Tricia Tillin

Profeetat, jotka eivät profetoi; johtajat, jotka eivät johda

Meitä pyydetään jatkuvasti uskomaan, että tämän päivän estraadeilla esiintyvät uudet apostolit ja profeetat edustavat orastavaa seurakunnan hallintoa ja että he toimivat Jumalan nimessä.
Meille kerrotaan, että he vaeltavat niin korkealla voitelun ja auktoriteetin tasolla, että he ovat ikäänkuin hengellisen ilmoituksen johtavaa kärkeä ja että kaikkien kristittyjen tulisi kuunnella profeettojen ääntä, jotka ovat johtamassa meitä 2000-luvun kirkastettuun seurakuntaan.
He sanovat siirtyneensä esiripun toiselle puolelle sellaiselle paikalle, että he näkevät asioita suoraan ja he saavat Jumalalta näkyjä, unia ja sanoja, jotka ovat kaukana tavallisten kristittyjen ulottumattomissa.
Emme ole kuitenkaan kuulleet näiltä "profeetoilta" nyt maailmansodan aattona muuta kuin sekaannusta, ristiriitaisuuksia ja erilaisten mielipiteiden sekoitusta. Elleivät he parempaan pysty, olkoot hiljaa!Sekaannus

Tämä asiaintila on saanut jotkut, mm. Rick Joynerin yrittämään aidan korjaamista sovittamalla kaikki tämänhetkiset mielipiteet ja kertomalla meille, että meidän ei pidä yrittää erottaa, mikä on oikein ja mikä on väärin(!), vaan meidän on yksinkertaisesti annettava virran viedä, kunnes kaikki lopulta selviää (luultavasti tuon tapahtuman jälkeen).
Rick Joyner ei siis tarjoa meille sen enempää eikä vähempää kuin kenen tahansa huolestuneen amerikkalaisen mielipiteitä sodan aattona. Jos hän olisi vain toimittaja, saattaisimme lukea hänen juttunsa ärsyyntymättä.
Hän pitää kuitenkin itseään yhtenä globaalin seurakunnan uuden järjestyksen johtavista valoista! Tuhannet ihmiset ovat erehtyneet riippumaan kiinni hänen sanoissan ikäänkuin ne olisivat Jumalan suoraa johdatusta näinä tuhon aikoina. Mutta jos he todella olisivat Jumalan sanan valittuja välikappaleita, eikö Jumala käyttäisi näitä miehiä ja naisia tosiaankin ohjaamaan kansaansa sen sijaan että he aiheuttavat sekaannusta?
Miksi Jumala ei puhu yksinkertaisella äänellä, niin että kaikki ne, jotka ovat Hänen Hengessään, kuulisivat saman asian -- mutta sellaisesta ei nyt ole merkkiäkään. Mutta ilmeisesti kaikki nämä erilaiset ilmoitukset eivät tuota ongelmaa, koska Jumala antaa "eri kohtia palapelistä" eri ihmisille.
(Tämä kävi hyvin ilmi eri "profeettojen" lausunnoista koskien "Sormusten herra" -elokuvaa, jonka jotkut tuomitsivat eksytykseksi ja toiset taas sanoivat sisältävän hengellisiä vertauksia Jumalalta, joita meidän täytyisi kuunnella!)
Kun lukee Vanhaa Testamenttia, ei saa sellaista vaikutelmaa, että (esimerkiksi) Jeremia olisi profetoinut leppeää asennetta Babyloniaa kohtaan ja samanaikaisesti (esimerkiksi) Habakuk olisi suositellut sen tuhoamista! Puhuuko Jumala kahtia jakaantuneella kielellä?
Lue alla oleva tiivistelmä ja vedä omat johtopäätöksesi siitä, kunnioittaako Jumala todella näitä profeettoja antamalla heille enemmän viisautta kuin tavallisille ihmisille.

(Steve Schultzin kirjoitus:) [Kaikki korostukset minun]
Olkaa hyvät ja lukekaa ensin seuraava...Jotkut sanovat, että profeetat ovat olleet vaiti viime aikoina koskien Irakin kriisiä tai mahdollista sotaa. Se on osittain totta ja osittain ei. Joitakin profetioita on esitetty, mutta olen kokenut Jumalan pidättäneen minua esittämästä niitä ennenkuin pystyisin esittämään "yhdistetyn" kuvan siitä, mitä profeetat sanovat tai "näkevät". Sen aika on nyt tullut. Rick Joynerin esitys on näkemistäni paras. Siinä hän ottaa esille tämän tilnateen, jossa profeetat saavat toisistaan poikkeavaa ilmoitusta Irakin suhteen. Saatat kysyä: "Toisistaan poikkeavaa ilmoitusta?" Rick puhuu siitä, miten kukin profeetta saa itse tai he saavat ryhminä omanlaisiaan "palapelin paloja"....Nämä miehet ja naiset saavat kukin osasia Jumalan monimutkaisesta palapelistä ja he tuovat kukin päivänvaloon sen, mitä ovat saaneet. Koko ajan pitäisi pitää mielessä, että KENELLÄKÄÄN PROFEETALLA ei ole kunkin tapahtuman koko tulkintaa.
Niinpä Rick Joyner niinkuin monet muutkin Jumalan viisaista miehistä ja naisista ovat ydessä etsineeyt Jumalalta vastausta Irakin suhteen. Seuraavassa ERINOMAINEN tiivistelmä eri näkemyksistä ja niistä mahdollisista toimintatavoista, joita Jumalalla on tai SAATTAA olla tässä tilanteessa koskien mahdollista sotaa Irakin kanssa...älkää yrittäkö erottaa kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Ja murra jälleen kerran vanha muotti ja paradigma --vääränlaisen ajattelun paradigma...ja kokoa sen sijaan palaset yhten.
[OMA HUOMAUTUKSENI: Näyttää siltä, ettei Jumala näiden profeettojen mukaan tiedä, mitä Hän on tekemässä. Hän näyttää horjuvan edestakaisin erilaisten toimintatapojen välillä. Onko Jumala tosiaankin näin suunnittelematon? Toiseksi, Onko oikean erottaminen väärästä "vanhaa paradigmaa" ja vääränlainen ajattelutapa? Meitä kehotetaan uskomaan, että niin olisi!]

Rick Joyner: III maailmansota, Irakin sota,
"Molemmissa näkemyksissä on puolensa tässä asiassa"

http://www.morningstarministries.org/
11. helmikuuta 2003

Bob Jones, joka on eräs profeettaystävä, joka on osunut huomattavassa määrin oikeaan profetoidessaan suuren luokan kansainvälisistä ja kansallisista tapahtumista, [mutta olkaa hyvät ja tarkistakaa täältä!!] on väittänyt jo monien vuosien ajan, että III maailmansota alkoi Anwar Sadatin salamurhasta...Sitten 1980-luvun keskivaiheilla Paul Cain sai sanan, että...se, mitä syntyisi kommunismin hajoamisesta, olisi kommunismin jäännösten ja radikaalien islamistiekstremistien sekoitus, ja se olisi monin verroin vaarallisempi kuin kommunismi on ikinä ollut. Tuo profetia piti paikkansa. Nyt meitä uhkaa juuri se -- ja se on vielä vaarallisempi!
Tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista...
Bob Jones on myös väittänyt järkkymättömästi, että persianlahden sota ei ollut ohi, kun koko maailman silmissä näytti siltä, että se oli ohi. Joka tapauksessa sekä Bob Jones että Paul Cain ovat myös täysin varmoja uskoessaan, että Yhdysvalloilta olisi vakava virhe hyökätä Irakiin tässä vaiheessa. Miksi?
Minulla on muita profeettaystäviä, jotka kokevat, että tämä on oikeutettu sota ja että Yhdysvaltain vastuulla on toimia, vaikka se joutuisi toimimaan yksin. En yritä tässä politikoida, mutta minä uskon, että itse asiassa molemmat osapuolet kuulevat Jumalan puhuvan Miten se voisi olla mahdollista?
1.Kor. 13:9:ssä sanotaan: "Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista."
Niin että jos haluamme saada kokonaiskuvan, meidän on opittava yhdistämään eri osaset, joita eri ihmiset saavat. Ennenkuin ne on koottu yhteen ne näyttävät usein ristiriitaisilta.
[OMA HUOMIO: Tällainen tulkinta kyseisestä raamatunkohdasta on aivan uutta! Ei apostoli Paavali varmastikaan tarkoittanut antaa sellaista kuvaa, että meidän on yhdistettävä erilaiset "osaset" palapelistä vertailemalla ristiriitaisilta näyttäviä profetioita, vaan että meidän maallinen tietomme ja lahjamme ovat rajallisia inhimillisten rajoitustemme takia kunnes "tulee se, mikä täydellistä on" ja näemme Jumalan kasvoista kasvoihin. Oikeilla profeetoilla ei ole mitään puolustusta keskinäisille kiistoille sanomisistaan.]
Voiko asian nähdä laajemminkin?
Tunnustan, että minulla on tästä asiasta erilainen näkemys kuin ehkä kenelläkään tuntemallani ihmisellä. En myöskään väitä, että olisin henkilökohtaisesti kuullut mitään tästä asiasta Jumalalta. Olen rukoillut ja pyytänyt, että Hän antaisi minulle jotain selkeää tietoa, mutta Hän ei ole antanut...molemmilla kiistan osapuolilla on huomattavaa vakuuttavuutta. Vain hyvin harvat sodat historiassa ovat olleet selkeästi hyvä vastaan paha -muotilla valettuja.
Irakin sotaa puoltavia näkökohtia

Irakin sotaa vastustavia näkökohtia

Minun [Rick Joynerin] kantani
MINUN HUOMAUTUKSENI: Muistakaa, että Joyner tekee läheistä yhteistyötä Paul Cainin kanssa, joka on aikaisemmin puhunut hyvää Saddam Husseinista, joka on ottanut hänet vastaan mielellään -- tämä Joe Chambersin ja muiden raportti: "On hämmästyttävää, että Rick Joyner kertoo kaiken tästä [kun hänet vihittiin Maltan ritariksi] eräällä kasetilla sisällyttäen kertomukseensa sen, miten eräs tuon järjestön avainjäsenistä järjesti Paul Cainin ja Irakin presidentin Saddam Huseinin välisen tapaamisen. Hän toteaa, että Irakin johtajat sekä Saddam olivat kuunnelleet, mitä Paul Cainilla oli sanottavaa ja olivat vakuuttuneita siitä, että hän on todellinen profeetta. Jos Saddam Hussein ja hänen tukijansa ovat vakuuttuneita siitä, että Paul Cain ja Rick Joyner ovat oikeita profeettoja, silloin te tiedätte, ketä he palvelevat..." (The End Times, Joseph Chambersin raportti syyskuussa 1998, sivu 3)

Yhdysvallat ei ole myöskään ollut täysin oikeudenmukainen siinä, miten se kohtelee Irakia. On asioita, jotka meidän on korjattava, jotta Irakista tulisi jälleen se kaikkein eniten länsimaille ja Yhdysvalloille suosiollinen islamilainen valtakunta, mikä se kerran on ollut. [Oma huomioni: Eli että pahuutta on olemassa vain siksi, että länsi kieltäytyy pyytämästä anteeksi omia asenteitaan??]
Meidän olisi muistettava, miten Herra käytti Nebukadnessaria, johon Saddam on halunnut itseään verrattavan. Eikö se olisi kaikkein suurin voitto? Eikö se olisi Yhdysvaltain politiikan kaikkein hämmästytävin voitto?
Rukouksenani on edelleen, että Herra käyttäisi Saddamia esimerkkinä Hänen pelastusvoimastaan ja sovitusvoimastaan. Tämä saattaa näyttää naivilta, mutta olen vakuuttunut siitä, että tämä on Herran tahto tässä asiassa.
[MINUN HUOMIONI: Naiviako? Sitä se varmasti on. Etkö ole koksaan kuullut Jumalan tuomiosta? Etkö ajattele, että Jumalan kärsivällisyys Irakin suhteen on kulunut loppuun ja että viattoman veren huuto on yltänyt aina taivaaseen asti?]

Mitä minulle [Rick Joynerille] on näytetty
Uskon yhä, että meillä ei ole vielä käsitystä kaikista tarvittavista palasista muodostaaksemme kuvan tästä asiasta...On niin monia alueita, jotka eivät ole mustavalkoisia tässä kysymyksessä, että olen päättänyt tunnustaa, etten tiedä, mitä en tiedä ja rukoilla johtajiemme puolesta, että he saisivat viisautta tehdä sen, mikä on tehtävä...Se mitä minulle on näytetty, hätkähdyttää minua ja se on se, että Yhdysvalloista on tulossa yhä lisääntyvässä määrin sortoa harrastava valtakunta. Meistä on tulossa yhä taipumattomampia taivuttaessamme muita tahtoomme kansainvälisesti ja täällä kotimaassa olemme menettämässä vapauttamme yhä lisääntyvässä määrin...Yhdysvalloissa kasvaa laittomuus, ja se tulee tuhoamaan meidät, ellemme pidä sitä kurissa.
---Rick Joyner ---
[MINUN HUOMIONI: Olen samaa mieltä siitä, ettei Yhdysvallat ole viaton -- mikä kansakunta olisi? Olen myös samaa mieltä siitä, että Amerikasta niinkuin kaikista maailman maista on tulossa yhä enemmän sortovaltaa harjoittavia; niin on määrä tapahtua sen valossa, että olemme etenemässä Loppua kohti. Mutta vertailu sellaisen demokraattisen valtion kuin Amerikan ja sellaisen sortoa harjoittavan totalitaarisen hallituksen välillä, joka myrkyttää, kiduttaa ja tappaa omia kansalaisiaan jälkimmmäisen hyväksi menee uskoakseni jo liian pitkälle. Ja minähän puhun ei-amerikkalaisen suulla.
Eiköhän Rickin ja Paulin olisi syytä matkustaa tänään Irakiin ja julistaa kaduilla sekä Saddamia puoltavia että hänen vastaisiaan mielipiteitä avoimesti ja myös julistaa kristillistä uskoaan ja silloin näkisimme, minkälainen uskonnollinen suvaitsevaisuus Irakissa on vallalla].

Alkuperäinen artikkeli: Tricia Tillin,Prophets who do not Prophesy
Alkuun | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat | Keskusteluryhmä