Michael P Germano

Kristillinen pääsiäinen

Kautta koko apostolisen ajan Jumalan alkuseurakunta, qehal'el, vietti juutalaista pääsiäistä, Herran ehtoollista, Nisan-kuun 14. päivänä, jonka ajankohdan pappien kalenteri määritti, kuten juutalainen yhteisökin sitä vietti. Alkuseurakunta vietti Uutta pääsiäistä tai kristillistä pääsiäistä, toisin sanoen sitä vuosittaista muistojuhlaa, jonka Jeesus Nasaretilainen sääti iltana ennen teloitustaan, kolmannentoistapäivän lopulla ja neljännentoista päivän iltana eikä neljännentoista päivän lopulla kuten juutalaiset [vuorokausi vaihtuu juutalaisen laskutavan mukaan auringon laskiessa eikä keskiyöllä kuten gregoriaanisen ajanlaskun mukaan. Suom.huom.]. Tämä erosi farisealaisten käytännöstä ja useimpien muiden juutalaisten käytännöstä, jotka viettivät Mooseksen säätämää pääsiäistä neljännentoista päivän lopulla ja viidennentoista päivän iltana.
Alkuseurakunta ei viettänyt enää Mooseksen säätämää pääsiäistä eikä suorittanut säädettyjä eläinuhreja, koska Jeesus Nasaretilainen, Messias, "meidän pääsiäislampaamme" (1.Kor.5:7) oli ollut se yksi ainoa uhri, joka oli uhrattu kerta kaikkiaan, ainiaaksi (Hebr.10:10-14, 10:18). Alkuseurakunnassa kristillisen pääsiäisen vietto oli samalla kristillisen kasteen vahvistamista.
Nisan-kuun neljännentoista päivän alussa, kuolemaansa edeltävänä iltana Jeesus halusi antaa uuden merkityksen vanhan pääsiäisen happamattomalle leivälle ja viinille. Tämä muutos oli sen uuden liiton mukainen, jonka hän aloitti. Uudessa Testamentissa ei ole mitään viitettä siihen, että Jeesuksen kaksitoista opetuslasta olisivat tienneet etukäteen Jeesuksen aikeesta muuttaa pääsiäisaterian symbolien merkitystä, vaikka hän olikin aikaisemmin esittänyt seuraavanlaiset ajatukset:

Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen kaksi päivää ennen juutalaisten pääsiäisjuhlaa (jota vietetään Nisan-kuun 15. päivän alussa auringonlaskun jälkeen), että hänet kavallettaisiin ja ristiinnaulittaisiin (Matt.26:1-2).
Jeesus antoi Pietarille ja Johannekselle ohjeet Nisan-kuun 14.päivän alkaessa auringonlaskun jälkeen, pääsiäisaterian nauttimista varten samana iltana. Huomaa, että Jeesus ja hänen seuraajansa söivät pääsiäisaterian täydet 24 tuntia ennen juutalaisten pääsiäistä.

Vaikka Jeesus Nasaretilainen ei ollutkaan essealainen, ensimmäinen kristillinen pääsiäinen vietettiin ilmeisesti essealaisessa yhteisössä. Jos oli niin, se selittää sitkeän perimätiedon, jonka mukaan ensimmäinen Herran ehtoollinen vietettiin Siionin vuorella sijaitsevassa yläkerran huoneessa (kts. Bibarch artikkeli 'Cenacle'). Kirjallinen todiste löytyy Luukkaan ja Markuksen evankeliumeista. Molemmat toteavat, että sinä päivänä, jona pääsiäislampaita teurastettiin, joka oli 14. Nisan-kuuta, Jeesus antoi Pietarille ja Johannekselle ohjeet mennä Jerusalemiin, oletettavasti essealaisten portin kautta ja etsiä mies, joka kantaa vesisastiaa (Luuk.22:8-10, Mark.14:13). Heidän piti seurata häntä siihen taloon, mihin hän meni ja kysyä siellä valvojalta (kreikaksi: oikodespore) vierashuonetta, jossa Jeesus voisi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.
Jeesus sanoi: "Ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa, valmiiksi laitetun; valmistakaa meille sinne". (Mark.14:15; vrt. Luuk.22:12). Tässä muinaisessa kulttuurissa veden kantamista astiassa kotiin pidettiin lasten ja naisten tehtävänä, juutalaisille miehille se ei kuulunut. Kuitenkin essealainen mies, joka oli yleensä selibaatissa elävä munkki, voi kantaa vettä taloustyönä, koska essealaisessa yhteisössä ei ollut lapsia eikä naisia suorittamassa tätä vähäarvoista arkiaskaretta. Nämä kaksi opetuslasta suorittivat pääsiäisaterian viettoon tarvittavat järjestelyt.
Kun oli myöhä (kreikaksi: opsios), siis yön alkaessa Jeesus ja ne kaksitoista tulivat (Mark.14:16-17). He söivät muiden kanssa yhdessä pääsiäisaterian, Sederin, mutta ilman lihaa. Se ei sisältänyt lihaa, koska essealaiset, jotka olivat kasvissyöjiä, nauttivat pääsiäisaterian ilman lihaa ja olisivat tarjonneet sellaisen myös täysihoitolassaan. Ei ole mitään todisteita siitä, etteivätkö Jeesuksen seurueeseen kuuluneet naispuoliset matkustavaiset olisi olleet tervetulleet essealaiseen majataloon. Voidakseen nauttia pääsiäisaterian Jeesuksen ja hänen seurueensa oli oltava rituaalimenoin puhdistautuneita. Luultavasti he olivat puhdistautuneet kylpemällä rituaalin mukaisesti ennen majataloon menemistä ja noudattivat tarkoin Mooseksen lain määräämiä puhdistautumismääräyksiä. Tämä käy yksiin sen kanssa, mitä Jeesus sanoi Pietarille, että sen, joka on kylpenyt, ei tarvitse enää peseytyä (Joh.13:10).
Essealaiset viettivät pääsiäistä aina tiistai-iltana. Vuonna 30 jKr se oli 24 tuntia ennen juutalaisten pääsiäistä. Lisäksi, leeviläiset papit eivät uhranneet pääsiäislampaita ennenkuin Nisan-kuun 14. päivänä. Jeesuksen ateria, joka oli Seder ilman lihaa, ja joka nautittiin essealaisen majatalon yläkerran huoneessa, tunnetaan nimellä Viimeinen ehtoollinen. Tämä huone, jossa he söivät tuona iltana, ei ollut sama paikka, jossa he Jerusalemissa ollessaan yöpyivät.
Ne seitsemän peruselementtiä uudessa pääsiäisessä, joka perustui sen illan päätapahtumiin, jotka johtivat Jeesuksen vangitsemiseen, olivat varhaisten juutalaiskristittyjen käytännön mukaisesti:

  1. määrätty aika oli Nisan-kuun 14.päivän alku (täydet 24 tuntia ennen perinteistä juutalaista pääsiäisiltaa);
  2. Seder ilman lihaa, johon apostoli Paavali viittaa Herran ateriana (1.Kor.11:20);
  3. jalkojenpesurituaali aterian aikana, johon osallistuivat Jeesus ja ne kaksitoista;
  4. rukous, jossa Jeesus pyysi siunausta ja kiitti;
  5. happamattoman leivän syöminen seremoniana;
  6. viinin juominen maljasta (leipä ja viini, ei rypälemehu, jotka nautittiin yhdessä hänen pian murrettavan ruumiinsa ja vuodatettavan verensä symbolina, jota nyt kutsutaan ehtoolliseksi) niiden kahdentoista kanssa (Matt.26:26-28; Mark.14:22-24; Luuk.22:17-20; 1.Kor.11:23-25) ja
  7. kiitosvirsi (Mark.14:26).

Tämän jälkeen alkukristillinen yhteisö muisti Jeesuksen kärsimystä ja kuolemaa omasta puolestaan sen illan kannalta katsottuna, jolloin Juudas petti hänet. Kristillinen pääsiäinen oli vuosittainen tapahtuma Nisan-kuun 14.päivän alkaessa, jota vietettiin sinä iltana ja Jeesuksen asettamalla tavalla. Kaikki viittaa siihen, että alkukristityt säilyttivät tämän tavan aina siitä päivästä lähtien.
Sitä mukaa kuin alkuperäinen kristillisyys jakautui moniin itsenäisiin ryhmiin, tämän tapahtuman muistojuhla sai monia eri muotoja. Kysymykset koskien sitä, milloin nämä asiat tapahtuivat ja mikä oli alkuseurakunnan käytäntö tarkalleen ottaen tämän muistojuhlan suhteen herättää edelleen keskustelua tutkijoiden kesken ja voimakkaita tunteita kristittyjen keskuudessa. (Kts. Bibarch artikkeli 'Ristiinnaulitseminen'.)
Vuosisatoja vanhojen uskonnollisten seremonioiden ja perinteiden ehdollistamina ja perustuen keskiajalta peräisin oleviin käsityksiin, lähes kaikki kristityt uskovat, että ainoastaan Jeesus ja ne kaksitoista ottivat osaa viimeiseen ehtoolliseen. Mark.14:18-21:n mukaan, kun "opetuslapset" kauhistuivat sitä, että Jeesus sanoi yhden heistä olevan kavaltajan, he kyselivät Jeesukselta: "Olenko se minä?" Luukas kertoo, että he miettivät, kuka heistä olisi kavaltaja (Luuk.22:23 vrt. Joh.13:22). Jeesuksen opetuslapsia oli enemmän kuin ne kaksitoista. Hänen opetuslapsiaan olivat ainakin myös Joosef (jota kutsuttiin Barsabbaaksi ja Justukseksi) ja Mattias (Ap.t.1:21-26). Hänen seurueeseensa kuului todennäköisesti Jeesuksen äiti Maria, Maria Magdaleena ja muita.
Jeesus vastasi Markuksen evankeliumin mukaan: "Yksi teistä kahdestatoista..." (Mark.14:20). Hän ei sanonut "Se on yksi teistä". Hän teki selväksi, että se olisi yksi hänen läheisistä opetuslapsistaan. Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesus kertoi hiljaa joillekin pöytäseurueestaan, kuka tuo henkilö oli (Joh.13:23-26, vrt. Matt.26:23). Kun kaikki kertomukset yhdistetään, tullaan siihen tulokseen, että paikalla oli eri pöydässä enemmän opetuslapsia kuin vain ne kaksitoista. Tällaisessa kontekstissa Jeesuksen vastauksessa "yksi teistä kahdestatoista..." on järkeä.
Pääsiäisaterian, jalkojenpesurituaalin aloittamisen ja happamattoman leivän ja viinin symboliikan muuttamisen jälkeen Jeesus lähti niiden kahdentoista (Joh.14:31) ja ehkä muidenkin opetuslasten, sellaisten kuin esim. Joosefin ja Mattiaan, kanssa pois. Seurue lähti kohti Öljymäkeä Getsemaneksi kutsuttuun puutarhaan (Matt. 26:36; Mark.14:32, vrt. Luuk.22:40 ja Joh.18:1). Jos ateria tarjoiltiin heille, niin kuin näyttää olleen, naiset ja muut opetuslapset lähtivät luultavasti myös pois, koska alkoi olla jo myöhä.
Monet otaksuvat, että Jeesus ja ne kaksitoista olivat vuokranneet erään jerusalemilaisen perheen yläkerran huoneen pääsiäisen ja happamattoman leivän päivien ajaksi. On muitakin asioita, seikkoja ja mahdollisuuksia, joita pitää harkita. Jeesuksen seurueeseen kuului otaksuttavasti muitakin opetuslapsia. Hämmästyttävää kyllä, ne kaksitoista eivät näytä mitenkään kauhistuvan sitä, että he söisivät pääsiäisaterian Jeesuksen kanssa Nisan-kuun 14. päivän alkaessa eikä sen päättyessä.
Opetuslasten ajatuksessa, että Juudas olisi mennyt ostamaan tarpeita juhlaa varten (Joh.13:29), ei ole mitään järkeä elleivät he olisi olleet aterialla 24 tuntia ennen juutalaisten perinteistä pääsiäisateriaa. Juutalaiset viettivät pääsiäistä Nisan-kuun 14. päivän lopulla. Edelleen, opetuslapset huolehtivat pääsiäisateriasta, mikä luultavasti tarkoittaa sitä, että he tekivät tarvittavat viime käden järjestelyt yläkerran huoneen omistajan kanssa ryhmän pääsiäsiateriaa varten. Yläkerran huoneen omistajat ja ylläpitäjät odottivat ilmeisesti vieraidensa syövän pääsiäisaterian Nisan-kuun 14. päivän alkaessa ja saa sen vaikutelman, että he myös valmistivat sen. Pietarilla ja Johanneksella ei ollut yksinkertaisesti tarpeeksi aikaa auringonlaskun jälkeen (jolloin Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen valmistelemaan pääsiäisateriaa) valmistaa itse ateriaa.
Alkuperäinen artikkeli: 'The Christian Passover'
P. Germanon perusteellinen tutkimus viimeisen ehtoollisen ajankohdasta, 'The last Seder: Unscrambling its Baffling Chronology'
Alkuun | Ylösnousemus | Ehtoollinen | Pääsiäinen | Messu-uhri | Jeesus kuoli keskiviikkona 1/2 | Jeesus kuoli keskiviikkona 2/2 | Viimeinen ehtoollinen 1/3 | Viimeinen ehtoollinen 2/3 | Viimeinen ehtoollinen 3/3 | Maailmanlaajuinen kristillinen liike | Ikuinen pelastusvarmuus | Kotiseurakunta | Valtakuntateologia | Roomalaiskatolisuus - onko se kultti? | Sovitus - missä? | Vierasta tulta | Kaksi Babylonia | Rebecca & Elaine | Islamin historiaa | Seurakunnan vaellus | Kaikki ekumeeniset tiet vievät Roomaan | Rukouspiirit | Voitelu | Hänen nimessään | Jabesin rukous | Jihad | Varo väärää vaakaa! | Ei rauhaa, vaan miekan | Linkit