Messiaan sikiämisen ja syntymän raamatullinen ajankohta

I. Yochananin (Johannes Kastajan) sikiäminen / Luukas 1: 5-25
Kun enkeli Gavri-El (Gabriel) ilmestyi Zachar'yahille (Sakariaalle) hänen ollessaan palvelemassa temppelissä, se tapahtui Abiyahin (Abian) osaston ollessa palveluvuorossa. Tämä pappissuku palveli temppelissä heprealaisen vuoden kahdeksantena viikkona 1. Aikakirjan 24:10 määräysten mukaisesti (ja Talmudin mukaisesti). Kahdeksas viikko osuu osittain heprealaisten vuoden toisen kuun viimeiselle viikolle ja osittain heprealaisten kolmannen, Sivan-kuun ensimmäiselle viikolle, joka osuu Shavuotin (helluntain) aikaan. Tämä on se ankkuripiste, johon tukeutuen Messiah Yeshuan täsmällinen syntymäajankohta voidaan löytää. Enkeli lupasi Zachar'yahille, että hänen rukoukseensa vastattaisiin ja kun hän meni kotiin vaimonsa Elishevan (Elisabetin) luokse, tämä hedelmöittyi ilmeisesti lähes välittömästi. Tämän perusteella Yochananin (Johannes Kastajan) sikiäminen tapahtui hyvin lähellä Shavuotia, helluntaita, joka on heprealaisten kolmannen kuukauden, Sivan-kuun toisella viikolla.

II.Yeshuan (Jeesuksen) sikiäminen / Luukas 1:26-55
Sitten, Elishevan raskauden kuudennen kuukauden lopulla enkeli Gavri-El ilmestyi Maralle (Marialle). Gavri-El kertoi Maralle Elishevasta ja sanoi, että "tämä on kuudes kuukausi hänellä, jota sanottiin hedelmättömäksi". Tämä tapahtui heprealaisten yhdeksännen kuukauden, Kislev-kuun lopulla ja Chanukah-(Hanukka)juhlan aikaan. Abyiahin osaston palveluvuoron lopun ja Hanukan alkamisen välillä on 27 viikkoa. Hanukkaa vietetään kahdeksan päivää, Kislev-kuun 25. ja Tevet-kuun 2. päivän välillä.
Mara hyväksyy enkelin sanan siitä, että Messias sikiäisi hänessä ja hän kiiruhtaa heti Natseretista (Nasaretista) Elishevan ja Zachar'yan kotiin Juudean vuoristoon lähelle Yerushalayimia, noin kolmen päivän matkan päähän Natseretista. Mara matkusti sinne luultavasti viettämään Chanukahia (Hanukkaa) ja auttamaan Elishevaa hänen raskautensa aikana ja myös puhumaan Elishevan kanssa enkelin vierailusta.
Maran tervehtiessä Elishevaa tämä vastaa Marian tervehdykseen kutsumalla häntä "minun Herrani äidiksi". Tämä osoittaa, että Mara odotti jo Yeshuaa. Näin Yeshua sikisi Chanukahin, Valon juhlan, aikana, sillä Hän on Maailman Valkeus.
Joskus Chanukah osuu lähelle joulua. Rooman luopiokirkko yhdisti keskiaikana pakanallisen talvipäivän seisauksen, joka on joulukuun lopulla, Kislev-kuun 25. päivään, Chanukahiin, saadakseen joulun (Kristuksen messun, josta tulee sana Christmas, 'joulu') joulukuun 25. päivälle. Se tapahtui nähtävästi Kristuksen syntymän viettämiseksi.
Johannes 10:22, 23:ssa näemme Yeshuan viettävän Chanukahia. Tämän juhlan aikan Hän julistaa: "Minä ja Isä olemme yhtä" [Joh. 10:30], mikä todistaa Hänen sikiämisensä olleen jumalallista alkuperää. Sekin vahvistaa Chanukahin olevan Hänen sikiämisensä ajankohta.
Siten on historiallisesti oikeampaan osuvaa viettää Yeshuan tuloa maailmaan Hänen Chanukahina tapahtuneen sikiämisensä muistona kuin viettää Hänen syntymäänsä jouluna. Kuten tulemme osoittamaan, joulu ei ole Kristuksen syntymäpäivä. (Oikeastaan joulu on keksintö, jossa uskonto tekee kompromissin pakanallisen perinteen kanssa. Joulu on ainoastaan siinä mielessä sopusoinnussa totuuden kanssa, että se osuu suurin piirtein siihen aikaan vuodesta, jolloin Yeshua sikisi Pyhästä Hengestä.)

III.Yochananin syntymä / Luukas 1:56-80
Mara viipyi Elishevan luona kolme kuukautta, eli Yochananin syntymään saakka. Koska täysi raskaus kestää 41 viikkoa ja ensimmäiset kuusi kuukautta 27 viikkoa, joka on tarkalleen se aika, joka kuluu Abyiahin palveluvuorosta Chanukahiin, jolloin jäljelle jää 14 viikkoa siihen, että koko raskausaika on täysi. Chanukahista on täsmälleen 14 viikkoa pääsiäiseen (Nisan 14-22). Siksi Johannes Kastaja syntyi pääsiäisenä. Hänet ympärileikattiin kahdeksantena päivänä, joka oli pääsiäisjuhlan /happamattoman leivän juhlan viimeinen päivä. Gavri-El oli sanonut, että Johannes ilmestyisi Eliaan voimassa ja hengessä [Luukas 1:17]. Juutalaisen opetuksen mukaan Elia ilmestyisi uudelleen pääsiäisenä (tämä on nykyäänkin edelleen perimätieto juutalaisuudessa).
IV.Yeshuan syntymä/Luukas 2
Nisan-kuu, jossa Yochanan syntyi, on heprealaisen vuoden ensimmäinen kuukausi. Kuten olemme osoittaneet, Mara hedelmöittyi kuusi kuukautta Elishevan hedelmöittymisen jälkeen, mikä merkitsee sitä, että Yeshuan syntymän pitäisi tapahtua kuusi kuukautta Johanneksen syntymän jälkeen, heprealaisessa Tishri-kuussa. Koska me tiedämme, että Johannes syntyi pääsiäisenä/happamattoman leivän juhlan aikana, saamme tietää Yeshuan syntymäajan laskemalla kuusi heprealaista kuukautta pääsiäisestä. Happamattoman leivän juhla alkaa Nisan-kuun 15. päivänä ja siitä kuusi kuukautta myöhemmin on Lehtimajanjuhla, joka alkaa Tisri-kuun 15. päivänä. Sen tähden Yeshua syntyi Sukkotin (Lehtimajanjuhlan) ensimmäisenä päivänä.
Herra määräsi Lehtimajanjuhlasta, että Israelin piti viettää sitä kahdeksan päivää. Heidän oli rakennettava väliaikaiset asumukset, joita kutsuttiin nimellä sukkah ja asua niissä [3.Moos. 23:34-43]. Sukkahit pystytettiin perheiden asumuksiksi, joissa oli alkeelliset mukavuudet ja ruokaa kahdeksaksi päiväksi. Ruoka varastoitiin ilmestysmajassa pilttuuseen tai seimeen. Tätä ruokaseimeä kutsutaan Raamatussa seimeksi. Yeshua ei syntynyt ladossa, vaan sen sijaan väliaikaisessa ilmestysmajassa, joka oli rakennettu lehtimajanjuhlaa varten. Hänet laitettiin "seimeen", joka oli esikuva siitä, että Hän on taivaasta tullut Elämän Leipä.
Kahdeksantena päivänä Yeshua ympärileikattiin Raamatun määräysten mukaisesti [Luukas 2:21]. Miespuoliselle heprealaiselle se merkitsi syntymän loppuunsaattamista. Lehtimajanjuhla kestää täsmälleen kahdeksan päivää. Sekä juhlan ensimmäinen että viimeinen päivä ovat sapatteja. Yeshua syntyi ensimmäisenä päivänä, joka oli pyhä sapatti ja hänet ympärileikattiin kahdeksantena päivänä, joka myös oli pyhä sapatti. On ilmeistä, että Jumala tarkoitti koko tämän Lehtimajanjuhlan olevan pyhitetty sen takia, että niin saatettiin päätökseen Yeshuan syntymä maailmaan ja juhlittiin sitä.
Huomaa, että Jumala on luonut kaksi pyhää juhlaa, jotka kestävät kahdeksan päivää, jotka ovat pääsiäinen/Happamattoman leivän juhla ja Lehtimajanjuhla. Johannes Kastaja, joka oli Messiaan edelläkävijä, syntyi ja hänet ympärileikattiin ensiksimainitun kahdeksan päivän aikana ja sitten kuusi kuukautta myöhemmin Yeshua, Messias, syntyi ja hänet ympärileikattiin viimeksimainitun juhlan kahdeksan päivän aikana. Johannes syntyi vuoden ensimmäisessä kuussa ja Yeshua syntyi vuoden seitsemännessä kuussa. Palvelutyössä Johannes aloitti sen ja Messias Yeshua saattoi sen loppuun, jota ensimmäinen ja seitsemäs kuukausi edustavat.

V.Johtopäätös
Mielestäni tämä ajanlasku antaa meille Yeshuan syntymän tarkan ajankohdan, joka on Tishri-kuun 15. päivä heprealaisen kalenterin mukaan. Heprealainen kalenteri on pysynyt voimassa aina meidän päivillemme asti ja joka vuosi Lehtimajanjuhlaa vietetään täsmälleen Tishri-kuun 15. päivästä Tishri-kuun 22. päivään. Koska heprealainen kalenteri perustuu kuun kiertoon ja nykyaikainen kalenteri perustuu auringon kiertoon, ne molemmat liikkuvat suhteessa toisiinsa. Tämä tarkoittaa sitä, että Lehtimajanjuhla osuu aina jonnekin syyskuun puolivälin ja lokakuun puolivälin välille, mutta päivämäärät eivät ole aina samat gregoriaanisen kalenterin mukaan. Esimerkiksi vuonna 1995 Lehtimajanjuhla oli lokakuun 9. - lokakuun 17. päivä, mutta vuonna 1996 Lehtimajanjuhla oli syyskuun 28. - lokakuun 5. päivä. Vaikka tämä saattaakin aluksi tuntua asiaan tottumattoman mielestä sekavalta, gregoriaanisen/heprealaisen kalenterin yhdistelmä selventää, miten nämä ajankohdat suhtautuvat toisiinsa. Monet paikalliset hautaustoimistot antavat ilmaiseksi heprealaisen kalenterin joka vuosi, josta näkee pyhät juhla-ajat nykyajan päivämäärinä (pyydä juutalaista kalenteria).
Ehä ymmärrät helpommin Yeshuan syntymäpäivän näennäisen liikkuvuuden tarkastelemalla omaa syntymäpäivääsi. Vaikka syntymäpäiväsi pysyy samana joka vuosi, viikonpäivä vaihtelee vuosittain. Samalla tavoin Yeshuan syntymäpäivä on aina sama Tishri-kuun 15. päivä joka vuosi, mutta suhteessa gregoriaaniseen kalenteriin sen sijainti vaihtelee.
Voit kuitenkin tietää etukäteen Hänen syntymäpäivänsä osuvan aina syyskuun loppupuoliskon ja lokakuun alkupuoliskon välille.
Lehtimajanjuhla on mitä tärkein juhlapäivä. Sakarja 14:16, 17 kertoo meille, että jonain päivänä kaikkien kansakuntien on vietettävä sitä lakimääräisesti. Mikä voisikaan olla suurempi syy kuin se, että se on kuninkaiden Kuninkaan syntymäpäivä! Miksi viivyttelisimme?
Meidän toivomme ja rukouksemme on, että Ekklesia palaisi takaisin uskonsa juurille ja opettelisi rakentamaan jälleen kaikki sortuneet perustukset. Toimikaamme kaikki siinä tarkoituksessa, että päästäisiin pakanallisista tavoista juhlapyhiä viettäessämme ja erottautuisimme maailmasta pyhänä kansana pyhän Jumalamme edessä.
Alkuperäinen artikkeli: Biblical dates for Messiah's Conception and Birth
Copyright © 1994 by David M. Hargis and MBI. All rights reserved.

Alkuun | Historia | Raamattu | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Opillista | Lopun ajat