läpi, osallistumaan iankaikkiseen elämään ja osallisiksi ylitaivaallisesta energiasta...vapautumaan itse kohtalon siteistä". (10)

Yhtä hyvin teosofit, hindut kuin Uuden Aikakauden liikkeen kannattajat pyrkivät kaikki vapauttamaan tietoisen mielen hallinnan luodakseen "korkeamman todellisuuden"—joka paljastuu itse asiassa yksinkertaisesti vanhanaikaiseksi demonisoitumiseksi! Saatanan uusi "todellisuus" on yliluonnollinen harha, jossa ihminen kuvittelee edenneensä hengellisen viisauden korkeampiin sfääreihin, vaikka hän on itse asiassa laskeutunut mitä syvimpään valehtelevien demonien orjuuteen.


KRISTILLISIÄ MIELENHALLINTATEKNIIKOITA

Mutta kristityt eivät ole turvassa tällaisilta fantastisilta opetuksilta, sillä seurakunta on hyväksynyt tuon valheen kristillisen version. Kaikkialla maailmassa johtavat kristilliset johtajat seuraajiaan aivan samanlaisiin juttuihin! He rohkaisevat kristittyjä laajentamaan mieltään ja kehittämään mielenvoimiaan. Eräs hyvin vaikutusvaltainen kristillinen johtaja uskoo, että Pyhä Henki on opettanut hänelle "unelmien hautomistekniikan":

"...jos et ole visualisoinut selvästi sydämessäsi, mitä toivot, siitä ei voi tulla todellisuutta...olemme opettaneet ihmisiä visualisoimaan menestyksekkäästi...visualisoimalla ja unelmoimalla voit hautoa tulevaisuutesi ja synnyttää tulokset." (11)
Richard Fosterin laajalti hyväksytty kirja "Celebration of Discipline" (Harjoituksen juhla) opettaa, että visualisoinnin kautta voi kristitty kulkea läpi ajan ja tilan ja saapua itse Jumalan läsnäoloon. Foster vakuuttaa kristityille, että tämä ei ole pelkkää mielikuvistusta, vaan mielen luomaa todellisuutta.(12)

Okkultistien opettaessa, että "visualisointi on jotain sellaista, joka sinun ON hallittava, jos aiot mitenkään edistyä taikuudessa...se on ainoa keino vaikuttaa eteeriseen sfääriin..." (13) kristitty pastori opettaa, että "ainoastaan käyttämällä mielikuvia mietiskellessämme voidaan todella avata ovi sisäiseen maailmaan ja kulkea sen kautta kokemaan kaikkein suurimpia rikkauksia, mitä hengellinen todellisuus tarjoaa." (14)

Monien kristillisten seurakuntien hyväksyessä joogan, meditointitekniikat ja itse sovelletut terapiat osana seurakunnan toimintaa on VISUALISOINNISTA tullut eniten käytetty tekniikka kristittyjen keskuudessa terveyden, vaurauden ja positiivisen minäkuvan saavuttamiseksi. Siitä on tullut niin suosittua, että positiivista ajattelua käsittelevistä kirjoista on tullut yhdessä yössä eniten myytyjä. Jotkut pastorit käyttävät jopa positiivista ajattelua ja visualisointia kaiken opetuksensa kulmakivinä


MIELIKUVITUKSEN VOIMA

Saatana tarvitsee tulevan valtakuntansa toteuttamiseen ihmisen synnynnäisen mielikuvituksen voimaa, jota ihminen voi käyttää todellisuuden manipulointiin ja tulevaisuuteen vaikuttamiseen. Kuka olisikaan voinut aavistaa, että kristityt olisivat siinä niin innolla mukana? Tuhannet kristityt oppivat luovaa visualisointia ja avaavat niin tehdessään mielensä demonien hallintaan.

Mikä on saanut tämän aikaan? Haavoittuvat kristityt, jotka etsivät nopeaa ja kivutonta tietä sisäiseen terveyteen ovat nielleet valheen, jonka mukaan mielen manipulointi on kaikki, mitä tarvitaan heidän elämänsä muuttamiseksi. Heille opetetaan, että tarpeiden visualisointi antaa heille rukousvastaukset! M.R. Douglas, joka on kirjoittanut suositun kristillisen menestyskirjan, kirjoittaa: "muodosta haluamastasi mielessäsi kuva...ja sinä hetkenä, jona olet sen visualisoinut, on se sinun". (15)

Onko tämä sitä, mitä Jeesus tarkoitti opettaessaan meitä rukoilemaan Isältä kaikkea, mitä tarvitsemme? Sitä mukaa kuin kristittyjen odotukset vauraudesta, onnesta ja maallisista iloista ovat kasvaneet, on myös riippuvuus positiivisesta ajattelusta ja visualisoinnista kasvanut helppojen ja välittömien rukousvastausten saamiseksi.

Se mitä näin on menetetty, on kaikkein keskeisin ja elintärkein osa evankeliumista—että koko hyvinvointimme riippuu kokonaan JUMALAN TAHDON tottelemisesta. Nimenomaan omat luonnolliset halumme erottivat meidät alunperin Jumalan yhteydestä—ja niiden helliminen johtaa samaan asiaan tänäänkin, jopa uudestisyntyneillä uskovilla!

(Joh.8:31)


HÄNESSÄ PYSYMINEN ON AINOA TIE

Isä Jumala pelastaa meidät yhdistämällä meidät Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Ajattelepa tätä asiaa hiukan, koska se on äärimmäisen tärkeää. Tähän perustuvat kaikki aikamme itseen keskittyvät opetukset. Ihmisen luonto—ihmisluonto ilman Jumalaa—on äärettömän turmeltunut ja toivottoman kadotettu. Jumala ei aio sitä parantaa. Ei, vaan Hän POISTAA sen kuolettamalla sen Jeesuksessa, joka on meidän Sijaisemme.

Missä luonnossa sinä siis elät nyt ja missä luonnossa ovat kaikki siunaukset? Jeesuksen Kristuksen luonnossa tietenkin! Oma itsesi on kuollut! Se ei toivo enää mitään Jeesuksen Kristuksen ulkopuolella, koska Jumala on sen tuominnut. Kaikki, mitä sinä nyt olet tai mitä sinulla nyt on, on olemassa JEESUKSEN TAKIA.

Jos tarvitset terveyttä, varoja, huolenpitoa...sinulla on se kaikki runsaana JEESUKSESSA. Hän ON meidän terveytemme, huolenpitomme, koko Elämämme täydellisesti ja kaikki nämä siunaukset virtaavat ilmaiseksi elämäämme vaeltaessamme Hänen kanssaan. Mutta Jeesuksen ulkopuolella ei ole mitään muuta kuin kurjuutta, tappiota ja syntiä (vaikka se olisikin verhottu viehättävältä näyttäväksi). Jos käännyt luonnollisten mielenvoimiesi puoleen saavuttaaksesi tai voittaaksesi jotain, olet kääntynyt lihallisen Egyptin puoleen. Olet astunut Jumalan tahdon ulkopuolelle. Kun tuo omaa etua tavoitteleva asenne on päässyt kehittymään tiensä päähän, johtaa se siihen, että Jumala oksentaa sinut ulos! (Ilm.3:15-19)


MIELEN LUOVAT VOIMAT

Luovan visualisoinnin perustana oleva periaate on yksinkertainen ja houkutteleva: mielessä muodostetaan kuva toivotusta tuloksesta ja keskittyneen, jonkin aikaa jatkuvan "uskon" (pikemminkin tahdonvoiman) ponnistuksen avulla tulee tuosta kuvasta todellisuutta. Vaikka se olisikin esitetty kristillistä terminologiaa käyttäen, tällainen mielen harjoitus on lähes noituutta—itse asiassa okkultistit todistavat, että sellainen johtaa noituuteen JOPA KRISTITYILLÄ.

Visualisointi on aina ollut ja on edelleenkin tärkein okkultiikan harjoittamisen muoto keinona olosuhteisiin vaikuttamiseen. Ruusuristiläiset kouluttavat opetuslapsiaan keskittymään vaurauteen ja omaisuuteen, kunnes niistä tulee todellisuutta; satanistit käyttävät mieltään samalla tavoin toteuttaakseen kirouksia. He uskovat, että he käyttävät ihmisen psyyken korkeimpia ulottuvuuksia, minkä avulla ajatus todella aineellistuu ja elää todellisuudessa.

Valtavan suosion saavuttanut positiivisen ajattelun edistäjä Bunny Marks Amwaysta esittää asian näin:

"...jos toivomme saavuttavamme menestystä ja voivamme elää menestyksekästä elämää yltäkylläisyydessä ja onnessa, kaikkein ensimmäiseksi meidän on visualisoitava se. Luomme itse asiassa todellisuutta sen kautta, mitä visualisoimme...se kuva, joka on mielessäsi, kehittyy samalla tavoin kuin filmi kehitetään..." (16)

Huomaa, että hän sanoo, että itse asiassa "luomme todellisuutta" sillä, mitä visualisoimme. Ainoastaan Jumalalla on oikeus olla Luoja. Saatana haluaisi olla "niinkuin Jumala"—ja hän houkuttelee ihmisiä seuraamaan jalanjälkiään. Visualisointiguru Shakti Gawain sanoo, että "luova visualisointi on tekniikka, jossa käytät mielikuvitustasi luodaksesi sen, mitä haluat...olet jatkuvasti elämäsi Luoja". (17) Mutta pastori/kirjailija C.S. Lovett on sanonut melkein saman: "Mielikuvitus on avain luomiseen. Kaiken, mitä Jumala tekee, sen hän näkee ensin mielessään. Ja niin on ihmisilläkin, jotka hän on luonut omaksi kuvakseen..." (18)


EEDENIN VALHE

Myös Agnes Sanford opetti, että ihminen on luoja kuten Jumala. Ja hän selitti, että tämä voima toimii yhtä hyvin kristityillä kuin pakanoillakin, koska se on universumin laki. Yonggi Cho sanoi saman asian kirjansa "The Fourth Dimension" (Neljäs ulottuvuus) sivuilla 39-41:

"Henki on neljäs ulottuvuus. Jokainen ihmisolento on sekä fyysinen että hengellinen olento...ja siksi ihmiset voivat hautoa ja synnyttää kolmannen ulottuvuuden [materiaalisen sfäärin], vaikuttaa siihen ja muuttaa sitä tekemällä mielikuvituksessaan tutkimusmatkoja näkyjen ja unelmien hengelliseen sfääriinsä. Näin opetti minulle Pyhä Henki. Joogaa harrastavat ja buddhalaiset uskovat voivat tutkia ja kehittää ihmisen neljättä ulottuvuutta, hengellistä sfääriään; selkeiden näkyjen ja terveyden mielikuvien avulla he voivat hautoa terveyttä ruumiiseensa...Sitten Jumala opetti minulle, että koska voimme yhdistää henkemme neljännen ulottuvuuden Pyhän Isän—maailmankaikeuden Luojan—neljänteen ulottuvuuteen, me voimme hallita olosuhteita sitäkin enemmän, ylistys Jumalalle! Meistä voi tulla fantastisen luovia ja me voimme hallita kolmatta ulottuvuutta mahtavasti."
Se mikä toimii pakanoilla, toimii meidänkin kohdallamme [Jumalan tahdon ulkopuolella], koska "neljännessä ulottuvuudessa" asioita hallitaan mielen psyykkisillä voimilla, joille demonit antavat voiman. En aio väittää etteivät sellaiset asiat olisi mahdollisia. Ei-uskovat ovat demonstroineet kaikenlaisia ihmeitä ja voimia. Tällainen langenneen ihmisen käsissä oleva voima ei kuitenkaan voi johtaa mihinkään muuhun kuin tuhoon—ja sentähden Jumala sulki Eedenin portin ja asetti nuo universaalit mielen voimat TAVOITTAMATTOMIIN.

On tiettyjä luvallisia mielen käyttöalueita—ja myös kiellettyjä alueita, jotka Jumala on kieltänyt. Voimme käyttää mielikuvitustamme kaikenlaisilla hyväksyttävillä tavoilla—suunnittelemalla esimerkiksi kodinsisustustamme tai harjoittelemalla etukäteen, mitä aiomme jossain kokouksessa sanoa ja mielikuvitus voi pelastaa meidät vaaratilanteista, jos kuvittelemme etukäteen tekojemme seurakukset. Mutta kun yhdistämme tahdon- ja mielenvoiman vaikuttaaksemme ystäväämme, että hän tulisi seurakuntaan tai luodaksemme rahaa johonkin palvelutyöhön, olemme ylittäneet rajan. Ei siksi, etteivätkö sellaiset voimat toimisi—vaan nimenomaan siksi, että ne TOIMIVAT.

On hyödytöntä kieltää sitä, mitä okkultistit ovat sanoneet jo vuosisatoja—että ihmisen mielellä on hämmästyttäviä latentteja havainto-, kommunikaatio- ja manipulointivoimia. Watchman Nee väittää kirjassaan "Sielun piilevä voima", että ne olivat ehkä Aatamin käytössä ennen hänen lankeemustaan, mutta nyt ne ovat jyrkästi kiellettyjä: mikään Jumalan ulkopuolinen voima ei johda siunaukseen, vaan ainoastaan tuhoon. Ne, jotka sellaisia voimia kehittävät, ajattelevat, että he voivat menestyä ilman Jumalan apua; he yrittävät pelastaa itse itsensä ja maailmansa tuholta. Mutta heidät johtaa harhaan ikivanha houkutus—itsehallinto. Ainoastaan Jumala on täydellisen oikeamielinen ja riittävän viisas tekemään koko maapalloa ja elämäämme hallitsevia päätöksiä. Se, mitä mielessämme päättelemme, saattaa näyttää hyvältä, mutta jos se ei ole sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa, se saa aikaan kaaosta. Sentähden Jumala kieltää meitä kohtaan tuntemansa rakkauden tähden meitä kehittämästä (psyykkisiä) mielenvoimiamme ja käskee meidän olla riippuvaisia Hänestä kaikissa asioissa.


OVATKO ARMOLAHJAT HENGELLISIÄ VAI PSYYKKISIÄ?

Monet kristityt väittävät, että Raamatussa mainitut ihmelahjat kuten esim. profetoiminen ja kielillä puhuminen ovat kaikilla ihmisillä latentteina esiintyviä lahjakkuuksia. Mike Fearonin Torontoilmiötä käsittelevä kirja käsittelee tätä aihetta lainaten "profeetta" Paul Cainia, Mike Bickleä ja David Pytchesiä tukemaan käsitystä, jonka mukaan armolahjat olisivat alkuperältään psyykkisiä. Hän käsittelee voimalahjoja ja väittää, että ei-kristittyjen aikaansaamat parantumiset voidaan selittää sillä, että sitä harjoittavat ei-kristityt voivat käyttää latentteja luonnollisia kykyjään ja kristittyjen aikaansaamat ihmeet ovat seurausta siitä, että Pyhä Henki "vapauttaa käyttämättömän luonnollisen kyvyn ja tekee uskovasta yliluonnollisen olennon, miksi hänellä oli aina ollut mahdollisuus tulla". (Kts.lähdeviitteet)

Kirjansa "A Breath of Fresh Air" sivulla 198 Fearon väittää, että "monet kristityt uskovat, että näissä ilmiöissä on itse asiassa kysymys latenttien luonnollisten lahjojen käytöstä, jotka Pyhä Henki on herättänyt uinuvasta tilasta". Sitten hän lainaa Tom Houstonia (World Vision/Lausanne Committee) sanoen, että armolahjat on "ohjelmoitu meihin syntymässä ja siksi niitä voidaan käyttää neutraalisti, hyvään tai pahaan".

Hän jopa tukee väitteitään episkopaalipappi, psykologi Morton Kelseytä lainaamalla. (Kelsey on Agnes Sanfordin ystävä ja pitää oppi-isänään Roberto Assagioli -nimistä miestä, joka oli eräs teosofismin ja uuden aikakauden liikkeen tärkeimmistä vaikuttajista ja joka on kouluttanut monia ihmisiä meedioiksi, telepatiaan ja selvänäköisyyteen.)

Morton Kelsey kirjoittaa kirjassan "The Christian and the Supernatural", että "psi-voimissa [psyyken voimissa] tai niiden käytössä ei ole sinänsä mitään väärää...itse psi-kokemukset...ovat yksinkertaisesti aivan luonnollisia ihmisen psyyken kokemuksia, jotka ovat yhteisiä ihmisille ja kaikille eläville olennoille, ja joita voidaan kehittää...Kun ihmisillä on syviä ja jatkuvia kokemuksia Jumalasta, siihen liittyy usein ESP (yliaistillissia) kokemuksia. Selvänäköisyys, telepatia, ennakolta tietäminen, psykokinesia ja parantaminen...ovat samanlaista psi-voimaa, jota Jeesus itse käytti."

Kelsey tekee hyvin selväksi kirjassaan "The Other Side of Silence, A Guide to Christian Meditation" uskovansa, että "uskonnollinen kokemus saavutetaan kääntymällä sisäänpäin ja käyttämällä mielikuvitusta yhdeyden saamiseksi henkimaailmaan". Hän toteaa: "Sen voivat useimmat oppia, kun vain on hiukan päättäväisyyttä." Hän on myös kirjoittanut, että:

"Kristus oli ja on suurin shamaani. Hän oli jumala/ihminen, joka palauttaa ihmiselle yhteyden jumaluuteen—ja kristityn shamaanin on ymmärrettävä psyykkisiä ilmiöitä ja oman alitajuntansa syvyyksiä. Todellisuudessa on jokainen kristitty, joka sallii Hengen liikkua sisimmässään, shamaani. ("Transend", Element Books 1991)
Miten hämärää ja vaarallista tällainen opetus onkaan!! Raamattu opettaa selvästi, että kristitylle annetut armolahjat ovat Pyhästä Hengestä eivätkä piileviä luonnollisia voimia. Sentähden ei kukaan ei-uskova, pakana tai noita valheellisia ihmeitään suorittaessaan voi käyttää samaa voimaa kuin kristitty. Jos joku ihminen voi "kehittää" mielenvoimiaan, hän voi olla varma siitä, että ne ovat vääriä eivätkä ole Jumalan pyhittämiä.

Ei, vaan meedion ja pakanan voima ja lahja ovat demonisia ja tulevat ihmisen käyttöön fyysistä tietä. Koska psyyke (tunne-elämän ja mielen alue) kuuluvat luonnollisen elämän piiriin eli ihmisen "lihan" piiriin, tarkoittaa se sitä, että psyyken lahjat (joko kristityssä tai ei-uskovassa) eivät selvästikään ole Jumalasta. Meidän on suhtauduttava epäluulolla niihin, jotka kuten Paul Cain, ovat kuulemma saaneet jo syntymästä selvänäköisyyden lahjan sukuperintönä.

Nykyään ollaan Pyhästä Hengestä yhä lisääntyvässä määrin tekemässä "voimaa", "virtaa" ja "voitelua" vastakohtana sille, että Hän olisi persoona. Hänestä käytetään pronominia "se" ja "se" voi tulla erotuksetta keneen tahansa joko hyviin tai pahoihin tarkoituksiin. Miten sitten voimme erottaa toisistaan psyyken voimat—jotka voivat olla suuria ja vastustamattomia ja voivat tuottaa "hyvältä hedelmältä" näyttävää—ja toisaalta Pyhän Hengen armolahjat ja manifestaatiot? Ilmeisesti tiedustelemalla niiden alkuperää—nousevatko ne LIHASTA (mielestä, sielusta, tunteista) ja käyttävätkö ne sitä vai henkilön uudestisyntynyttä HENKEÄ? Apostoli Paavali toteaa, että "minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää." (Room.7:18), mutta "tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä" (2.Kor.4:7). En löydä Raamatusta mitään tukea käsitykselle, jonka mukaan psyyken voimat olisivat neutraaleja.


SEURAKUNTA ILMAN JUMALAA

Positiivisen ajattelun ja visualisoinnin viettelevät opit esitetään kristityille ilman lainauksia Raamatusta ikäänkuin ne olisivat Raamatun mukaisia. Mutta itse asiassa ne ovat vastakkaisia Jumalan käskyille. Kristitty tietää, että hänen olisi hylättävä itsekkyys ja annettava ainoastaan Jumalan ohjata itseään. Mutta kun hänen johtajansa opettavat, että Jumala antaa luvan kaikkeen, hän ei käsitä, mikä vaara on tuloksiin pääseminen mielikuvituksen avulla. Mikä siinä on sitten väärää? hän kysyy. Hän väittää vastaan sanoen, ettei Jumala ole niin ilkeä, että kieltää minulta kaiken, mitä haluan. Mutta niin pian kuin hän on oppinut ylittämään Jumalan tahdon mielensä voimalla, hän on koukussa. Nyt ei ole enää mitään, mikä rajoittaisi!

Jos koko seurakunta omaksuisi tällaiset opit, EI Jumalan oma kansa enää TARVITSISI ollenkaan Häntä, koska se saavuttaisi haluamansa pelkästään mielensä voimalla. Jumalasta tulisi vain pelkkä keulakuva niinkuin Buddha tai Muhammed Hänen seuraajiensa käyttäessä "universaaleja lakeja" oman elämänsä pyörittämiseen. Raamattu sanoo, että meistä tulee "Hänen kaltaisiaan" vaeltaessamme jatkuvasti Jumalan yhteydessä ja Häntä totellen ja kieltäytymällä jatkuvasti hemmottelemasta itseämme omilla itsekkäillä päähänpistoillamme. Toisaalta meistä tulee positiivisen ajattelun mukaan raamatullisia kristittyjä lukemalla Sanaa (vaikka ilman mielenkiintoa) ja kuvittelemalla itsemme sellaisiksi kuin Sana uskovan kuvaa—vaikka emme olisikaan! Mielikuva varmistaa lopputuloksen, niin meille kerrotaan. Mihin sitten enää tarvitaan parannusta tai itsensä kieltämistä?

Raamattu sanoo, että usko on hiljaista ja levollista luottamusta Isään sellaisena kuin Sana Hänet näyttää ja siinä riippumista, että Hänen rakkautensa ohjaa meitä jatkuvasti ja pitää meistä huolta. Positiivinen ajattelu sanoo, että usko on voima, jota universaali laki hallitsee. Se merkitsee sitä, että kuka tahansa—syntinen tai pyhä—voi käyttää uskoa samalla tavoin ikäänkuin valokatkaisijaa painamalla, jos hän on vain ymmärtänyt nuo lait. Tällainen "usko" ei ole riippuvainen Jumalan tahdosta. Se on tahdonvoiman teko, jossa ihminen aivopesee itsensä hyväksymään kaiken, mitä sattuu kuvittelemaan.

Raamattu sanoo, että me saamme rukousvastauksia esittämällä pyyntömme rakastavalle Isälle ja luottamalla siihen, että Hän välittää meistä. Jos me uskomme siihen, että Hänen rakkautensa kattaa kaikki tarpeemme, silloin voimme hyväksyä kovatkin ajat ja kurituksen osana Hänen siunauksensa yleissuunnitelmaa.
Visualisoinnin tie sanoo, että me saamme, mitä näemme. Meidän on vain pidettävä mielessämme kuva toivotusta tuloksesta ja "puhuttava se olemaan" täydellisen vakuuttuneina siitä, että tahtomme on ylivertaisen voimallinen luomaan todellisuuteen kuvittelemamme.

Esimerkiksi eräässä positiivisen tunnustuksen työkirjassa rukousvastausten kaaviolla ei näytä olevan mitään tekemistä Jumalan tahdon kanssa:

 1. Päätä, mitä SINÄ haluat Jumalalta
 2. Etsi Raamatusta tukea pyynnöllesi
 3. Pyydä Jumalalta sitä, mitä haluat lainaten löytämääsi raamatunkohtaa
 4. Usko saaneesi sen—"pyyhi pois jokainen kuva, tunne tai ajatus, että et saisi haluamaasi. Älä koskaan salli mitään epäilyksen mielikuvaa".(19)
Tämä järjestelmä vaikuttaa ensi silmäyksellä raamatulliselta, mutta sen ytimessä on vakava virhe: että Jumalan on pakko vastata jokaiseen rukoukseen, josta on sanottu jotain Raamatussa—miten epäselvä kohta se sitten onkin. Vaikka jokaiseen Jumalan lupaukseen voikin täysin luottaa, on Jumalalla kuitenkin oikeus soveltaa Sanaansa yksilöllisesti ja eri tavoin erilaisissa olosuhteissa—eikä ehkä ollenkaan, jos on ensin käsiteltävä esimerkiksi joku synti. Ainoastaan kun Pyhä Henki ELÄVÖITTÄÄ tietyn Raamatun lupauksen erityisesti itsellemme tarkoitetuksi, voimme tietää sen olevan Jumalan tahto. Pyhä Henki kiinnittää huomiomme jokaiseen raamatunkohtaan, joka koskee tarvettamme ja kun Henki sen elävöittää, saamme uskon tuon lupauksen toteutumiseen kohdallamme. Pyhä Henki on ainoa Oppaamme ja Neuvojamme rukouksessa—sillä me emme tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, "mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme" (Room.8:26).


ONKO JEESUS HENKIOPPAAMME?

Eräs entinen uuden aikakauden liikkeen kannattaja Johanna Michaelson, josta tuli kristitty, kirjoittaa omaelämäkerrassaan "The Beautiful Side of Evil", että hän oppi visualisoinnin eräällä Silva Mind Control -kurssilla.

Hän kuvitteli mielessään säteilevän "Jeesus"-hahmon ja kutsui hänet erityisoppaakseen, mutta toisella ilmestymiskerrallaan hän ilmestyikin verisenä ihmissutena! Myöhemmin Johanna joutui käymään kovia taisteluja poistaakseen mielestään tämän Jeesuksen personifikaation. Tämä osoittaa, miten vaarallista on kehittää mielessään kuva Jumalasta Lohduttajana ja Oppaana. Kristityt, jotka eivät tietoisesti kutsuisi demonisia henkioppaita sieluunsa, hyväksyvät ne Jeesuksesta muodostettujen kuvien hahmossa! Ja heitä opetetaan tekemään niin visualisoimalla ja ohjatun mielikuvien luomisen avulla, jotka ovat nykyään niin suosittuja positiivisen tunnustuksen ja sisäisen parantumisen palvelutyömuodoissa. Demonit tuskin piittaavat paljoakaan siitä, minkälaiseksi heidät kuvittelemme. Ne ovat valmistautuneet täydellisesti esiintymään "valkeuden enkeleinä" tai jopa kuvakorttimaisina "Jeesuksina", jos me sitä haluamme. Mutta minkä näköinen se kuviteltu olento sitten onkin, jonka olemme kutsuneet mieleemme ohjaamaan ja hallitsemaan, tulos on sama—sidos demonivoimiin. Tuntuu suorastaan uskomattomalta, mutta kristityt opettajat kehottavat seuraajiaan harrastamaan tällaista noituutta:

"...yritä kuvitella Jumala; yritä etsiä mielestäsi jotain, minkä avulla voit muodostaa itsellesi Jumalan kuvan. Kun kuva on mielessäsi valmiina, tiedät sen...sinun on ehkä viimeisteltävä se keskittymällä kuvan eri osiin ja kuviteltava itsesi tuon kuvan seuraan...lopulta se puhuu sinulle..." (20)
Sen sijaan, että rukoiltaisiin Taivaallista Isää, jota kukaan ei voi nähdä, koska Hän asuu valossa, jota emme voi lähestyä, meitä kehotetaan luomaan mielessämme jumala ja vastaanottamaan siltä ohjausta, koska..."lopulta se puhuu sinulle". Noiden sanojen pitäisi saada kylmät väreet jokaisen kristityn sydämeen!

Tällä (okkulttisella) visualisointimenetelmällä voimme saada aikaan pienen Jeesus-jumalan tulemaan kutsusta tai vinkistä aina halutessamme. Meille kerrotaan, ettei ole väliä, minkälaiseksi tämän "Jeesuksen" kuvittelemme—olkoon hän sitten pukeutunut valkoisiin vaatteisiin tai farkkuihin ja T-paitaan: "Mielikuvituksen kaikkein jaloin ja loistavin tarkoitus on tehdä näkymätön Herra todellisuudeksi...Herra ei VÄLITÄ VÄHÄÄKÄÄN siitä, miten hänet visualisoimme...Kuvittele hänet minkälaiseksi itse haluat..." (21)

Richard Foster, joka myös on Agnes Sanfordin seuraaja, vakuuttaa meille, että tällainen kuviteltu kuva on "on enemmän kuin vain mielikuvitusharjoitus—se voi olla aito kohtaaminen. Jeesus Kristus tulee todellisuudessa luoksesi". (22) JOKU varmasti tulee, mutta MIKÄ? Tällä tavoin kohdattu henkiopas alkaa kontrolloida mieltä ehdotuksillaan—jos oppaan oletetaan olevan Jeesus, otetaan hänen puhumansa asiat vastaan kritiikittä, ikäänkuin Jumalalta. Kuinka suuri osa kaikesta siitä uudesta opetuksesta, jota nyt virtaa seurakuntaan, perustuukaan tällaiseen ohjaukseen?


SISÄINEN PARANTUMINEN

Agnes Sanford teki paljon tuodakseen muistojen parantumisen seurakuntaan—ja toiset ovat seuranneet hänen jalanjälkiään. Mutta kuten eräs sen kannattajista toteaa: "lähes kaiken sisäisen parantumisen keskeisistä tekniikoista on visualisointi". (23)

Tässä palvelutyömuodossa muistutetaan mieleen menneet haavat mielikuvituksen avulla ja Jeesuksesta muodostettu kuva kutsutaan mukaan läsnäolevaksi kuviteltuun tilanteeseen parantamaan ja lohduttamaan. Jotkut kristityt ovat todistaneet dramaattisista muutoksista elämässään tällaisen parantumisen myötä—mutta kuitenkin se on samalla saattanut monet yhteyteen valheellisten demonien kanssa, jotka antavat vääränlaisen lohdutuksen tunteen sielulle sokaisemalla samalla sydämen salassa olevalta synniltä

Kieltäytyminen anteeksiantamasta aiheuttaa suurta sisäistä tuskaa ja häiriötä. Jumalan Sana ei kuvaa visualisointia parantamistekniikkana, vaan käskee meitä jättämään vihan ja antamaan anteeksi kaikille, jotka loukkaavat tai ovat loukanneet meitä. Syvällinen suhde Jumalaan Jeesuksessa yhdistyneenä haluun tehdä parannus ja antaa anteeksi JOHTAVAT pysyvään rauhaan. Jumala ei torju ketään, joka kääntyy Hänen puoleensa parantuakseen—Hän hoitaa sekä henkeä että muistot puhdistamalla ja uudistamalla meidät.

Sen sijaan, kun luomme mielessämme kuvan Jeesuksesta, lankeamme okkulttisen visualisoinnin ansaan—meistä tulee riippuvaisia tuosta mielessä luodusta "jumalasta", joka muka lohduttaa ja opastaa. Joudumme tilanteeseen, jossa kuviteltu Jeesus on todellisempi kuin taivaan tosi Jumala. Tarvitaan aikaa, omistautumista ja itsensä uhraamista ollessamme yhteydessä Taivaan Jumalaan ja voidaksemme kokea Hänen parantamistaan ja lohdutustaan. Visualisointi tarjoaa nopean ja helpon tien parantumiseen ollessamme yhteydessä "kiiltokuvajeesukseen", joka voi olla sellainen kuin haluamme. Me etsimme rakkautta ja yhteenkuuluvuutta ja fyysisiä lohdutuksen tuntemuksia—ja on olemassa henkiolento, joka antaa meille kaiken sen kuvitellun jeesuksen muodossa, joka on äärettömän kaukana todellisesta Jumalan Pojasta, niinkuin Mikkihiiri on todellisesta jyrsijästä.

Koska emme kykene olemaan yhteydessä Jumalaan ilman jonkinlaista fyysistä tai mielikuvituksen antamaa tukea, päädymme riippuvuuteen valheellisen demonin antamasta sielullisesta lohdutuksesta. Jumala haluaisi, että luottaisimme Häneen ja rakastaisimme Häntä ilman aistiemme tukea. Jumala on muuttumaton. Häneen voi luottaa kaikissa olosuhteissa, TUNNEMME sitten Jumalan läsnäolon tai ei. Mutta kun meillä on mielessä luotu kuva Jumalasta, meidän ei tarvitse kehittää luottamustamme Jumalaan—ja mikä vielä pahempaa, voimme langeta pois tuntemasta Jumalaa ollenkaan, koska voimme tuntea toisen jumalan viettelevän läsnäolon.

Kun Jumala puhui epäjumalanpalvelusta vastaan, Hän teki selväksi, että KAIKKI kuvat—jopa Hänestä itsestään—oli kielletty. Ne, jotka sanovat, että meidän on "luotava mielessämme Jumalan (ja) Kristuksen näkymätön maailma" (24), ovat pystyttäneet mielikuvituksen tuottaman epäjumalankuvan ja palvovat sitä Jumalaa pilkaten. Jos puusta ja kivestä tehdyt epäjumalankuvat ovat lihaan tulleita demoneja [1.Kor.10:20], niin sitäkin enemmän ovat mielessä rakennetut epäjumalankuvat, joilla on jopa voima liikkua ja puhua.

Miksi emme tunnista mielikuvituksen voimaa ja sen vaaroja? Hepreankielen 'mielikuvitusta' tarkoittava sana—YETSER—merkitsee enemmän kuin vain mielessä luotua kuvaa. Se tarkoittaa tapaa tai muotoa ja sitä käytetään siitä, kun Jumala loi ihmisen (1.Moos.2:7) ja maan (Ps.95:5). Kun Jumala tuomitsi ihmiskunnan ennen vedenpaisumusta ja heidän rakentaessaan Baabelin tornia, hänen tuomionsa ei kohdistunut ihmisen mieleen, vaan luovaan visualisointiin!

Nyt ihmiskunta on jälleen oppinut tekemään epäjumalia mielessään ja kristityt osallistuvat siihen visualisoimalla kuvia Jumalasta!

KUVA, JOKA ELÄÄ

Sen tien päässä, johon Visualisoinnin tienviitta johtaa, on hohtava kuva (kreik.EIKON—näköisyys) PEDOLLE [ei välttämättä PEDOSTA—Ilm.13:14]. Voisiko tällainen aineellistua ihmiskunnan kollektiivisen mielikuvituksen avulla ikäänkuin hologrammin muotoisena, jolla Väärä profeetta antaisi hengen [kreikankielen HENKEÄ merkitsevä sana]?

Tämä on 1.Moos.2:7:n Jumalaa pilkkaavaa toistoa. Mutta onko se mahdollista? Voiko ihminen tuoda todelliseen maailmaan jotain sellaista, jonka hän on kuvitellut? Uuden aikakauden valtakunnan toteuttamista käsittelevä oppikirja "The Keys of Enoch" (Eenokin avaimet), jonka demonit ovat sanelleet, kuvaa sitä, miten ihmistä on opetettava vastaanottamaan "valopiktogrammeja", jotka ovat ikäänkuin eläviä.

Ne lähetetään "sykkivien valoaaltojen järjestelmänä suoraan Valtaistuimen Korkeimmalta intelligenssiltä (!) suoraan ihmisen kolmanteen silmään". (25) (Tuon kolmannen silmän oletetaan olevan hengellinen näköelin ja voima, joka sijaitsee otsalla. Se kehittyy sellaisten mielen harjoitusten avulla kuin esim. meditointi ja visualisointi. Aasialaisten otsassa oleva kastimerkki on merkkinä kolmannesta silmästä.

Seuraava askel olisi noiden saatanan lähettämien valo-kuvien AINEELLISTAMINEN. Jotkut väittävät, että koska mieli on energian lähde, se pystyy tuottamaan ainetta:

"Me syömme omenan ja siitä tulee energiaa, siitä tulee mieli. Miksi joidenkin on niin vaikea käsittää, että ajatus kykenee tulemaan jälleen omenaksi? Ei mielikuvitusomenaksi, vaan todelliseksi omenaksi...aineellistuminen on mahdollista". (26)
Teosofisen seuran perustajan Madame Blavatskyn seuraaja Annie Besant kirjoitti kirjan nimeltä "Thought Forms" (ajatusmalleja). Siinä hän toteaa: "esineen luominen on siirtymistä mielen kuvasta sen aineellistamiseen...niin että siitä tulee nykyhetkessä ikäänkuin toistaiseksi elävä olento..." (27)

Tämän mielen kuvan todellisuuteen projisoimisen menetelmän sanotaan olevan PUHUTTU SANA. Eräs uuden aikakauden liikkeen varhainen vaikuttaja selittää: "Ei riitä, että avaa kolmannen silmän...tämä maailmankaikkeutta koskeva tieto on yhdistettävä ruumiin korkeimpaan luovaan voimaan ennenkuin luomistoiminta voi alkaa. Tämä luova voima sijaitsee kurkussa...kurkkukeskuksen voiman korkein ilmaus on puhuttu sana. Jumala puhui ja loi maailman. Kristus puhui ja kutsui kuolleen heräämään ja kävelemään..." (28)

Huomaa miten sitä, miten Jumala loi maailman, käytetään kuvaamaan tätä äänen voimaa. Kristitty opettaja Charles Capps on samaa mieltä. Hän sanoo, että "sanat ovat maailmankaikkeuden kaikkein voimallisin asia" ja opettaa, että "sanat ovat kuin säiliöitä...ne tuottavat oman lajinsa mukaista hedelmää". (29)

Hänen kirjansa "The Tongue, a Creative Force" väittää, että "Jumala aineellisti mielessään olevan luomisen kuvan lausumalla Sanan" ja että "me olemme kykenevät toimimaan samalla tavalla uskossa" ja saamaan sen toteutumaan, mitä kuvittelemme. (30)

Tullaanko Pedon kuva toteuttamaan nk. rukouksen ja toiston avulla? Ja miten monet kristityt jo harjoittavat tätä tekniikkaa toistelemalla täysin ajatuksettomasti tiettyjä raamatunkohtia ja "tunnustamalla" turhaan tiettyjä asioita [positiivinen tunnustus] ?


OIKEA YMMÄRRYS

Raamatun vastaus tähän kaikkeen on selvä—okkultistien opettaessa, että elämä on illuusiota, jota voidaan muuttaa ihmisen mielen mukaan Raamattu opettaa, että Jumala ja Hänen Sanansa ovat muuttumattomia ja iankaikkisia. Kaikissa elämän olosuhteissa, jopa sekavassa mielentilassa ja hulluudessa pysyy Jumalan Sana samana ja Hänen tahtonsa toteuttaminen muuttaa tilanteen, EI MEIDÄN MIELEMME.

Uuden Aikakauden liikkeen kannattajat—ja nyt myös tiedemiehet—haluaisivat meidän uskovan, että kaikki kokemuksemme elämästä ovat subjektiivisia. Toisin sanoen se, mitä kutsumme "todellisuudeksi", on yksinkertaisesti omien aivojemme tulkintaa energiakentistä tai -väreilyistä ja jokaisen ihmisen tulkinta on ainutlaatuinen. Jos asia olisi niin, olisi jokaisen ihmisen JUMALA ainutlaatuinen luomus, ikäänkuin erilaiset mielen rakentamat kuvat "Jeesus.jumalasta"—joista jokainen jumala on yhtä validi. Tällaisessa järjestelmässä se, mitä kutsumme Jumalaksi on vain kollektiivinen Energian Lähde, jonka kukin tulkitsee eri tavalla. Siten kristillisen kulttuurin kokemus Raamatun Jumalasta on vain yksi tapa tulkita buddhalaisten tai alkuperäiskansojen myyttejä Jumalasta.

Mutta Jumala ei ole Energian Lähde—Hän on persoona. Eikä Hän ole erilainen eri yksilöille, vaan jokaisen henkilön on tultava näkemään Hänet sinä Ainoana Tosi Muuttumattomana MINÄ OLEN -nimisenä Jumalana (tai sitten ei ollenkaan). Eikä Hän ole vain energian lähde, joka asuu kaikissa maailmankaikkeuden soluissa—kuten Uuden Aikakauden liike väittää—vaan Hän asuu Kolmannessa Taivaassa luoksepääsemättömissä ja saavuttamattomissa ja kaiken Hallitsijana.

Tekeekö tämä Jumalan ja Taivaan sinulle kaukaiselta näyttäväksi? Niin, totuus on—NE OVATKIN SITÄ! Kenelläkään ei olisi mahdollisuutta päästä lähellekään Pyhintä Jumalaa ilman Jeesuksessa Kristuksessa olevaa pelastusta. Kristuksessa meidät nostetaan Kolmanteen Taivaaseen. Me emme kuulu sinne, emmekä ole ansainneet asua siellä, mutta Jumala on valmistanut tien—ylistys Hänelle! Raamattu opettaa, että Isä Jumala asuu Korkeimmassa Taivaassa, suunnattoman paljon ilman yliluonnollisen henkivallan, saatanan hallinta-alueen yläpuolella.

Mutta sellaiset kristityt kuin Yonggi Cho ovat opettaneet, että Jumala on osa hengen "neljättä ulottuvuutta" yhdessä ihmisen hengen , enkelien ja jopa demonien kanssa. (31) Tämä "uusi" opetus tekee Jumalasta lähestyttävän vetämällä Hänet alas omalle tasollemme, kun sanotaan, että heti mielen oven takana on yliluonnollinen sfääri, josta voimme löytää Jumalan ja kokea Hänet. Mutta koska Jumala ei ole läsnä luonnollisessa mielessämme, mikä on se jumala, jonka me siellä koemme?


(2) VOIMA

Toinen mielenhallinnan pääalue on PSYYKKINEN VOIMA.

Saatanan viettelys ei rajoittunut "viisauteen"—hän halusi ihmisen kehittävän kykyään hallita ympäristöään ja suojata itseään vahingollisilta asioilta. Hän tiesi, että ihmisessä on piileviä voimia, jotka voisivat hyvin palvella saatanan omia tarkoituksia, ja ne—demonien voiman täydentäminä ja hallitsemina—ovat hänen päämäränään vielä nytkin. Mystikot kertovat meille, että selkärangan alaosassa on kätkeytyneenä "käärmevoima", joka voidaan vapauttaa hengellisten harjoitusten avulla. Kun se kerran on herätetty, se kulkee ruumiin seitsemän voimakeskusken kautta aina otsassa olevaan kolmanteen silmään saakka, joka on sen kommunikointiväline. Se, joka on harjoittanut kolmatta silmäänsä toimimaan yliluonnollisessa sfäärissä, saa siellä opastusta ja myös hirvittävän voiman sitoa toisia tahtonsa valtaan. On selvää, ettei kukaan voi kehittää näitä voimia joutumatta itse demonien hallintaan.

Ei ole sattumaa, että voiman keskus sijaitsee otsassa eli ihmisen aivoissa. Jumalan voima on hengestä, ei ihmisen luonnollisesta mielestä; kristityn henki, joka on Jumalan hengen vaikuttama, täyttää koko ihmisen persoonan. Mutta saatanan voima keskittyy SIELUUN, joka sijaitsee ihmisen MIELESSÄ. Sen keskuksena on ihmisen fyysiset aivot ja ihmisen alitajuinen mieli. Saatana käyttää kolmatta silmää toteuttaakseen Suuren Suunnitelmansa maailman valtaamiseksi. Saatanallinen Uuden Aikakauden "raamattu" "The Keys of Enoch" (Eenokin avaimet) sanoo, että "luomakunnan isää" palveleva Horuksen silmä on sijoitettu "valittujen" kolmannen silmän alueelle ja että tämä jumalallinen silmä tuo viisautta ja yhteyden "jumlalliseen hierarkiaan".

Lucifer suunnittelee puhuvansa ihmiselle suoraan hänen avatun sielunsilmänsä kautta. "Kun mieli on sidoksissa henkisiin voimiin, valon kuva kykenee puhumaan. Sen tuoma sanoma puhuu Suuresta Loputtomasta Tiestä ja osastamme...nämä valon koodit kulkevat teleajatuskommunikoinnin kautta." (32)

Mainoksissa ollut julistus "Kristus on täällä" vuonna 1982 lupasi tosiaankin, että Kristus puhuisi jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle telepaattisen kommunikoinnin avulla eikä ole syytä epäillä, etteikö saatana kykenisi tekemään niin. Se, mikä on vielä tärkeämpää, on se valmistelu, joka on käynnissä tänäkin hetkenä meidän kaikkien ehdollistamiseksi—jopa seurakunnissa—ottamaan vastaan hänen sanansa.


KRISTITYN MIELENVOIMAT

Näyttää siltä, että hyvin tärkeä osa Raamatun opetusta on jäänyt vaille seurakunnan huomiota. Tämä on perustavaa laatua oleva tieto sielun ja hengen välisestä erosta. Ne kristityt, jotka vaistomaisesti tietävät, että heidän "sydämensä" varoittaa heitä pahasta ja on yhteydessä Jumalaan, kun taas heidän mielensä usein erehtyy, eivät saa mitään käytännön opetusta käsitystensä tueksi. Siitä on tullut seurakunnassa hämärää aluetta ja nyt käyttää saatana tietämättömyyttämme hyväkseen. Hän esittää mielen voimat ikäänkuin Jumalan armolahjoina.

1800-luvulla tuli esiin osa muinaista viisausopetusta (luultavasti tarkoituksella). Se opittiin tuntemaan nimellä "Uusi Ajattelu" ja se johti sellaisten kulttien syntymiseen kuin kristillinen tiede , joka perustuu AJATUKSEN ehdottomaan voimaan. Uusi Ajattelu johti myös tietynlaisiin uusiin uskonnollisiin käsityksiin ja vaikutti positiivisen ajattelun ryhmien perustajiin (ehkä epäsuorasti). Sen sijaan, että kristityn mieli on Jumalalle alistettu työkalu, se kohotettiin nyt lähes jumaluuteen. Uusi Ajattelu sanoi, että me voimme muuttaa elämäämme ja historian kulkua ajatuksen ja puheen voimalla. Jos meille olisi opetettu, mihin Raamattu sijoittaa älymme—pelastetun ihmisen hengen alaisuuteen—emme olisi koskaan omaksuneet tällaista illuusiota.

Itse asiassa on paljon kristillistä materiaalia, joka johtaa meidät luottamaan mielemme voimaan. C.S. Lovett kirjoittaa: "Onko sinusta shokeeraavaa kuulla, että Jumalan parantava voima on oman mielesi käytettävissä ja että voit laukaista sen—uskolla! Jos sinulla olisi suora pääsy alitajuiseen mieleesi, voisit käskeä minkä tahansa sairauden parantua silmänräpäyksessä. Niin paljon voimaa on sinun käytettävissäsi..." (33)

Tällaisessa on hirvittäviä vaaroja. On totta, että mielen käytössä on hirvittäviä voimia, mutta ne EIVÄT ole Jumalan voimia. Ja nämä mielenvoimat eivät ole Jumalan viisauden ja puhtauden suojaamia—Pyhän Hengen voima on joka hetki Isän tahdon alainen [kts.Joh.16:13-16], mutta mieli on vapaa seuraamaan omia luonnollisia taipumuksiaan.

Mielenvoimalla tuotetut ihmeet ovat epäilemättä suuria; ne ovat vaikuttavia ja houkuttelevia. Mutta ne ovat valtavan eksytyksen tulosta. Koko Henkisten voimavarojen liike (Human Potential Movement) niin seurakunnan sisällä kuin sen ulkopuolellakin perustuu käsitykseen, jonka mukaan alitajunnan syvimmillä tasoilla on rajoittamattomia ja käyttämättömiä voimavaroja.

Agnes Sanford kirjoitti "erittäin korkeatehoisesta väreilystä, jolla on valtava parantamisvoima, jonka saavat aikaan ihmisen mielen kautta toimivat henkiset voimat..." (34)

On todettava jälleen, että ainoat mielen kautta toimivat voimat ovat demonisia! Saatana tietää, että seurakunta ei hyväksyisi avoimesti pakanallisia ja okkulttisia voimia, joten hän käärii ne Raamatun sanoihin. Hän esittää psyykkisen voiman ikäänkuin hengellisinä armolahjoina. Eksytys on siinä, että Jumalan hengelliset armolahjat EIVÄT tomi MIELEN kautta.

Eräs äskettäin televisiossa esitetty dokumentti näytti ryhmän alkuperäiskansan epäjumalanpalvelijoita laulamassa kielillä oman jumalansa voimasta! Me tiedämme, että spiritualistit voivat lausua "tiedon sanoja" ja meediot voivat "parantaa" hyvin tehokkaasti. Mutta ne eivät silti ole Jumalalta saatuja armolahjoja. Ne ovat demoneilta voimansa saavia mielen voimia! Saatana ei piittaa siitä, mitä pullon etiketissä lukee, kunhan vain juomme sen sisältämän myrkyn. Myös kristityt voivat vastaanottaa aidon hengellisen armolahjan valheellisen jäljitelmän kielilläpuhumisen, parantamisen, profetoinnin tai muusta armolahjasta, jos hän ei valvo, vaan on typerä ja käyttää mielenvoimiaan. Nykyään on ilmeisesti helppo narrata seurakuntaa, sillä niin monet eivät pysty erottamaan aitoa jäljitelmästä.

Kaikkialla juovat arviointikyvyttömät kristityt demonivoimien myrkkyä kehittäessään mielenvoimiaan. Ei kaikki, minkä etiketissä lukee "ihmeet ja merkti" ole Jumalasta. Ota varoitus vastaan! Raamattu kertoo meille, että saatanalla on käytössään suuria voimia ja hänen tulemuksensa tapahtuu niin suurten merkkien ja ihmeiden voimalla, että lähes koko maailma saadaan eksytettyä.

Miten voimme tietää eron? Ennenkaikkea tulemalla Jumalan läheisyyteen ja oppimalla Hänen tiensä. Käytä aikaasi kehittämällä suhdettasi Jeesukseen olemalla läheisessä yhteydessä Häneen.

Toiseksi, ymmärtämällä eron Jumalan ja saatanan voimasta tapahtuvan palvelutyön välillä: Saatanan menetelmät ovat lihan menetelmiä—ne ovat aistillisia, jännittäviä, hallitsevia, valtaansa ottavia, loistavia ja ihania ihmisen ylimieliselle luonnolle. Ne korottavat itseä, eivät Jumalaa. Vain harvoin Jumala ilmestyy näkyvällä, kuultavalla tai käsinkokseteltavalla tavalla, mutta saatana oikein rakastaa sellaista. Hänen palvelutyölleen ovat leimaa-antavia sensaatiot ja näyt ja merkit.

Varo niitä, jotka väittävät käyvänsä pitkiä keskusteluja näkyvän Jeesuksen tai enkelin kanssa. Sellaiset palvelutyötä tekevät kuulevat sisäisiä ääniä tai näkevät kuvia, jotka ohjaavat heidän toimintaansa. He väittävät usein tuntevansa pistelyä, kuumuutta tai muita tuntemuksia tomiessaan työssään.

Muista myös, että Pyhä Henki on Jumalan läsnäolo Kristuksen ruumiissa, ei henkiopas, joka ilmestyy huoneessa tunnettavana "läsnäolona". Tämän "läsnäolon" tunteen väitetään usein olevan todiste Jumalan siunauksesta, mutta ennenkuin sitä hyväskytään Jumalan voiteluksi on "koeteltava henget, ovatko ne Jumalasta". Jumalan voima johtaa nöyryyteen, näyttää synnin ja johtaa vapauteen ja sydämen iloon.

Demonivoima toimii erotuksetta, järjettömästi ja ilman kunnioitusta. Toisin sanoen tämä voima toimii kaikenlaisissa olosuhteissa, jopa rivouden ja selvän synnin läsnäollessa. Se johtaa hilpeyteen, ei ylistykseen. Se saa aikaan lihallista nautintoa, ei iloa. Se suvaitsee syntiä sen sijaan, että se tuomitsisi sen. Ja sen jälkeen kun nuo tuntemukset ovat lakanneet, tulee syvä masennus ja kykenemättömyys olla Jumalan yhteydessä.

Demonivoima toimii iloisesti kapinan ja synnin läsnäollessa ja tekee ihmeitä katumattomille syntisille. Se saa vain harvoin aikaan arvottomuuden tunnetta tai valtavaa Jumalan pyhyyden tunnetta. Täysin päinvastoin—se johtaa hauskuuteen ja onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen senhetkiseen tilanteeseen.

Kaikenlainen sielullinen jumalanpalvonta, kuten hyppiminen, huutaminen, käsien taputus ja sanojen tai laulujen toistaminen kannustavat tuon voiman käyttöön ja se tulee niihin, jotka etsivät käsinkosketeltavaa Jumalan voiman "läsnäoloa". Vastakohtana tälle ei liha voi koskaan saada aikaan Jumalan voiman ilmestymistä. Mikä vaara piileekään siinä, ettei alistuta Hänelle, joka on Tosi Pyhä Jumala ja Herra!
(3) PASSIIVISUUS

Eräs periaate vallitsee kaikkien niiden menetelmien ja tekniikoiden takana, joita Uuden aikakauden liike käyttää, psykologiassa ja väärissä uskonnoissa—se on passiivisuus. Se on mielen tietoisesta kontrollista luopumista niin, että demonit voivat alkaa vaikuttaa. Kun Uuden Aikakauden liikkeen kannattajat puhuvat "toisesta tietoisuuden tilasta", he tarkoittavat sitä, että henkilön mieli ja tahto on vaimennettava, jotta Luciferin suunitelma voi muotoutua niissä. Jos tämän sallitaan tapahtua, eksytetty henkilö ei enää vastusta Saatanan suunnitelmaa maailmanhallinnasta ja hän alkaa olla yhtä mieltä paholaisen kanssa. On tapahtunut liittoutuminen. Se on täysin vastakkaista kristittyjen kääntymykselle, jossa ei-uskovasta tulee yhtä Jumalan kanssa Jeesuksessa. Se on nk. "Luciferille vihkiytyminen", jota Uuden Aikakauden liikkeessä niin kovasti tavoitellaan ja joka on suunniteltu jokaista ihmissuvun jäsentä koskevaksi. Koko ihmissuku on saatava yksimieliseksi ja sydämestään yhtä Luciferin kanssa olevaksi samoin kuin Baabelissa ja sinetöidyksi, ei Pyhällä Hengellä, vaan Pedon merkillä.


JUMALA LOI MIELEMME

Koska Jumala itse loi meille ajattelukyvyn, kyvyn muistaa ja oppia, Hänellä on ilmeisesti käyttöä ihmisen mielelle.

Meidän ajatuksemme eivät estä Jumalaa; itse asiassa Hän rohkaisee meitä käyttämään mieltämme täysimittaisesti. Mitä enemmän —kaikenlaista—koulutusta saamme sitä enemmän on Jumalan käytössä ja ne, jotka harjoittavat ja opettavat mielen tyhjentämistä, ovat liitossa saatanan kanssa. Meidän ei pitäisi koskaan pelätä minkään asian TIETÄMISTÄ. Itse asiassa juuri ne, jotka pelkäävät tietää, joutuvat pian eksytysten uhreiksi.

Jumala antoi meille mielen voidaksemme koetella ympärillämme olevaa todellisuutta. Ja Hän antoi meille voiman valita itsenäisesti kypsän tosiasioiden arvioinnin perusteella. Mutta saatana haluaa tehdä ihmisestä eläimen kaltaisen, niin ettei hän ajattele tai tahdo vastustaa. Sillä jotta demonit voisivat alkaa hallita henkilön elämää, hänen täytyy ensin olla halukas alistumaan sellaiseen hallintoon. Mutta ongelmana on, ettei saatana ole koskaan rehellinen aikomuksistaan ja saattaa saavuttaa tuon halukkuuden harhauttamalla. Toisin sanoen jopa kristittykin voidaan eksyttää hyväksymään paholaisen voimien vaikutukset, jos hän on tietämätön paholaisen uskonnollisista ja tieteellisistä keinoista, niin että mielen voimat ja tahto saadaan pimennettyä.

Ne, jotka joutuvat uskonnollisten kulttien ansaan, selittävät usein, että "meille ei annettu aikaa ajatella". He puhuvat hellittämättömästä paineesta tehdä työtä, laulaa, toistella tiettyä raamatunlausetta tai oppia, niin ettei heille koskaan jää hetkeäkään aikaa epäillä kultin oppeja. Tämä on saatanan tapa. Eniten hän pelkää kykyämme päättää ja vapaata tahtoamme hylätä hänen suunnitelmansa. Tämä menetelmä, jossa päivämme täytetään ahdistuksella ja paineilla, on eräs saatanan vähäisimmistä aseista nykyään. Hän on ottanut käyttöön kokonaisen erilaisten tekniikoiden valikoiman, jotka ovat sekä uskonnollisia että tieteellisiä saadakseen mielen ja tahdon voimat pois käytöstä.


PASSIIVISUUDEN VAARAT

Sen parempaa tutkielmaa passiivisuuden vaaroista tuskin on kuin Jesse Pen-Lewisin kirja, jonka hän kirjoitti yhteistyössä Evan Robertsin kanssa Walesin herätyksen jälkimainingeissa (jolloin eksytys sai jalansijaa samaan tapaan kuin tänäänkin). Siinä hän kirjoittaa: "Pahojen henkien toiminnan pääedellytyksiä on passiivinen mieli, mikä on täysin vastakkaista sille, mitä Jumala edellyttää toimiakseen. Jumala vaatii yhteistyötä Hänen Henkensä kanssa ja koko ihmisen kaikkien kykyjen täyttä käyttöä. Pimeyden voimat pyrkivät saamaan käyttöönsä passiivisen orjan tai tahtonsa vangin...pimeyden voimat haluaisivat tehdä ihmisestä koneen, välikappaleen, automaatin; pyhyyden ja rakkauden Jumala haluaa tehdä hänestä vapaan, älyllisen alamaisen omaan valtakuntaansa—ajattelevan, järjellisen, Hänen oman kuvansa kaltaisen, uudeksi luodun olennon". (35)

Rouva Penn-Lewis kuvailee yksityiskohtaisesti erilaisia passiivisuuden muotoja, jotka vaikuttavat kristityn tahtoon, mieleen, järkeen, omaantuntoon, ruumiiseen ja henkeen ja miksi sellaista tapahtuu. Lyhyesti sanoen hän opettaa:

TAPOJA JA KEINOJA

On olemassa kolme mielen poissulkemiseen johtavan mahdollisuuden kategoriaa:

Eräs tärkeimmistä syistä lääkkeiden ja huumeiden väärinkäytön lisääntymiseen on se, että uuden aikakauden liikkeen kannattajat tietävät huumeiden olevan mopea tie tietoisen kontrollin katoamiseen. Raamatun mukaan huumeiden käyttö johtaa hirvittäviin Jumalan tuomioihin. Ilmestyskirjan 9:21:ssä käytetty sana 'velhous' on kreikaksi 'pharmakeia' eli lääkkeiden/huumeiden käyttö maagisiin tai uskonnollisiin tarkoituksiin.

Tällaisia menetelmiä on ollut käytössä jo vuosisatojen ajan. Kertomuksessa Elian taistelusta Baalin profeettojen kanssa näemme epäjumalanpalvelijoiden hyppelevän tai tanssivan alttarin ympärillä huutaen äänekkäästi ja leikellen itseään veitsillä saadakseen uhrinsa veren virtaamaan. (1.Kun.18:26-29). Amerikan ja Afrikan alkuperäiskansat tekevät hyvin paljon samaa. Tarkoituksena on päästä yksinkertaisesti toiseen tietoisuuden tilaan aivoissa, jolloin demonit pääsevät sisään (ja puhuvat, kuten Baalin profeettojen tapauksessa). Kaikki toistava tai äänekäs tai riittävässä määrin mielen poissulkeva riittää. Teini-ikäiset, jotka kulkevat ympäriinsä äänekästä heavy-metal -musiikkia kuulokkeillaan kuunnellen, ja eri kultteihin kuuluvat, jotka toistavat lauseita tai kertosäkeitä rumpujen säestyksellä pääsevät hyvin samanlaisiin tuloksiin kuin Elian ajan Baalin palvojat.

Kristityt lasten vanhemmat—varoituksen sana. Rockmusiikki avaa ovet demonivoimille. Se on suuniteltu juuri sitä varten. Monet sen rytmeistä perustuvat yhdessä toistettaviin heimolauluihin tai lauseisiin ja uskonnollisiin rituaaleihin. Monet sanoitukset ovat avoimen saatanallisia ja muita hirvittäviä lumouksia on äänitetty äänitteisiin salaa. Jos haluat pitää lapsesi vaaran ulottumattomissa, vastusta hänen rockmusiikin kuunteluaan. Jo pelkkä mielen täyttäminen tällaisella musiikilla saa aikaan demonien painostusta ja jotkut nuoret ovat tappaneet itsensä tai muita sen takia.

Ylläolevaan eivät millään muotoa sisälly kaikki mielen tyhjentävät rituaalit, joita ihmisille nykyään tarjotaan. Esimerkkejä sellaisista löytyy runsaasti. Mutta luetellut asiat kuvaavat sitä, minkälaisia toimintoja saatana edistää saadakseen kasvatettua kokonaisen ajattelemattoman, passiivisen sukupolven pahan työnsä käyttöön.

JOOGA
ei ole pelkkiä fyysisiä harjoituksia. Sana tarkoittaa "iestä" tai "liittoa"—harjoitukset ja erityisesti hengitysharjoitukset on suunniteltu eliminoimaan aivojen tietoinen toiminta ja sallimaan "yhdistyminen Äärettömään".

MEDITOINTIIN
liittyy usein mantrojen toistaminen ja "keskittäminen", jossa keskitytään valoon tai esineeseen, kunnes näkökyky hämärtyy. Jatkuva "mantran" (itse asiassa epäjumalan nimi) toistaminen siirtää mieleen sen jumalan voiman. Itämaiden uskonnoissa pidetään OM-mantraa erityisen voimallisena. Mutta lännessä suosittelevat jotkut nk. kristiyt käytettäväksi MINÄ OLEN -mantraa (I AM). Molemmissa tapauksissa on tarkoituksena "hiljentää mieli kuulemaan sisäinen korkeamman älyn ääni, jonka tarkoituksena on vaikuttaa ihmiseen ja tehdä yhteistyötä hänen kanssan." (36)

BIOFEEDBACK
ja muut vastaavat "tieteellisen meditoinnin" menetelmät johtavat samoihin lopputuloksiin. Aivoaallot säädetään sopusointuun, minkä oletetaan johtavan sisäiseen rauhaan, mutta itse asiassa sillä saadaan aikaan passiivinen mielentila.

STRESSINHALLINTA
on aikamme liiketoimintaa, mutta monet siinä (jopa ala-asteella!) käytetyt tekniikat on tarkoitettu rentouttamaan aivojen tietoista kontrollia ja sallimaan mielen ajelehtia vapaana kokeakseen muita sfäärejä. Ohjattua mielikuvien muodostamista opetetaan usein näiden rentoutumistekniikoiden kautta.

ITSEHYPNOOSI/UUDEN AIKAKAUDEN MUSIIKKI
ovat jälleen yksi eksytyksen alue, jonka suosio on kasvamassa. Uuden Aikakauden kasetteja, jotka sisältävät rauhoittavaa, unettavaa musiikkia, käytetään mietiskelyssä, mutta niihin on usein äänitetty ärsytyskynnyksen alapuolella olevia kehotuksia. Joitakin näistä kaseteista, jotka sisältävät ennenkuulumattoman voimallisia sanomia, mainostetaan avoimesti käytöksen muuttamiseen tarkoitettuina—esimerkiksi tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuina. Toiset kasetit taas, jotka näyttäisivät sisältävän ainoastaan musiikkia, ovat täynnä salaisia, saatanallisia sanomia, jotka pujahtavat vartioimattomaan mieleen.

VALEKRISTILLISIÄ MENETELMIÄ
käytetään usein seurakunnassa ja myös ne johtavat passiivisuuteen ja demonien hallintaan. Shokeeraavaako? Mutta totta! Kristilliset menetelmät ovat pohjimmiltaan samoja kuin pakanallisetkin menetelmät, mutta ne on verhottu hyväksyttäviltä vaikuttaviksi. Vain harva karismaattinen kokous alkaa nykyään ilman tuntikausia kestävää kuurouttavaa rockmusiikkia, johon liittyy tanssia, taputusta, huutoa, ylös-alas hyppelyä, käsien heilutusta ja kaikkia muita joukkotekniikoita, joiden tarkoituksena on pehmentää mieli valmiiksi opetusten istuttamiseen mieleen. Sama, mikä on totta maallisista rock-konserteista, on yhtä totta seurakunnassa!

On ehkä vaikea tunnistaa tällaisia valekristillisiä menetelmiä, mutta kun palvonta livahtaa pois Jumalan hallinnasta ja siitä tulee sielullinen "matka" "autuaaseen olotilaan", se on ylittänyt okkulttisen rajan. Oral Roberts väittää, että hänen voimansa ja menestyksensä johtuu siitä, että hän puhuu kielillä—hän sanoo rukoilevansa 30-40 kertaa päivässä kielillä. (37)

Toisissa seurakunnissa taas kehotetaan yhä enemmän kristittyjä rukoilemaan kielillä pitkiä aikoja. Mutta Paavali varoitti, että kielillä puhuttaessa on mieli hedelmätön (1.Kor.14:14). Pitkitetty kielillä puhuminen SAATTAA jättää mielen avoimeksi demonien vaikutukselle (vaikka henki rukoileekin Jumalaa!). Aivan yhtä vaarallista on toiston käyttö palvonnassa (vaikka sanat olisivatkin raamatullisia!). Tässä tapauksessa ei tarkoitus ole väärä, vaan käytäntö.

Hyvän tarkoituksen ollessa Jumalan palvonta ja ylistys, sallivat jotkut kristityt mielensä sulkeutua pois ja alkavan ajelehtia samoja kertosäkeitä laulettaessa koko ajan toistaen. Jumalan palvonnan tulisi olla aina täysin hallinnassa ja järjellistä. Sanojen ja lauseiden toistamisella on vaaransa—muista, että Jeesus kielsi meitä "hokemasta tyhjiä niinkuin pakanat" (Matt.6:7). Chrystal Cathedral -seurakunnan dynaaminen pastori Robert Schuller, joka on johtavassa asemassa positiivisen ajattelun liikkeen piirissä Amerikassa, on sanonut, että meditointi ei ole antikristillistä. Hän suosittelee sen käyttöä "voittamaan tietoisen mielen aiheuttaman ajatusten harhailun" ja sanoo, että meditoinnin avulla "vahvistamme ihmiskeinoin Jumalan pyhiä lakeja". (38)

Schuller suosittelee I AM (MINÄ OLEN) -lauseen toistamista yhä uudelleen ja uudelleen. Toiset taas suosittelevat Jeesus-nimen käyttöä. Tämä on varmuudella mitä korkeimman luokan jumalanpilkkaa. Kun Jumalan miehinä esiintyvät opettavat tuhansia hyväuskoisia kristittyjä käyttämään Pyhän Jumalan nimeä turhaan, vain heidän omia luonnollisia tarpeitaan tyydyttääkseen—tai mikä vielä pahempaa, avatakseen mielensä demoneille—silloin olemme todella tulleet kristinuskon ja eksytyksen toinen toisistaan erottavalle rajalle.

AUTOMAATTIKIRJOITUS
Vielä eräs alue ovat kirjat, opetukset ja nk. profetiat, jotka on ovat kauko-ohjattuja. On niitä, jotka uskovat olevansa Jumalan Hengen ohjauksessa, kun he itse asiassa ovat sallineet mielensä joutua demonien ohjattaviksi.

Jumala EI MILLOINKAAN puhu tai ohjaa meitä mielen ollessa tyhjä. Hän tarvitsee AINA yksilön täyden kontrollin ja oman mielen ja tahdon käytön. Ne, jotka siis saavat sisäisiä sanomia tai jotka kirjoittavat tiettyjen voimien vaikutuksen alla, antavat vain itsensä eksyttävien tarkoitusten käyttöön. Ja myös ne, jotka opettavat kristittyjä tyhjentämään mielensä voidakseen "kuulla Jumalan puhuvan", johtavat kristittyjä harhaan.

Joitakin vuosia sitten tuli Jonathan Livingstone Seagull (Lokki Joonatan) -nimisestä kirjasta hyvin suosittu ja jotkut kristityt ottivat sen vastaan ikäänkuin Jumalalta saatuna. Mutta sen sisältämä opetus on pohjimmiltaan hindulaista ja se on KIRJAILIJAN HENKIOPPAAN SANELEMA. Eräs toinen best-seller kirjasarja, joka on syntynyt "mielen sisäisistä sanomista" on nimeltään 'God Calling' (Jumala puhuu). Kirjan tarkoituksena on sisältää kahden naisen päivittäin Jumalalta saamia sanomia. Mutta nämä kaksi "kuulijaa" kirjoittivat kirjan antamalla mielensä tyhjentyä ja kirjaamalla sitten kaiken, mitä heidän mieleensä tuli. Miten miellyttäviltä nuo sanomat sitten vaikuttavatkin, ne EIVÄT ole Jumalalta, jos ne on vastaanotettu mielen ollessa tyhjä.

Nyt käytetään erästä ateistipsykologi Helen Schucmanille Jeesuksesksi itseään kustuvan hengen sanelemaa kirjaa opetusmateriaalina seurakunnissa kaikkialla maailmassa. Sen nimi on 'A Course in Miracles' (Ihmeiden oppikurssi). Se väittää korjaavansa monia Raamatun virheitä ja opettaa, että me kaikki olemme jumaliksi valmistuvia ja ettei pahaa ole olemassa. Kirja käsittää maailman olevan "kollektiivinen illuusio" ja kertoo meille, että vastaus ongelmiimme on muuttaa käsityksiämme itsestämme ja maailmasta. Tämä on tietenkin pelkkää Uuden Aikakauden liikkeen propagandaa, ja kuitenkin kristityt haluavat ottaa vastaan henkiolennon valheet, jos hän kutsuu itseään nimellä Jeesus ja puhuu jonkun ihmisen mielen kautta!

Tällainen henkioppaiden ohjaus ei ole kuitenkaan pelkästään saneltua tai kirjoitettua. Sitä puhuvat myös väärät profeetat, joista jotkut toimivat seurakuntapiireissä. Jotkut profetiat, jotka on esitetty kokouksissa ja joita sitten kierrätetään ympäri seurakuntaa uutiskirjeissä, ovat demoneille avatun tyhjän mielen tuotetta. Me emme saa koskaan langeta profetioiden hyväksymisen ansaan ja pitää niitä paikkansapitävinä ennenkuin olemme käyttäneet Jumalan meille tarjoamaa arviointia. Tällainen väärä profetia johtaa seurakunnan loppumattomaan sekaannukseen ja palvelee ainoastaan saatanan tarkoitusperiä.HENGELLINEN MIELI

Jumalan käytettävissä oleva mieli on vapaa hyökkäyksistä, terävä, selkeä, aktiivinen, puhdas ja se kykenee tulkitsemaan helposti hengellisiä totuuksia.JOHTOPÄÄTÖS

 1. Jumala ei muutu koskaan. Hänen Sanansa ja Hänen Persoonansa ovat objektiivinen totuus. Vältä subjektiivista totuutta ja kiinnitä mielesi Jumalaan, joka on tunteiden, ajatusten ja kuvitelmien ulkopuolella.
 2. Muista, että mieli ei ole ihmisen henki. Jumala ei puhu koskaan ihmisen mieleen välähtävien ajatusten tai visuaalisten kokemusten kautta. Jumala puhuu ja hallitsee hengellisen kuiskauksen kautta, jonka mieli tulkitsee ihmisen tiedoksi. Mieli ja sen voimat ovat sielullisia, maallisia ja langenneita ja ne on alistettava Jumalalle.
 3. Jumala haluaa meidän käyttävän ja hallitsevan omaa mieltämme. Hän käskee meidän uudistaa langennut mielemme täyttämällä sen Jumalan Sanalla ja myös alistamalla älylliset voimamme Hänelle—ts. vaeltamalla Hengessä, ei järjen tai luonnollisen ihmisen arvioiden mukaan.
 4. Mielen ja hengen on toimittava yhteistyössä rukouksessa, palvonnassa ja johdatuksessa. Kristityn mieli tarvitsee hengen innoitusta ja hallintaa; kristityn henki tarvitsee sitä, että mieli säännöstelee ja tulkitsee Jumalan asioita.
 5. Heittäkää pois kuvitelmat! Älkää koskaan antako mielen kuvien hallita ajatuksianne Jumalasta. Ihmisen kuvitelmiin ei voi luottaa, vaikka ne saattavatkin olla käyttökelpoisia.
 6. Puolusta mielesi porttia niinkuin sotilas puolustaa linnoitusta. Älä anna ajatusten koskaan ajelehtia sisään tarkistamatta niitä äläkä ole koskaan huolimaton sen informaation suhteen, jota vastaanotat mieleesi (tai lapsesi vastaanottavat). Valvo niin paljon kuin mahdollista kaikkea, mitä lapsillesi opetetaan ja ole erityisen tarkkana mahdollisten rentoutusharjoitusten, ohjatun mielikuvien muodostamisen, päiväkirjan pidon, unien kirjaamisen ja idän uskonnoista keskustelemisen suhteen koulussa. Valvo myös huolellisesti lasten näkemät sarjakuvat ja piirretyt ohjelmat.
 7. Vastusta luonnollista haluasi saada valtaa, kokemuksia, jännitystä ja vaikutteita hallitsevilta ihmeitä tekeviltä palvelutyömuodoilta. Ja erityisesti, älä anna missään nimessä kenenkään laittaa käsiään päällesi tai profetoida sinulle ellet ole täysin varma siitä, että heidän palvelutyönsä on Jumalasta—käänny Jumalan puoleen ennenkuin käännyt KENENKÄÄN pastorin tms. puoleen!
 8. Palvonta ja rukous on osoitettava Taivaan Isälle Jeesuksen Kristuksen kautta sinussa asuvan Pyhän Hengen voimassa. Tämä on ainoa raamatullinen tapa rukoilla. Rukousta ei saa osoittaa toiselle ihmiselle eikä huonessa olevalle paikalliselle "läsnäololle".MITEN PITÄISI ALKAA

Harjoita päivittäin "ITSELLE kuolemista", johon Jumala Raamatussa kehottaa—se tarkoittaa omien tunteidesi, tuntemustesi, tarpeidesi, tunteidesi, viettiesi ja kiintymystesi syrjään laittamista, ei siksi, että niissä olisi sinänsä mitään VÄÄRÄÄ tai PAHAA, vaan koska ne ovat esteenä Herrasi työlle sinussa Pyhän Hengen kautta. Me emme voi kuulla Jumalan ääntä, koska meidän elämässämme on niin paljon muuta, joka hukuttaa Hänen äänensä. Jos kuolet päivittäin itsellesi ja kannat ristiä (joka on kuoleman välikappale), alat pian kuulla Jumalan äänen ja vaeltaa Hänen ohjeidensa ja kuiskaustensa mukaisesti eikä oman mielesi johdattamana.LÄHDEVIITTEET

 1. Laurie & M Tucker, "Centering: A Guide To Inner Growth" 1978
 2. Irene Lindsay, "The Rainbow Angel Ministry"
 3. Pauline MacPherson "Can The Elect Be Deceived?" 1986
 4. George Trevelyan "A Vision Of The Aquarian Age" 1984
 5. Wolff "Psychic Self-Improvement for the Millions" 1969
 6. John Gliedman "Science Digest" July 1982
 7. Carl Rogers, "A Way of Becoming" 1980 s. 352
 8. Laurie Warner MA. "New Age Source" Sept. 1982
 9. Dane Rudhyar, "Occult Preparations for the New Age" 1975 ss8-11
 10. Psychosynthesis Inst. "The Realisation of the Self" ss 119-120
 11. Yonggi Cho, "The Fourth Dimension"
 12. Richard Foster, "Celebration of Discipline" 1978, s27
 13. David Conway "Magic, An Occult Primer"
 14. Agnes Sanford "The Healing light" 1947
 15. Mack R. Douglas "Success Can Be Yours" s.37
 16. Bunny Marks "What You See Is What You'll Be" Audio Tape
 17. Shakti Gawain, "Creative Visualisation" 1978 ss13,20
 18. Lovett "Longing To Be Loved" 1982 s.85
 19. Kenneth Hagin, "Prevailing Prayer to Peace" study outline
 20. David Stone, "Spiritual Growth in Youth Ministry" 1985
 21. Lovett, op cit.
 22. Foster, op cit.
 23. Don Turner, "Is Inner Healing A Valid Ministry?" 1986 ss 17-23
 24. Calvin Miller "The Table of Inwardness" 1984 s93
 25. Hurtag "The Keys of Enoch"
 26. William Fezier "Hypnosis & Behaviour Modification"
 27. Annie Besant & C.W. Leadbeater, "Thought Forms" 1925
 28. Vera Stanley Alder, "Finding The Third Eye"
 29. Charles Capps "The Tongue, A Creative Force" 1976, s129
 30. Op cit., s.130
 31. Yonggi Cho, "The Fourth Dimension"
 32. Hurtag op cit.
 33. Lovatt, "The Medicine of Your Mind" (article in Personal Christianity, August 1979)
 34. Agnes Sanford op cit. s.32
 35. Jessie Penn-Lewis "War On The Saints" s.70, (suom.Pyhien sota)
 36. Trevelyan "Aquarian Age"
 37. Oral Roberts in "Chaisma" magazine, quoted in Antichrist Associates, John Barela 1986
 38. Robert Schuller, "Peace of Mind Through Possibility Thinking"

HUOMAUTUS: Kirjailija Mike Fearon kirjoittaa allekirjoittaneelle lähettämässään kirjeessä, että hän ei pidä armolahjoja pelkästään psyykkisinä, vaan "ihmisen raektiona Pyhälle Hengelle..armolahjoilla voi olla monia eri syitä, sellaiset henget, jotka eivät ole Jumalasta, voivat laukasita ne tai ne voivat olla pelkästään luonnollisia".


Alkuperäinen artikkeli: They Want Your Mind by Tricia Tillin

Alkuun
Valheherätyksen piilostrategiat. Käytetäänkö seurakunnissa aivopesua? | Osa2/3 | Osa3/3 | Okkulttinen filosofia ja mystinen kokemus | Evankelisten viehtymys mystiikkaan | Palvonnan riskit ja vaarat | Demonista voitelua seurakunnissa | Taikuuden oppipojat osa 1 osa2
| Historia | Raamattu | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Opillista | Lopun ajat