Steve Wohlberg

YLÖSTEMPAUS

Ellet ole luopunut viimeisten kymmenen vuodan aikana mistään mielipiteestäsi tai saanut uutta, tarkista pulssisi—ettet vain olisi kuollut.Frank Gelett Burgess (1866-1951)

Vaikkakaan sanaa "ylöstempaus" ei varsinaisesti ole Raamatussa, miljoonille profetioista kiinnostuneille kristityille on kuitenkin opetettu, että pian Jumalan seurakunta katoaa maaplaneetalta jättämättä jälkeäkään. Ennustetaan, että lehtiotsikot olisivat jotain tähän tyyliin: "joukoittain ihmisiä kadoksissa, kaaos vallitsee maaplaneetalla!" "Kaikki lapset ovat kadonneet!" "Valtavia liikennekaaoksia, koska kuljettajat ovat haihtuneet ilmaan!" "Lentokoneet törmäilevät, junat suistuvat raiteiltaan, kun niiden kuljettajat ja ohjaajat katoavat!" Ehkäpä olet nähnyt tarramainoksia autoissa, joissa sanotaan: "Ylöstempauksen tapahtuessa tämä ajoneuvo on ilman kuljettajaa."
Viime vuosina on ylösnousemusaihetta käsitellyt kaikkein eniten New York Times -lehden bestselleriksi valitsema sarja 'Viimeisten päivien vaellus', jonka ovat yhdessä kirjoittaneet Tim LaHaye ja Jerry B. Jenkins. Tämä 16 kirjaa käsittävä lopun aikoja kuvaava nopeatempoinen sarja Viimeisten päivien vaellus (Left Behind) opettaa, että Jeesuksen Kristuksen takaisintulo tapahtuu kahdessa erillisessä vaiheessa. Jeesus tulee ensin takaisin näkymättömästi ottamaan ylös seurakuntansa ennen seitsemän vuotta kestävää ahdistuksen aikaa, jonka aikana muu osa ihmiskuntaa joutuu kohtaamaan Antikristuksen. Tämä on ylöstempaus. Noiden seitsemän vuoden lopulla Jeesus tulee takaisin näkyvällä tavalla vapauttamaan ne, joista tuli kristittyjä ahdistuksen aikana—saatuaan näin "toisen mahdollisuuden" pelastukseen—ja tuhoamaan Israelin vihollisten hyökkäyksen Harmagedonissa. Tämä on toinen tulemus. Tällä tavoin tapahtuu ensin ylöstempaus, sitä seuraa seitsemän vuotta Antikristuksen hallintoa, sitten tapahtuu Jeesuksen Kristuksen näkyvä toinen tulemus.
Näitä yleisesti hyväksyttyjä käsitteitä—ylöstempaus, 7 kauhun vuotta, tuleva Antikristus, toinen tulemus—on opetettu myös monissa apokalyptisissä kristillisissä elokuvissa, kuten A Thief in the Night, Image of the Beast, Tribulation Force, Omega-koodi (The Omega Code), Viimeisten päivien vaellus (Left Behind): Elokuva ja Megiddo. Koska opetusta ylöstempauksesta on levitetty niin laajalle yhteiskunnassamme, jopa seurakunnan ulkopuolella, on jossain vaiheessa kierrellyt jopa huhu, että jotkut American Airlines -lentoyhtiön korkeammassa portaassa haluavat, että jokaisella lennolla on oltava mukana ainakin yksi ei-uskova lentäjä—varmuuden vuoksi!
Varsinainen kysymys kuuluukin: Vaikka itse sanaa "ylöstempaus" ei olekaan Raamatussa, onko itse käsite raamatullinen? Jos ei, niin voisiko se olla yksi lopun ajan eksytys? Otetaanpa selvää.
Ennen kaikkea Raamattu opettaa varmasti sitä jännittävää totuutta, että Jeesus Kristus tulee takaisin ottamaan ylös kansansa. Meidän Herramme sanoi itse: "tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni" (Joh.14:3). Kaikkien kristittyjen pitäisi uskoa Jeesuksen lupaukseen ja kaivata Hänen tapaamistaan tuona suurena päivänä.
Mutta tuleeko Hän näkymättömästi? Katoaako seurakunta yläilmoihin? Opettaako Raamattu todellakin, että kristityt katoavat maan päältä? Ilman muuta on kaikkein eniten lainattu raamatunkohta, jolla tuetaan ylöstempauskäsitettä 1.Tess.4:17. Lukemattomat kristityt osaavat tämän raamatunkohdan ulkoa ja sitä on lainattu myös Viimeisten päivien vaellus -elokuvassa. Paavali kirjoitti siinä, että jonain päivänä tosi uskovat "temmataan...pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin" (1.Tess.4:17). Mutta tarkoittaako "temmataan" katoamista? Kuvaako Paavali Jeesuksen Kristuksen hiljaista tulemusta ennen apokalyptistä seitsemän vuoden ahdistuksen aikaa? Meidän ei tarvitse arvailla. Vastaus sisältyy asiayhteyteen eikä totuuden ymmärtämiseen tarvita neljän vuoden teologian opiskelua eikä loppututkintoa.
Oletko koskaan ajanut moottoritiellä huomaamatta, miten kovaa ajat ja kun sitten olet katsonut nopeusmittariin, olet ajatellut itseksesi Minä ajan liian kovaa ja nyt täytyy hiljentää!? Näin meidän pitää tehdä 1.Tess.4:n kanssa. Meidän on hidastettava vauhtia ja tutkittava sitä perusteellisesti.
Näin Paavali todellisuudessa kirjoitti:

"Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa" (1.Tess.4:16-17).

Ylöstempausta opettavat tulkitsevat tämän tapahtuman olevan hiljainen ja salainen, mutta eikö se näytä sen sijaan äänekkäältä ja näkyvältä? Kuuluu huuto, ääni ja pasuna. Oletko koskaan kuullut äänetöntä pasunaa? Totuus on, että 1.Tess.4:16 on eräs kaikkein äänekkäimmistä Raamatun jakeista! Tutki asiaa huolellisesti: Jeesus Kristus tulee alas taivaasta ja kuuluu huuto ja pasunan ääni. Kuolleet nousevat ylös. Tosi uskovat "temmataan ylös". Näetkö tässä todella mitään katoavia kristittyjä ennen ahdistuksen aikaa? Ylöstempauksen kannattajat tulkitsevat sanonnan "Temmata ylös" tarkoittavan katoamista, koska tällainen näkemys sopii heidän tiukkaan ohjelmoituun profeetalliseen järjestelmäänsä, mutta kuitenkin on myönnettävä, että itse teksti ei sano niin.
Kaksituhatta vuotta sitten myös Jeesus Kristus "temmattiin ylös" maallisen elämänsä päätteeksi (Ap.t.1:9). Mutta se ei tarkoita sitä, että Hän olisi kadonnut ja jättänyt vaatteensa maan päälle. Sen sijaan täysin Hänen ihmettelevien opetuslastensa näkemänä, "heidän nähtensä", Hänet otettiin ylös ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään" (Ap.t.1:9, korostus lisätty). Tämä tapahtuma oli selvästi nähtävä. Luukas sanoi, että Jeesus Kristus "otettiin ylös" ja sitten mainitaan pilvi aivan samoin kuin Paavali kirjoitti siitä, miten uskovat "temmataan...pilvissä yläilmoihin".
Huomaa tarkasti koko Apostolien tekojen 1:9:n täysi asiayhteys:

Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: "Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän." (Ap.t.1:9-11)

Tässä meillä on pyhiä enkeleitä—valkopukuisten miesten hahmossa—jotka selittävät yksinkertaista totuutta Jeesuksen Kristuksen takaisintulosta. He sanoivat opetuslapsille, että samoin kuin Jeesus kirjaimellisesti ja nähtävällä tavalla "otettiin ylös" pilviin, samoin Hän "on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän". Vaikka nämä enkelit eivät olleet koskaan opiskelleet teologiaa, heidän teologiansa oli epäilemättä oikea. He eivät opettaneet mitään salaista takaisintuloa tai kristittyjen katoamista. Kaikki tulee tapahtumaan täysin nähtävällä tavalla samoin kuin Jeesuksen Kristuksen taivaaseenastuminen.
Palatkaamme takaisin 1.Tessalonikalaiskirjeeseen ja tutkikaamme "kuin varas yöllä" -käsitettä:

"Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon." (1.Tess.4:16-5:3).

Tässä Paavali vertaa Jeesuksen Kristuksen takaisintuloa keskiyöllä tulevan varkaan tuloon. Ylöstempausta kannattavat tulkitsevat tämän tarkoittavan sitä, että Jeesus tulee niinkuin hiljainen varas tempaamaan uskovat ylös maasta ennen seitsemän vuoden pituista kaaosta—jolloin ilman kuljettajaa jääneet autot törmäilevät, ilman lentäjää olevat lentokoneet samoin törmäilevät ja vauvoja ei enää löydetä heidän vuoteistaan. Kristillisessä elokuvassa "A Thief in the Night" (Kuin varas yöllä), joka on samanlainen kuin Viimeisten päivien vaellus: elokuva, kuvataan tällaisia tapahtumia dramaattisesti. Onko tämä kuitenkaan sitä, mitä Paavali sanoo?
Hidastakaamme jälleen vauhtia ja katsokaamme tarkemmin raamatulliseen nopeusmittariimme. Ensiksikin se päivä, jolloin Jeesus tulee kuin varas yöllä on, selvästikin aivan sama päivä, jolloin Hän saapuu huudon ja pasunan äänen kuuluessa. Toiseksi, se tapahtuu "kuin varas yöllä" ainoastaan niille, jotka eivät ole valmistautuneet. Kun se tapahtuu, "yllättää heidät [kadotetut] yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon" (1.Tess.5:3).
Näetkö, mitä Paavali todella sanoo? Jeesuksen takaisintulo niinkuin "varas yöllä" ei tarkoita sitä, että Hän tulee hiljaa ja näkymättömästi varastamaan uskovat pois tästä maailmasta, niinkuin tempauselokuvissa ja New York Timesin bestsellereissä tapahtuu. Sen sijaan se tarkoittaa sitä, että Hän tulee odottamatta, saaden aikaan äkillisen turmion ei-uskoville. Ei siis ole kysymys salaisesta takaisintulosta, vaan yhtäkkiä tapahtuvasta takaisintulosta. Saavatko valmistautumattomat "toisen mahdollisuuden" pelastukseen tempausta seuraavien seitsemän ahdistuksen vuoden aikana? Paavali vastasi tähän kysymykseen kirjoittaessaan "eivätkä he pääse pakoon" (jae 3).
Tässä on lyhyt yhteenveto siitä, mitä 1.Tess.4:16-5:3 todella sanoo:

(1) Jeesus Kristus tulee kirjaimellisesti alas taivaasta huudon ja pasunan äänen kaikuessa.
(2) Kristuksessa kuolleet nousevat ensin ylös ja tosi uskovat "temmataan" ylös samoin kuin Jeesuskin näkyvällä tavalla "temmattiin ylös" taivaaseen 2000 vuotta sitten.
(3) Tämä mullistava "Herran päivä" tulee valmistautumattomille kuin varas keskiyöllä.
(4) "Yhtäkkinen turmio" kohtaa kadotetut "eivätkä he pääse pakoon".

Kirjaimellisesti tulkittuina nämä sanat kuvaavat Jeesuksen Kristuksen takaisintuloa, eivät salaista ylöstempausta.
Välittömästi järisevän kuvauksensa jälkeen siitä, miten Kristus tulee takaisin kuin varas yöllä, Paavali kirjoitti tosi uskoville: "Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia" (1.Tess.5:4,5). Nämä sanat on tarkoitettu meille tänä päivänä.
Muistatko sähkökatkoksen vuonna 2003. Silloin jäi 50 miljoonaa pohjoisamerikkalaista pimeyteen, koska valtava vika sai aikaan oikosulun sähköverkostossamme. Ainakin mitä 1.Tess.4:16-5:3:een tulee, olemme nähneet vastaavan järjestelmävian. Suosittua oppia Jeesuksen Kristuksen salaisesta takaisintulosta ja katoavista kristityistä ei yksinkertaisesti voi löytää sieltä.
Paavali kirjoittaa edelleen: "sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole pimeyden lapsia" (1.Tess.5:5).

Jumala haluaa meidän välttävän totuuden sähkökatkokset. Hän haluaa, että meillä on kaikki valot päällä.

Parousia ja silmänräpäys

Varo, ettet menetä sisältöä tavoitellessasi varjoa.— Aisopos (620-560 e.Kr.)

Jeesus Kristus ennusti: "Silloin on kaksi miestä pellolla: toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä: toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee" (Matt.24:40-42).
Tämä on ehkä toiseksi eniten käytetty raamatunlause, jota käytetään tukemaan oppia Jeesuksen Kristuksen näkymättömästä takaisintulosta ja katoavista kristityistä. Oletetaan, että lause "toinen korjataan talteen ja toinen jätetään" tarkoittaa, että uskovat katoavat odottamattomana hetkenä, muun maailman herätessä yhtäkkiä mystisen tietämättömyyden vallassa ihmettelemään "mihin suuntaan he oikein menivät?"
Tässäkin tapauksessa on avain asiayhteys. Matteus 24 alkaa niin, että meidän Vapahtajamme istuu hiljaa Öljymäellä. "Tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: 'Sano meille: milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki?'" (Matt.24:3). Ilmeisesti Pietari, Jaakob, Johannes, Andreas ja muut opetuslapset ajattelivat Jeesuksen takaisintuloa ja maailmanloppua. Koska heillä oli epäselviä kohtia tässä asiassa, he pyysivät Mestaria selventämään totuutta.
Ennenkuin tutkimme Kristuksen vastausta, huomaa pieni sana "tulemus" jakeessa 3. Alkuperäinen kreikankielen sana tässä on "parousia"—voit tarkistaa sanan mistä tahansa hyvästä konkordanssista. Vaikka ei tarvitsekaan olla kreikankielen tuntija ymmärtääkseen Raamattua, tällä pikku sanalla on kuitenkin suuri merkitys. Kuten tulemme pian huomaamaan, parousia-periaate antaa meille pian tärkeitä näkemyksiä ylöstempauskysymykseen.
Vastauksessaan opetuslapsilleen heidän pyytäessään Häntä selventämään lopun aikoja, Kristuksen ensimmäiset sanat olivat "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä" (Matt.24:4). Tämän vastauksen voimallisuuden pitäisi osua meihin kuin hurrikaani! Miksi? Koska se antaa selvästikin ymmärtää, että mitä tulee juuri tähän aiheeseen koskien Hänen takaisintuloaan tai parousiaa, Jeesus tiesi, että siitä tulisi olemaan melko paljon eksytystä liikkeellä. Ja mikä on vielä dramaattisempaa, on se, että Kristus nosti "Älkää eksykö"-varoituslippunsa neljä kertaa tämän yhden saarnan aikana (Matt.24:4,5.11,24). Tästä saa sen käsityksen, että lopun ajan eksytykset tulevat jonain päivänä pyyhkimään maaplaneetan yli kuin valtaisa hyökyaalto. Ainoa keino välttyä joutumasta tämän väärän opin hyökyaallon valtaan on kiinnittää tarkkaa huomiota Jeesuksen Kristuksen lausumiin sanoihin.
Meidän Herramme jatkoi: "Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista valitutkin" (Matt.24:24). Tässä Jeesus sanoi, että Saatanan eksytyksistä tulee lopulta niin ovelia ja voimakkaita, että vain "valitut" selviävät niistä vahingoittumattomina. Keitä ovat "valitut"? Tähän asiayhteyteen perustuen heidän täytyy olla ryhmä ihmisiä, jotka tuntevat Totuudenpuhujan ja Raamatun niin hyvin, että edes paholainen ei pysty johtamaan heitä harhaan. Jakeessa 31 sanotaan myös, että "valitut" ovat niitä, jotka ovat valmiita Jeesuksen Kristuksen takaisintuloon.
Heti varoitettuaan salakavalista vääristä profeetoista ja eksytyksestä Jeesus sanoi: "Sentähden jos teille sanotaan: 'Katso, hän on erämaassa', niin älkää menkö sinne, tahi: 'Katso, hän on kammiossa', niin älkää uskoko. Sillä niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus" (Matt.24:26-27, korostus lisätty= engl. secret chambers= salaisissa kammioissa). Herra Jeesus vetää terävääkin terävämmän eron Hänen tulemustaan koskevien väärien käsitysten ja totuuden välillä.
Vääristä käsityksistä puheenollen, älä sivuuta pientä sanaa "salainen" ("secret") (Jae 26 engl. Raamatussa). Jeesus varoitti yksinkertaisesti siitä, että jotkut tulevat väärin "sanomaan", että Hänen takaisintulonsa tapahtuu "salassa". Asiayhteyteen perustuen huomaamme, että tämä tulee olemaan eräs niistä voimallisista eksytyksistä, jonka Jumalan uskolliset valitut tulevat välttämään. Miten meidän tulisi reagoida käsitykseen Jeesuksen salaisesta takaisintulosta? Kristuksen vastaus on hätkähdyttävä. "Älkää uskoko"! Miksi? Koska "niinkuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus" (Jae 27).
Kaukana siitä, että Jeesuksen takaisintulo olisi salainen tapahtuma, Jeesus itse vertaa sitä taivaan yli leimahtavaan, kirkkaaseen, sähköiseen salamointiin. Tässä on nyt tärkeä kohta. Arvaapa, mitä kreikankielen sanaa Matteus nimenomaan käytti "tulemuksesta" jakeessa 27? Samaa sanaa, jota hän käytti jakeessa 3—"parousia". Tämä on selvä todiste siitä, että parousia tarkoittaa ehdottomasti Jeesuksen Kristuksen mitä näkyvintä toista tulemusta. Hollywoodin toimintaelokuvissa on salaiset kansiot joskus merkitty leimalla "Erittäin salainen". Mitä tulee parousiaan, selvensi Jeesus sen olevan kaikkea muuta kuin salainen.
Kristuksen ymmällään olevat opetuslapset olivat kysyneet, "... mikä on sinun tulemuksesi [parousia] ja maailmanlopun merkki?" Varoitettuaan salaperäisyyttä korostavista eksytyksistä Jeesus lopulta vastasi heidän kysymykseensä kohottamalla historian esirippua ja paljastamalla täydellisesti, minkälainen Hänen mullistava takaisintulonsa tulisi olemaan:

"Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin" (Matt.24:30-31).

Tämä kuvaus Jeesuksen Kristuksen takaisintulosta sisältää paljon enemmän räjähdysvoimaa kuin mitä kyseenalaisin alkuräjähdysteoria. Siinä ei ole mitään kyseenalaista. Hänen "tulemuksensa" eli "parousia" tulee olemaan varmuudella näkyvä "kaikille maan sukukunnille". Ihmiskunnan pökerryksissä olevat joukot tulevat kirjaimellisesti näkemään "Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella". Se ei jää varmasti keneltäkään huomaamatta eikä kukaan herää seuraavana päivänä ihmetellen mihin suuntaan kristityt ovat oikein menneet? Tuona valtavana päivänä pelastumattomat "parkuvat". Miksi? Siksikö, että heidän rakkaansa ovat kadonneet? Ei! Vaan koska Jeesus Kristus on tullut yhtäkkiä ja heidän viimeinen mahdollisuutensa valmistautua on mennyt. Nyt on liian myöhäistä. He ovat iankaikkisesti kadotettuja.
Koko tämä raamatunkohta käy myös yksiin Paavalin sanojen kanssa 1.Tess.4:16,17:ssä. Samoin kuin Paavalin kuvauksessa siitä, mitä tapahtuu, kun tosi uskovat "temmataan ylös", myös Jeesus Kristus sanoi, että Hänen tulemuksensa tulisi olemaan hyvin äänekäs tapahtuma, johon kuuluisi kautta taivaan kajahtava suuren pasunan pauhu. Kun tuo mahtava pauhu kuuluu, joukoittain loistavia enkeleitä laskeutuu maan saastuneeseen ilmakehään ympäröiden koko maan ja "he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin". Näin tosi uskovat "temmataan ylös" ilmaan. Kiinnitä tähän kaikkeen huomiota. Nämä ovat täysin samoja elementtejä, joista Paavali kirjoittaa 1.Tess.4:17:ssä!
Sekä Matt.24:30,31:ssä että 1.Tess.4:16,17:ssä me luemme pilvistä, äänekkyydestä, kovaäänisestä pasunasta, yhteen kokoamisesta ja siitä, että tosiuskovat temmataan taivaalle. Kun asetamme nämä raamatunkohdat rinnakkain—ilman ennakkoluuloja tai ennakkokäsityksiä—sanoma on väistämätön, vääjäämätön ja vastaansanomaton. Molemmissa raamatunkohdissa puhutaan äänekkäästä, mullistavasta, mitä näkyvimmästä ja loistokkaasta Jeesuksen Kristuksen takaisintulosta!
Takaisin Matteus 24:ään; Totuudenpuhuja jatkaa:

"Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät, joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee" (Matt.24:36-44, korostukset lisätty).

Tässä Jeesus Kristus vertasi paluutaan siihen, kun miljardeja tonneja vettä syöksyi yhtäkkiä kadotettujen päälle Nooan päivinä. Sen ajan ihmiset ajattelivat, että Nooa oli hullu vanha mies, kunnes "vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva". (Matt.24:39, korostus lisätty). Arvaapa mitä kreikankielen sanaa käytetään tässä jälleen "tulemuksesta"? Älä luota pelkästään minun puheisiini, vaan tarkista asia omasta Raamatun hakusanakirjastasi. Se on parousia, joka, niinkuin jo olemme aikaisemmin todistaneet, tarkoittaa Jeesuksen Kristuksen mitä näkyvintä toista tulemusta.
Huomaa nyt, että heti "parousian" kuvauksen jälkeen jakeessa 39 Jeesus jatkoi suoraa päätä sanomalla: "SILLOIN on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talten ja toinen jätetään" (Jae 40, korostus lisätty). Muista, että tämä on toiseksi eniten lainattu jae, jota käytetään tukemaan oppia salaisesta ylöstempauksesta. He otaksuvat, että kun jae 40 toteutuu, ne, jotka "otetaan", katoavat jälkiä jättämättä, niin että vain heidän vaatteensa, kenkänsä, tekohampaansa ja vihkisormuksensa jäävät jäljelle, kun taas ne, jotka "jätetään", joutuvat kestämään hirvittävän seitsemän vuoden ahdistuksen ajan ja kohtaamaan Antikristuksen. Mutta sanooko Jeesus Kristus todella niin?
Me emme tarvitse teologeja saadaksemme vastauksen. Itse aisassa ei ole koskaan hyvä nojata täysin kehenkään ihmiseen, miten fiksu hän sitten onkin. Kristittyjä ei pitäisi koskaan opettaa luottamaan pelkästään Tim LaHayeen, John Walvoordiin, Thomas Iceen, Hal Lindseyhin, Jack Van Impeen, Grant Jeffreyhin, Chuck Smithiin, John Hageehen tai kehenkään suosittuun opettajaan mukaanlukien Steven Wohlberg. Meidän kaikkien pitäisi avata oma Raamattumme, ottaa eteemme oma Raamatun hakusanakirjamme ja ottaa itse selville, mikä on totuus. Jos olet halukas tekemään niin, tulet mitä suurimmalla varmuudella saamaan selville, että: Uskovat "otetaan" (jae 40) Jeesuksen "tullessa" tai "parousian" tapahtuessa (jae 39), joka selvästi tapahtuu Raamatun mukaan Jeesuksen Kristuksen tullessa selvästi näkyvällä tavalla´kirkastettuna huudon ja pasunan äänen kajahtaessa maailman lopussa (Matt.24:3,27,30,31,39).
Jeesus sanoi perusasiana "Sillä niinkuin oli Nooan päivinä" (Jakeet 37-39). Ajattelepa nyt sitä. Katosivatko Nooa ja hänen perheensä näkyvistä ennen vedenpaisumusta? Ei, he menivät sisälle arkkiin näkyvällä tavalla. Entä ne, jotka jätettiin sen jälkeen, kun arkin ovi oli suljettu? Annettiinko heille toista mahdollisuutta? Jälleen ei. Mihin tilanteeseen he jäivät? He kuolivat; he eivät päässeet pakoon. Sanottuaan "vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki" Jeesus sanoi painokkaasti, "niin on myös Ihmisen Pojan tulemus [parousia] oleva" (jae 39). Ja sitten Kristus sanoi pysähtymättä välillä "Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään" (jae 40). Kun näitä sanoja tutkitaan huolella, ne eivät anna mitään mahdollisuutta Viimeisten päivien vaelluksen jatkokertomukselle "ahdistuksen ajan uskovista", jotka joutuvat kohtaamaan Antikristuksen ylöstempauksen jälkeisenä seitsemän vuoden jaksona. Miksi ei? Koska ne, jotka "otetaan", temmataan Jeesuksen "tulemukseen" eli "parousiaan", joka on Jeesuksen Kristuksen lopullinen toinen tulemus!
Heti sanottuaan "toinen korjataan talten ja toinen jätetään" Kuningasten Kuningas vertaa sitten toista tulemustaan äkkiä tulevaan keskiyön varkaaseen aivan niinkuin Paavalikin tekee 1.Tess.5:2,3:ssa. Jeesus Kristus sanoi: "Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee" (Matt.24:43,44). "Valvominen" ei tarkoita sitä, että käyttää loputtomasti tunteja valvoen television ääressä eikä sitä, että katselee suosikkielokuvia lopun ajoista, jotka lähtevät mutkittelemaan pois totuuden suoralta tieltä. Sen sijaan se tarkoittaa sitä, että valvotaan ja ollaan varuillaan Saatanan houkutusten ja lopun ajan eksytysten varalta.
Matteus 24 ja 1.Tess.4 ja 5 sopivat yhteen yhtä täydellisesti kuin Aatami ja Eeva ennenkuin he tekivät syntiä. Molemmissa kuvataan äänekästä, erittäin selvästi näkyvää, Jeesuksen Kristuksen kirkastettua takaisintuloa pilvissä pasunan kajahtaessa. Molemmissa kuvataan, miten uskovat temmataan yläilmoihin.
Molemmissa julistetaan, että se päivä tulee yhtäkkiä niinkuin varas yöllä kaikille nukkuville syntisille.Kun miljardeja tonneja vettä syöksyi Nooan päivinä ihmisten päälle ja peitti heidät, mitään toista tilaisuutta ei annettu niille, jotka kieltäytyivät astumasta sisälle arkkiin. Samoin Paavali toteaa kadotetuista: "He eivät pääse pakoon". Ja sekä Paavali että Matteus käyttävät samaa kreikankielistä sanaa kuvatakseen tuota suurta ja mahtavaa "Herran päivää". Tarkista asia omasta Raamatun hakusanakirjastasi. Se on "parousia", joka viittaa selvästi Kristuksen toiseen tulemukseen. Tosi uskovia kehotetaan valvomaan, olemaan valmiit ja välttämään kaikkia ovelia, salaperäisiä, pirullisia paholaisen juonia.
Ennenkuin lopetamme tämän luvun tutkikaamme vielä erästä raamatunkohtaa, jossa kuvataan erästä ennustettua tapahtumaa, joka tapahtuu "hetkessä, silmänräpäyksessä" (1.Kor.15:52). Tämä on ehkä kolmanneksi suosituin ylöstempausta koskeva jae, jota käytetään tukemaan käsitystä kristittyjen katoamisesta ennen painajaismaista seitsemän vuoden ahdistuksen aikaa. Olemme jo aikaisemmin hidastaneet katsoaksemme raamatullista nopeusmittariamme, mutta tällä kertaa meidän on suorastaan jarrutettava. Asiayhteys, konteksti, asiayhteys, siinä on turvakaistamme. Tarkkaa huolellisesti, mitä Paavali kirjoittaa:

"Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme" (1.Kor.15:51,52, korostus lisätty)

Sanooko Paavali, että uskovat katoavat eräänä päivänä heidän rakkaidensa räpäyttäessä silmiään? Ei suinkaan! Hän sanoo yksinkertaisesti, että kuolleet nousevat ylös ja meidän syntiset ruumiimme muuttuvat "yhtäkkiä, silmänräpäyksessä". Milloin tämä "hetki" on? Paavalin vastaus on selvä. Se tapahtuu "viimeisen pasunan soidessa, kun "pasuna soi", ts. maailman lopussa. Tämä on aivan sama tapahtuma "suuren pasunan pauhatessa", jolloin Jeesus Kristus sanoi Hänen loistavien enkeliensä kokoavan Hänen kansansa Hänen toisessa tulemuksessaan (Matt.24:31).
Yhteenvetona voimme sanoa, että parousiaperiaate (jota Matteus 24:n asiayhteys tukee) osoittaa, että "toinen otetaan" tapahtuu myös Jeesuksen Kristuksen toisessa tulemuksessa maailman lopussa. Ja 1.Kor.15:52:n "silmänräpäyksessä" tapahtuu samoin myös maailman lopussa.
Noin huhtikuun puolivälissä meillä on mahdollisuus lisätä veroilmoitukseemme vähennyksiä. Yleensä ne sallitaan ja hyväksytään. Mutta seitsemän vuoden lisäys Jeesuksen Kristuksen sanoihin Matteus 24:40:ssä tai Paavalin sanomaan 1.Kor.15:52:ssa on suoraan sanottuna lopun ajan eksytystä.
Eräs pastori tuli tunnetuksi siitä, että hän aina sanoi seurakuntansa jäsenille, "voisi olla vieläkin pahemmin", aina kun oli koetuksen aikoja. Eräänä päivänä eräs huolissaan oleva sielu kertoi pastorille: "Näin viime yönä unta, että Jeesus tuli pilvissä loistavien enkelien kanssa. Kaikkein kauheinta oli, että—minä olin kadotettu!" Hän odotti rohkaisua, mutta pastori vastasikin hänen järkytyksekseen: "Voisi olla vieläkin pahemmin". Mitä!, ajatteli mies epäuskoisena, mikä voisi olla pahempaa? Hänen pastorinsa kuiskasi vakavana: "Olisi pahempi, jos se ei olisi unta".
Miten totta! Voimme olla kiitollisia siitä, että Jeesuksen Kristuksen rakastavat käsivarret ovat yhä valmiina ottamaan vastaan kadotettuja syntisiä. Vastatkaamme Jumalan hyvyyteen ja ristiinnaulitun vetoavaan ääneen jo ennen Hänen näkyvää paluutaan, joka ei ole unta.

Alkuperäinen artikkeli: The Rapture by Steve Wohlberg

Alkuun | Aabrahamille annetut lupaukset | Dispensationalismi | Salaliitto | Laittomuuden salaisuus | Maailmanuskonnon yhdistävä tekijä
Lopun ajat | Historia | Raamattu | Opillista | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Neuvonta | Seurakunta