Tricia Tillin

HENGELLINEN SODANKÄYNTI —
QUO VADIS?

Me alamme ottaa hallintavaltaa hengellisillä alueilla ajamalla ulos demoneita ja erottamalla henkiä...lopuksi alamme hallita Kristuksen kanssa. Me hallitsemme yhteiskunnallisesti, taivaallisissa ja täällä maan päällä." ~ [2]

LaPlantan kaupunki Argentiinassa kesäkuussa 1992. Hengellisen kartoituksen avulla on kyetty tunnistamaan ne kuusi henkivaltaa, jotka hallitsevat kaupunkia. Nelituntisessa rukouskokouksessa tunnustavat La Plantan kristityt kaupungin asukkaiden syntejä ja pyytävät Jumalaa "poistamaan synnin seuraukset". Hetki on tullut—pieni johtajien ryhmä työskentelee pareittain, niin että toinen murtaa jokaisen hallitsevan henkivallan voiman ja toinen kutsuu esiin "vastakkaista henkeä" sen sijaan. [1]

Mitä onkaan tekeillä? Tämä on nykyaikaista hengellistä sodankäyntiä! Yksinkertainen raamatullinen malli, jossa vastustetaan paholaisen juonia omassa kristillisessä vaelluksessa kuuluu menneisyyteen. Nykyään ovat valtavan suuret osat seurakunnasta mukana "valloittamassa kaupunkeja Jumalalle" intensiivisen historiantutkimuksen, sodankäyntirukouksen ja yhteisöllisten syntien tunnustamisen avulla.

Nykyään on paljon epäselvyyttä hengellisestä sodankäynnistä. Ne, jotka puolustavat sen käyttöä evankelioimisessa jättävät usein huomiotta sen syvällisemmän merkityksen. He kiinnittävät huomionsa yksittäisiin ongelmiin ja yksittäisiin tuloksiin. He eivät näe metsää puilta! Ne harvat, jotka pysähtyvät ajattelemaan asiaa ja tarkastelemaan hengellisen sodankäynnin näyttämöä kokonaisuudessaan soittavat nyt hälytyskelloja. Tässä syitä:

"Tämän päivän rukoileva seurakunta on nousemassa sotavoimalla omistamaan kansakuntiemme luvatun maan." [3]

"Ei ole mitään syytä, miksi seurakunnan ei pitäisi luovuttaa senttiäkään tältä planeetalta alueellisille henkivalloille. Tämä on meidän planeettamme." [4]

"Kaikki hengellinen sodankäynti käydään yhden elintärkeän kysymyksen takia: kuka hallitsee maan todellisuutta—taivas vai helvetti?...Meidän on nähtävä, että meidän rukouksemme, asenteemme ja sopimuksemme Jumalan kanssa ovat olennainen osa Jumalan valtkunnan todellisuuden pystyttämistä maan päälle!" [5]

Lopullisena päämääränä hengellisessä sodankäynnissä on valloittaa tämä maailma—sen fyysinen maa-ala, sen ihmiset ja koko luomakunta— saada se alistumaan Jumalan auktoriteetin alle ja hallita sitä sitten Jumalan valittuna kansana.

KORVAUSTEOLOGIA

Aikamme johtajat käsittävät, että mitään maailmanlaajuista vanhurskasta valtakuntaa ei voi olla olemassa niin kauan kuin saatana ja hänen langenneet enkelinsä hallitsevat taivaallisissa. He uskovat, että nuo vallat on korvattava, jos maailman hallituksessa aiotaan saada aikaan muutosta—ja he ovat oikeassa! Sillä Jumalan lopullisena tarkoituksena ON heittää ulos langenneet enkelit ja hallita itse maailmaa yhteistyössä oman kansansa kanssa. Kuitenkaan seurakunnan tehtävänä ei ole saada tuota voittoa aikaan.

Roger Forster on eri mieltä. Kirjansa "Territorial Spirits (alueelliset henkivallat) esipuheessa hän kirjoittaa:

Hebr.2:5 paljastaa meille, että tuleva maailma ei tule enää olemaan enkelien alainen, vaan se tulee olemaan alamainen pelastetuille ihmisille, jotka tulevat hallitsemaan yhdessä Kristuksne kanssa. Tällä hetkellä meitä koulutetaan hallitsemiseen." [6]

Mutta se "tuleva maailma", josta heprealaiskirjeessä puhutaan ei ole nykyinen maailmanaika, jota johtaisi voittoisa seurakaunta. Se on tuhatvuotinen valtakunta, jota hallitsee Herra Jeesus kuninkaana ja Messiaana.

Forster jatkaa:

Nämä rakenteet [alueelliset vallat] tullaan korvaamaan kokonaan uudella henkilökunnalla. Ennen Jumalan keskushallinnon suorittamaa saatanan kapinallisen hallinnon lopullista kukistamista tapahtuu Aabrahamin uskonpoikien siunauksen tuominen kaikille maan sukukunnille. Se edellyttää alueellisia vaatimuksia ja etenemistä maan halki". [7] (korostukset lisätty)

Tässä meillä siis on aivan uudenlaista "korvausteologiaa"! Seurakunta korvaa alueelliset henkivallat ja hallitsee maailman kansoja. Forster uskoo jopa, että Herran Jeesuksen takaisintulo viipyy, kunnes riittävästi ihmisiä on saatu koulutettua tuohon tehtävään. Hän sanoo, että Jumala sallii langenneiden enkelien pysyä paikallaan ainoastaan pitääkseen maailmankaikkeuden järjestyksessä ja saadakseen aikaa maanpäällisen vastarintaliikkeen kouluttamiseen.

"Ilmeisesti tämä vastarintaliike voi tuottaa riittävästi koulutettua henkilökuntaa ottamaan hallintaansa hallinnon ja auktoriteetin saatanalta ja hänen enkeleiltään, niin että mahdollisimman vähän häiriötä tulee taivaallisille rakenteellisille voimille...kunnes kaikkialla maan päällä on olemassa sellainen saatanan vastainen vastarintaliikkeen verkosto, että meidän Herramme takaisintulo viivästyy ja hänen kokonaishallintoaan pidätetään..." [8]

Jumalan aikataulun mukaisesti ja Hänen käskystään Kristuksen kanssa yhtä olevat ihmiset tulevat hallitsemaan yhdessä Herransa kanssa. Tuota konkreettista valtakuntaa hallitsee maan päällä pelastettu Israel ja sitä vastaa taivaassa hengellinen valtakunta, jota hallitsee Herra Jeesus ja hänen morsiamensa.

Mutta nämä asiat tapahtuvat Herran Jumalan suvereenin teon kautta, ei seurakunnan hengellisen sodankäynnin kampanjojen vaikutuksesta. Jumala on itse määrännyt kansakunnat, rajat ja tämän maailman auktoriteetit (Ap.t.17:26) ja vain Hänellä on auktoriteetti ja viisaus järjestää ne uudelleen.

Myöö ajoitus on tärkeä. Raamattu ei opeta, että seurakunta heittäisi saatanan ja langenneet enkelit alas taivaallisista. Päin vastoin, se taistelu käydään vasta kun uskova jäännös on otettu pois maan päältä!

Se tapahtuu lisäksi tuon tapahtuman seurauksena:

"Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat, mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa (Ilm.12:7-9)

Vasta sitten nostetaan voitonhuuto—

"NYT on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidää Jumalamme edessä, on heitetty ulos (Ilm.12:10)

Ja mikä on tulos tästä taivaallisen hengellisen hierarkian alasheittämisestä? Hengellisen sodankäynnin kannattajat sanovat, että se johtaa maailmanlaajuiseen herätykseen, uuteen oikeudenmukaisuuden ja rauhan aikakauteen. Miten väärässä he ovatkaan! Kun saatana ja hänen langenneet enkelinsä on heitetty ulos, tuloksena ei maan päällä ole rauha, vaan kauhun hallinto! Ei vanhurskaus, vaan maailmanlaajuinen kapina. Ei Jumalan palvonta, vaan Antikristuksen palvonta!

Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" (Ilm.12:12)

Taivaallisten hallitsijoiden siirtäminen ja sijoittaminen uuteen paikkaan näyttää siitä huolimatta sisältyvän useisiin hengellisen sodankäynnin käsikirjoihin. Se tapahtuu vapauttamalla jonkin kaupungin tai alueen"pelastuksen lahjat". (Esimerkiksi Nebraskassa sijaitseva Omaha oli aikoinaan pioneereja länteen kuljettaneiden junavaunujen varastoasemana. Se merkitsee sitä, että siitä voi tulla hengellisten pioneerien varustamiskeskus!!)

Kaupungeissamme on pelastava lahja...kaupunki kehittää luonnon tai persoonallisuuden...uskon, että Jumala on osallistunut kaupunkiemme luomiseen sekä muotoillut niiden persoonallisuutta ja asettanut korkea-arvoisia suojelusenkeleitä niiden yläpuolelle" [9]

Kirjoittajat varovat nimeämästä näitä "pelastavia lahjoja" hyviksi hengiksi, mutta La Plantan taistelun kuvauksessa, joka on tämän artikkelin alussa, ajatus on hyvin selvästi siellä. Hengellisen sodankäynnin opettaja John Dawson sanoo, että "kaupunkisi pelastavan lahjan määrittäminen on vielä tärkeämpää kuin sen pahojen henkivaltojen erottaminen" [10]. Tämä johtuu siitä, että linnakkeiden hajottaminen ei riitä saamaan aikana muutosta. Linnakkeen tilalle on löydettävä jotain muuta.

Kun kaupungin yllä olevat alueelliset henkivallat on voitettu ja sidottu, tyhjiö on täytettävä, sanoo eräs toinen kirjailija:

"Puhukaa kaupungin ennallistamista alkuperäiseen kutsumukseensa. Jumala on perustanut jokaisen kaupungin Hänen omia tarkoituksiaan varten, vaikka se näyttäisikin vihollisen valtaamalta. [Argentiinassa sijaitsevan Resistencian] pelastava lahja oli...taide ja musiikki. Jumala halusi niitä käytettävän monin eri tavoin Hänen valtakunnassaan...Me vapautimme nuo lahjat tekemään hyvän työnsä." [11]

YLIMIELISTÄKÖ?

Vakuuttuneina tehtävästään pelastaa maailma ihmiset kulkevat tyytyväisinä ympäri järjestellen uudella tavalla kansakuntien hengellistä johtoa! Lausumalla sitovansa pahan ja "vapauttavansa" hyvyyttä, he toivovat voivansa muuttaa kaupungit vanhurskauden malliesimerkeiksi! Mutta mitä he loppujen lopuksi saavat aikaan?

Uskon, että on typerää ja vaarallista käyttää Jeesuksen nimeä ja voimakkaita, käskeviä rukouksia alueilla, jotka ovat kätkettyjä maanpäälliseltä seurakunnalta (5.Moos.29:29).

Nämä hengellisen sodankäynnin aktivistit leikkivät tulella! Ylimielisyydessään he nuhtelevat korkea-arvoisia henkivaltoja ymmärtämättä, mihin se johtaa!

Nuo uhkarohkeat, itserakkaat eivät kammo herjata henkivaltoja, vaikka enkelitkään, jotka väkevyydeltään ja voimaltaan ovat suuremmat, eivät lausu heitä vastaan herjaavaa tuomiota Herran edessä (2.Piet.2:10-11).

Mitä ovat henkivallat? Ne ovat enkelivoimia—korkea-arvoisia enkeleitä! (Kts. artikkelia Vinen sanakirjassa s.313). Pietari sanoo, että sellaisten voimien nuhteleminen ja niille uhitteleminen on jotain sellaista, mitä Jumalan enkelitkin varovat tekemästä. Mutta aikamme ylimieliset johtajat eivät kaihda sellaisten voimien käskemistä ja nuhtelemista.

On vielä eräs sitäkin suurempi vaara, joka on jäänyt ihmisiltä huomaamatta. Kun kirjoitin raportin "The Warriors Of God" hengellisestä sodankäynnistä ja hallintavaltaliikkeestä touko/kesäkuun "Mainstream"-lehteen vuonna 1991, ehdotin jotain sellaista, joka tuntui siihen aikaan ainoastaan olettamukselta. Tänään (1994) näyttävät tapahtumat osoittavan todeksi sen totuuden, jonka toin esille.

Viittasin tuossa raportissa Danielin kirjan 10. luvussa kuvattuun enkelien taisteluun. Tuon taistelun tulos oli, että Persian enkeliruhtinas väistyi toisen langenneen henkivallan tieltä. Voisiko sellaista tapahtua vielä meidänkin ajallamme? Viittasin myös Matt.12:43-45:een, jossa sanotaan, että katumattomasta ihmisestä ulosajettu henki palaa takaisin mukanaan seitsemän vielä pahempaa henkeä, niin että "sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset". Jeesus sovelsi sitä omana aikanaan tottelemattomien juutalaisten pahaan sukupolveen. Voitaisiinko sitä soveltaa myös nykyiseen pahaan sukupolveen?

Raamatussa sanotaan myös, että saatanan ja hänen langenneiden enkeliensä sallitaan (Jumalan viisauden mukaisesti) jatkaa toimintaansa kunnes heidän tuhonsa hetki koittaa ahdistuksen aikakautena ja sen jälkeen. (Esim. Ilm.9:1,15/Dan.11:36). Tällaiset raamatunkohdat eivät anna minkäänlaista mahdollisuutta taivaallisten puhdistamiseen kaikista pahoista voimista, niin että maailmaa hallittaisiin jollain muulla tavalla.

JEESUKSEN NIMEN KÄYTTÄMINEN

Niinpä vaikuttaa siltä, että kristityt on narrattu ansaan. Käyttääkö saatana heitä heidän tietämättään asettaessaan paikoilleen uusia joukkojaan Antikristuksen koko maanpiirin kattavaa hallintoa varten? Niin saattaa olla. Saatana haluaa pystyttää uuden maailmanjärjestyksen ja yhdistää sitä varten kaikki kansakunnat yhteen rauhan, sopusoinnun ja veljeyden sitein. Voidakseen pystyttää ykseyden ja rauhan saatanan on asetettava "uuden paradigman" demonihallitsijoita—toisenlainen maailmannäkemys, joka näkee maailman Yhtenä ja kaikki ihmiset veljinä. Hän ei ole tarpeeksi voimakas saamaan sitä aikaiseksi ja langenneet enkelit ovat itsekkäitä ja täynnä kapinaa. Jos ne kieltäytyvät alistumasta käytettäviksi, mitä saatana voikaan tehdä? Kaikkein kauhistuttavin skenario on se, että hän voi juonitella niin, että saa kristityt käyttämään Jeesuksen nimeä (jota koko demonien sfääri pelkää ja kunnioittaa) tekemään tuon työn puolestaan! Fantastistako? Outoako? Varmastikin—mutta silti joka tapauksessa miettimisen arvoista.

En esitä missään tapauksessa, että hengellisen sodankäynnin johtajat ja seurakunnan pastorit olisivat avoimesti liitossa paholaisen kanssa ja pystyttämässä Antikristuksen valtakuntaa. Mikään ei voisi olla kauempana heidän ajatusmaailmastaan. He ovat päättäneet voittaa tämän maailman Jumalalle. He haluavat muuttaa tämän planeetan maailmaksi, jossa on hyvä elää. Niinpä he ovat valmiit uhraamaan vapaa-aikansa ja mukavuutensa, paastoamaan ja rukoilemaan pitkät ajat heittäen maahan henkivaltoja. Heidän intonsa on kunnioitettavaa. Mutta mitä tulosta siitä on?

Raamatun lukijoiden pitäisi ymmärtää selvästi, että "henkien vapauttaminen" jonkin kaupungin yltä ei tuota kristittyjä. Se saattaisi (parhaimmillaankin) tuottaa paremman elämäntavan janoa, mutta hyvät teot eivät ole koskaan olleet tie Jumalan todelliseen valtakuntaan. Itse asiassa juuri vanhurskauden etsiminen Kristuksen ulkopuolelta aiheutti Israelin lankeemuksen (Room.10:3).

Toisaalta me voimme olettaa, että Antikristuksen valtakunnan varsinainen houkutin on sen samankaltaisuus tuhatvuotisen valtakunnan kanssa—sen rauha ja "hyvyys". Niinpä sellaisten henkivaltojen syökseminen alas, jotka aiheuttavat maan päällä sekasortoa (jos asianlaita on niin— eikä sitä ole koskaan lopullisesti todistettu) ja niiden korvaaminen "hyvillä" hengillä johtaa vain vielä pahempaan pahuuteen—valheelliseen vanhurskauteen, jolla ei ole mitään tekemistä Jeesuksen Kristuksen kanssa, vaan joka täyttää keinotekoisesti ihmiskunna kaipauksen rauhaan ja turvallisuuteen.

Valheellisen valtakunnan pystyttäminen, joka pettää koko ihmiskunnan—se saattaisi olla saatanan päämäärä hengellisessä sodankäynnissä! Seurakunnan julistama päämäärä on hyvin erilainen, mutta jos kristityt eivät edelleenkään piittaa varoituksista ja heittävät opin ulos ikkunasta, nyrpistelevät ojennukselle, seuraavat henkilökohtaisia ilmestyksiä ja tanssivat inhimillisten intohimojensa tahdissa—kuinka he voisivatkaan välttyä tekemästä likaista työtä saatanalle ja toteuttamasta lopulta juuri sitä suunnitelmaa, jota heidän oli määrä välttää?

Rukoilkaa uskovat, että ne, joilla on korva kuulla kuuntelisivat Pyhää Henkeä ennenkuin on liian myöhäistä!

(Room 8:31)

LÄHDEVIITTEET: [1]Breaking Strongholds In Your City, C. P. Wagner 1993, ss.190-192 [2]Wounded Body Of Christ, piispa Earl Paulk 1983, Dimension, s.118 [3]Possessing The Gates Of The Enemy, Cindy Jacobs 1991, Marshall Pickering, s. 15 [4]Taking Our Cities For God, John Dawson 1989, Word UK, s.158 [5]The Three Battlegrounds, Francis Frangipane, 1989, Advancing Church Publications, s. 86 [6]Territorial Spirits, P. Wagner/Roger Forster Sovereign World, s.x [7] Ibid. [8] Ibid. [9] Taking Our Cities For God, John Dawson 1989, Word, ss.39,40 [10] Ibid. [11]Possessing The Gates Of The Enemy, Cindy Jacobs 1993, Marshall Pickering, s.246
Alkuperäinen artikkeli: Spiritual Warfare—Quo Vadis?

Alkuun | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat | Linkkejä | Keskusteluryhmä