Roy A Reinhold

Jeesus (Yeshua) ristiinnaulittiin keskiviikkona iltapäivällä (osa 2)


Saatuani paljon sähköpostia koskien artikkeliani 'Pitkäperjantai on myytti, Jeesus kuoli keskiviikkona', olen päättänyt lisätä tämän osan 2 esittääkseni selityksen JOKAISELLE yksittäiselle jakeelle, jotka lukijani ovat esittäneet. Yhtään jaetta ei esitetty, joka kumoaisi sen, että Jeesus ristiinnaulittiin keskiviikkona. Väitteeni on tosiaankin voimakas, mutta tuomitse itse.

Käytäämme ensiksi läpi osassa 1 todistettu skenario. Viimeinen ehtoollinen vietettiin tiistai-iltana. Jeesus ristiinnaulittiin Nisan/Abib-kuun 14. päivänä ja hän kuoli vielä samana iltapäivänä ja Hän oli itse pääsiäiskaritsa. Joosef Arimatealainen sai luvan Pilatukselta ottaa alas ristiltä Jeesuksen ruumiin, ehkäpä Nikodemuksen avustamana. Nikodemus oli tuonut 100 naulaa mirhaa ja aloeta. He käärivät Jeesuksen ruumiin käärinliinaan ja laittoivat mukaan mirhaa ja aloeta. Oli jo tulossa pimeä, niin että heidän oli pidettävä kiirettä, koska vuosittainen sapatti oli alkamassa, joka oli Nisan/Abib-kuun 15. päivän happamattoman leivän juhlan ensimmäinen päivä ja torstai. Maria Magdaleena ja Jooseen äiti Maria katselivat tätä lyhyen matkan päästä. Joosefilla oli lähellä uusi puutarhahauta, jota ei oltu vielä käytetty. He laittoivat Jeesuksen ruumiin hautaan ja vierittivät kiven haudan suulle. Seuraavana aamuna juutalaisten johtajat tapasivat Pilatuksen ja saivat luvan sinetöidä haudan ja vartioida sitä, niin että Jeesuksen opetuslapset eivät voisi varastaa ruumista ja sanoa, että Jeesus oli noussut kuolleista. Hauta sinetöitiin ja sille asetettiin vartijat (torstaina). Naiset, mm. Maria Magdaleena, Jooseen äiti Maria ja Jaakobin ja Salomen äiti Maria ostivat yrttejä perjantaina ja valmistivat ne. He ostivat yrtit (vuosittaisen) sapatin jälkeisenä päivänä ja valmistettuaan ne perjantaina he lepäsivät viikkosapattina lauantaina. Viikkosapatin päättyessä myöhään lauantai-iltapäivällä Maria Magdaleena ja toinen Maria tulivat haudalle voidellakseen ruumiin. Koska oli jo lähes pimeää tai oli jo pimeää, he näkivät ainoastaan, että kivi oli vieritetty pois eikä siellä ollut ruumista.

Yhteenveto: Jeesus kuoli keskiviikkona iltapäivällä ja Hänet laitettiin hautaan, kun vuosittainen sapatti oli alkamassa. Hän lepäsi haudassa keskiviikkoillan, torstaipäivän, torstaiyön, perjantaipäivän, perjantaiyön ja lauantaipäivän. Sentähden Hän oli haudassa 3 päivää ja 3 yötä. Hän nousi ylös myöhään viikkosapattina lauantaina. Sentähden Hän nousi ylös kolmantena päivänä. Se tapahtui myös 3 päivän ja 3 yön kuluttua. Nämä ovat vastaansanomattomia Raamatun todistamia totuuksia.

Haluaisin käsitellä ensiksi kaikkein ristiriitaisimmat jakeet (Luukas 24:21), kun kaksi opetuslasta kävelee Emmausta kohti sunnuntaina. Heidän seuraansa liittyy myöhemmin muukalainen, joka selittää heille kirjoituksia. Me tiedämme, että he kävelivät sunnuntaina, viikon ensimmäisenä päivänä, koska se todetaan selvästi Luukkaan 24:1:ssä, josta tapahtumaketju alkaa. Tässä kolme käännöstä Luukas 24:21:stä [ja lisäksi vielä suomenkielinen käännös]:

(KJV)But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel; and besides all this, today is the third day since these things were done.

(NKJV)But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened.

(NASB) But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, it is the third day since these things happened.

Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kun nämä tapahtuivat.

Totta, kävely Emmauksen tiellä tapahtui sunnuntaina, mutta on väärinkäsitys ja väärä käännös, että sunnuntai olisi ollut kolmas päivä ristiinnaulitsemisesta. Sen sijaan että kirjoittaisin lauseen kreikaksi, jota useimmat lukijoista eivät osaa, päätin käyttää sitä, mitä muut ovat osoittaneet tästä jakeesta (Luuk.24:21), jolla on enemmän painoarvoa lukijoille.

Kreikankielen sana, joka vastaa sanoja 'siitä kun' ('since') Luuk.24:21:ssä sanojen 'kolmas päivä' ('third day') jälkeen tarkoittaa itse asiassa 'poispäin jostakin'. 'Poispäin jostakin' on sama sana kuin 'jälkeen' ('after'). Yeshua kuoli myöhään keskiviikkoiltapäivällä ja Hänet laitettiin hautaan auringon laskiessa keskiviikkona torstain alkaessa. Hän oli haudassa 3 päivää ja 3 yötä keskiviikkoyön, torstaiyön ja perjantaiyön ja torstaipäviän, perjantaipäivän ja lauantaipäivän käyttäen meidän tapaamme ilmaista päivät ja yöt. Hän nousi ylös sapatin päättyessä. Siten Hän oli haudassa 3 päivää ja 3 yötä ja nousi 3 päivän ja 3 yön jälkeen sapatin päättyessä. Siten Hän nousi kolmantena päivänä. Sunnuntai on siis 4. päivä. Oikea kirjaimellinen käännös Luukkaan 24:21:stä on:

Mutta varmasti myös yhdessä kaikkien näiden asioiden kanssa, se tuo kolmannen päivän poispäin siitä, kun kaikki nämä asiat tapahtuivat.

Kääntäjät ovat ottaneet kömpelön kirjaimellisen käännöksen ja tehneet sen sujuvaksi ja ottaneet joitakin kirjallisia vapauksia tekstin suhteen, mutta pyrkineet samalla säilyttämään merkityksen. 4.päivä on "poispäin" kolmannesta päivästä. Siksi on ilmeistä, että jakeessa sanotaan sanatarkasti, että he kävelivät ja keskustelivat kolmannen päivän jälkeen, joka oli sunnuntai. Mutta ovatko muut kääntäjät myös havainneet tämän tosiseikan? Kyllä, tutkikaamme kolmea niistä. (Luukas 24:21)

James Moffatt, Moffattin käännös
...but he is dead, and that is three days ago!

Gerrit Verkugl, The New Berkeley Version in Modern English
Moreover, three days have already passed, since all these events occurred.

James Murdock, The Syriac New testament Translated Into English From The Peshitto Version
...and lo, three days have passed since all these things have occurred.

Syyrialaisen lukutavan vahvistavat 2 vanhinta estrangelokirjoituksella kirjoitettua arameankielistä käsikirjoitusta: the Sinaitic Palimset ja the Curetonian Syriac.

On erittäin runsaasti todisteita siitä, että Luukas 24:21:n oikea käännös on "today is after the third day since these things were done." eli "tänään on jo kolme päivää mennyt siitä kun nämä tapahtuivat. Kuten ylläoleva informaatio osoittaa, vanhimmat ja useimmat alkuperäiset käsikirjoitukset todistavat, että "poispäin jostain" on oikea vastine 'since'-sanan [sanojen 'ja siitä kun'] sijasta ja se osoittaa, että opetuslapset puhuivat siitä, että sunnuntai oli 4. päivä siitä kun Yeshua oli laitettu hautaan. Se huolestutti heitä, koska Hän oli selvästi sanonut monta kertaa, että Hän nousisi ylös kolmantena päivänä levättyään 3 päivää ja 3 yötä haudassa. Hän täyttäisi Joonaan merkin, sillä Joona oli 3 päivää ja 3 yötä suuren kalan vatsassa ja siksi Yeshua olisi 3 päivää ja 3 yötä maan povessa. Näiden kahden opetuslapsen uskoa koeteltiin, koska näytti siltä, että Jeesuksen monet profetiat siitä, että Hän nousisi ylös, eivät olisi toteutuneet. He olivat matkalla Emmaukseen lyötyinä, kun muukalainen liittyi heidän seuraansa. Tämä muukalainen selitti heille kaikki Messiaasta Raamatussa (Tanakhissa eli Vanhassa Testamentissa) lausutut profetiat. He eivät tunnistaneet Jeesuksen, ylösnousseen Messiaan puhuvan heille. Vasta kun he istuivat aterialle ja Hän siunasi leivän ja antoi heille, avautuivat heidän silmänsä ja he tunnistivat Hänet Jeesukseksi. Sitten Hän katosi välittömästi heidän näkyvistään.

Seuraavissa lukijoiden esittämissä raamatunjakeissa sanotaan kaikissa täsmälleen samalla tavoin, että Hän nousisi ylös kolmantena päivänä. Vastaus on, että Hän nousi todellakin kuolleista kolmantena päivänä, myöhään lauantaina iltapäivällä. Ensiksi jae, joka kertoo meille, että Hän nousi sapatin päättyessä lauantaina iltapäivällä.

Matt.28:21 (KJV) In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.

Matt. 28:1 (NASB) Now late on the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave.

Matt.28:1 (-38) Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa.

Matt.28:1 (Biblia) Mutta sabbatin päivän lopulla, joka rupesi valaisemaan toista sabbatia * , tuli Maria Magdalena ja toinen Maria katsomaan hautaa.


Uuden päivän sarastus Raamatun ja juutalaisen päivä-käsitteen mukaisesti on hämärän aika, jolloin alkaa pimetä, ei aamun ensimmäinen sarastus. Sapatti päättyi auringon laskiessa ja kaksi Mariaa tulivat katsomaan hautapaikkaa sen jälkeen, kun sapatti oli päättynyt. Jeesus oli jo noussut ylös. Sentähden Raamattu opettaa, että Hän nousi ylös kolmantena päivänä, sapattina, sanokoon sinun perimätietosi tai joku myöhempi uskontunnustus mitä tahansa. Näyttäkäämme nyt kaikki jakeet, joissa Jeesus sanoi nousevansa kolmantena päivänä tai ne myöhemmät jakeet, joissa kerrotaan, että Hän nousi kolmantena päivänä.

Matt.16:21 Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös.

Matt.17:23 Ja he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Ja he tulivat kovin murheellisiksi.

Matt.20:19 ja antavat hänet pakanoille pilkattavaksi ja ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi, ja kolmantena päivänä hän on nouseva ylös.

Matt.27:64 Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: 'Hän nousi kuolleista', ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen.

Mark.9:31 Sillä hän opetti opetuslapsiaan ja sanoi heille: "Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet; ja kun hän on tapettu, nousee hän kolmen päivän perästä ylös".

Mar.10:34 ja ne pilkkaavat häntä ja sylkevät häntä ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet; ja kolmen päivän perästä hän on nouseva ylös.

Luuk.9:22 ja sanoi: "Ihmisen Pojan pitää kärsimän paljon ja joutuman vanhinten ja ylipappien ja kirjanoppineiden hyljittäväksi ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös".

Luke 13:32 (KJV) And he said unto them, Go ye, and tell that fox, Behold, I cast out devils, and I do cures to day and to morrow, and the third day I shall be perfected.

Luuk.13:32 Niin hän sanoi heille: Menkää ja sanokaa sille ketulle: 'Katso, minä ajan ulos riivaajia ja parannan sairaita tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minä pääsen määräni päähän'.

Luuk.18:33 ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös.

Luuk.24:7 sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'.

Luuk.24:46 Ja hän sanoi heille: Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista.

Ap.t.10:40 Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä

1.Kor.15:4 ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan

Kaikissa ylläolevissa jakeissa lausutaan ennustus, että Hän nousee ylös kolmantena päivänä tai että joku pelkäsi sen toteutuvan tai totesi jälkeenpäin sen toteutuneen. [Matteus 16:21; 17:23; 20:19; 27:64; Markus 9:31; 10:34; Luukas 9:22; 13:32; 13:33; 24:7; 24:46; Ap.t.10:40 ja 1.Kor.15:4]. Raamatun faktat osoittavat, että Jeesus nousi ylös haudasta myöhään sapattina, myöhään lauantai-iltapäivänä. Se tapahtui 3 päivää ja 3 yötä sen JÄLKEEN kun Hänet oli ristiinnaulittu ja se oli samalla kolmas päivä. Ensimmäinen päivä oli torstai; toinen päivä oli perjantai; ja kolmas päivä oli lauantai. Jotenkin meillä nykyajan ihmisillä on vaikeuksia, kun joudumme laskemaan päiviä raamatullisen vuorokausikäsitteen mukaisesti, niin että se lasketaan illasta iltaan, kun taas meidän ajanlaskumme mukaan vuorokausi lasketaan keskiyöstä keskiyöhön.

Itse asiassa Luukas 13:32 käännetään usein eri tavalla, niin että sanan 'perfected' (minut täydellistetään) sijasta käytetään sanontaa 'reach my goal' ('pääsen määräni päähän', kuten suomalaisessa raamatunkäännöksessä -38 on). Jakeessa kerrotaan Jeesuksen sanoneen myös, että Hän ajaisi ulos riivaajia ja parantaisi sairaita seuraavina kahtena päivänä ja saapuisi Jerusalemiin kolmantena päivänä. Niin tapahtuikin ja siksi edellinen käännöstapa (KJV) on vähemmän tyydyttävä.

On kuitenkin vielä muitakin jakeita, jotka liittyvät keskiviikkona tapahtuneeseen ristiinnaulitsemiseen, niin ettei sinun tarvitse hakea niitä ja lähettää niitä minulle sähköpostissa.:-)


Matt.27:63 ja sanoivat: Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: 'Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös'.

Matt.26:61 ja he sanoivat: "Tämä on sanonut: 'Minä voin hajottaa maahan Jumaaln temppelin ja kolmessa päivässä sen rakentaa'."

Mark.8:31 ...ja tuleman tapetuksi ja kolmen päivän perästä nouseman ylös.

Mark.14:58...ja rakennan kolmessa päivässä toisen, joka ei ole käsillä tehty.

Mark.15:29...joka hajotat maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat!

Joh.2:19-21...niin minä pystytän sen kolmessa päivässä.

Kaikkiin näihin jakeisiin voidaan vastata samalla tavalla. Jeesus nousi haudasta kolmantena päivänä, myöhään sapattina. Hän nousi kolmen päivän kuluttua: torstain, perjantain ja lauantain. Silloin oli kulunut 3 kokonaista päivää ja 3 kokonaista yötä sen JÄLKEEN kun Hän oli kuollut. EI ole olemassa YHTÄÄN jaetta, joka ei sopisi siihen, että Jeesus ristiinnaulittiin keskiviikkona iltapäivällä. Jae, johon Yeshua niin usein viittasi koskien Joonaa, joka oli suuren kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä.


Joona 2:1 Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä.

Matt.12:40 Sillä niinkuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä.

Pastorit käyttävät mielellään allegoriaa ja viittauksia opettaessaan jotain käsitettä tai oppia ja Luukas 2:46 on ehkä suora viittaus 12-vuotiaaseen Yeshuaan (Jeesukseen), joka löydettiin 3 päivän KULUTTUA.


Luukas 2:46 Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä.


Miksi pastorit voisivat käyttää tätä kertomusta viittaamaan suoraan ylösnousemukseen? Huomaa, että Luukkaan 2:41 mukaan oli kysymys pääsiäisjuhlasta. Siten Yeshuan katoaminen 3 päiväksi viittasi suoraan siihen, mitä Hänen elämässään tapahtuisi myöhemmin. Ja se tapahtui saman juhlan aikana ja Hän ilmestyi opetuslapsilleen, joista tuli myöhemmin opettajia, jotka opettaisivat Hänestä. Hän oli kadonnut 3 päiväksi ja 3 yöksi vanhemmiltaan 12-vuotiaana ja Hänet löydettiin 3 päivän KULUTTUA. Samalla tavoin Hän katosi 3 päiväksi ja 3 yöksi kuoleman kautta ja oli kadoksissa ystäviltään, perheeltään, apostoleilta ja monilta opetuslapsilta ja ilmestyi sitten heille 3 päivän kuluttua.


Ristiinnaulitseminen keskiviikkona, kaavio #2, Michael J. Harris

Mitä tämä kaikki merkitsee?


Olemme nyt keskustelleet jokaisesta aiheeseen liittyvästä jakeesta. Keskiviikon ristiinnaulitsemisessa ei ole mitään ongelmaa eikä mikään jae sitä kumoa. Sen sijaan kaikki jakeet puhuvat yhtä ja vahvistavat skenarion. Olen 100-prosenttisen varma siitä, että Yeshua (Jeesus) kuoli keskiviikkona itapäivällä, kuten Raamattu opettaa. Voit itse päättää, rohkenetko hyväksyä sen ja kääntyä pois uskomasta virheelliseen skenarioon (että ristiinnaulitseminen olisi tapahtunut perjantaina). On kovaa uida vastavirtaan ja paljon helpompaa mennä vain joukon mukana. Uskooko kukaan muu samoin on heidän asiansa. En voi pakottaa ihmisiä uskomaan Jumalaan (kirjoitetun Sanan avulla).

Miksi tämä kaikki on niin tärkeää? Totuus tulee lopuksi voittamaan ja Raamattu lupaa, että kaikki tullaan palauttamaan ennalleen ennen Hänen paluutaan. Vaikka kirkko on opettanut väärin opettaessaan ristiinnaulitsemisen tapahtuneen perjantaina, todisteet voittavat lopulta. Jumalan sana ei tyhjänä palaja ja meidänkin on jo aika uskoa totuus eikä ihmisten keksimiin taruihin.

On monia tunnettuja kristittyjä, jotka esiintyvät televisiossa ja muita, jotka ovat kirjoittaneet lukuisia kirjoja, ja jotka eivät myöskään usko ristiinnaulitsemisen tapahtuneen perjantaina. Kaikki eivät ole tutkineet kaikkea todistusaineistoa tarkasti ja niinpä he arvelevat, että se olisi tapahtunut ehkä torstaina. Toiset uskovat kuitenkin ristiinnaulitsemisen tapahtuneen keskiviikkona. Merkillepantavaa on kuitenkin se, etteivät kaikki uskalla opettaa sitä tai tuoda sitä esiin avoimesti. Miksi? Koska he pelkäävät menettävänsä kannattajia tai lahjoituksia tai kirjamyyntiään. Minulla ei ole siihen mitään sanottavaa, sillä miksi kenenkään pitäisi tehdä tuosta tietämyksestä keskeisintä kiistanaihetta elämässään? Ihmiset ovat uskoneet kautta aikain väärin, että ristiinnaulitseminen olisi tapahtunut perjantaina ja silti he ovat aidosti pelastuneita. Siksipä en syytä näitä tunnettuja kristittyjä johtajia siitä, että he välttelevät tätä aihetta.

Tärkeämpi sen sijaan on sen seuraus, että sunnuntain viettämiselle lepopäivänä ei ole mitään perusteita. Sapatti on ja tulee aina olemaan 7. päivä. Kuitenkin jokainen voi osallistua jumalanpalvelukseen sunnuntaina ja Jumala, meidän Isämme hyväksyy heidät varauksetta. Jopa roomalaiskatolinen kirkko on kirjoitellut laajasti siitä, että se on tehnyt sunnuntaista jumalanpalveluspäivän ja että siihen ei ole mitään raamatullisia perusteita ja että se on pelkästään traditio. Kirjoituksissaan se korostaa sitä, että koska protestanttiset kirkot noudattavat heidän perinteellistä opetustaan ja pitävät sunnuntaita pyhäpäivänä, tunnustavat protestantit niin tehdessään, että roomalaiskatolinen kirkko on heidänkin yläpuolellaan ja myös heidän auktoriteettinsa. Ei ole mitään syytä pyhittää sunnuntaita, koska Yeshua nousi ylös sapatin päättyessä, 7. päivänä. Ainoa asia, jonka se nostaa esille on käsky, muista pyhittää sapatti (suomalaisessa Raamatussa 'lepopäivä'). Siitä syystä tuon esiin sapattinvieton ja sunnuntain pyhittämisen.

Älä nyt ryntää pastorisi luo todistamaan, että ristiinnaulitseminen tapahtui keskiviikkona ja ylösnousemus myöhään sapattina. Neljäs käsky ei ole kirkkolaki, se on yksilöä koskeva vaatimus. Ihminen voi pitää sapatin ja mennä silti seurakuntaan/kirkkoon sunnuntaina. Sapatin vietto merkitsee loppujen lopuksi normaalista työstä pidättäytymistä, ettei käy ostoksilla, vaan että viettää aikaa perheen kanssa ja Jumalan kanssa. Se, mitä hyötyä tästä tiedosta on, on se, että olet saanut tietää totuuden ja että voit vastata ei-kristityille, jotka joutuvat usein näkemään, miten laitoskirkko levittää väärää tietoa. Totuuden tuntemisen pitäisi myös motivoida sapatin viettämiseen. Ilmestyskirja 12:17 puhuu kunnioittavasti niistä lopun ajan uskovista, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.

Alkuperäinen artikkeli:Roy A. Reinhold, 'Jesus (Yeshua) was Crucified ... on a Wednesday Afternoon (part 2)
Osa 1.Pitkäperjantai on myytti, Jeesus kuoli keskiviikkona!!

Alkuun | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat | Keskustelufoorumi