Tri Opal Reddin


MITÄ VIKAA EKUMENIASSA?


Jotta voisimme keskustella mielekkäästi ekumeniasta, meidän on määriteltävä, mitä sillä tarkoitamme, niin että tiedämme puhuvamme samasta asiasta.
Meidän on määriteltävä, mitä tarkoitetaan seuraavilla asioilla: ekumenia, ekumeeninen, nykyajan ekumeeninen organisaatio ja ekumeeninen liike.
'Ekumeeninen' saattaa olla käyttökelpoinen termi. Sana 'ekumeeninen' tulee kreikankielen sanasta 'oikoumene'; se on tietenkin hyvä sana, jota käytetään 15 kertaa Uudessa Testamentissa; se tarkoittaa aina joko 'asuttua maailmaa' tai 'maailman asukkaita' (Vrt. Matt.24:14; Luuk.2:1; 4:5; 21:26; Ap.t.11:28; 17:6,31; 19:27; 24:5; Room.10:18; Hebr.1:6; 2:56; Ilm.3:10; 12:9; 16:14). [Suomalaisen tietosanakirjan mukaan 'ekumeeninen' = yleiskirkollinen, koko kristikuntaa koskeva, kirkkojen välinen.] Websterin sanakirjan mukaan "ecumenical: the inhabited world [asuttu maailma]; worldwide in extent or influence" [laajudeltaan tai vaikutukseltaan maailmanlaajuinen]. Mitä tahansa toimintaa, joka käsittää koko maailman tai koskee koko maailman asukkaita, voidaan sanoa "ekumeeniseksi". Tietenkin siitä on tärkeimpänä esimerkkinä evankeliumin leviäminen koko maailmaan meidän Herramme lähetyskäskyn mukaisesti. Ensimmäisen vuosisadan seurakunta evankelioi oman aikansa maailman niin tehokkaasti, että Paavali voi kirjoittaa roomalaisille pyhille, että evankeliumi oli viety oikoumenen ääriin saakka (Room.10:18). Sanaa voidaan käyttää myös maallisessa merkityksessä ilman mitään viittauksia epätoivottuun suuntaan kuten esimerkiksi puhuttaessa "maailman nälänhätää koskevasta ekumeenisesta konferenssista".


Kun 'ekumeenisesta' tulee vaarallinen sana


'Ekumeenisesta' tulee vaarallinen sana, kun siihen yhdistetään sana 'liike' ja sitä sovelletaan seurakuntiin ja kristittyihin. Websterin sanakirjan mukaan 'ecumenical movement' = suunnitelma saattaa kaikki kristityt näkyvään ykseyteen'. [Suomalaisen tietosanakirjan mukaan ekumeeninen liike = "kirkkojen yhteyspyrkimykset 1900-luvulla"]; useimmat ekumeeniset organisaatiot määrittelevät "ekumeenisen liikkeen" keinoksi osoittaa maailmalle, että kaikki kristityt ovat yhtä. Väitetään, että se on vastaus Jeesuksen rukoukseen Joh.17:22:ssa. Vaikka "Websterin" ei tarvitsekaan olla huolissaan siitä, miten määritellään "kristitty" ja "ykseys", me kyllä kannamme siitä huolta! Tosiasia on, että nykyinen ekumeeninen liike saattaa aina yhteen joitakin, jotka ovat uskollisia Jumalan Sanan opeille ja joitakin, jotka eivät ole sille uskollisia. Ei olemassa kristittyjen ykseyttä siellä, missä ei ole ykseyttä siinä uskossa, joka on pyhille kerta kaikkiaan annettu (Juud.3).

Kristuksen todellinen ruumis ON yhtä


Jeesus määritteli rukouksessaan, minkälaiset ihmiset voivat olla yhtä keskenään samoin kuin Hän on yhtä Isän kanssa (Joh.17.22b). Hän teki selväksi, että tavoiteltava ykseys olisi hengellistä ykseyttä (17:5; 10:30), ykseyttä totuudessa (17:17) ja Agape-rakkaudessa (17:23, 26). Tosiasia, joka yleisesti jätetään huomiotta nykyään on se, että Jeesuksen rukoukseen ON JO vastattu ja siihen vastataan edelleen, kunnes Hän kohtaa Morsiamensa. Maailma näkee sadat tunnustuskunnat; Jumala näkee yhden Seurakunnan, Kristuksen ruumiin, johon kuuluu joitakin ihmisiä monista eri tunnustuskunnista. Ainoa tapa kuulua todelliseen seurakuntaan on, että Pyhä Henki tekee ihmisestä Kristuksen ruumiin jäsenen uudestisyntymässä: "Sillä niinkuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä...sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi..." (1.Kor.12:12-13). "...sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuskessa" (Gal.3:28).

Jeesuksen rukoukseen vastattiin, niinkuin Apostolien tekojen 2.luku kertoo. Opetuslapset olivat yhtä Hengessä, koska "he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi" (2:4), he olivat yhtä totuudessa, sillä "he pysyivät apostolien opetuksessa" (2:42) ja he olivat yhtä rakkaudessa (2:43-44). Seurakunnan alkuperäinen ykseys mureni vähitellen harhaoppisten opettajien ja heidän seuraajiensa vaikutuksesta, niinkuin on kerrottu esimerkiksi Jeesuksen seitsemälle seurakunnalle osoittamissa kirjeissä (Ilm.2-3). Jeesus varoitti viittä seurakuntaa siitä, että Hän lähtisi pois heidän keskuudestaan, elleivät he tekisi parannusta. Olisiko ekumeeninen konferenssi auttanut heitä? Se olisi vain juurruttanut heidät entistä syvemmälle heidän luopumukseensa. AINOA tapa, jolla koko Kristuksen ruumis voisi saada jälleen takaisin näkyvän ykseytensä maailman silmissä on se, että kaikilla olisi sama oppi ja kokemus kuin alkuseurakunnalla.


Vääränlainen "ykseys"


Nykyajan ekumeenisen liikkeen pääorganisaattorit ovat Kirkkojen maailmanneuvosto ja roomalaiskatolinen kirkko. Sen päävaikuttaja on roomalaiskatolisen kirkon ykseyden edistämisen neuvosto. Vatikaani II esittää ytimekkäästi niiden TARKOITUKSEN. Puhuessaan "vuoropuhelusta erillään olevien veljien kanssa" se esittää seuraavanlaisen suunnitelman: "Tuloksena on, että vähitellen voitetaan esteet täydelliselle kirkolliselle ehtoollisenvietolle, kaikki kristityt kokoontuvat yhteen yhteiseen eukaristian viettoon, YHDEN JA AINOAN KIRKON YKSEYTEEN" ("Documents of Vatican II" by Flannery, s.456). Kirkkojen maailmanneuvosto on ollut murtamassa monien tunnustuskuntien opillisia standardeja ja edistänyt ekumeenista liikettä; Kirkkojen maailmanneuvosto on kuitenkin koko ajan lähenemässä katolista kirkkoa, koska roomalaiskatolisella kirkolla on ARVOVALTAA, jota edustaa "erehtymätön paavi".

Kun Nehemia johti Jumalan kansaa temppelin muurien jälleenrakennuksessa, hänen päävihollisensa Sanballat, Tobias ja Gesem näkivät juutalaisten menestyksen. Kun he eivät kyenneet pysäyttämään Jumalan kansaa, he yrittivät toisenlaista temppua. He lähettivät Nehemialle kutsun keskusteluihin Oonon tasangolle. Nehemia sanoi: "Oonon tasangolleko? Ei tosiaankan! Olen uurastamassa suuressa tehtävässä, niin etten voi tulla". Hän tiesi, että heidän TARKOITUKSENSA oli paha; hän pysyi tehtävässään ja onnistui siinä (Neh.6:1-15). Helluntaiseurakunnat yleensä ja Assemblies of God -seurakunnat erityisesti ovat saaneet kokea suurta menestystä raamatullisesti määriteltynä. Nyt haluavat Sanballatit ja Tobiaat dialogia.

Ekumeenista liikettä johtaa kirkko, joka tunnetusti suunnittelee kokoavansa kaikki muut seurakunnat ja kirkot hallintaansa. Esimerkiksi "isä" Ray Royland, joka on fransiskaanisen Steubenvillen (OH) yliopiston teologian professori, työskentelee "Coming Home Network" järjestössä, jonka tarkoituksena on "vetää roomalaiskatolisen kirkon piiriin siitä erillään olevia veljiä". THIS ROCK -lehden maaliskuun 2000 numerossa olleessa artikkelissa hän selittää, miten roomalaiskatolisten on toteutettava Vatikaani II:n ekumeenista agendaa sekä salaa että avoimesti. Hän kirjoittaa: "Roomalaiskatolisen ekumeenisuuden päämääränä on palauttaa erillään olevien kirkkojen ykseys saattamalla ne katolisen kirkon yhteyteen".

Entä "Celebrate Jesus 2000" -hanke?


Sattumoisin on fransiskaaninen yliopisto Franciscan University järjestämässä ekumeenista tapahtumaa 22.-25- kesäkuuta 2000, jonka nimenä on "Cekebrate Jesus 2000" (juhli Jeesusta 2000). Sitä sponsoroi North American Renewal Sevice Committee (NARSC), joka on ekumeeninen järjestö, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen moniin eri tunnustuskuntiin kuuluvat karismaatikot, kolmannen aallon kannattajat ja helluntailaiset. On olennaisen tärkeää, että muistamme, että hankkeeseen osallistuvilla roomalaiskatolisilla papeilla on oma agenda. Jos he eivät olisi lojaaleja paaville ja hänen kiertokirjeelleen Ut Unum Sint (Että he olisivat yhtä), he eivät voisi toimia pappeina. Paavi Johannes Paavali II ei ole karismaatikko, mutta hän haluaa sietää ja "käyttää" niitä, jotka puhuvat kielillä toteuttaakseen pahan suunnitelmansa. Tämä olkoon varoituksena lampaille ja tosi paimenet olkoot varuillaan.


Assemblies of God -helluntaiseurakunnat ovat puhuneet

Assemblies of God -helluntaiseurakuntien yleiskokous ei hyväksy, että sen seurakuntien palvelijat tai seurakunnat kuuluvat mihinkään nykyaikaisiin ekumeenisiin järjestöihin paikallisella, kansallisella tai kansainvälisellä tasolla, niin että se edesauttaisi mitenkään ekumeenista liikettä, koska:
a. Me uskomme, että ekumeenisen liikkeen opillinen pohja on niin laaja, että siihen kuuluu ihmisiä, jotka kieltävät Raamatun olevan Jumalan henkeyttämää, Kristuksen Jumaluuden, synnin universaaliuden, sovituksen sijaisuhrina ja muita perusoppeja, joiden me uskomme olevan olennaisia raamatulliselle kristinuskolle.
b. Me uskomme ekumeenisen liikkeen korostusten olevan ristiriidassa sen kanssa, minkä me katsomme olevan raamatullisesti ensisijaista ja koska se asettaa jatkuvasti yhteiskunnalliset huolenaiheet yksilöiden pelastuksen edelle.
c. Me uskomme, että monien uskonnollisten järjestöjen yhdistyminen maailmanlaajuiseksi superkirkoksi tulee kulminoitumaan Ilmestyskirjan 17. ja 18. luvuissa kuvatuksi uskonnolliseksi Babyloniaksi."

NARSC on määritelty "nykyaikaiseksi ekumeeniseksi järjestöksi" ja "Celebrate Jesus 2000" ekumeeniseksi konferenssiksi. "Celebrate Jesus 2000" toteuttaa ekumeenista agendaa yhteisen karismaattisen kokemuksen kattavana ilmiönä. Hengellinen kokemus ei kuitenkaan voi koskaan olla yksistään ykseyden perustana. Ykseyden on perustuttava terveeseen OPPIIN. "Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa" (2.Joh.10,11). Pietari oli Pyhän Hengen täyttämä helluntailainen (tai karismaatikko, jos niin haluat), kun hän alkoi pitää juutalaistajien puolta heidän legalistisessa harhaopissaan; Paavali nuhteli häntä julkisesti hänen tekopyhyydestään (Gal.2:11-16). Roomalaiskatolinen oppi toteuttaa samanlaista legalismia, jonka Paavali julisti kirotuksi. Pietari teki parannuksen; niin säilyi hyvä uskonyhteys heidän välillään (Ap.t.15:7-11; 1.Joh.1:7).


Mitä Jeesus tekisi? Mitä Paavali tekisi?

Jos Jeesus olisi ollut ekumeeninen, Hän olisi käynyt rakkaudellisia keskusteluja juutalaisten johtajien kanssa, jotka sanoivat raksatavansa Jumalaa (niinkuin he "Jumalan" määrittelivät) ja olivat täysin omistautuneet "tekemään hyvää" samoin kuin ekumeenisen liikkeen johtajat nykyään. Hänkin olisi harrastanut "sovittelua" kaikkien niiden kanssa, jotka tunnustivat Jehovan nimeä ja Hän olisi välttynyt ristiinnaulitsemiselta. Tässä on vain yksi ongelma: mikä olisi meidän kohtalomme, jos Hän ei olisi kuollut ristillä?

Jos Paavali olisi ollut ekumeeninen, hän ei olisi milloinkaan nuhdellut Pietaria tai lausunut Jumalan tuomiota niille, jotka julistivat "toisenlaista evankeliumia"! Itse asiassa häntä ei olisi vangittu eikä lähetetty Neron eteen, jos hän olisi vain harjoittanut "sovittelua" kaikkien niiden kanssa, jotka sanoivat olevansa kristittyjä. Jos Paavali olisi elossa tänä päivänä, hän nuhtelisi jälleen niitä, jotka opettavat väärää oppia olkoot heidän hengelliset kokemuksensa sitten millaisia tahansa. Se, että jotkut roomalaiskatoliset puhuvat kielillä ei todistaa mitään, paitsi että jos Pyhä Henki antaa jollekin aidon kielilläpuhumisen armolahjan, Hän myös johdattaa hänet pois eksytyksestä ja sisälle Totuuteen. Jos he sanovat uskovansa raamatulliseen pelastusoppiin pelastuksesta, joka perustuu Kristuksen ristillä loppuunsuorittamaan sovitustyöhön, jossa ei ehdottomasti edellytetä roomalaiskatolisen kirkon sakramentteja, heidät erotetaan roomalaiskatolisesta kirkosta elleivät he lähde sieltä omasta tahdostaan. Myös mormoonit puhuvat kielillä. Miten kauan kestää ennenkuin "ykseys" toteutuu heidän kanssaan? Heidän oppinsa eivät ole sen kauempana oikeaoppisesta kristinuskosta kuin roomalaiskatolisenkaan kirkon opit.


Eikö roomalaiskatolinen kirkko ole muuttanut oppejaan?

Kuka tahansa voi havaita lukemalla uusinta katolista katekismusta (1995)[suom.2005], että kaikki menneiden vuosisatojen harhaoppiset opetukset ja sen lisäksi vielä uusiakin, ovat siellä: KIRKON TRADITIO ja paavius on ylin auktoriteetti eikä Pyhän Raamatun 66 kanonista kirjaa; kirkon sakramentit ovat välttämättömät pelastukselle; transsubstantiaatio-oppi, ts, armon vastaanottaminen osallistumalla eukaristiaan, jonka väitetään olevan Jeesuksen todellinen ruumis ja todellinen veri; Marianpalvonta, jossa Mariaa rukoillaan kaikkialla ikäänkuin hän olisi kaikkialla läsnäoleva; kiirastuli, jossa lähes kaikki joutuvat kärsimään tuskia ennenkuin he pääsevät Herran läsnäoloon; ja aneet maksuna tulevista synneistä. Tarkista nämä asiat em. kirjasta ja lainaa se vaikkapa kirjastosta tutustuakssesi siihen. Roomalaiskatolinen kirkko julistaa "toisenlaista evankeliumia" (Gal.1:1-9) ja "toisenlaista Jeesusta" (2.Kor.11:4).

Katolisen karismaattisen liikkeen johtajien tekopyhyys näkyy räikeästi siinäkin, että he kieltävät eukaristian (Herran ehtoollisen) jopa niiltä, joiden kanssa he harjoittavat "ykseyttä" ekumeenisissa tilaisuuksissa. Lähetin sähköpostia fransiskaanisen yliopiston yhteyshenkilölle tiedustellen "Vietetäänkö 'Celebrate Jesus 2000' -tapahtumassa eukaristiaa?" Vastaukseksi sain: "Kyllä, se on tarkoitettu roomalaiskatolisille ja se tapahtuu heidän omassa aamukokouksessaan". Tiedustelin sitten: "Miksi muut eivät voi osallistua siihen, jos kaikki kerran juhlivat samaa Jeesusta?" Tähän kysymykseen en saanut vastausta. Oikea vastaus olisikin, että he eivät juhlikaan samaa Jeesusta. He juhlivat sitä Jeesusta, jonka pitää kuolla joka päivä; he ristiinnaulitsevat Hänet yhä uudeleen ja uudelleen jokaisessa messussa. Todellisen kristillisen uskon perustana on Herra Jeesus Kristus, joka sanoi: "Se on täytetty!" ja nousi ylös todistaen sen.

Ekumenia ei voi muuttaa Jumalan TOTUUTTA

Kristikunnassa on tapahtumassa kahtiajako. Assemblies of God -seurakuntien rahastonhoitaja pastori James Bridges lausui A/G-seurakuntien kasvatuksesta vastaavien johtajien kokoukselle: "Nykyään on monia, jotka haluavat polkea alas tunnustuskunnat, mutta minusta on parempi, että on useita tunnustuskuntia, jotka ovat syntyneet uskonpuhdistuksesta kuin että olisimme kolossaalisen roomalaiskatolisen kirkon vankeina, joka pitää jäseniään taikauskossa, tietämättömyydessä ja hengellisessä pimeydessä. Varokaa ekumeenista liikettä, joka on nykyään muodissa, ettei vaan sen muodikkaan viitan alta paljastuisi se sama vanha kahlitsija" (omat arkistot).

NYT on aika rukoilla ja puhua; jos me pysymme hiljaa, me saatamme menettää opillisen integriteettimme. Meidän Herramme on Totuus, Hän on Henkilö; Raamattu on Totuus, se on kirja. Pyhä Henki saattaa ne yhteen aitona kokemuksenamme! Tämänhetkinen ekumeeninen liike on meidän Herramme käskyn vastainen, kun hän käskee meidän saarnata evankeliumia kaikille luoduille. Me tiedämme liian paljon ja meille on annettu liian paljon, jotta voisimme ajatellakaan antautuvamme ekumenian hengelle. Miljoonien ihmisten kohtalo lepää meidän käsissämme; jos me emme ole uskollisia, heidän verensä vaaditaan meiltä. Historia kirjaa meidän päätöksemme. Minkä perinnön siirrät lapsillesi ja heidän lapsilleen? Meidän on oltava totuudellisia hintaan mihin hyvänsä!
Alkuperäinen artikkeli: What is wrong with "ecumenical" by Dr Opal Reddin
Alkuun | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat | Keskusteluryhmä