Tricia Tillin

Hänen nimessään!

Onko sinulle joskus suositeltu -- ehkä jotakin liikeyritystä, kampaajaa, tilintarkastajaa, lakimiestä tai vastaavaa -- ja henkilö, joka antoi sinulle vinkin, sanoi "Mainitse minun nimeni -- he tuntevat minut siellä. Sano, että minä suosittelin heitä."
Itse asiassa ystäväsi sanoo: "mene MINUN NIMISSÄNI!"
Kun mainitset ystäväsi nimen heti kättelyssä, luotat saavasi osaksesi sitä suopeutta, kunnioitusta ja valtaa, joka kuuluu hänelle.
Jos poliisi, vaikka hän ei juuri silloin olisi virantoimituksessakaan, kohtaa rikollisen ryöstämässä pankkia tai murtautumassa jonkun kotiin, hän pidättää tämän ja laittaa hänet telkien taa. Hän ei tee sitä yksityishenkilönä, vaan LAIN NIMESSÄ. Poliisin valta ei ole hänestä itsestään johtuvaa, vaan sen ovat antaneet hänelle ne instituutiot, lait, järjestelmä ja hallitus, jotka ylläpitävät maamme lakeja. Hän toimii ainoastaan tuon laillisen järjestelmän edustajana.

Me emme toimi omissa nimissämme

Kristittyinä me teemme kaiken "Kristuksen nimissä". Me emme tee mitään omissa nimissämme -- sillä luonnollisessa tilassamme me olemme heikkoja, langenneita olentoja, joilla ei ole mitään esitettävää, paitsi se, mikä on annettu meille Herrassa.
Jos me saarnaamme evankeliumia, ojennamme auttavan kätemme, rukoilemme jollekin parantumista tai teemme mitään Jumalan valtakuntaa koskevaa -- me emme toimi omissa nimissämme, vaan Kristuksen maanpäällisen ruumiin jäseninä ja edustajina. SIIHEN perustuu meidän auktoriteettimme kristittyinä, EI omiin luonnollisiin kykyihimme.

Palvelkaa toisianne, kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niinkuin Jumalan sanoja; jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Amen. (1.Piet. 4:10)

Tämän kaiken me tiedämme ja ymmärrämme.

Minun nimessäni

Nyt haluaisin, että tutkisit tätä raamatunjaetta, jossa Jeesus kertoo seuraajilleen, mitä tulee tapahtumaan viimeisinä päivinä, vähän ennen tuomiota ja Hänen paluutaan:

Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Matt. 24:5

Onko tässä jakeessa jotain outoa? Aivan viime aikoihin saakka eräs tärkeä asia näissä meidän Herramme sanoissa jäi minulta huomaamatta. Hän sanoi, että nuo eksyttäjät, jotka ilmestyvät maan päälle vähän ennen Hänen tuloaan, tulevat JEESUKSEN NIMESSÄ.
Monet tutkijat ovatkin sivuuttaneet tämän jakeen vääristä Kristuksista, koska heidän mielestään se viittaa kultteihin, kulttijohtajiin, uuden aikakauden liikkeen guruihin ja vääriin messiaihin, joiden pitäisi olla mielisairaalassa -- eli kaikkiin muihin paitsi kristityihin!
Mutta minäpä kysyn sinulta. Tulevatko kulttijohtajat ja uuden aikakauden liikkeen "messiaat" kuten Maitreya tosiaankin "Hänen nimissään"? He saattavat TEESKENNELLÄ tulevansa Jeesuksen nimessä -- mutta sitäkö Jeesus tarkoitti?

Valhekristityt

Raamatun valossa, tutkiessani sitä, miten Herra käytti tätä sanontaa yleensä, en voi uskoa, että Hän tarkoitti mitään muuta kuin "kristittyjä" eksyttäjiä! Jos etsit evankeliumeista sanontaa "minun nimessäni", huomaat, että jokaikisessä tapauksessa se viittaa aitoon kristilliseen palvelutyöhön eikä kultteihin tai teeskentelijöihin.
Kristityt RUKOILEVAT Hänen nimessään; he tekevät palvelutyötä Hänen nimessään, he saarnaavat ja tekevät hyviä töitä Hänen nimessään -- käyttäen Jeesuksen Kristuksen auktoriteettia, voimaa, valtaa, kirkkautta. mainetta ja opetuksia viitekehyksenään ja lähteenään.
Kun siis väärät kristukset tulevat Hänen nimessään, odotan heidän tekevän niin käytännön kristittyinä, seurakunnissa -- ei minään pseudokristillisenä kulttina tai okkulttisena/new age -yhteisönä.

Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki. (Mark.13:22-23)

Tämä saa sinut ehkä miettimään. Minä en ole esittämässä mitään uutta oppia tai yrittämässä provosoida. Kerron vain oman henkilökohtaisen vakaumukseni Jumalan Sanan pohjalta, että meiltä on jäänyt huomaamatta eräs tärkeä kohta tämän päivän "vääristä kristuksista" puhuessamme.
Odottelemmeko yhä tämän profetian täyttymistä? Odottelemmeko yhä "väärien messiasten" tai useiden sellaisten tyyppien esiinmarssia julkiselle areenalle? Sellainen asenne saattaa olla vaarallinen -- asenne, jossa ajatellaan seurakunnan olevan poissa laskuista, kun puhutaan eksyttäjistä ja ajatellaan, etteivät tämän päivän väärät opettajat ole ainakin osittain tämän profetian toteutumista!
Ei näissä jakeissa puhuta antikristuksesta. Niissä varoitetaan eksyttäjistä, vääristä opettajista ja vääristä profeetoista -- ihmisistä, jotka paholainen on lähettänyt johtamaan kristittyjä väärälle tielle. Sellaisista eksyttäjistä puhutaan Raamatussa usein ja lähes poikkeuksetta he ovat TUNNUSTAVAN SEURAKUNNAN SISÄLLÄ, eivät sen ulkopuolella!

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi. Ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä hedän perikatonsa torku. (2.Piet. 2:1-3)

Valhevoidellut

Ensiksikin, mitä sanonta "väärät kristukset" tarkoittaa? Vastaava kreikankielen ilmaus on 'pseudochristos', joka tulee kahdesta sanasta: 'pseudes' (epätosi, ts. väärä, petollinen, paha: valheellinen, valhettelija) ja 'kristos', joka tarkoittaa voideltua.
Jeesuksella Kristuksella oli arvonimi 'Kristus' -- koska Hän on Voideltu. Jumala voiteli Hänet papiksi, profeetaksi ja kuninkaaksi -- tämä on ainoa todellinen öljyllä voitelu Raamatussa!

Sinun pitää myös puhuman Israelin lapsille, sanoen: tämä öljy pitää oleman minulle pyhä voidellus teidän sukukunnissanne. Ihmisen ruumiin päälle ei pidä se voidellus vuodatettaman, ja ei teidän pidä myös senkaltaista tekemän; sillä se on pyhä, sentähden pitää myös se teiltä pyhitettämän. 2.Moos. 30:31-33, Biblia.

Nyt kun Messias on tullut täyttäen profetiat, Isä Jumala on antanut Hänelle nimen, kaikkia nimiä korkeamman ja Hänelle on annettu korkea profeetan, papin ja kuninkaan asema Jumalan huoneessa.
Meillä ei ole enää kuninkaita, jotka hallitsevat meitä; meidän ei enää tarvitse tukeutua pappeihin, jotta he suorittaisivat sovitusrituaalit meidän puolestamme; meidän ei enää tarvitse kääntyä profeettojen puoleen, jotta me kuulisimme, mitä Jumalalla on meille sanottavaa ja että tuntisimme Jumalan Sanan. KAIKKI palvelutyö seurakunnassa, profetoiminen, parantaminen, opettaminen, johtajuus -- tapahtuu Pään KAUTTA JA HÄNESSÄ, ei yksilöinä. (Kts. esim. Ef. 4:11-16 ja 1.Kor.12:4-11).
Jumalan voiteluöljy valuu Kristuksen vaatteelle ja ne, jotka ovat todella yhtä Hänen kanssaan, Hänen ruumiissaan, yhtä Hänen Henkensä kanssa ovat osallisia Jumalan Pojan voitelusta ja palvelutyöstä -- yksinkertaisesti siitä syystä, että he ovat yhtä Kristuksen kanssa, eivät oman itsensä perusteella.
Kaikki, mitä Jumala tahtoo ja käskee, saa Hänen voitelunsa. Sillä, mitä ihminen kehittelee, tahtoo ja tekee, ei ole MITÄÄN voitelua!
Kenelläkään, joka toimii ja tahtoo ja palvelee ja saarnaa sellaista, mikä ei ole Jumalan oppia tai Hänen tahtonsa mukaista, ei ole Jumalan voitelua
Jokainen, joka toimii omasta puolestaan, omien tunteidensa, tahtonsa, halujensa ja voimiensa mukaan, on poissa Pään tahdosta eikä toimi Kristuksen ruumiin jäsenenä. Hänellä ei ole Jumalan voitelua siinä, mitä hän sanoo ja tekee (vaikka hän miten paljon tahansa sitä väittäisi). Ainoa voimanlähde, johon hän voi kytkeä itsensä on toinen henki, väärän Kristuksen henki, Luciferin, väärän viisauden "valontuojan" henki.
Kuitenkin sellaiset väärät opettajat VÄITTÄVÄT, että heillä on voitelu. He tulevat ja opettavat "Kristuksen nimessä". He väittävät jopa, että he OVAT Voideltu! Koska kukaan muu ei ole Voideltu kuin Jumalan Poika Jeesus Kristus, se, että he väittävät olevansa "Jumalan Voideltu" paljastaa heidän olevan VÄÄRIÄ KRISTUKSIA.

Älkää pelätkö heidän uhkailujaan!

Kuinka usein sinua on syytetty, että jos olet eri mieltä johtajiesi kanssa, sinä "kosket Jumalan voideltuun?"
He saavat sinut nöyrtymään pelosta ja opettavat, että he ovat Voideltu ja jos on eri mieltä heidän harhaopeistaan, on vaarassa joutua tuhoon ja kuolemaan!
Jos he olisivat tosi uskovia, he eivät olisi yhtään sen enempääv voideltuja kuin sinäkään, koska olet uskova. Toisekseen, jos he saarnaavat väärää oppia, eivät raamatullisesti tervettä oppia, he EIVÄT ole Jumalan voideltuja.
Mutta jos he saarnaavat ja opettavat Kristuksen nimessä ilman Hänen auktoriteettiaan, Hänen tahtonsa ulkopuolella -- silloin he ovat VÄÄRIÄ KRISTUKSIA JA VÄÄRIÄ PROFEETTOJA, joista Jeesus meitä varoitti!
Väärät kristukset tarkoittaa "valhevoideltuja". Mitä parempaa kuvausta voisikaan olla niistä, jotka korottavat itsensä johtaja-asemaan Kristuksen ruumiissa ja käyttävät hyväkseen laumaa, nylkevätt heiltä rahat, sitovat heidät lakeihin ja siteisiin täyttäen heidät pelolla ja opettaen heitä tottelemaan pahoja henkiä...

Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme; sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. (2.Kor. 11:13-15)

Dominionistit ottavat vallan

Kristus on Hänen ruumiinsa Pää. Siksi väärä kristus pyrkii ottamaan johtajuuden Kristuksen ruumiissa. Hän yrittää vaikuttaa Kristuksen ruumiiseen, hallita, manipuloida ja vallita sitä tai sitä osaa siitä, joka on hänen käytössään.
Väärät kristukset (lopulta VÄÄRÄ KRISTUS, kadotuksen lapsi) ovat "nikolaiitta-" tai dominionistisia hallitsijoita, joiden tekoja Jumala sanoo VIHAAVANSA! Tiesitkö, että Jumala vihaa asioita?

Misi dominionisteja verrataan "nikolaiittoihin"? Se on sanaleikki. Nikolaiitta muodostuu sanoista NICO= voittaja tai valloittaja ja LAOS (josta tulee sana laity=maallikot)= kansa. Siten nikolaiitta on sellainen, joka hallitsee kansaa -- eli dominionisti!
Roomalaiskatolisen kirkon huomattavin piirre on, että siinä on pappisluokka, joka hallitsee kansaa. Tämän tunnistettiin uskonpuhdistuksen ansiosta olevan epäraamatullista, MUTTA tuota käytäntöä ei koskaan täysin lopetettu, ei edes ei-katolisissa kirkoissa.
Nyt meillä on aivan uudenlainen "pappisluokka", joka pitää itseään "apostoleina", "profeettoina" ja "opettajina", mutta joiden tarkoituksena on hallita ja kontrolloida kansaa ja vaikuttaa siihen. He käyttävät hallintavaltaa ja auktoriteettia Kristuksen nimessä, mutta he ovat kaukana vanhurskaista Jumalan palvelijoista. He eivät ole ollenkaan palvelijoita, vaan kaikkien herroja -- ylimielisiä, ihmisten mielistelijöitä, jotka rakastavat imartelua, korottavat itseään, yläpuolella nuhtelun, omahyväisiä ja käyttävät hyväkseen niitä, jotka ovat heidän alapuolellaan.
He ovat aivan uusi nikolaiittojen rotu ja Herra VIHAA heidän tekojaan. Hän saattaa heidät tuomiolle ja paljastaa kaiken sen, mitä he ovat suunnitelleet ja juonitelleet. Mutta sitä ennen, Hän varoittaa meitä olemaan varuillamme sellaisten väärien kristusten suhteen ja ymmärtämään, että viimeisinä päivinä nousee tällaisia ihmisiä, jotta he eksyttäisivät -- jos mahdollista -- valitutkin.
Älkää polvistuko näiden miesten edessä! Älä anna jumalallista perintöäsi "lautasellisesta hernerokkaa", koska mikään maallinen ihmekokemus tai voima ei ole sen arvoinen, että luopuisit sen takia pelastuksesi toivosta.

Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne.
Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa; joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa.
(2.Joh.1:9-11)
Alkuperäinen artikkeli: In His Name
Alkuun | Voitelu | Ei rauhaa, vaan miekan | Maailmanlaajuinen kristillinen liike | Valtakuntateologia | Sovitus - missä? | Iankaikkinne pelastusvarmuus | Rebecca & Elaine | Islamin historia | Pyhän Hengen kaste | Kristillinen pääsiäinen | Roomalaiskatolisuus - onko se kultti? | Kaikki ekumeeniset tiet vievät Roomaan | Kaksi Babylonia | Vierasta tulta | Rukouspiirit | Varo väärää vaakaa! | Kotiseurakunta | Seurakunnan vaellus | Vainottu seurakunta | Keskusteluryhmä