R.K.McGregor Wright


Myöhäissadeliike:


Vaikutus jatkuu Osa 1

Huomaa: Lihavoidut sanat on määritelty toisen osan lopussa.
North Battlefordissa Saskatchewanissa ilmeni vuosina 1946—48 karismaattisia manifestaatioita, jotka olivat alku huomattavalle poikkeamalle helluntailaisten seurakuntien historiassa kaikkialla maailmassa. Monet alkoivat ajatella, että tässä Hengen "uudessa aallossa" oli itse asiassa kysymys siitä "myöhäissateesta" (suomalaisessa Raamatussa 'kevätsade'), johon viitataan sellaisissa raamatunkohdissa kuin Jeremia 3:3 ja 5:2, Jooel 2:23, Hoosea 6:3, Sakarja 10:1 ja Jaakob 5:7.

"Varhaissateen" (suomalaisessa Raamatussa 'syyssateen') sanottiin olevan helluntaina tapahtunut Pyhän Hengen vuodattaminen (tai ehkä Azusa-kadun herätys) ja silloisen Hengen "liikehdinnän" sanottiin olevan "myöhäissade". Monet helluntailaisuuden äärilaidoilla esiintyneet liikkeet ja merkittävät opit yhdistyivät nyt parantajien, evankelistojen ja opettajien muodostamassa avainryhmässä vuosina 1948—52 ja tuota yhdistelmää alettiin kutsua Myöhäissadeherätykseksi.


Yli tunnustuskuntarajojen


Pääsuunnan helluntailaiset seurakunnat (kuten Assemblies of God) hylkäsivät kuitenkin täysin kahden vuoden sisällä Myöhäissadeliikkeen pitäen sitä vaarallisena ja harhaoppisena ja kutsuen sitä "villiintyneeksi tuleksi". Se oli heidän itse käyttämänsä nimitys manifestaatioista, jotka olivat riistäytyneet käsistä ja se kuvaakin tuon liikkeen luonnetta hyvin.

Myöhäissadeliikkeen opettajat, parantajat ja evankelistat pakotettiin nyt irrottautumaan monista entisistä yhteyksistään eräänlaiseen "erämaaseurakunnan" kokemukseen, jossa he ryhmittyivät uudella tavalla ja vahvistivat omaa palvelutyötään. Sitten 1960-luvun lopulla ja 70-luvulla he aloittivat tietoisen soluttautumisen muihin tunnustuskuntiin "karismaattisuuden" nimikkeen alla.

Tärkeänä sillanrakentajana tässä vaiheessa oli duPlessis-veljesten Täyden evankeliumin liikemiesten veljesliitto. Siitä alkaen koko karismaattinen liike on ollut myöhäissadeliikkeen oppien ja sen eri ilmenemismuotojen ja kehitysmuotojen kyllästämä aina aikamme TV-evankelistoja myöten.

Käytän sanontaa "tietoisen" soluttautumisen, koska keskeistä myöhäissadeliikkeen käsitykselle omasta itsestään on ajatus, että he edustavat Jumalan Uutta Järjestystä, jonka tehtävänä on yhdistää Kristuksen ruumis yhdeksi kokonaisuudeksi ylittämällä "opin" ja "perinteiden" keinotekoiset rajat valmisteluissaan uskovien yhdistämiseksi yhdeksi täydelliseksi seurakunnaksi uudenlaisten palvontamallien ja hengellisten kokemusten kautta (kts. lopussa esitettyjä lähteitä, esim. Bill Hamon 1; ss. 365, 387).

Jeesuksen sanotaan olevan "vangittuna taivaassa" (Ap.t.3:21:ssä sanotaan oikeastaan "omistaman", mutta he käsittävät sen tarkoittavan, että Jeesusta pidetään siellä) kunnes seurakunta on yhdistynyt ja valmis kohtaamaan hänet (Hamon 2; ss. 84., 122, 224). Tämähän oli juuri yli seurakuntarajojen tapahtuvien "helluntaikokemusten" edistämisen tarkoitus 60-luvulla.


Outoja oppeja


On helppo luetella myöhäissadeliikkeen profeettojen oudot opit, mutta niiden jäljittäminen sadoista nykyisistä erilaisista karismaattisista ryhmittymistä on vaikeaa, koska niiden mutaatiot ovat hyvin monimuotoisia.

Niitä ovat mm.:
1. Itse myöhäissadeoppi.
2 Efesolaiskirjeen 4.luvussa mainittujen "viiden seurakuntaviran" ennallistaminen.
3. Jumalan ilmestyneet pojat.
4. Valtakunta nyt -eskatologia (joka on saanut myöhemmin vaikutteita rekonstruktionismista).
5. Paimenliikkeen menetelmät.
6. Positiivinen tunnustus, "luova puhuttu sana".
7. "Armolahjojen jakaminen" kätten päällepanemisen kautta.
8. Kiertävien vanhimmistotiimien käyttö toisten seurakuntien mukaan houkuttelemisessa.
9 Opinvastaisuus ykseyden edistämistarkoituksessa.
10. Siemenusko -tekniikat.
11. Ohjaava profetointi sekä yksilöiden että seurakuntien kontrolloimisessa ja niihin vaikuttamisen keinona.

Kiinnitämme tässä huomiota pääasiassa niihin vääriin oppeihin, jotka liittyvät "profetian ennallistamiseen" uudesssa profeettaliikkeessä. Uutta profeettaliikettä innostaa väite, että Jumala on ennallistamassa sekä "ennustavan" että "ohjaavan" profetian lahjaa yksilöiden ohjaamisessa.

Jotkut väittävät, että tämä armolahja voidaan saada ainoastaan myöhäissadeliikkeen profeetan kättenpäällepanemisen kautta ja se antaa lahjan saajalle erityisen voiman puhua Jumalan "rhema-sanoja" voimassa ja tuomioissa (Hamon 1;ss.250s ja Hamon 2; ss.170—173).

EF.4:11—14 käytetään sen käsityksen pohjana, että Jumala palauttaa progressiivisesti jakeessa 11 mainitut armolahjat päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne aikoinaan "menetettiin". Tämän uskotaan tarkoittavan sitä, että Jumala on jo ennallistanut kaikki muut paitsi viimeistä armolahjaa eli apostolin virkaa. Koska profeetan virka palautettiin 1980-luvulla, odotetaan apostolinviran palautuvan 1990-luvulla (Hamon 2;ss.45—49,112,169s.,182—183).

Tähän outoon opetukseen ei edes viitata sen paremmin jakeen asiayhteydessä kuin missään muuallakaan Raamatussa. Piispa Bill Hamon väittää, että tavalla tai toisella apostolit ilmaantuvat 90-luvulla ja saattavat seurakunnan siihen täydellisyyden tilaan, joka on tarpeen, jotta Kristus voi palata takaisin.

Itse menetelmä, minkä avulla voitaisiin päätellä, kuka on oikea apostoli, on jotensakin mystinen; mutta näyttää siltä, että se saattaisi toimia samaan tapaan kuin myöhäissateen kaveriverkosto asettaa tehtäväänsä profeetatkin. He yksinkertaisesti vain ylistävät hänet kuuluisuuteen mainostamalla toinen toisiaan.

Esimerkiksi Kansas City Fellowship -seurakunnan entinen profeetta Bob Jones sanoi vuonna 1989, että "Paul Cain on kaikkein voidelluin profeetta maailmassa tällä hetkellä olevista profeetoista" (Bob Jones, V ja R, s.1). Ja Bill Hamon kuvaa prosessia melko yksityiskohtaisesti kirjassaan Eternal Church (Iankaikkinen seurakunta) käyttäen itseään esimerkkitapauksena.

Kristittyjen pitäisi verrata tätä menetelmää niihin melko tiukkoihin vaatimuksiin, joita Paavali esittää pastoraalikirjeissään.

Cainin profeetallisen toiminnan laatu saattaa joutua epäilyttävään valoon, jos otetaan huomioon, että hän profetoi, että jokainen palvelutyötä tekevä/pastori, joka elää salaisessa synnissä, paljastetaan 90-luvun loppuun mennessä ja heidän tilalleen asetetaan yliluonnollisia ihmeitä tekevien työntekijöiden uusi rotu (Paul Cainin nauha The New Breed, johon Dager viittaa).

Kun näin muutama viikko sitten Christianity Today -lehdessä uutisen, että Cain oli liittymässä tri Martin Lloyd-Jonesin (entiseen) henkilökuntaan Lontoon Westminster Chapelissä, olin suorastaan pudota tuoliltani. Sehän oli yhtä outoa kuin jos paavi olisi juuri määrännyt Billy Grahamin uudeksi arkkipiisapakseen New Yorkiin. Paitsi että uutinen CT;stä oli tosiaankin totta.

Voimmeko kuvitella, mitä ML-J olisi tästä ajatellut? Tuo hyvä tohtori käytti neljäkymmentä vuotta elämästään palvellen uskollisesti ja yrittäen saada Englannin evankelisia vakuuttumaan siitä, että synkretismi oli väärine oppeineen tunkeutumassa heidän seurakuntiinsa kuitenkaan siinä varsinaisesti onnistumatta (kts. Iain Murrayn kirjoittamaa elämäkertaa, osa II). Nyt kun hän on kuollut, on karismaattinen "profeetta", joka väittää saavansa kirjaimellisesti satoja sanallisia ilmestyksiä enkeleiltä (Bob Jones, V ja R nauha), liittymässä sen seurakunnan henkilökuntaan, jota ML-J niinpitkään palveli.

Kansas City Fellowship -seurakunta


Kansas City Fellowship (nykyinen Metro Vineyard Fellowship) joutui karismaattisen veljeskunnan itsensä arvostelun kohteeksi, kun joukko huolestuneita pastoreita pastori Ernie Gruenin johtamana otti sen tutkimustensa kohteeksi vuosina 1989—90. Tutkimuksen tulokset on esitetty asiakirjassa Document of Aberrant Practices and Teachings of KCF/GM (Kansas Cityn profeettojen harhaoppisia käytänteitä ja opetuksia koskeva asiakirja), Gruen et al., oli niin pelottava, että sen johdosta KCF:n johtajat järjestäytyivät uudessa muodossa ja asettuivat viinitarhaliikkeen John Wimberin alaisuuteen. Hänet oli kutsuttu korjaamaan vahingot.

Senkin jälkeen kun Gruen oli pyytänyt anteeksi joitakin paikkansapitämättömiä väitteitään, suurin osa kritiikistä pysyi ennallaan. Luottaen siihen, että Gruen selvittäisi koko jupakan, Gruen lupasi lopettaa KCF:n ongelmia käsittelevien kasettien ja noin 240 sivuksi tiivistetyn kirjallisen materiaalin levityksen. Mutta nyt oli evankelista yleisöä varoitettu siitä, miltä uusprofeetallinen liike saattaa näyttää lähemmin tarkasteltuna ja nyt viinitarhaliikkeeseen kuuluva KCF järjestäytyi uudessa muodossa esimerkillisesti.

Sittemmin on mahtava profeetta Bob Jones siirretty taka-alalle ja Wimberiin liittynyt pääprofeetta Paul Cain on tekemässä pesäeroa hankkeeseen siirryttyään joksikin aikaa Englantiin.

Uusprofeetallisen liikkeen todellinen luonne


Uusprofeetallisen liikkeen todellinen luonne tulee tahattomasti ilmi KCF:n omassa haastattelunauhoituksessa Bob Jonesista ja Mike Bicklestä, joka on KCF:n tärkein johtaja. Nauhoituksista laadittuja kirjallisia transkriptioita on levitetty laajalti (mainittu lähdeviitteissä).

Mike ja Bob puhuvat kepeään tyyliin uusprofeetallisen liikkeen profetoimiskäytänteistä. Seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Meille kerrotaan, että:

 1. Ihmiset, jotka katselevat pornografiaa, tuntevat nasaalinesteiden luikertelevan "limaisina" (BJ:"tarkoitan kirjaimellisesti") heidän käsivarsiaan pitkin.
 2. Herran läsnäolo tuoksuu naiselta, joka käyttää liikaa hajuvettä.
 3. Bob Jones ja muut tulevat puhumaan "rhema"-ilmoitusta vuonna 1990.
 4. Näillä ilmoituksilla tulee olemaan sama voima ja teho kuin Jesajan puheella Jes.55:11:ssä.
 5. Kun BJ on Hengen täyttämä, hän voi nähdä ja maistaa muitten ihmisten hengellisen tilan ja synnit kaikilla viidellä aistillaan.
 6. KCF:ää vastaan hyökätään noituuden asein.
 7. Ihmiset (kuten tämän artikkelisarjan kirjoittaja), jotka väittävät, että monet uusprofeetallisen liikkeen käyttämistä käytänteistä ja väitteistä ovat pohjimmiltaan okkultisia, ovat "palkkarenkejä ja gigiloita (sic.)".
 8. Väitteitä, joita ihmiset esittävät hengen ilmoituksen perusteella, ei saa kritisoida.
 9. Toisin kuin VT:n profeetat, UT:n profeetat ovat usein väärässä. He saattavat erehtyä 90-prosenttisesti; 60 prosentin paikkansapitävyys on suunnilleen parasta, mihin he kykenevät.
 10. Francis Frangipane (KCF myy hänen kasettejaan) väittää, että profetian tason noustessa nousee demonisuuden taso.
 11. Psalmissa 50 on jo ilmoitettu, mitä Herra tekee KCF:lle.
 12. Jumalan "logos" on vain "kuivaa sanaa" verrattuna heidän "rhemaansa".
 13. Vaikka Jumala "lataakin" rhema-ilmoituksen "aseen", jotkut kuulista ovat suutareita.
 14. Voimme tietää varmuudella, että joku on profeetta, ainoastaan jos "kolme tai neljä meistä saa saman sanoman".
 15. Jumala kertoi hänelle puolitoista vuotta aikaisemmin, että Jimmy Carterista tulisi presidentti.
 16. KCF:n johtajien lapsista tulisi Melkisedekin järjestyksen pappeja.
 17. Tämä uusi sukupolvi tulee "polkemaan kuoleman jalkojensa alle ja tuomaan esiin kirkastetun seurakunnan ja paljastamaan Ilmestyskirjan 12. luvun poikalapsen".
 18. Hesekiel 9:4 puhuu luomattomasta enkelistä.
 19. BJ on nähnyt Jumalan "kasvoista kasvoihin".
 20. Uudelleenjärjestäytynyt mormonikirkko tulee liittymään uusprofeetalliseen liikkeeseen.
 21. 1000 uskonnollista johtajaa tulee kuolemaan vuonna 1990 sen takia, että he ovat käyttäneet väärin "voitelua".
 22. Jeesus ei tiedä vieläkän toisen tulemuksensa ajankohtaa.
 23. Logoksen on oltava "voideltua", jotta se tuottaisi Rheman.
 24. KCF:stä tulee aikanaan kaksitosta kaupunkiseurakuntaa, joista jokaisella on oma profeettansa.
 25. BJ on "Pyhän Paikan kynnyksenvartija".
 26. Hän tuntee sormissaan pistelyä, jonka perusteella hän tietää, kuka on profeetta, evankelista tai pastori.
 27. Jumalan ilmestyksen pojat (Manifested Sons of God) tulevat ilmestymään 30 vuoden sisällä kirkastaakseen maanpäällistä seurakuntaa ja herättääkseen kuolleita ja parantaakseen ihmisiä.
 28. BJ:n kädet muuttuvat tummanpunaisiksi, kun hän saa parhaat ilmestyksensä.


Ja kaikki tämä on peräisin kahdesta ystävällismielisestä haastattelusta! Voisimme jatkaa edelleen; tässä oli vain valikoima tämän miehen järkevimmiltä kuulostavista profeetallisista paljastuksista. Onko mikään ihme, että KCF on siirtänyt hänet joksikin aikaa taka-alalle? Kuinka KCF:n johtajat mukaanlukien John Wimber väittävät omaavansa paremman hengellisen arviointikyvyn kuin Ernie Gruen ja muut huolestuneet pastorit ja hengellisen työn tekijät, jotka ovat joutuneet kuulemaan tämäntapaista asiaa uusprofeetallisen liikkeen piiristä jo useiden vuosien ajan? Eräänä esimerkkinä uusprofeetallisen liikkeen oudoista teorioista tutkimme nyt Manifested Sons (ilmestyneet pojat) -oppia.


Manifested Sons (ilmestyneet pojat) -harhaoppi


Manifested Sons -harhaoppi esiintyy monissa eri muodoissa ja monilla eri nimillä, mm. nimillä Manchild Company (poikalapsen joukko), the Sonship (poikuus), the Melchisedek Priesthood (Melkisedekin pappeus), the Shulamites (sulamiitit), Joel Company (Jooelin joukko), Elijah Company (Eliaan joukko), the Many-membered Christ (monijäseninen Kristus), the New Order (uusi järjestys), Overcomers (voittajat), God's Army (Jumalan armeija), the Corporate Body (yhteinen ruumis), Feast of Tabernacles (lehtimajanjuhla), Tabernacle of David (Daavidin ilmestysmaja) jne. jne.

Nimityksiä on loputtomasti ja ne heijastavat vain sitä, minkälaisia sanontatapoja kulloinkin käytetään Raamatun allegorisista kuvauksista. Bill Hamonin kirjat ovat hyvä esimerkki. Ne ovat täynnään raamatunkohtia, joita käytetään omavaltaisesti asiayhteydestään irrotettuina. Mutta keskeinen ajatus on sama; Jumala tulee nostamaan viimeisinä päivinä voideltujen ja voimallisten uskovien superjoukon, joka saa aikaan seurakunnan ykseyden ja täydellistymisen, joka puolestaan synnyttää tahrattoman morsiamen, joka on valmis Jeesuksen takaisintuloa varten. Tämä teoria on toteutunut käytännössä kaikessa vakavuudessaan John Robert Stevensonin (JRS) johtamassa vaarallisen harhaoppisessa lahkossa nimeltä The Walk (viite Nichols).

Samanaikaisesti Paul Cainin versio Manifested Sons -opista kulkee nimellä "Jooelin armeija" (Joel's Army) ja "Uusi Rotu" (New Breed). Nämä ovat hänen itsensä käyttämiä nimityksiä (Cain, ss.10—12). Tämä yliluonnollisilla kyvyillä varustettu tuleva joukko ilmestyy yhdistääkseen ja täydellistääkseen seurakunnan, tuomitakseen maailman ja voittaakseen maailman Kristukselle. Nämä profeetalliset keulakuvat tulevat johtamaan miljoonia ihmisiä Kristuksen luo, parantamaan ihmisiä ja herättämään kuolleita jne.

Gruenin nostattaman hälyn jälkimainingeissa Paul Cain väitti kuitenkin (sekä John Wimberin kautta että painetuissa artikkeleissa), että "Hän ei pidä kiinni Manifested Sons -opista, vaan sen sijaan kieltää koskaan uskoneensa tuohon opetukseen" (Cain s.10). Omissa lausunnoissaan hän on sanonut, että "Tässä opissa on useita vakavia virheitä". Sitten hän kumoaa lausumansa sanoessaan, että "Jotkut kristityt tulevat saamaan täysin kirkastetun ruumiin jo täällä maan päällä eli saavuttamaan kuolemattomuuden jo täällä maan päällä".

Mutta hän opettaa itse Manifested Sons -oppia toisenlaisessa muodossa, jota kutsutaan yleensä nimellä "Perfected Church" (täydelliseksi tullut seurakunta). Hän käyttää sanan 'täydelliseksi tullut' sijasta sanaa 'kypsä' tai 'voittoisa' ja puhuu "voittajista". Sitten hän sanoo varmuuden vuoksi, että kaikenlainen elitismi on syntiä ja sitä on vältettävä ja että "Raamatun kaanon on valmis. Siihen ei voida enää lisätä mitään."

Alkuseurakunta piti kuitenkin sanallista ilmoitusta, joka esitetään velvoittavana, ongelmallisena ja torjui montanolaisuuden, koska heidän profetiansa edellyttivät Uuden Testamentin kaanoniin lisäämistä. Emme tutkiskele tätä aihetta tässä, mutta se on kuitenkin ongelmallista aikamme uusprofeetallisessa liikkeessä.

The Walk


Stevens perusti the Walk -seurakunnan vuonna 1951. Hänet oli erotettu Foursquare Gospel Churches -seurakunnista ja hän oli liittynyt Assemblies of God-seurakuntaan ja joutui lähtemään sieltäkin, tällä kertaa sen takia, että hän oli omaksunut myöhäissadeopetuksia (Nichols). Sitä mukaa kuin Stevens uppoutui syvemmälle myöhäissadeoppeihin, hän alkoi kehittää niistä omia oppejaan.

Hän alkoi opettaa, että kaikki tavalliset tunnustuskunnat edustivat vanhaa järjestystä ja edustivat siten Babyloniaa ja olivat maailmallisia ja suurimmaksi osaksi eksytettyjä. Jumala käytti The Walkia perustaakseen uuden järjestyksen, joka aikanaan "synnyttäisi" "ilmestyneet pojat" (manifested sons), joista Stevens olisi ensimmäinen. Hän väitti olevansa apostoli ja profeetta ja julisti loputtomasti uusia ilmestyksiä kaseteillaan, joista monista laadittiin transkriptioita ja painettiin vihkosiksi. Dokumentteja tästä myöhäissadeliikkeen variantista on siten helposti saatavilla ja niitä ovat asiasta kiinnostuneet tutkijat voineet tutkia jo kolmenkymmenen vuoden ajan.

Stevensin kaikkein vakavin (ja harhaoppisin) kömmähdys on hänen käsityksensä, jonka mukaan okkultismissa käytetyt hengelliset käytänteet ja voimat ovat todellisuudessa "neutraaleja" ja siitä syystä kristittyjen pitäisi käyttää okkulttisia menetelmiä saavuttaakseen samankaltaisen tai jopa paremman "hengellisyyden". Hän sanoi itse asiassa, että Saatana varasti nämä menetelmät alunperin vanhurskailta. Siksi uskovien pitäisi opiskella okkultiikkaa ja soveltaa heidän tekniikoitaan ja alistaa niiden käyttö Jumalalle.

JRS opetti, että Jumala siunaa tällaisen synkretismin ja myöhäissateen tuli tulee lopulta lankeamaan ja sitä kautta tulee syntymään täydelliseksi tullut seurakunta. The Walk kirkastetaan (kirjaimellisesti), niin että siitä muodostuu ilmestyneet pojat (manifested sons) ja sillä tavoin heistä itsestään tulee Kristuksen Ylöstempaus (Parousia), joka itse on Manchild Company (poikalapsen joukko) (Nicholsin SCP-raportti).

Stevens sanoi jopa, että nyt jo oli mahdollista kommunikoida enkeleiden ja kuolleiden uskovien kanssa. Paul Cain ja Bob Jones ovat keskustelleet enkelien kanssa säännöllisesti jo vuosikymmeniä ja tietenkin Stevens väitti itsekin kommunikoivansa "todistajien suuren pilven kanssa".

Meidän on mainittava tässä ohimennen, että Francis Frangipane, Royal Cronquist ja Mel Bailey, jotka ovat entisiä the Walkin apostoleita, ovat nykyään tärkeässä asemassa uusprofeetallisessa liikkeessä. Frangipane on liittynyt KCF/MVF:n joukkoihin ja julkaisee nykyään kirjoja ja matkustelee ympäri maata kannustaen ihmisiä voittamaan "demonivaltoja", jotta saataisiin aikaan Valtakunta Nyt.

Osa 2

Alkuperäinen artikkeli: The Latter Rain Movement: Its Continuing Influence Part one by R.K.McGregor Wright, Th.M.,Ph.D.

Alkuun | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat | Keskusteluryhmä