David Goldmann


Militantti jihad

Islamilla on monet kasvot. Ihmiset voivat itse lukea Koraania ja tulla vastakkaisiin johtopäätöksiin siitä, mitä siinä sanotaan. Jotkut jakeet ovat rauhanomaisia ja suvaitsevaisia, kun taas toiset jakeet opettavat väkivaltaista suvaitsemattomuutta. Muslimipapit ja jotkut akateemiset henkilöt Yhdysvalloissa sanovat, että islam tarkoittaa rauhaa eikä siunaa terroritekoja. Sellaiset muslimijärjestöt kuin CAIR (Council of American Islamic Relations) edustavat länsimaisen väkivallattoman islamin muotoja.

Kuitenkin monet muslimipapit maissa, joissa islam on maan valtauskonto, kuten esimerkiksi Saudi-Arabiassa, Egyptissä, Iranissa ja Pakistanissa opettavat, että islam tarkoittaa alistumista ja että tosi muslimien on taisteltava uskottomia (ts. juutalaisia ja kristittyjä) vastaan, kunnes heidät on alistettu. Mikä onkaan totuus?

ERILAISIA MUSLIMEJA

Islam ei ole yhdestä kivestä hakattu yhtenäinen uskonto, jossa kaikki sen kannattajat uskoisivat ja toimisivat samalla tavalla. On olemassa erilaisia muslimeja.

Maallistuneet muslimit:

He toteuttavat islamin tiettyjä piirteitä, mutta eivät elä uskontoaan täysin todeksi. Eräs muslimiystäväni kertoi minulle äskettäin: "En halua mennä liian lähelle moskeijaa. En halua heidän sanovan minulle, mitä minun kuuluu tehdä." Muslimit saattavat noudattaa osittaista paastoa Ramadan-kuun aikana ja käydä vain satunnaisesti rukoilemassa moskeijassa. He saattavat olla omaksuneet tietyn aatejärjestelmän, vaikka se ei edustaisikaan todellista islamia. He torjuvat kutsun militanttiin jihadiin.

Suurin osa maailman muslimeista kuuluu tähän kategoriaan eivätkä ole niitä terroristimuslimeja, joista uutiset kertovat. He lainaisivat sellaisia säkeitä kuin "Älkää taistelko Kirjan kansaa vastaan (ts. juutalaisia ja kristittyjä vastaan)...Meidän Jumalamme ja teidän Jumalanne on yksi ja sama, ja me olemme hänelle täysin alistuneita". (Suura 29:45)

Perinteiset muslimit:

He opiskelevat islamia ja tekevät parhaansa toteuttaakseen kaikkea islamiin kuuluvaa. He käsittävät jihadin hengellisenä (taisteluna synnillisiä tekoja vastaan). Esimerkiksi sufimuslimit etsivät kokemusta Jumalasta ja syntien anteeksiantamusta. He viittaisivat sellaisiin säkeisiin kuin "Oi te, jotka uskotte!... Allah on hankkiva ihmisiä, joita hän rakastaa ja jotka rakastavat häntä, jotka ovat alistuvia uskovaisia kohtaan ja voimakkaita uskottomia vastaan, jotka taistelevat Allahin tiellä..."

Militantit uskovat muslimit:

He uskovat, että jihad tarkoittaa taistelua ei-muslimeja vastaan, mutta he eivät halua maksaa toiminnan kovaa hintaa. He kantavat huolta vaimostaan ja lapsistaan ja pitävät elämää parempana kuin kuolemaa.
Jotkut eivät ehkä kykene ryhtymään toimintaan itsekseen. Tällaisia muslimeja on runsaasti sellaisissa maissa kuin Saudi- Arabia, Pakistan, Iran, Nigeria ja Egypti. He ovat usein halukkaita tukemaan taloudellisesti niitä muslimeja, jotka ovat halukkaita osallistumaan jihadiin.

Militantit jihadistimuslimit:

Heidän päämääränään on harjoittaa samanlaista islamia, jota Muhammedkin harjoitti. Jihad tarkoittaa, että muslimien täytyy taistella Allahin vihollista vastaan, kunnes viholliset kuolevat tai muslimi kuolee. Jihad tarkoittaa taistelua niitä uskottomia vastaan, jotka ovat islamin leviämisen tiellä tai jotka kieltäytyvät kääntymästä muslimeiksi.

Heidän toimintansa perustuu Suura 8:38-39:ään. "Sano niille, jotka eivät usko, että jos he herkeävät epäuskostaan, annetaan heille heidän entiset tekonsa anteeksi, mutta jos lankeavat uudelleen, niin on entisten rangaistus heidän silmiensä edessä. Ja taistelkaa heitä vastaan, kunnes kaikki kiusaukset [Fitnah = 'epäusko' ja polyteismi] taukoavat..." Nämä muslimit, jotka harjoittavat islamia tällä tavoin, ovat yleensä naimattomia miehiä. He harjoittavat tosi islamia, samalla tavoin kuin Muhammed sitä harjoitti. He katsovat onnistuneensa, kun joku maa julistaa islamin sekä uskonnokseen että hallitusmuodokseen. Tällaiset muslimit muodostavat ehkä vähemmän kuin 1% kaikista maailman muslimeista.


PERUSASIAA KORAANISTA


MYÖHEMPI ILMOITUS MITÄTÖI AIKAISEMMN ILMOITUKSEN


Koraanin opetuksen mukaan Allah voi muuttaa mieltään ja korvata jonkin jakeen myöhemmällä ja paremmalla ilmoituksella. Muslimit sanovat, että hän muuttaakin mieltään! "Jos me poistamme jakeen tai annamme sen unohtua, me annamme paremman tai yhdenveroisen sen sijaan. Etkö tiedä, että Allah on kaikkivaltias?" (Suura 2:106) "ja kun me vaihdamme jakeen toiseen (Koraanissa) - Allah tietää parhaiten, mitä hän lähettää alas - he sanovat: 'Sinä vain sepittelet.' Ei, vaan useimmat heistä eivät mitään tiedä. (Suura 16:101)"

Militantit muslimit sanovat, että myöhempi ilmoitus, kuten suura 9:5, 29 mitätöivät aikaisemman ilmoituksen (Suura 2:62, 256) joka oli suvaitsevainen ei-muslimeja kohtaan. Koraanin myöhemmät jakeet oikeuttavat jihadin, ts. sodan uskottomia vastaan.


KORAANIN RAUHANOMAINEN ILMOITUS (A.D. 610-625)


Muhammedin varhaisvuosina Mekassa ja Medinassa hän teki juutalaisten ja kristittyjen rinnakkaiselon muslimien kanssa helpoksi. Medinassa asui kolme suurta juutalaisheimoa. Muhammed kutsui heitä islamin uskoon. Voittaakseen heidän luottamuksensa Muhammed kokeili useita eri tapoja voittaakseen heidät puolelleen. "He [juutalaiset] kääntyivät Jerusalemiin päin rukoillessaan, niin teki hänkin (Muhammed). He viettivät Sovituspäivää kymmenennessä kuussa uhraamalla ja paastoamalla, hän määräsi seuraajansa tekemään samoin. Näin hän teki tietyille juutalaisille helpommmaksi siirtyä islaminuskoon." (Sell, s.81)

Koraanin varhaiset kohdat puoltavat rauhanomaista rinnakkaiseloa juutalaisten ja kristittyjen kanssa.

"Uskonnossa ei ole pakkoa..." (Suura 2:257). "Totisesti niillä jotka uskovat, sekä juutalaisilla ja kristityillä ja saabilaisilla (muinainen kansa, joka eli Mosulissa Irakissa), jotka uskovat Allahiin ja viimeiseen päivään ja tekevät hyviä töitä, heillä on palkkansa heidän Herransa tykönä;..." (Suura 2;62)

The Noble Quran -versio sanoo kuitenkin "Lukija ei saa tulkita väärin tätä Koraanissa olevaa jaetta (2:62)... Tämän jakeen kumoaa jae 3:85 "Mutta jos joku pitää uskontonaan jotakin muuta kuin Islamia, ei sitä koskaan tulla hyväksymään, ja kuoleman jälkeen hän on joutuva kadotettujen joukkoon."


MUHAMMED KÄÄNTYY JUUTALAISIA VASTAAN


Huomatessaan, että oli mahdotonta voittaa puolelleen kolmea juutalaisten kolmea suurinta heimoa, jotka asuivat Medinassa, Muhammed kääntyi heitä vastaan ja syytti heitä epärehellisyydestä suhtautumisessaan omiin pyhiin kirjoituksiinsa. "Oi Kirjan kansa (juutalaiset ja kristityt), lähettiläämme (Muhammed) on tullut luoksenne selittämään teille paljon siitä Kirjaan liittyvästä, jonka salasitte..." (Suura 5:15)

Kun nuo juutalaiset heimot kieltäytyivät kääntymästä islamin uskoon, kaksi heimoa ajettiin maanpakoon. Heidän omaisuutensa takavarikoitiin. Kolmas heimo (Bani Quraiza) tarjoutui muuttamaan maasta pois, mutta turhaan. Vuonna 627 j.Kr. lähes 800 miestä tapettiin kylmäverisesti itsensä Muhammedin edessä. Jotkut naisista jaettiin muslimien kesken ja loput myytiin orjiksi, samoin lapset.

Juutalaisten valta Medinassa murrettiin ja siellä vallitsee vielä tänäkin päivänä erityinen vihollisuus juutalaisten ja muslimien välillä. Abu Hurairan kertoman perimätiedon mukaan Allahin apostoli sanoi: 'Hetkeä ei määrätä ennenkuin te olette taistelleet juutalaisten kanssa ja se kivi, jonka takana juutalainen piileksii, sanoo 'Oi muslimi! Minun taakseni on piiloutunut juutalainen, joten tapa hänet'". (Hadith - Al Bukhari-1:177)

Suura 5:51:ssä oleva ilmoitus sanoo "Oi te, jotka uskotte, älkää ottako juutalaisia eikä kristittyjä suojelijoiksenne (Auliya=ystävä, suojelija, auttaja), he ovat vain toinen toistensa ystäviä/suojelijoita (Auliya)".

Myöhemmin Muhammed kääntyi kristittyjä vastaan, koska he eivät suostuneet ottamaan vastaan hänen opetuksiaan


KORAANIN MYÖHEMMÄT MILITANTIT JAKEET


Kun Muhammedin voima lisääntyi Medinassa, hän perusti armeijan. Pääasiana oli jihad ja vihollista vastaan taisteleminen. Aikaisemmat rauhanomaiset jakeet mitätöitiin viimeksi ilmoitetussa suurassa 9.

Jakeessa 5 sanotaan: "Mutta kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, niin surmatkaa monijumalaiset (Mushrikun=epäjumalanpalvelijat, polyteistit) missä heitä löydättekin. Ottakaa heidät kiinni, piirittäkää heidät ja asettukaa väijymään heitä joka paikkaan..."

Jakeessa 29 lisätään: "Taistelkaa niitä vastaan...eivätkä tunnusta totuuden uskontoa (ts. islamia), niiden joukosta, jotka ovat saaneet Kirjan, kunnes he auliisti antavat veron (Jizyah, erikoisvero) ja nöyryyttävät itsensä".

Muhammed vahvisti tämän opetuksen Hadithissa. "(Allah) on määrännyt minut taistelemaan kansoja vastaan, kunnes he sanovat 'Kenelläkään muulla ei ole oikeutta tulla palvotuksi kuin Allahilla'". (Hadith 2:483)


EI-MUSLIMIVÄHEMMISTÖJEN ALISTAMINEN


Muslimienemmistöisissä maissa elävistä ei-muslimeista tulee usein toisen luokan kansalaisia ja heidät pakotetaan elämään jatkuvan nöyryytyksen tilassa. Islamilainen laki pitää muslimimaissa eläviä ei-muslimeja dhimmeinä eli "suojattuina".

Libanonin amerikkalaisen yliopiston historian tutkijan Habib C. Malikin mukaan "Poliittinen islam ei ole vuosisatojen aikana ollut kovin ystävällinen hallintonsa alaisuudessa eläviä paikallisia kristillisiä yhteisöjä kohtaan. Kun huulen heitto suvaitsevaisuudesta jätetään sikseen, voidaan todeta, että kristittyjen ja juutalaisten (jotka kuuluvat islamilaiseen dhimmi-kategoriaan) systemaattinen kohtelu toisen luokan kansalaisina kaikkien mittapuiden mukaan on karkeasti loukkaavaa ja diskriminoivaa...Islamin alaisuudessa dhimmit eivät saa rakentaa uusia jumalanpalveluspaikkoja tai korjata entisiä...dhimmeillä ei ole poliittisia oikeuksia; ja dhimmi-yhteisö ja jokainen siihen kuuluva joutuvat elämään jatkuvassa nöyryytyksessä hallitsevan yhteisön silmissä. Tällaiset otteet johtavat vähittäiseen nitistymiseen". (Habib C. Malik, 1999)


ISLAMIN ALLAHIA EI VOI TUNTEA
MUHAMMED MÄÄRITTELEE ETIIKAN & HÄNTÄ ON TOTELTAVA


Muslimit sanovat, että koska Allah ei ole pesoona eikä henki, Hän on täysin "toisenlainen". Mitään Hänen kaltaistaan ei kerta kaikkiaan ole olemassa. "Hänen kaltaistaan ei ole. Hän on Kuuleva, Näkevä". (Suura 42:11)

Etiikka johdetaan Profeetan teoista; moraalisesti oikein on kaikki, mitä hän teki. Hänen tekonsa määrittelevät mikä on eettisesti oikein. Muhammedin teot olivat Allahin tekoja. "Allahin lähettiläässä (Muhammedissa) olette saaneet ihanan esikuvan miehestä, joka luottaa Allahiin ja viimeiseen päivään ja ahkerasti huutaa Allahin puoleen". (Suura 33:21)

Sen lisäksi, että Muhammed määrittelee oikean moraalin, häntä on myös toteltava! Hänen määräyksillään on kaikki jumalallisten sanktioiden voima. "...sillä jos joku uhmaa Jumalaa ja hänen lähettilästään, niin Jumla on totisesti ankara rankaisemaan". (Suura 8:13,20)


MUHAMMED JA HADITH


Suuri osa kutsusta toimintaan tulee Hadithista, joka on oheiskirja, joka tarkentaa Koraania lainaamalla Muhammedin sanoja. Muslimien, jotka haluavat saavuttaa Allahin suosion on seurattava Muhammedin jokapäiväisen elämän tyyliä. Ergun ja Emir Caner toteavat teoksessaan Unveiling Islam: "Etelä-Afrikan muslimiteologien neuvoston mukaan Hadith/Sunnah on järkeenkäyvä selitys muuten hämärästä Koraanista. He selittävät: 'Ilman Hadithia/Sunnahia Pyhä Koraani jäisi joissakin tapauksissa käsittämättömäksi ja sen takia Pyhä Koraani määrää useissa jakeissa muslimien seuraavan profeettaa kaikissa hänen teoissaan ja sanoissaan. Sen tähden jos joku uskoo Pyhään Koraaniin, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin noudattaa Profeetan Hadithia'". (Caner & Caner, 96)

Jopa muslimienemmistöisten maiden mahtavien diktaattorien on noudatettava tarkkaan Hadithia. Libyan johtaja Muammar Gaddafi joutui syvällisiin vaikeuksiin julistettuaan, että hän uskoi ainoastaan Koraaniin eikä hyväksynyt Muhammedin opetusta Hadithista. "Islamilainen maailma muodosti komitean ja sanoi hänelle...että jos hän ei tekisi parannusta ja vetäisi takaisin lausuntoaan, hän joutuisi luopioita ja uskottomia koskevan lain alaisuuteen...He sanoivat, että Al-Qaeda Al-Faquhian mukaan hän kieltää lukuisia islamilaisia totuuksia, joka pakottaisi monet tosi muslimit tappamaan hänet...hän (Qaddafi) teki parannuksen". (Gabriel, 60)

Hadithin opetuksilla on syvällinen vaikutus muslimien elämään. Muhammed sanoi esimerkiksi Hadith 9:549:ssä (Al-Bukharin mukaan), että Allah takaa jokaiselle pyhään sotaan (jihadiin) pelkästään jihadin takia osallistuvalle "usko (Allahin) sanoihin, että hänet joko otetaan paratiisiin tai palautetaan ansaitsemine palkkioineen tai saaliineen siihen asuinpaikkaan, mistä hän lähti".

Uskoen, että Israelia tai Amerikkaa vastaan taisteleminen on pyhää sotaa (jihadia) lukemattomat nuoret miehet ja naiset odottavat sen mukaisesti pääsevänsä paratiisiin, jos he kuolevat taistelussa. Aikaisemmin Al-Azhar -yliopistossa Egyptissä toiminut professori sanoo: "kun joku kuolee jihadissa, hänen ruumistaan ei pestä eikä vaihdeta puhtaisiin vaatteisiin...Veri todistaa hänen puolestaan Allahin edessä -- se on kunnian merkki. Muslimit uskovat, että enkelit kohtelevat häntä Allahille merkittävänä henkilönä...Jihadissa kuoleminen on ainoa tapa, jolla muslimi voi olla mitenkään varma pääsystään paratiisiin". (Gabriel)


KAKSI ASUMUSTA: ISLAMIN ASUMUS & SODAN ASUMUS


Islam jakaa maailman ihmiset kahteen toisistaan selvästi erottuvaan maailmaan tai huoneeseen: islamin huoneeseen ja sodan huoneeseen. Edelliseen kuuluvat ovat alistuneet Allahin tahtoon ja jälkimmäiset vastustavat sitä yhä. Niitä maita, jotka ovat muslimien hallinnassa, pidetään islamin huoneeseen kuuluvina. Muslimien velvollisuutena on säilyttää islamin huone puhtaana saastutukselta ja mikäli mahdollista laajentaa sitä sodan huoneen kustannuksella, jossa uskottomat hallitsevat.

Monet muslimit uskovat, että länsimaat ovat perustaneet Israelin arabimaailman sydämeen ikäänkuin oman kulttuurinsa etuvartioasemaksi, ikäänkuin muslimien niskan yllä riippuvaksi miekaksi. Sentähden monet militantit muslimit ovat sitoutuneet palauttamaan Israelin maa-alueen muslimien hallintaan ja islamin huoneen säilyttämiseen Palestiinassa. Israelin perustamisen jälkeen, joka tapahtui vuonna 1948 sitä ympäröivät arabimaat ovat hyökänneet Israeliin kolmessa eri sodassa. Ne eivät ole onnistuneet tuhoamaan sitä ja ne ovat kokeneet nöyryytyksiä prosessin aikana. Siitä lähtien militantit muslimit ovat uudistaneet tuhoamissotaretkensä terrorismin avulla. Terroristiryhmillä on tukikohtia Syyriassa ja Iranissa. Irakin Saddam Hussein tuki taloudellisesti sellaisten palestiinalaisten terroristien perheitä, jotka kuolivat taistellessaan Israelia vastaan. Nämä terroristiryhmät ovat saaneet taloudellista tukea Saudi-Arabian rahavirroista ja öljytuloista.

ISLAMIN LOPULLISET PÄÄMÄÄRÄT
(Uusimpien muslimikirjailijoiden mukaan)


Hasan-AL-Banna perusti radikaalin muslimiryhmän nykyaikaisen prototyypin vuonna 1928 nimeltä the Muslim Brotherhood. Hän kirjoitti vuonna 1934 "Jokaisen muslimin velvollisuutena on taistella sen puolesta, että jokaisesta kansasta tehtäisiin muslimikansa ja koko maailmasta islamilainen maailma, niin että islamin viiri voisi liehua maailman yllä...Veljeskunnalla oli myös aseita...Jotkut sen aseista oli suunnattu siionisteja vastaan vuonna 1948, mutta muslimiveljeskunta käytti väkivaltaa myös Egyptissä...He suorittivat hyökkäyksiä Egyptin juutalaisia vastaan...Al Banna kertoi seuraajilleen 'Islam on uskonto ja palvontaa, maa ja valtio...Se on hengellisyyttä ja se on kovaa työtä, se on Koraani ja miekka'." (Spencer, 2003, ss.218-220). Al Banna joutui salamurhan uhriksi vuonna 1949.
Egyptiläistä Sayyid Qutbia pidetään muslimiveljeskunnan toisena suurena teoreetikkona. Hän kirjoittaa kirjassaan Signs Along The Road, joka on tämän päivän radikaalien islamistiliikkeiden sydänten tahdistaja, "Tuhotkaa kaikki hallitukset ja organisaatiot, jotka ovat ihmisten perustamia. Eliminoikaa ihmisten harjoittama rasisimi, joka korottaa toisen ihmisen toisen yläpuolelle. Jumalan valtakunta voidaan vapauttaa ainaostaan voimallisen liikkeen ja miekan avulla.". (Gabriel, s.119). The Muslim Brotherhood yritti tappaa Egyptin presidentin Gamal Nasserin kaksi kertaa -- kerran vuonna 1954 ja toisen kerran 1955. Qutb tuomittiin kuolemaan vuonna 1966.


SHEIKKI ABDEL RAHMAN & OSAMA BIN LADEN


Al Qaida on radikaali islamistijärjestö, jota johtavat varakas liikemies Osama Bin Laden ja sheikki Abdel Rahman, joka on aikaisemmin ollut professorina Al Azhar -yliopistossa Kairossa, sekä tri Zawahiri. "Osama bin Laden ei alkanut tyhjästä. Al-Qaida on egyptiläinen al-Jihad -kokemus uudessa pakkauksessa, uudelleen ryhmittyneenä ja uudelleen järjestäytyneenä...Aikaisemmat islamistijärjestöt uskoivat, että niiden olisi aloitettava paikalliselta tasolta -- kukistaa ensin oma maansa, perustaa valtio, joka perustuu täysin islamin auktoriteettiin ja valloittaa sen jälkeen muu maailma. Epäonnistuttuaan 80-luvulla yrityksessään saada Egypti hallintaansa tri Zawahiri ja sheikki Abdel Rahman tulivat siihen johtopäätökseen, että oli parempi vaihtoehto aloittaa maailmanlaajuinen jihad. He päättivät alkaa metsästää "päätä" "käsien" sijasta. Pää tunnistetaan sen käytännön poliittiikasta. Amerikka ja Eurooppa tukivat Egyptiä tuhoamaan islamistiset lahkot...Amerikka tukee edelleen Israelia sen taistelussa Palestiinaa vastaan. Al-Qaida päätti, että Amerikka on tuo pää ja että maallistuneet arabimaat ovat kädet.

(Pitäkäämme mielessä, että militanttifundamentalistit pitävät lähes kaikkia muslimihallituksia maallistuneina.) Heidän ajatustapansa on tämä: jos me saamme irrotettua pään, eivät kädet pysty enää toimimaan." (Gabriel, ss.179-80)

Sheikki Abdel Rahmanin ensimmäinen kohde Yhdysvalloissa oli World Trade Centerin tornit New York Cityssä. Hän johti vuonna 1993 hyökkäystä, jonka vastasi suuresta räjähdyksestä toisessa tornissa, jossa kuoli kuusi ihmistä. Tuon hankkeen takia hän istuu USA:n liittovaltion vankilassa elinkautista tuomiota. Militantit jihadistimuslimit yrittävät iskeä taloudellisesti merkittäviin kohteisiin ja heikentää siten Amerikan tukea Israelille. "Heidän kohteitaan ovat maailman voimanlähteiden, siis Amerikan ja Euroopan maiden sivilisaatio, talous ja turvallisuus." (Gabriel, s.180)


TAISTELU MUSLIMIMIELISTÄ


Gilles Kepek toteaa kirjassaan The War for Muslim Minds, että militanttien jihadistien tehtävänä on vetää puoleensa "massoja" (militantteja uskovia muslimeja) ja mobilisoida ne, jotta he harjoittaisivat terrorismia. He hyökkäsivät Yhdysvaltoihin ("kaukaiseen viholliseen") 11.9.01 sähköistääkseen nuo "massat", jotta he syöksisivät vallasta korruptoituneet hallitsijat ("lähivihollisen"). Palestiinasta tuli aktiiviseen jihadiin osallistumisen asia.

Bin Laden istui Zawahirin kanssa afganistanilaisen luolan suulla 7.lokakuuta 2001 ja vannoi, että "'Allahin kautta, joka kohotti taivaat ilman pilareita, Amerikka ei tule koskaan tuntemaan rauhaa' niin kauan kuin Palestiinan kansan kärsimys jatkuu." (Kepel, 2002, ss.1-2) Militantit jihadistit yrittävät paisuttaa marttyyriuteen valmiiden taistelijoiden rivistöjä ja saada aikaan ratkaisevan muutoksen Amerikassa (päässä) ja muslimimaissa (käsissä), joita hallitsevat korruptoituneet hallitsijat, kuten esim. Saudi-Arabiassa, Jordaniassa , Pakistanissa ja Marokossa.

Spencer toteaa kirjassaan Onward Muslim Soldiers:
"Jos mujahedit kaikkialla maailmassa onnistuvat jihadissaan, ei-muslimivähemmistöjen oikeuksia tulla koskaan kunnioittamaan...Sharia-laki on sitä (YK:n ihmisoikeuksien julistusta) vastaan lukemattomin tavoin, aina sen naisten kohtelua koskevista laeista sen kuolemantuomioon islamista muihin uskontoihin kääntyneille. Mutta jihadin suurin valtarakenne rikkoo sitä pahimmin. Se määrää, että ihmiskunnan sotien on jatkuttava kunnes nämä oikeudet ihmisarvoon ja tasa-arvoon kielletään kokonaisilta kansanluokilta ja roduilta, jotka joutuvat elämään pysyvästi toisen luokan kansalaisina elleivät he suostu toimimaan omantuntonsa ja identiteettinsä vastaisesti. (Spencer, 2003, s.304)


AMERIKAN TALOUDELLISEN VOIMAN HALVAANNUTTAMINEN


Osama bin Laden riemuitsi vuonna 2004 siitä, että Irakin sota ja terrorisminvastainen sota olivat syynä Amerikan budjettivajeisiin. Militanttien jihadistien päämääränä on halvaannuttaa Yhdysvaltain taloudellinen voima. He yrittivät tuhota yhden World Trade Centerin torneista vuonna 1993. He päonnistuivat siinä. He onnistuivat kuitenkin 11.9.2001 tuhoamaan molemmat tornit. He ovat ottaneet asiakseen haavoittaa Amerikkaa aina konkurssin partaalle asti. He uskovat, että jos "pää" saadaan irrotettua, eivät "kädetkään" voi toimia. He uskovat, että on paljon helpompaa syöstä sellaiset "korruptoituneet" johtajat kuin Saudi-Arabian johtajat vallasta, jos Yhdysvallat ei tue niitä enää.


AMERIKKA JA ISRAEL


Eräs suuri syy siihen, että militantit jihadistit vihaavat Ameikkaa on se, että se tukee uskollisesti Israelia. Amerikalla on ollut läheiset välit juutalaisiin ja Israeliin. Tri Charles H.Dyer Moody Bible Institutesta sanoo:

Jumala on siunannut Amerikkaa Amerikan ja juutalaisten ja Israelin välisen ystävyyden takia. Kun Jumala kutsui Aabrahamin, Hän lupasi: "Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat" (1.Moos.12:3). Sama periaate pitää vielä tänäänkin paikkansa...Se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi suvaita kaikkea, mitä Israel tekee, mutta me emme saa koskaan lopettaa hyväksymästä Israelin olemassaolon oikeutta kansakuntana Jumalan sille lupaamassa maassa." (Dyer, 2003, ss.141-42)

Ulkomainen ja kotimainen paine tulevat lisääntymään Israelin asenteen tukemista vastaan koskien rauhaa lähi-Idässä ehkä sen kovan hinnan takia, jonka Amerikka on joutunut maksamaan Irakia vastaan käymästään sodasta ja koska Lähi-idässä toivotaan syvästi rauhaa. Monet sanovat, että Lähi-idän rauha kulkee Wahingtonin kautta. Arabimaat väittävät, että väkivaltaisuudet ja terrorismi loppuvat, kun Palestiina ja Israel pääsevät rauhansopimukseen. Ei ole epäilystäkään siitä etteikö Amerikkaa painosteta lähivuosina pakottamaan Israel sille epäedulliseen rauhanratkaisuun. Sekä Israel että Palestiina väittävät Jerusalemin olevan maansa pääkaupunki. Palestiinalaiset haluavat, että ne 4 miljoonaa pakolaista, jotka ovat paenneet Israelista niiden kolmen sodan aikana, joita se on käynyt naapurimaidensa kanssa, saisivat palata Israeliin. Vaikuttaa siltä, ettei todellisen rauhan paluuta takaisin Lähi-itään ole näköpiirissä.


AMERIKKA JA LOPUN AJAT


Amerikka ei ollut valtakunta silloin, kun nämä lopun aikoja koskevat Raamatunkohdat kirjoitettiin. Mikä on Amerikan asema politiikan kuvioissa? Charle H. Dyer toteaa: "Raamatun perusteella on selvää, että hallitseva poliittinen ja sotilaallinen voima tulee keskittymään Lähi-itään ja Eurooppaan -- ei Yhdysvaltoihin. Lopun aikoihin tultaessa ei Yhdysvallat ole enää valtatekijä maailmassa...Miten se voisi olla mahdollista? Ensiksikin se on mahdollista...meistä tulee toisen luokan voima, kun Jumala ottaa pois kristityt maan päältä, jonka on määrä tapahtua juuri ennen tätä seitsemän vuoden ajanjaksoa (ahdistuksen aikaa). Toiseksi...Amerikka on rappeutumassa moraaliltaan. Kun joku kansakunta ei enää tuota vanhurskauden hedelmää, se ei voi enää odottaa Jumalan siunaavan sitä...Me olemme olleet Israelin läheinen liittolainen viimeiset viisi vuosisataa...Jotkut ovat jopa erehtyneet syyttämään meidän Israelia kohtaan tuntemaamme ystävyyttä maatamme kohtaan suunnatuista terroristihyökkäyksistä. Sillä hetkellä, kun Yhdysvallat kääntää selkänsä Israelille, me olemme tehneet itsestämme Jumalan vihollisia. Kolmanneksi...Jos terroristit joskus keksivät keinon kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden suuntaamiseen kaupunkeihimme, seuraa kaaos, joka saattaa pakottaa meidät alamäkeen tietyksi ajaksi...Neljänneksi, joudumme ehkä kokemaan sotilaallisen tappion tai kansallinen päättäväisyytemme vain yksinkertaisesti heikkenee. Kotimaassa tapahtuvat taloudelliset kriisit saattaisivat lisätä taipumustamme eristäytymiseen." (Dyer, ss.140-42)


KRISTITTYJEN VASTAUS


Jeesuksen Kristuksen kutsu on aina ollut tehdä opetuslapsia kaikista kansoista (Matt. 28:19-20) mukaanlukien muslimit, joita asuu useimmissa maailman maissa. Me jaamme Hyviä uutisia siitä, että maailmankaikkeuden Jumala on ilmoittanut itsensä ihmiskunnalle Jeesuksessa Kristuksessa ja Sanassaan, Raamatussa. Raamattu on täynnä väitteitä siitä, että pelastus on yksin Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus Kristus sanoi Joh.14:6:ssa: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani."

Jotkut muslimit ottavat evankeliumin vastaan, kun kristityt todistavat uskollisesti siitä, että Jeesus Kristus voi vapauttaa heidät synnin rangaistuksesta ja voimasta. Meidän lähistöllämme Yhdysvalloissa asuu noin neljä miljoonaa muslimia; heitä on työpaikoillamme, kouluissamme ja yliopistoissamme.

Columbuksen alueella on runsaasti muslimeja, heidän joukossaan noin 20,000 somalia. Koska ihmissuhteet ovat tärkeitä, kristittyjen pitäisi harkita rukoillen läheisen ystävyyssuhteen solmimista joidenkin muslimien kanssa. Yhdessä vietetty aika erilaisissa yhteyksissä saattaa auttaa luomaan lämpimän ystävyyssuhteen. Aidot ystävyyssuhteet vaativat tietenkin aikaa ja vaivaa. Kutsu ystäväsi kotiisi, menkää yhdessä ulos, nauttikaa yhteisiä aterioita ja auttakaa heitä heidän ongelmissaan. Tulet huomaamaan, että muslimit keskustelevat mielellään avoimesti uskontoon liittyvistä kysymyksistä ja kun rukoilet, saat tilaisuuden todistaa heille. Syvällisempää keskustelua ystävyyssuhteista löydät kirjastani Islam And The Bible: Why Two Faiths Collide, luvusta kuusi. Jumalaa miellyttää se, että yritämme tavoittaa ihmisiä, joiden pitäisi saada tietoa Jeesuksen Kristuksen pelastavasta voimasta.


LÄHDEVIITTEET


Caner & Caner, 2002. Unveiling Islam. Grand Rapids, MI. Kregel Publishing Dyer, Charle H. 2003 The Rise of Babylon. Chicago, IL. Moody Publishers Gabriel, Mark A. 2002 Islam and terrorism. Lake Mary, FL. Charisma Publishers Kepel, Gilles. 2004 The War for muslim Minds. Cambridge, MA Harvard Unversity press Malik, Habib C. "Christians in the Land Called Holy". FIrst Things, tammikuu 1999 Sell, Canon,(ilman päivämäärää) The Historical Development of the Quran. Oak park, IL People International Spencer, Robert. 2003 Onward Muslim Soldiers. Washington, DC. Regency Publishing, Inc.

David Goldman on toiminut lähes neljännesvuosisadan lähetystyössä Pohjois-Afrikan muslimien keskuudessa. Hän toimii Frontiers-järjestön palveluksessa ja pitää seminaareja islamista. Hän on kirjoittanut kirjan Islam and The Bible: Why Two faiths Collide, jonka on kustantanut Moody Publishers. Hänen kotisivunsa on www.goldmannseminars.org (Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat David Goldmannin käsityksiä eivätkä välttämättä Frontiers-järjestön käsityksiä.)
Alkuperäinen artikkeli: Militant Jihad and America
Alkuun | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat | Keskusteluryhmä