Tricia Tillin

MATTEUS 18
oikein mukava porsaanreikä

On olemassa muutamia oikein mukavia porsaanreikiä, joista harhaopit saavat tukea.

Eräs niistä on "älkää tuomitko" -syytös, jonka mukaan ne, jotka hyökkäävät vääriä oppeja ja tuhoisia käytäntöjä vastaan, tekevät "syntiä"; toinen samankaltainen on "älkää koskeko Herran voideltuihin" -juoni. Se antaa ymmärtää, että vanhimmat ja johtajat ovat aivan omaa luokkaansa meidän tavallisten ihmisten yläpuolella ja jokainen, joka on eri mieltä heidän kanssaan on "kapinassa" sekä vanhimpia että myös itse Jumalaa vastaan. Voin havainnollistaa tätä erään kirjeen avulla, jonka äskettäin sain:

"Olen samaa mieltä siitä, että useimmat seuraavat vanhimmistoaan, koska me olemme lampaita ja he ovat pastoreita tai paimenia. Useimmat menevät virran mukana olkoon vanhimmisto sitten oikeassa tai väärässä. On tehtävä valinta mennä virran mukana tai muuten seurakunta jakautuu. Uskon varmasti ja olen nähnyt sen, että Jumala on seurakunnan jakautumista vastaan. Olen huomannut, että johtajien vastustaminen, vaikka he olisivat väärässäkin, on melkein kuin Jumalan vastustamista...Olen varma siitä, että hyvin monet ihmiset vaivaavat vanhimmistoa ja johtajia kyselemällä heiltä, mikä on oikein ja mikä väärin, minun puolestani he voivat tehdä niin, mutta itse en tee niin ..Vanhimmiston seuraamista kutsutaan ykseydeksi ja siitä tulee siunaus; eripuran aiheuttaminen on syntiä siinä missä murha, juoppous ja haureus Raamatun mukaan. Muita sellaisia syntejä ovat juoruilu ja parjaus. Lähestykäämme vanhimmistoa varovaisesti."

Tämä miesparka on joutunut valheen vangiksi. Asettaessaan "paimenet" korkeammalle tasolle kuin "pelkät lampaat" hän päätyy suorastaan jumalallistamaan heidät eikä kykene vastustamaan eksytystä.

VÄÄRINKÄYTETTYJÄ RAAMATUNJAKEITA

Erästä sellaista raamatunkohtaa haluaisin nyt tarkastella. Usein lainataan Matteus 18:aa, jos joku uskaltaa kyseenalaistaa seurakunnan epäraamatullisia oppeja ja käytänteitä.

"Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahdenkesken; jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, 'että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla'. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle, niinkuin olisi pakana ja publikaani." Matt. 18:15-17

Sana "rikkoo" kertoo, mistä tässä raamatunkohdassa on kysymys. Kreikankielen jotain vastaan rikkomista tarkoittava sana on HAMARTANO, joka tarkoittaa maalin ohi ampumista. Olet osunut harhaan! Olet mokannut! Olet tehnyt virheen, tehnyt väärin veljeäsi tai sisartasi vastaan, loukannut häntä. Nyt sen henkilön, jota olet loukannut, tulisi nuhdella ja ojentaa sinua.

Mutta tarkkailkaapa, miten tätä raamatunkohtaa (väärin)käytetään: eräs maailmanlaajuisesti tunnettu pastori levittää holtittomasti väärää oppia julkisesti, avoimesti ja kaikissa mahdollisissa tiedotusvälineissä—(uutiskirjeissä, artikkeleissa, kaseteilla, konferensseissa jne.). Kun tuohon opetukseen puututaan, hän lainaa Matteus 18:aa ja sanoo, että mitään vastaväitteitä ei tarvitse hyväksyä ellei se tapahdu (a) yksityisesti, (b) henkilökohtaisesti ja (c) perinpohjaisesti selvittäen.

SEN JÄLKEEN hän asettaa niin monia esteitä niille, jotka kirjoittavat hänelle pyytäen tapaamista, että ei jää enää mitään mahdollisuutta täyttää Matteus 18:n ehtoja!

Eräs esimerkki löytyy Dave Robertsin torontoilmiötä käsittelevästä kirjasta "The Toronto Blessing" (s.113): "Kaikki julkinen arvostelu seurakunnassa tai painetussa sanassa, jossa ei noudateta Matt. 18:15-17:n periaatetta on kyseenalaista. Olemmeko tavanneet arvostelemamme henkilön paikalliset edustajat? Oliko todistajia?...onko paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen johtajisto nostanut asian esiin...vain siinä tapauksessa, että on yritetty saada vuoropuhelua aikaan ja se on torjuttu tai epäonnistunut, on oikeus esittää julkisesti huolestumistamme nimeltä mainituista henkilöistä tai organisaatioista Kristuksen ruumiissa."

Kuvittele, onnistuuko KENENKÄÄN julkisen opetuksen arvosteleminen näiden vaatimusten mukaan! Siinä vaiheessa, kun on löytynyt todistajia ja heidät on ristikuulusteltu, yksityiset paikalliset, kansalliset ja kansainväliset haastattelut kyseessä olevien johtajien kanssa järjestetty ja riittävästi aikaa kulunut, jotta on voitu varmistua siitä, että ne ovat kerta kaikkiaan epäonnistuneet—[mutta mistä sen tietää?]—tuo väärä opetus on jo ehtinyt kiertää ympäri maailmaa! Kenellä on eniten hyötyä tällaisesta järjestelystä?

Joka tapauksessa on tiettyjä opettajia lähestytty yksityisesti lukuisia kertoja eivätkä he ole siitä piitanneet. Kuinka monta kertaa luulet, että Kenneth Copelandia (esimerkiksi) on ojennettu yksityisesti hänen vääristä uskonsana-opetuksistaan? Silti hän ei ole tinkinyt opetuksistaan piirun vertaa. Nyt häntä pitäisi siis Matteus 18:n mukaan pitää pakanana. Silti hän jatkaa opetustaan. Nämä miehet eivät yksinkertaisesti ole valmiita pelaamaan omien sääntöjensä mukaan!!

Kuitenkin kun tutkimme Matteus 18:aa omassa kontekstissaan, käy selvästi ilmi, että Jeesus opetti veljeä vastaan rikkomisesta, ei opista. Katso tekstiä vielä uudestaan. Siinä puhutaan "veljestä" (tai sisaresta), joka "rikkoo" "sinua" vastaan henkilökohtaisesti. Sitä seuraavat jakeet vahvistavat tämän: "Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: 'Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?'" Matt.18:21

On ratkaiseva ero sillä, onko kysymys siitä, että joku kolhii autoasi tahallaan ja sillä, että maailmankuulu seurakunnan johtaja saarnaa, että Jeesus Kristus sai saatanan luonnon ja hänen oli siitä syystä uudestisynnyttävä helvetissä. Edellämainittu koskee ainoastaan sinua ja autosi kolhijaa, viimeksimainittu vaikuttaa jokaiseen Kristuksen ruumiin jäseneen.

Ensiksimainitussa tapauksessa EI SAA juoruta auton kolhijasta seurakunnassa eikä nousta tuomitsemaan häntä julkisesti heti ensimmäisen tilaisuuden tullen. Sen sijaan on mentävä hänen luokseen ja juteltava asiasta ja yritettävä saada asia selvitettyä yksityisesti. Vasta sen jälkeen voidaan asia viedä pitemmälle.

Mutta jälkimmäinen tilanne on sellainen, jonka Paavali ja muut apostolit joutuivat kohtaamaan jatkuvasti kulkiessaan julistamassa evankeliumia. Miten he toimivat? He vastustivat väärää oppia julkisesti ja mainitsivat niiden nimet, keistä oli kysymys! He käsittelivät vääriä oppeja kuin syöpää, joka on leikattava irti ruumiista ennenkuin se leviää! (2.Tim.2:17) Ei, meitä ei ole tosiaankaan kutsuttu "antamaan anteeksi" väärää opetusta, vaan vastustamaan sitä!

MYÖNNYTYSPOLITIIKKA ON VÄÄRÄÄ POLITIIKKAA

Tämän "Matteus 18"-juonen todellinen tarkoitus on tukkia opposition suut. Useimmat meistä tietävät toista maailmansotaa edeltävästä "myönnytyspolitiikasta". Chamberlainin heiluttama petollinen paperi oli epäonnistunut yritys ylläpitää rauha suostumalla Hitlerin ja Mussolinin vaatimuksiin.

Veljet ja sisaret, vihollisen tekojen kanssa ei voida harrastaa "myönnytyspolitiikkaa"! Me emme neuvottele saatanan kanssa suljettujen ovien takana käydäksemme hänen kanssaan vaihtokauppaa ja suostuen olemaan puuttumatta hänen suunnitelmiinsa.

Jos näemme perheenjäseniämme johdettavan harhaan tekemättä asialle mitään, silloin olemme vastuussa seurauksista. Jos me suostumme vaikenemaan kuullessamme selvästi epäraamatullista opetusta, saattavat tuhannet ihmiset joutua kärsimään meidän pelkuruutemme takia. Ainoa oikea ja rakastava teko on sanoa rohkeasti suorat sanat. Ja antakoon Jumala meille armonsa ja viisautensa tähän elintärkeään tehtävään!
Alkuperäinen artikkeli: Tricia Tillin, Matthew Chapter 18: A Very Convenient Loophole
Alkuun | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat | Keskusteluryhmä