Roy A. Reinhold

Pitkäperjantai on myytti, Jeesus kuoli keskiviikkona!!

Olin melkoisen hämmästynyt kun äskettäin kuulin Hal Lindseyn toteavan kansallisessa radio-ohjelmassaan, että hän oli tullut siihen käsitykseen, että Raamattu osoittaa ristiinnaulitsemisen tapahtuneen keskiviikkona. Ehkä sinun olisi syytä tutkia todisteita ja päättää sitten itse; ole niinkuin berealaiset, joita Raamatussa kehutaan, koska he tutkivat Paavalinkin opetuksen Raamatun valossa nähdäkseen, oliko asia niin. Raamatussa on olemassa selvät, konkreettiset todisteet siitä, että ristiinnaulitseminen tapahtui keskiviikkona; arvioi itse.

3 PÄIVÄÄ JA 3 YÖTÄ MAAN POVESSA


Eräs kaikkein yleisimpiä kysymyksiä, minkä vastauskoontulleet kysyvät, on "Miten Jeesus on voinut olla maan povessa kolme yötä ja kolme päivää, jos hän kuoli perjantaina iltapäivällä ja nousi ylös ennen auringonnousua sunnuntaiaamuna?" Useimmat kristityt väistävät kysymyksen, koska he pääsevät korkeintaan yhteen päivään ja kahteen yöhön (perjantaiyö, lauantaipäivä, lauantaiyö meidän vuorokausikäsityksemme mukaan). Jos he lisäävät siihen perjantaipäivän, he saavat kaksi päivää, vaikka Jeesus olisi kuollut perjantaina myöhään iltapäivällä. Tämä käsitys Jeesuksen kuolemasta myöhään iltapäivällä käy yksiin sen kanssa, että pääsiäislammas teurastettiin juutalaisen opetuksen mukaan näiden kahden illan välillä. Karitsa teurastettiin kello 15-18 Nisan/Abib-kuun 14. päivänä iltapäivällä ja myös valmistettiin, koska 15. päivä oli happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä, joka oli vuosisapatti (happamattoman leivän juhlan ensimmäinen ja viimeinen päivä olivat tavallisen viikkosapatin lisäksi vietettyjä suuria sapatteja). Sanan tutkiminen tässä asiassa on tärkeää, ei siksi, että se vaikuttaisi pelastukseen, vaan koska se vastaa kysymykseen siitä, pitikö Jeesus sanansa ja pitääkö Raamattu paikkansa tässä asiassa. Se on oikeutettu huoli ja kysymys kaikille kristityille!!

"Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä, on pääsiäinen Herran kunniaksi. Ja saman kuukauden viidentenätoista päivänä on happamattoman leivän juhla Herran kunniaksi; syökää happamatonta leipää seitsemän päivää. Ensimmäisenä päivänä olkoon teillä pyhä kokous, silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako. Tuokaa Herralle uhri seitsemäntenä päivänä. Seitsemäntenä päivänä on pyhä kokous; silloin älkää yhtäkään arkiaskaretta toimittako." 3.Moos.23:5-8

Ylläoleva teksti vahvistaa, että happamattoman leivän juhlan ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat vuosittaisi sapatteja, joita oli vietettävä lepopäivänä viikkosapattien lisäksi. Nämä päivät olivat 15. ja 21. Abib/Nisan -kuuta. Pääsiäisateria oli uskonnollisesti tärkeä. Sitä vietettiin sen muistoksi, kun israelilaisten ovien pihtipieliin sivelty karitsan veri suojeli heidän henkensä kuoleman enkelin kulkiessa ohi ja sen muistoksi, että Jumala oli vapauttanut heidät Egyptin orjuudesta. Pääsiäistä vietetään jatkuvasti kuolemasta elämään siirtymisen kunniaksi. Nämä muinaiset tapahtumat olivat esikuvallisia sille, että Jeesuksen veri vuodatettaisiin meidän syntiemme sovitukseksi ja sen kunniaksi, että me olemme siirtyneet kuolemasta iankaikkiseen elämään Jeesuksen iankaikkisessa veriliitossa. Ne olivat esikuvallisia myös siinä suhteessa, että Jeesus kuolisi täsmälleen Abib/Nisan-kuun 14. päivänä ja että seuraava päivä olisi vuosittain vietettävä sapatti.

Seuraavassa tutkimme tarkemmin Raamatun todistusta siitä, miten Jeesus tapettiin Nisan-kuun 14. päivän iltapäivällä ja seuraava päivä oli vuosittainen sapatti, happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä. Näemme myös Raamatun todistuksesta, että tämä vuosittainen sapatti ei osunut viikottaiseen sapattiin sinä vuonna, jona Jeesus kuoli.


Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin". Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä." Matteus 12:38-40

...ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: 'Minä voin hajottaa maahan Jumalan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa'. Matteus 26:61

Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseusket kokoontuivat Pilatuksen luo ja sanoivat: "Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: 'Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös'. Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: 'Hän nousi kuolleista', ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen." Niin Pilatus asanoi heille: "Tuossa on vartijaväkeä, menkää, vartioikaa niin hyvin kuin taidatte." Niin he menivät ja turvasivat haudan lukitsemalla kiven sinetillä ja asettamalla vartijat. Matteus 27:62-66

Ylläolevat jakeet osoittavat, että Jeesus oli opettanut avoimesti, että tärkein merkki siitä, että Hän on Messias, oli se, että Hän kuolisi ja nousisi ylös kolme päivää myöhemmin. Hän sanoi tätäkin selvemmin, että Hän tulisi olemaan kolme päivää ja kolme yötä maan povessa. Tämä lupaus merkitsi sitä, että kuluisi 72 tuntia Hänen kuolemastaan Hänen ylösnousemukseensa ja että se olisi merkkinä juutalaisille siitä, että Hän oli se, joka hän sanoi olevansa (Messias). Perjantaina tapahtunut ristiinnaulitseminen ja ylösnousemus ennen auringonnousua sunnuntaiaamuna tekee vain noin 36 tuntia. Jos käsitämme Jeesuksen tarkoittaneen, että Hän nousisi ylös kolmen päivän ja kolmen yön sisällä, silloin mikä tahansa aika tuon ajan sisällä olisi riittävä. Mutta Hän opetti, että kolmen päivän ja yön jälkeen maan povessa Hän nousisi ylös. Tämä edellyttää Hänen ristiinnaulitsemisensa tapahtuneen keskiviikkona, jolloin torstain, perjantain ja lauantain päiväsaika ja yö muodostaisivat nuo kolme päivää ja kolme yötä. Laskemme tuon ajan joko alkaen Hänen kuolemastaan hiukan kello 15:n jälkeen tai siitä, kun Hänen ruumiinsa laitettiin hautaan hiukan ennen vuosittaisen sapatin alkamista, vaikka minä uskon, että meidän tulisi laskea nuo 72 tuntia alkaviksi siitä hetkestä, jolloin Hänen ruumiinsa laitettiin hautaan.

Ylläolevasta lainauksesta Matteuksen 27. luvusta huomaamme, että ylipapit kohtasivat Pilatuksen ristiinnaulitsemisen jälkeisenä aamuna saadakseen luvan asettaa vartijan ja sinetöidä haudan. Raamattu kertoo, että se tapahtui valmistuspäivän jälkeisenä päivänä. Tämä valmistuspäivä on 14. päivänä Nisan/Abib -kuuta, kun kodeista etsittiin kaikki hiivalla kohotettu leipä ja ruoka valmistettiin pääsiäsiateriaa ja happamattoman leivän juhlaa varten [Mark.15:42, Luukas 23:54, Johannes 19:14, 31, 42]. Sentähden Jeesuksen hautaa ei sinetöity ennenkuin Abib/Nisan -kuun 15. päivän aamuna, joka oli vuosittainen sapatti. Johanneksen evankeliumin 19. luvun tekstistä näemme, että Jeesuksen ruumis oli siirrettävä ristiltä, koska sapatti oli alkamassa ja että se sapatti oli suuri sapatti eli vuosittainen sapatti. Tämä käy yksiin muiden jakeiden kanssa, joissa sanotaan, että Jeesus kuoli valmistuspäivänä. Nyt meidän on ainoastaan määriteltävä, osuivatko vuosittainen sapatti ja viikkosapatti samalle päivälle, jolloin joutuisimme siihen johtopäätökseen, että Jeesus kuoli perjantaina iltapäivällä, pian klo 15:n jälkeen, niinkuin yleisesti opetetaan. Jos se ei pidä paikkaansa, Hän kuoli jonain muuna viikonpäivänä.


Koska silloin oli valmistuspäivä, niin—etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatinpäivä oli suuri—juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Johannes 19:31

Tuli myös Nikodeemus, joka ensi kerran oli yöllä tullut Jeesuksen tykö, ja toi mirhan ja aloen seosta noin sata naulaa. Niin he ottivat Jeesuksen ruumiin ja käärivät sen hyvänhajuisten yrttien kanssa käärinliinoihin, niinkuin juutalaisilla on tapana haudata. Johannes 19:39-40

Ja Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen liinavaatteeseen ja pani sen uuteen hautakammioonsa, jonka oli hakkauttanut kallioon. Ja hän vieritti suuren kiven hautakammion ovelle ja lähti pois. Ja siellä olivat Maria Magdaleena ja toinen Maria, jotka istuivat vastapäätä hautaa. Matteus 27:59-61

Tämä osti liinavaatteen ja otti hänet alas, kääri hänet liinavaatteeseen ja kääri hänet ja pani hautaan, joka oli hakattu kallioon, ja vieritti kiven hautakammion ovelle. Ja Maria Magdaleena ja Maria, Jooseen äiti, katselivat, mihin hänet pantiin. Markus 15:46-47

Ja silloin oli valmistuspäivä, ja sapatti oli alkamaisillaan. Ja naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan Galileasta, seurasivat jäljessä ja katselivat hautaa ja kuinka hänen ruumiinsa sinne pantiin. Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan. Luukas 23:54-56

Yhdessä ylläolevat jakeet antavat meille täydellisen kuvan siitä, mitä tapahtui Jeesuksen kuoleman jälkeen, miten Hänen ruumiinsa valmistettiin hautaamista varten ja ketkä kaikki seurasivat noita tapahtumia. On äärimmäisen tärkeää huomata, että yksikään ylläolevista teksteistä ei anna yksinään täydellistä kuvausta tapahtumista ja että ne kaikki on luettava yhdessä, jotta saa selville koko tarinan. Joosef otti Jeesuksen ruumiin saatuaan siihen luvan Pilatukselta, osti liinavaatteen ja kääri ruumiin Nikodeemuksen avustamana. Nikodeemus oli ostanut sata naulaa mirhaa ja aloeta, jotka he käärivät ruumiin kanssa. Hautakammio oli lähellä sitä paikkaa, jossa Jeesus ristiinnaulittiin ja se kuului Joosefille, joka oli kovertanut haudan kallioon. Se oli uusi hauta, jota ei ollut koskaan aikaisemmin käytetty. Myös Maria Magdaleena ja Jooseen äiti Maria seurasivat mukana, kun ruumis siirrettiin ristiltä ja olivat mukana koko hautaamisen ajan.

Kun Jeesuksen ruumis oli asetettu hautaan, Joosef ja Nikodeemus yhdessä vierittivät kiven hautakammion suulle ja lähtivät pois. Lopuksi lähtivät myös molemmat Mariat ja valmistivat yrtit ja voiteet ennenkuin aloittivat sapattilevon. Tähän mennessä meillä ei ole mitään todisteita siitä, että vuosittainen sapatti ja viikkosapatti eivät olisi osuneet samalle päivälle niinkuin perinteisesti opetetaan.

Seuraavien raamatunkohtien avulla tutkimme naisten osuutta heidän valmistellessaan yrttejä ja voiteita, joilla heidän tarkoituksensa oli voidella Jeesuksen ruumis.


Ja palattuaan kotiinsa he valmistivat hyvänhajuisia yrttejä ja voiteita; mutta sapatin he viettivät hiljaisuudessa lain käskyn mukaan. Mutta viikon ensimmäisenä päivänä ani varhain he tulivat haudalle, tuoden mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrtit. Ja he havaitsivat kiven vieritetyksi pois haudalta. Luukas 23:56, 24:1-2

Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsoaman hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niinkuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikäänkuin kuolleiksi. Matteus 28:1-4

Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa. Ja he sanoivat tosilleen: "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?" Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri. Markus 16.1-4

Mutta viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdaleena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas, ja sanoi heille: "Ovat ottaneet Herran pois haudasta, emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet." Johannes 20:1-2

Sinun on ehkä luettava yllä olevat jakeet uudestaan huomataksesi, että naiset, jotka olivat katselleet, kun Jeesuksen ruumis laitettiin hautakammioon, valmistivat yrttejä ja voiteita. Markuksen 16. luvussa sanotaan, että Maria Magdaleena ja toinen Maria ostivat yrttejä sapatin JÄLKEEN ja valmistivat ne. Kun taas Luukkaan 23:ssa sanotaan, että naiset valmistivat yrtit ja lepäsivät sitten sapatin. Tämä käy yksiin sen kanssa, että vuosittainen sapatti oli torstaina, joka oli happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä ja viikkosapatti oli lauantaina. Me tiedämme, että kysymyksessä ovat samat naiset, koska kaikissa jakeissa kerrotaan, että Maria Magdaleena oli mukana kaikissa näissä tapahtumissa. Kuitenkin mainitaan kaksi muutakin Mariaa, joista toinen oli Jaaakobin ja Salomen äiti ja toinen Jooseen äiti. Kaikissa tilanteissa oli Maria Magdaleena mukana. Naiset näkivät siis, miten Jeesuksen ruumis laitettiin hautakammioon keskiviikkona iltapäivällä, he lepäsivät vuosittaisena sapattina torstaina ja ostivat yrttejä perjantaina. He valmistivat yrtit perjantaina ja lepäsivät sitten viikkosapatista annetun käskyn mukaisesti lauantaina. Viikkosapatin jälkeen he aikoivat voidella Jeesuksen ruumiin yrteillä ja voiteilla. Olemme siis todistaneet sekä intuitiivisesti että todisteiden perusteella, että pääsiäinen oli keskiviikkona ja että Jeesus teki niinkuin oli sanonut, että hän nousisi kolmen päivän ja kolmen yön kuluttua. Vielä on määriteltävä, nousiko Jeesus ylös viikkosapatin päättyessä vai auringon noustessa sunnuntaina?

Kaikkia neljää evankeliumia vertailemalla huomataan, että Maria Magdaleena ja opetuslapset menivät haudalle monta kertaa. Jollakin kertaa oli vielä pimeä ja jollakin kertaa oli jo valoisaa. Vasta sunnuntaiaamun valjettua he huomasivat, että Hän oli noussut ylös, sillä heidän ensi kertaa käydessään haudalla se oli tyhjä. Ylläoleva teksti Johanneksen 20. luvusta kertoo meille Maria Magdaleenan ensimmäisestä käynnistä haudalla, kun oli vielä pimeää ja hauta oli tyhjä eikä hänelle oltu kerrottu, että Jeesus oli noussut ylös ja hän näki ainoastaan, että kivi oli vieritetty pois. Jätän nyt lukijan tehtäväksi vertailla tätä asiaa käsitteleviä jakeita evankeliumeissa, jotta hän pystyisi rekonstruoimaan eri käynnit haudalla. On kuitenkin yksi jae, joka näyttäisi kertovan meille, että Jeesus nousi ylös viikon ensimmäisenä päivänä.


Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdaleenalle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa. Markus 16:9 (-38 käännös)

Kun Jeesus oli varhain sapatin jälkeisenä päivänä noussut kuolleista, hän ilmestyi ensiksi Magdalan Marialle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä. (-92 käännös)

Now after He had risen early on the first day of the week, He first appeared to Mary Magdalene, from whom He had cast out seven demons.


Ylläoleva englanninkielinen raamatunjae näyttäisi todistavan vääjäämättömästi, että Jeesus nousi ylös varhain illalla viikon ensimmäisenä päivänä eli lauantai-iltana. Jotkut raamatuntutkijat ovat arvelleet, että tämän luvun jakeet 9-20 on lisätty siihen myöhemmin, koska niitä ei ole varhaisimmissa käsikirjoituksissa. Pitäköön se sitten paikkansa tai ei, lukijan olisi syytä tietää, että lauseen merkitystä voidaan muuttaa lisäämällä siihen pilkku tai poistamalla se. Alkuperäisessä kreikankielisessä tekstissä ei ollut välimerkkejä, niin että ne on lisätty siihen myöhemmin. Now after He had risen, early on the first day of the week He first appeared to Mary Magdalene, from whom He had cast out seven demons. [Tämä käännös käy yksiin suomalaisen -38 käännöksen kanssa. Kun taas edellinen englanninkielinen käännös ja vuoden -92 käännös käyvät yksiin.] Tämä muutos ei ole Raamatun tekstin muuttamista, koska se on alunperin kirjoitettu ilman välimerkkejä. Näin tämä jae saadaan sopusointuun muiden evankeliumien kanssa, joissa Maria Magdaleena kävi haudalla pian sapatin päättymisen jälkeen ja havaitsi haudan olevan tyhjän ja kiven olevan vieritetty pois, mutta ei nähnyt enkeliä tai Jeesusta. Vasta myöhemmin, auringon jo noustua sunnuntaiaamuna hän tuli Jaakobin ja Salomen äidin, Marian kanssa takaisin haudalle, näki enkelin, joka kertoi hänelle, että Jeesus oli noussut ylös ja näki sitten Jeesuksen. Voimme kuvitella mielessämme, miten Maria kysyi Maria Magdaleenalta, "Kuka vierittäisi meille kiven?", kun he lähestyivät hautaa, koska Maria Magdaleena ei ollut maininnut käyneensä haudalla jo aikaisemmin, jolloin hän näki haudan olevan tyhjä. Sitten hän meni kertomaan opetuslapsille, että hän näki enkelin ja Jeesuksen. Jokaisen lukijan olisi ymmärrettävä se, että Pyhä Henki antoi meille neljä evankeliumia, joista jokainen sisältää palasia kertomuksesta ja että täydellisen kuvan saamiseksi on tutkittava kaikkia evankeliumeja yhdessä. Seuraava jae osoittaa selvästi, että Maria Magdaleena tuli haudalle viikkosapatin ollessa päättymässä.


Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa.(-38)

Mutta sabbatin päivän lopulla, joka rupesi valaisemaan toista sabbatia, tuli Maria Magdalena ja toinen Maria katsomaan hautaa. (Biblia)

Now late on the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. Matthew 28:1 (NASB)

Piispa Papias oli varhainen Syyrian piispa ja hän kirjoitti, että Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu alunperin arameaksi ja apostolit olisivat sitten kääntäneet sen kreikaksi. Irenaeus ja Klement mainitsivat myös nähneensä alkuperäisen arameaksi kirjoitetun Matteuksen evankeliumin. Meillä on jonkinverran todisteita siitä, että ainakin jotkut UT:n kirjoista on kirjoitettu alunperin arameaksi, jotka apostolit ovat sitten kääntäneet kreikaksi ja Matteus on yksi niistä. Sanon kaiken tämän siksi, että arameankielellä Matteus 28:1 on paljon selkeämpi kuin kreikaksi. Kirjaimellinen sanasta sanaan käännös arameankielestä suoraan englanniksi on seuraava (pilkut erottavat kunkin sanan merkityksen).


In the evening, but, at/in the Sabbath, that was beginning (dawning), first, in the week, arrived/came, Miryam, the Magdalitha, and Miryam, the different (the other), that came to see, the tomb (the grave).

Sama suomeksi: Illalla, mutta, sapattina, joka oli alkamassa (sarastamassa), ensimmäinen, viikossa, saapui/tuli Miryam, Magdalitha, ja Miryam, eri (toinen), joka tuli katsomaan, hautakammiota (hautaa).

On selvää, että "sapattina", jolloin viikon ensimmäinen oli lähellä, tarkoittaa, että oli hämärää, kun Maria Magdaleena ja toinen Maria tulivat haudalle. Hämärän aika kuuluu puoleksi päättymässä olevaan päivään ja puoleksi alkavaan päivään. Jae tekee selväksi sen, että oli kyseessä lauantai-ilta, mutta että tuo hämärän aika kuului vielä sapattiin (ts. se oli ennen kuin 1/2 tuntia oli kulunut auringon laskusta). Siihen aikaan ei ollut katuvaloja eikä taskulamppujakaan, niin että jos täysikuu ei ollut vielä nousssut, oli pimeän aika todella pimeää, joka laskeutui hyvin nopeasti. Näillä kahdella Marialla oli vain sen verran aikaa, että he ehtivät katsoa ympärilleen ja lähteä. Kukaan ei voi lukea Matteus 28:1:n arameankielistä tekstiä Peshittasta ja erehtyä ajattelemaan mitään muuta kuin että Mariat saapuivat haudalle hämärän aikana lauantai-iltana ja kivi oli jo vieritetty pois.

Huomaa: jotkut ihmiset yrittävät esittää triviaalin väitteen, että sana "nagah" merkitsee kirjaimellisesti aamun sarastamista eikä voi tarkoittaa metaforisesti hämärää. He erehtyvät. Miksi? Koska Matteus 28:1 toteaa, että oli vielä sapatti ja sapatti päättyi 1/2 tuntia auringonlaskun jälkeen. Konteksti on selvä: sanaa "nagah" käytetään tässä metaforisesti.

Miksi eivät nämä kaksi Mariaa yrittäneet voidella Jeesuksen ruumista perjantaina, koska he olivat valmistaneet yrtit ja voiteet perjantaina ennenkuin viikkosapatti alkoi? Siksi, että Matteus 27:62-66:ssa Pilatus on antanut käskyn sinetöidä hauta torstaiaamuna ja se oli sinetöity ja vartijat asetettu siihen saakka, että nuo kolme päivää olivat kuluneet. Jos nämä kaksi Mariaa olisivat nyt yrittäneet voidella Jeesuksen ruumiin perjantaina, he olisivat rikkoneet lakia ja heidät olisi pidätetty. He odottivat, kunnes nuo 3 päivää olivat kuluneet, niin että heitä ei vangittaisi. Kaikki apostolit olivat tuossa vaiheessa piiloutuneina ja pelkäsivät itsekin, että heidät pidätettäisiin, joten näiden kahden Marian tehtäväksi jäi Jeesuksen ruumiin voiteleminen.

Tosiasia on, että Jeesuksen ja Hänen opetuslastensa viettämä viimeinen ehtoollinen, jossa he nauttivat leivän ja viinin, tapahtui viikon neljännen päivän iltana (meillä tiistai-iltana). Jeesus ristiinnaulittiin keskiviikkona ja hän oli haudassa 3 päivää ja 3 yötä. Hän nousi kuolleista myöhään sapattina. Sitten Hän ilmestyi Maria Magdaleenalle ja opetuslapsille viikon ensimmäisenä päivänä pian auringonnousun jälkeen. Tämä merkitsee tietenkin sitä, ettei meillä ole pääsiäislauantaita eikä palmusunnuntaita. Se merkitsee myös sitä, että Jeesus toteutti sen merkin, jonka Hän sanoi toteuttavansa ja että sunnuntain nimeäminen Herran päiväksi on Rooman piispan keksintöä. Piispa Sikstus määräsi tämän opin Roomassa pian apostoli Johanneksen kuoleman jälkeen ja myöhemmät roomalaiskatolisen kirkon piispat pitivät yllä tuota harhaoppia, jonka hän oli seurakuntaan tuonut. Aikanaan määrättiin jopa pääsiäisen leivän ja viinin nauttiminen laittomaksi kirkosta erottamisen uhalla.Graafinen esitys keskiviikon ristiinnaulitsemisesta Micahel J. Harrisin mukaan

On myös huomattava, että pääsiäiskaritsa valittiin Abib/Nisan-kuun 10. päivänä eikä se tapahtunut niin kuin yleensä opetetaan, vaan pääsiäistä edeltävänä viikkosapattina. Jeesus valittiin Jumalan hyväksymänä Jumalan Karitsana teuraslampaaksi Hänen riemusaatossa saapumisensa jälkeen, kun johtava papisto sopi hänen tappamisestaan sapattina. Hänet laitettiin hautaan vuosittaisen sapatin alkaessa. Jeesus nousi kuolleista seuraavan viikkosapatin ollessa päättymässä. Tämä pitää yhtä sen Hänen opetuksensa kanssa, että Hän on Sapatin Herra.

On monia huomattavia keskiviikon ristiinnaulitsemiseen uskovia aina alkuseurakunnan ajoilta meidän aikaamme saakka. Heitä ovat mm. Epifanus, Victorinus Petaulainen (AD 307), Lactantius, Wescott, Cassiodorus ja Gregorius Toursilainen. Myöhäisemmistä mainitakoon Finis Dake ja R.A. Torrey, jotka myös uskoivat ristiinnaulitsemisen tapahtuneen keskiviikkona. Tiedämme nyt, että Raamattu opettaa ristiinnaulitsemisen tapahtuneen keskiviikkona, joten lukijan on hyväksyttävä Raamatun esittämät tosiasiat ihmisten perinnäisoppien sijasta. Samalla totean kuitenkin, ettei se ole pelastuskysymys, sillä tiedän, että on miljoonia, jotka ovat uskoneet perjantain ristiinnaulitsemishuijaukseen ja minä tulen kohtaamaan heidät kerran taivaassa. Evankeliumien pinnallinen lukeminen saa lukijat usein päätymään sellaiseen johtopäätökseen, että Jeesus naulittiin ristille perjantaina, jos evankeliumeja luetaan vain kutakin erikseen eikä kaikkia yhdessä, niin että emme voi syyttää suurinta osaa niistä, jotka uskovat tuohon väärään opetukseen.

Oppinut lukija saattaa sanoa tähän, että sellaisena kuin pääsiäistä nykyään vietetään, se ei voi osua keskiviikkoon juutalaisessa kalenterissa. Näin onkin nykyään, mutta samoin eivät osu Uutislyhteen juhla (uutislyhteen heilutus) eikä viikkojuhlakaan (helluntai) viikon ensimmäiselle päivälle juutalaisessa kalenterissa. Syy löytyy historiasta. Näiden tärkeiden juhlien viettämisestä oli kiistaa fariseusten ja saddukeusten välillä. Jeesuksen aikana olivat saddukealaiset ylipappeina ja viettivät juhlapäiviä saman ymmärryksen mukaan, mikä meilläkin Toorasta on. Saddukeukset uskoivat esimerkiksi, että uutislyhteen juhla osui aina viikon ensimmäiselle päivälle, jolloin helluntaikin osui aina viikon ensimmäiselle päivälle. Farisealaiset taas uskoivat, että uutislyhteen juhla osui Abib/Nisan-kuun 16.päivälle, eli vuosisapatin jälkeiselle päivälle, jolloin helluntai saattoi osua eri viikonpäiville. Jeesuksen aikaan sovellettiin saddukelaisten mukaan määriteltyjä juhla-aikoja, mutta hajaannuksen jälkeen lukuisammat ja tiukemmat fariseukset säilyttivät oman käsityksensä juutalaisuudesta. He olivat nykyajan ortodoksijuutalaisten esi-isiä ja heidän hallussaan on kalenterin ylläpito nykyään. Heidän sääntönsä ovat syrjäyttäneet Jeesuksen aikana käytetyt säännöt, vaikka ne eivät olekaan merkittäviä.

Alkuperäinen artikkeli: Good Friday is a Myth; Jesus died on a Wednesday!! by Roy A. Reinhold
Osa 2 |

Alkuun | Ylösnousemus | Pääsiäinen | Kristillinen pääsiäinen | Viimeinen ehtoollinen 1/3 | Viimeinen ehtoollinen 2/3 | Viimeinen ehtoollinen 3/3 | Messu-uhri | Messueksytys | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat