Tri Mark A. Gabriel

JIHADIN KOLME VAIHETTA


Luku 11 kirjasta Islam and Terrorism

Miten heikko muslimivähemmistö kaappaa vallan

Jos tarkastelet muslimimaita eri puolilla maailmaa, näet, että ne kuuluvat johonkin seuraavista jihadin kolmesta vaiheesta. (Nämä vaiheet on otettu Koraaniin perustuvasta islamilaisesta teologiasta.)

Heikko vaihe

Tämä vaihe koskee muslimeja, kun he ovat heikko, pieni vähemmistö, joka asuu ei-islamilaisessa yhteiskunnassa. Tässä tapauksessa ei ole avoimen jihadin aika. Muslimit alistuvat maan lakien alle, mutta he toimivat lisätäkseen muslimien lukumäärää.

Tässä vaiheessa muslimit noudattavat Muhammedille Mekassa annettua sanaa: "Uskonnossa ei ole pakkoa" (Suura 2:257) Olet ehkä kuullut mediaväen lainaavan tätä jaetta todistaakseen, että islam ei käytä pakkoa tai väkivaltaa käännyttääkseen ketään.

Toinen tärkeä jae, jonka Muhammed sai samoihin aikoihin oli Suura 5:104:

Oi te, jotka uskotte, sielunne ovat teidän huostassanne. Ne, jotka ovat eksyneet, eivät voi teitä vahingoittaa, kun olette oikealla [islamilaisen monoteismin] tiellä [ja noudatatte kaikkea, mitä islam määrää tekemään ja kiellätte, mikä on väärin (polyteismiä, epäuskoa ja minkä islam kieltää)]. Allahin luokse joudutte kaikki tyynni palaamaan, ja hän on ilmoittava teille, mitä te teette.

Tämä jae oli vastaus Mekan muslimeille, jotka ihmettelivät, mitä tehdä kaikille ei-uskoville heidän ympärillään. Sen perusajatus on: "Vastatkaa itse itsestänne. Älkää huolehtiko ei-uskovista ympärillänne. Molemmat te joudutte aikanaan Allahin eteen ja teidät tuomitaan tekojenne mukaan."

Näissä jakeissa puhutaan elämisestä hiljaisuudessa ja rauhassa ei-uskovien kanssa; meidän on kuitenkin muistettava, että Muhammed sai nämä sanat, kun muslimit olivat vielä pieni, heikko ryhmä Mekassa. Sen jälkeen kun hänen liikkeensä voima kasvoi, Muhammed sai uusia sanoja, jotka kumosivat (nasikh) nämä jakeet.

Valmisteluvaihe

Tämä vaihe on silloin, kun muslimit ovat kohtalaisen vaikutusvaltainen vähemmistö. Koska heidän tulevaisuuden päämääränsä on suora yhteenotto vihollisen kanssa, he tekevät valmisteluja kaikilla mahdollisilla alueilla—taloudellisella, lääketieteellisellä, sotilaallisella, henkisellä ja kaikilla muillakin alueilla.

Älä luule, että ne jotka kieltävät, ovat päässeet edelle! Totisesti he eivät voi välttää (kohtaloaan). Ja varustakaa heitä vastaan niin paljon sotavoimia ja ratsuväkeä kuin pystytte, niin että peloitatte sillä Allahin vihollisen ja teidän vihollisenne sekä muita heidän lisäkseen, joita ette tunne, mutta Allah tuntee heidät. Ette voi jakaa mitään omastanne Allahin tiellä ilman että sitä palkittaisiin teille, eikä teille tehdä vääryyttä. Suura 8:61-62

The Noble Quranissa on muutamia mielenkiintoisia kommentteja. Huomaa sulkeissa olevat sanat: "And make ready against them all you can of power, including steeds of war (tanks, planes, missiles, artillery) to threaten the enemy of Allah... (Ja valmistaudu heitä vastaan kaikin voimin, mm. sota-asein (panssarivaunuin, lentokonein, ohjuksin ja tykistöllä) voidaksesi uhata Allahin vihollista) Surah 8:60

Tämän kommentin pitäisi saada lukija vakuuttuneeksi siitä, että muslimit noudattavata tätä suuraa nykyaikana.

Jihad-vaihe

Tämä vaihe on silloin, kun muslimit ovat voimakas ja vaikutusvaltainen vähemmistö. Tässä vaiheessa on jokaisen muslimin velvollisuutena taistella aktiivisesti vihollista vastaan ja kumota ei-muslimivaltion valtiojärjestelmä ja perustaa islamilainen auktoriteetti.

Tämä vaihe perustuu Allahin lopulliseen ilmoitukseen jihadista, joka on Suura 9:5. Vaikka olen lainannut sitä jo aikaisemmin, se on niin tärkeä islamilaisessa ajattelussa, että se on toistamisen arvoinen:

surmatkaa monijumalaiset missä heitä löydättekin. Ottakaa heidät kiinni, piirittäkää heidät ja asettukaa väijymään heitä joka paikkaan...

Muslimeja käsketään tappamaan jokainen, joka ei suostu kääntymään islaminuskoon. Jakeessa sanotaan: "missä heitä löydättekin". Mitään maantieteellisiä rajoja ei ole.

Muhammedin esimerkki

Profeetta Muhammed eli täsmälleen samat vaiheet omassa elämässään. Aluksi hän ei osoittanut mitään vihollisuutta vihollisiaan kohtaan (1.vaihe). Lähdettyään Mekasta hän vietti ensimmäisen vuotensa Medinassa valmistellen armeijaansa (2.vaihe). Sitten hän julisti jihadin ja palasi takaisin taisteleman vihollisiaan vastaan, valloitti Mekan täydellisesti ja alisti sen auktoriteettinsa alle (3.vaihe).

Libanon

Nykyajan Libanonin viimeaikainen historia on hyvä esimerkki näistä kolmesta vaiheesta käytännössä.

1. vaihe: Muslimit toimivat yhdessä kristittyjen kanssa, jotka muodostavat enemmistön.

Jos olisit vieraillut Libanonissa ennen sen sisällissotaa, olisit nähnyt Lähi-idän Havaijin. Sen pääkaupunkia Beirutia kutsuttiin Lähi-idän Pariisiksi. Libanon sijaitsi mitä kauneimmassa ympäristössä.

Muslimivähemmistö eli sopusoinnussa kristityn enemmistön kanssa. Se oli mahdollista siitä syystä, että muslimit muodostivat heikon ja voimattoman vähemmistön. Siihen aikaan ei ollut puhettakaan jihadista eli pyhästä sodasta Libanonissa.

2. vaihe: Muslimit saavat ulkopuolista apua hyökkäyksen valmisteluun.

Hitaasti, mutta varmasti aloitti islamilainen vähemmistö valmistautumisvaiheen 1970-luvulla saaden apua toisaalta Libyalta ja toisaalta Iranilta. Ei kovinkaan kauan tämän jälkeen alkoi Libanonin sisällissota.

3. vaihe: Muslimit käyvät sotaa ei-uskovia vastaan.

Maailma seurasi, miten Libanonin kaunis maa jakautui palasiksi. Muslimit kieltäytyivät kaikesta lojaliteetista kristittyjä veljiään ja sisariaan kohtaan. He perustivat militantteja ryhmiä, joiden päämäärä oli yhteinen—hallituksen kumoaminen ja islamilaisen maan perustaminen.

Erästä islamilaista ryhmää kutusttiin nimellä Amal ja sitä johti Nabin Bary; sitten oli toinenkinkin shiiaryhmä nimeltään Hizbollah, jota johti sheikki Hassan Nasrallah.

Seurasi kaksikymmentä sotavuotta, muslimit eivät onnistuneet tehtävässään.

Kompromissi (Takaisin vaiheeseen 1.)

Juuri nyt Libanonissa on maallinen hallitus ja kristitty presidentti ja pääministerinä muslimi. Tällä hetkellä (2002) on rauha, koska maassa muodostettiin hallitus, johon kuului edustajia sodan kaikista osapuolista.

Amalin perustajasta tehtiin jopa eduskunnan päämies. He sallivat Hizbollahin Etelä-Libanonissa, koska, kuten he sanoivat "Meidän täytyy sallia heidän oleskelunsa siellä puolustamassa maata Israelia vastaan".

Petoksen oikeuttaminen

Jihadin kolme vaihetta osoittavat, miten olosuhteita käytetään oikean käytöksen määrittelemiseen. Toinen esimerkki tästä islamilaisessa ajattelutavassa on petoksen käyttö. Islam hyväksyy valehtelun tietyissä olosuhteissa. Seuraavassa luvussa kerrotaan, mitä nuo olosuhteet ovat ja miten niitä voidaan soveltaa jihadiin.
Alkuperäinen artikkeli: The Three Stages of Jihad

Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat