Richard Smith


NÄKY MYRKKYPILVESTÄ


Tämä näky tuli harvinaisen selkeänä eräänä torstaiaamuna 29.9.1994 juuri kun oli lähdössä tekemään tutkimustyötä.
Olin jo jonkin aikaa vuodattanut Jeesukselle, taivaalliselle Puolustajallemme tuntemaani murhetta seurakunnan tilasta, kun näin edessäni suuren, mustan aaltoilevan pilven, joka kuljetti mukanaan runsaasti nokea ja muita saasteita. Sen rikinkatku paljasti, ettei se ollut mikään luonnollinen pilvi, vaan pikemminkin sellainen myrkkypilvi, joka syntyy jonkin kemiallisen tehtaan tai öljyjalostamon räjähdyksestä.
Oman voimansa ajamana myrkkypilvi eteni nopeaa vauhtia kohti vedetöntä erämaatasankoa, joka sijaitsi kallioisen vuoriston juurella. Tasangon täyttivät kaikenlaiset ihmiset, joiden ymmärsin edustavan Englannin kristittyjä. Suurin osa heistä oli alkuperäistä valkoista anglosaksista väestöä, mutta siellä näkyi myös joitakin eri etnisiä vähemmistöjä edustavia. He edustivat Englannin maahanmuuttajaväestöä.

NELJÄ RYHMÄÄ

Tarkastellessani heitä lähemmin voin havaita, että tämä valtava ihmisjoukko jakaantui neljään eri ryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostivat lähinnä pilveä olevat, jotka ilmeisesti olivat joutumassa sen vaikutuspiiriin. Tätä ryhmää voidaan kutsua myrkytetyiksi. Heidän takanaan olivat toinen ja kolmas ryhmä, jotka olivat sekoittuneet toisiinsa läheisesti -- heitä voitaisiin kutsua pelokkaiksi ja vihaisiksi. Vielä kauempana jonkin matkan päässä oli pienempi ryhmä, joita voidaan kutsua valmistautuneiksi. Eräs asia oli kuitenkin selvä -- myrkkypilvi oli tulemassa kaikkien ylle, tahtoivat ihmiset sitten sitä tai eivät.
Tässä vaiheessa huomasin, että pilvi tuli lännestä.
Ensimmäinen ryhmä reagoi pilven tuloon nauraen, tanssien ja laulaen. Muutama heistä makasi maassa päästäen kaikenlaisia eläinten ääniä. jotkut heistä olivat niin haltioissaan onnesta, että he muodostivat todellakin tanssiketjun -- tanssien Congaa -- joka kiemurteli pilveen. Hätkähtäen huomasin heidän erehdyksensä. Pilven etureunasta lähtevien näkymättömien höyryjen myrkyttäminä tämä ryhmä luuli myrkkypilveä raikastavaksi sadepilveksi, joka edustaa Jumalan läsnäoloa. He eivät havainneet sen todellista luonnetta.
Toinen kristittyjen ryhmä näki, mistä pilvi muodostui, mutta joutui sitten paniikkiin. Jotkut juoksivat pois ja kaatuivat ja typertyivät, toiset taas jäivät paikoilleen jähmettyneinä ja katsoivat samanaikaisesti kahteen suuntaan. Kuten ensimmäinen ryhmä, hekin joutuivat pilven sisään. Heidän perusvirheensä oli joutua paniikkiin pahuuden kohdatessa heidät.
Tämän kaiken tapahtuessa kolmas kristittyjen ryhmä (jotka myös havaitsivat, että pilvi oli uhka), seisoi sen edessä heiluttaen nyrkkejään sille ja päästellen kaikenlaisia vihaisia ääniä. Jotkut potkivat sitä jaloillaan. Kuten edellisetkin ryhmät, hekin olivat pukeutuneet keveisiin, ohuisiin kesävaatteisiin. Heidän virheensä oli yrittää taistella pilveä vastaan omassa voimassaan. Sen takia pilvi nielasi heidätkin.
Sen jälkeen, kun pilvi oli nielaissut kaikki kolme ensimmäistä ryhmää, syntyi hiljaisuus, jota seurasi korvia vihlovia tuskanhuutoja, ja taas hiljaisuus -- jonka katkaisivat ainoastaan yksittäiset valitukset tai kurkusta lähtevä korina, jotka muistuttivat minua ensimmäisen maailmansodan kaasuhyökkäyksistä.

VALMISTAUTUNEET


Neljäs kristittyjen ryhmä valmistautui kuitenkin nyt vastaamaan pilven uhkaan. He jakoivat äärimmäisellä kiireellä kemikaaleilta suojaavia pukuja, asettivat kaasunaamareita ja pukivat päähän vahvoja suojakypäriä, joissa oli kirkas valo, joka muistutti kaivosmiesten otsalamppua. Lähellä lamppua (joka edusti Pyhän Hengen valoa) ja kypärän lakea oli kirkas punainen läikkä. Ymmärsin heti, että se symboloi Jeesuksen Kristuksen verta. Se oli Hänen merkkinsä tässä ryhmässä.
Heillä oli sivullaan valkoiset ensiapukotelot, joiden päällä oli punaiset ristit. Ne sisälsivät runsaasti erilaisia ensiaputarvikkeita, joiden avulla voitiin antaa pilven polttaneille apua. Oikeassa kädessään heillä oli läpinäkyvät mellakkakilvet ja heidän vasemmassa kädessään oli erilaisia aseita. Niitä oli ilmeisesti tarkoitus käyttää pilvessä olevia erilaisia henkivaltoja vastaan.
Yhtäkkiä he muodostivat ketjun Jumalan aikataulun mukaisesti, liittivät kilvet vieri viereen ja marssivat tavallista vauhtia pilveä kohti. Ilmeisesti Herra määräsi heidät toimimaan niin. Oli myös selvää, että heidät oli määrätty toimimaan läheisessä yhteistyössä. (Huomaa, että Richardille näytettiin myöhemmin, että tämän ryhmän strategiana oli edetä Herran käskystä, taistella sitkeästi, pelastaa ja palvella haavoittuneita; sitten pysyä asemissaan ja odottaa seuraavaa etenemiskäskyä.)

ÄLKÄÄ USKOKO JOKAISTA HENKEÄ

Tämän näyn merkityksestä kauhistuneena sovelsin sitten mielessäni 1. Joh. 4:1-3:a. Sanoin jämäkällä Yorkshiren murteella: "Tunnustatko sinä, henki, joka olet tuonut tämän kuvan niin elävästi mieleeni, rohkeasti, että Jeesus Kristus on lihaan tullut?" "Kyllä, tunnustan rohkeasti, että Jeesus Kristus on lihaan tullut." "Hyvä, mitä sinä sanot Hänen ristillä vuodattamastaan verestä?" "Tuossa vuodatetussa veressä on syntien anteeksiantamus. Se suojaa sinua pahalta yhtä varmasti kuin Karitsan veri suojasi ovenpieliin siveltynä israelilaisia Minun tuomioltani, joka kohtasi Egyptin esikoisia". "Hyvä. Neuvotelkaamme nyt yhdessä ja keskustelkaamme ymmärryksellä. Käymättä läpi kaikkia äsken paljastettuja yksityiskohtia, pyydän, että Abba Isä, Sinä lähetät Pyhän Henkesi tulkitsemaan loput tästä näystä?"

TULKINTA

Kaikki, mitä tapahtui, oli yhä hallinnassani. Arvioin sitten hitaasti kaikkea sitä, mitä pyhä Henki puhui. Pyhä Henki selkeytti mieleni äärimmäisen teräväksi niin että järkeni toimi korkeammalla tasolla ja niin Pyhä Hneki antoi minulle seuraavan selityksen:
Myrkkypilvi ei symboloi ainoastaan nykyään Torontoilmiönä tunnettua ilmiötä, vaan se symboloi myös kaikkea sitä, mikä siitä seuraa. Torontoilmiö on niin sanoaksemme ainoastaan pilven etureuna. Se raivaa tietä vieläkin äärimmäisimmille pahan manifestaatioille. Lyhyesti sanoen "Toronto" on käsitettävä pikemminkin jonkin aluksi kuin jonkin lopuksi.
Oman voimansa liikkeellepanemana pilvi sisältää ainoastaan henkivallan, jota voidaan kuvailla vieraaksi ja vihamieliseksi. Se on pilvessä asuvien henkivaltojen päähenki. Jumala on lisäksi antanut tälle vieraalle hengelle luvan koetella tämän maan kristittyjen uskollisuutta. Terävän erotteluprosessin kautta, jossa tulee monia haavoja, tulee todella selväksi, kuka seurakunnassa seisoo Jeesuksen puolella ja kuka ei. Kuitenkin joillekin kolmeen ensimmäiseen ryhmään kuuluvista annetaan muutama uusi tilaisuus tehdä parannus. Vielä jonkin aikaa on olemassa mahdollisuus päästä takaisin oikeanlaiseen yhteyteen Jumalan kanssa.
Tasainen, vedetön erämaa kuvaa Englannin yhteiskuntaa, jolla ei ole Pyhää Henkeä. Se saattaa koskea myös muita paikkakuntia Brittein saarilla -- vaikka näky koskeekin lähinnä Englantia.
Toinen mainittava seikka on, että jos Herran kansa olisi ollut kalliovuorten huipulla (joka symboloi Jumalan läsnäolon läheisyyttä), he eivät olisi joutuneet myrkkypilven vaikutuspiiriin. Koska he olivat erämaatasangolla, he olivat erityisen suuressa vaarassa joutua myrkkypilven syövyttämiksi. Toisin sanoen, se, että seurakunta on sellaisella paikalla, jolla Jeesus Kristus ei haluaisi sen olevan, on riisunut siltä monet sen hengellisistä varustuksista. Sen sijaan, että se olisi pukeutunut Jumalan sota-asuun, se kulkee keveissä, väljissä kesävaatteissa.
Edelleen, erämaassaolo on saanut monet kristityt tyydyttämään hengellistä janoaan vääristä hengellisistä lähteistä. Se on eräs syy siihen, miksi ensimmäinen ryhmä tervehti pilveä niin suurella innolla. Se näytti olevan helppo tapa tyydyttää kaikki heidän tarpeensa. Kuten aikaisemmin todettiin, erämaassa olevat olivat kristittyjä -- enimmäkseen karismaattisia ja evankelisia kristittyjä, mutta siinä oli myös melko suuri määrä suurten tunnustuskuntien jäseniä. Heidät voi tunnistaa heidän lipereistään, pitkistä viitoistaan ja heidän kasvojensa itsetärkeästä ilmeestä. Oli selvää, että tuolla pilvellä tulisi olemaan hyvin laajalle ulottuva vaikutus.
Kuten itse näystä selvästi huomasi, nuo neljä ryhmää edustivat neljää eri tapaa suhtautua myrkkypilveen. Ainoastaan viimeinen niistä oli tilanteeseen sopiva.
Neljännen ryhmän, joka oli ainoa Jumalan tahtoa noudattav ryhmä, oli kaksinainen. Sen oli ensiksikin käytettävä saamiaan hengellisiä aseita pilvessä olevia henkivaltoja vastaan hyökätäkseen. Sen oli toiseksi autettava kolmen muun ryhmän kristittyjä toipumaan pilven aiheuttamista vammoista. Ikävä kyllä heidän on sivuutetava jotkut kristityt, koska he joko kieltäytyvät hoidosta tai ovat niin villissä tilassa, että heitä on mahdoton hoitaa. Kaikki kristityt eivät suinkaan toivu pilven vaikutuksista. Jotkut luopuvat uskostaan, toiset joutuvat kokemaan sekä ruumiin että hengen murtumista. Jotkut menettävät jopa henkensä siinä.
Aloin ymmärtää, että myrkkypilvi oli myös Jumalan tuomion pilvi, jonka on määrä kohdata seurakuntaa, kunnes paha on poistettu siitä voimallisesti. Vasta kun myrkkypilvi on tehnyt tehtävänsä, puhdistuu seurakunta, niin että se voi ottaa vastaan Jumalan läsnäolon pilven. Tämä pilvi tuo aikanaan lisäpuhdistusta ja kauan kaivatun herätyksen. Tämän toisen pilven aika ei ole kuitenkaan vielä nyt. Kaikki toiveet pian tulevasta herätyksestä ovat sen takia ennenaikaisia.
Kokonaisuutena ottaen Torontoilmiö ei ole virkistyksen aikaa, vaan ehkä pikemminkin HYVIN ankaran ranagaistuksen ensimmäinen vaihe, joka kohtaa seurakuntaa tässä maassa.
Hyvin konkreettisella tavalla suuri joukko Jumalan kansaa luovutetaan saatanan käsiin lihan tuhoamiseksi. Ainoastaan ne, jotka ovat kaikessa uskollisia Herralle, välttyvät tältä tuomiolta -- vaikka he olisivatkin murheissaan sen seurauksista. Neljännen ryhmän jäseniä haastetaan seisomaan yhtenä joukkona eikä toimimaan erillisinä yksilöinä. Lopuksi, uskon Pyhän Hengen haastavan sinut lukemaan tämän kirjoituksen, jotta voisit päättää, mihin ryhmään kuulut -- kuulutko myrkytettyihin, pelokkaisiin, vihaisiin vai valmistautuneisiin? Suuri pahuus kohtaa monia tämän maan seurakuntia -- on vain vähän aikaa tehdä päätös tässä asiassa. Richard Smith luonnontieteiden kand., lääketieteen tri, 730 Dip., D.M.S. on osa leedsiläistä Integrity Teaching Services -palvelutyötä, joka antaa raamatullista opetusta sekä kaseteilla että kutsumalla erilaisiin ryhmiin ja seurakuntiin. Alkuun | Kaksi Babylonia | Maailmanlaajuinen kristillinen liike | Sovitus - missä | Valtakuntateologia | Roomalaiskatolisuus - onko se kultti? | Kaikki ekumeeniset tiet vievät Roomaan | Iankaikkinen pelastusvarmuus | Pyhän Hengen kaste | Rebecca & Elaine | Kotiseurakunta | Vierasta tulta | Kristillinen pääsiäinen | Islamin historia | Varo väärää vaakaa! | Hänen nimessään | Voitelu | Ei rauhaa, vaan miekan | Jabesin rukous | Pimeys laskeutuu | Petoksellista evankeliumin julistusta | Seurakunnan vaellus | Messiaan syntymän ajankohta | Jouluperinteiden alkuperä | Raamatunkäännöskeskustelu | Vainottu seurakunta | Keskusteluryhmä