Tricia Tillin

JOTAIN UUTTA

Maailmanlaajuinen herätys avainasemassa eksytyksessä 1900-luvun helluntailaisuudessa

Osa yksi: GNOSTILAINEN AVAIN


SISÄLTÖ:

GNOSTILAINEN AVAIN

KAKSI TAPAA PÄÄSTÄ VAPAUTEEN

VANHAN PARADIGMAN HYLKÄÄMINEN
NOUSEVA POLKU
APOSTOLIN JA PROFEETAN VIRKOJEN PALAUTTAMINEN
WHISTLER MOUNTAININ KOKOUKSET
GNOSTILAISUUDEN JUURET EEDENISSÄ
GNOSTILAISET OPIT ERI AIKOINA

JOHDANTO: YLEISKUVAN MUODOSTAMISEN ENSIARVOISUUS

Olemme nykyään sellaisessa tilanteessa, että suurin osa maailmaa ja suuri osa seurakuntaakin on etenemässä kohti antikristillistä eksytystä. Tämä on rohkea väite samalla kun se on myös paljas totuus ja tarvitaan paljon tekstiä saadakseni sinut ymmärtämään, että se on totta. Mutta tällaisesta lähtökohdasta käsin tehtäväni vartiomiehenä on vain hälyttää sinut näkemään, mitä nyt on tapahtumassa ja lisäksi antaa sinulle välineet tuon eksytyksen luonteen ymmärtämiseen, niin että voit välttyä putoamasta itse paholaisen ansaan!

Jokaisen vartiomiehen tehtävänä on hälyttää vaarasta; mutta ellet käsitä tosiasioita riittävän hyvin, niin että kykenet varustautumaan vahinkojen varalle, ei mistään varoituksista ole sinulle hyötyä. Jumala haluaa sinun selviävän. Hän ei halua, että lankeat—juuri siksi hän on asettanut vartiomiehiä puhaltamaan pasunaan hälytysäänen ja siksi hän myös tarjoaa sinulle niitä välineitä, joiden avulla voit ymmärtää vaaran.

Tähän eksytykseen on niin monia näkökulmia, että voimme keskittyä vain yhteen tai kahteen kerrallaan. Mutta kirjoittaessani tätä toivoisin sinun ymmärtävän, miten laaja antikristuksen suunnitelma on ja mitä siihen sisältyy. Toivon suomujen putoavan silmiltäsi, niin että voit sanoa: "Nyt minä YMMÄRRÄN sen kaiken!

Toivon sinun havaitsevan ne perustavaa laatua olevat eksytykset, jotka johtavat tähän kaikkeen—niin että sinulla on avaimet ymmärtää, mitä tuleman pitää.

AVAIN ON SE, ETTÄ ANTIKRISTILLINEN OPPI ON POHJIMMILTAAN GNOSTILAINEN OPPI:

Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus. [2.Joh.1:7]

Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. [1.Joh. 4:2-3]

Ensinäkemältä nämä jakeet näyttävät niin tutuilta, että emme kiinnitä niihin huomiota. Mutta Jumala on nähnyt sen vaivan, että on kertonut meille suoraan Sanassaan, MIKÄ antikristuksen henki oikein on. Se meidän tulee tietää. Missä hengessä antikristus tulee ja millä tavoin hän ilmestyy, ja mikä tulee hänen oppinsa olemaan? Jos me sen tiedämme, voimme välttää sen.

Uskon, että Johannes—tai Pyhä Henki Johanneksen kautta puhuen—näytti meille tuon antikristuksen hengen, sen varsinaisen luonteen ja olemuksen, tuohon aikaan ja sitten, kun hän ruumiillistuu tiettynä henkilönä tulevaisuudessa. Tämä on sentähden tärkeä jae, koska se kertoo meille, mikä on antikristuksen henki.

Johannes sanoo, että se on jo maailmassa. Mistä hän oikein puhui? Mikä oli se antikristus, jonka hän pystyi jo tunnistamaan? Johannes puhui harhaopista nimeltä gnostilaisuus.

GNOSTILAISUUS

'The Oxford Dictionary of the Christian Church' määrittelee gnostilaisuuden seuraavasti:

Uskonnollinen liike, jossa kiinnitetään keskeistä huomiota gnosikseen eli ilmestystietoon Jumalasta ja ihmiskunnan alkuperästä ja kohtalosta. Tämän erityisen gnosiksen eli tiedon alkuperänä pidettiin joko apostoleita, joilta oli periytynyt salainen perinne tai suoraa ilmoitusta.

GNOSIS on kreikkaa ja merkitsee tietoa, varsinkin "ilmestystietoa", salaisia totuuksia, jotka on ilmoitettu vihkiytyneelle yliluonnollisesti. Muinaisilla gnostikoilla oli tiettyjä keskeisiä uskomuksia ja ne ovat nyt nousemassa pintaan uudelleen nykyaikana.

Gnostilaiselle opetukselle oli tyypillistä se, että fyysinen luomakunta oli vastakkaista todella hengelliselle ja että jokaisella ihmisellä oli sisimmässään jumaluuden olemuksen kipinä eli siemen. Siihen liittyvien salaisten oppien ja rituaalien avulla tuo jumaluuden kipinä voidaan pelastaa sen pahasta fyysisestä ympäristöstä ja yhdistää jälleen jumaluuteen.

Gnostilaisuutta oli olemassa jo ennen Kristuksen syntymää, mutta myöhemmin oli kristittyjä gnostilaisia. He selittivät Jeesuksen Kristuksen ilmiön tällä tavalla:

Kristushenki yksinkertaisesti asettui asumaan Jeesus-ihmisen ruumiiseen. Kristushenki oli tullut opettamaan ihmiselle gnosista, jonka avulla hän voi vapautua pahan fyysisen maailman siteistä. Jotkut opettivat jopa, että Jeesuksella ei oikeastaan ollut fyysistä ruumista, vaan hän oli pelkkää henkeä. Niinpä gnostilaiset kielsivät fyysisen kuoleman ja ylösnousemuksen.

Nyt me ymmärrämme, mistä Johannes puhui kirjeessään. Nimenomaan antikristuksen henki kieltää, että Jeesus tuli lihaan. Antikristus ja hänen seuraajansa etsivät pelastusta (ts. hengellistä muutosta) henkiolennon avulla ja tulemalla itse henkiolennoiksi!

Raamattuun uskovat kristityt eivät etsi pelkkää henkiolentoa pelastuakseen. Me etsimme Ihmistä, joka vuosi verta ja kuoli todellisuudessa tuskaa kärsien ja ristillä riippuen. Me emme saa pelastusta miltään henkiseltä säteilyltä, joka välittää meille "ilmestystä" joltain tuntemattomalta Korkeimmalta Olennolta jossain sfäärissä! Meillä on Pelastaja, Jumalan uhrikaritsa, joka kuoli meidän sijastamme, nousi ylös lihaa ja verta olevana peroonana, joka elää iankaikkisesti rukoillen meidän puolestamme! Jeesus on hyvin TODELLINEN! Jos kohtaisit hänet tänään, voisit työntää sormesi naulojen tekemiin haavoihin hänen käsissään aivan niinkuin Tuomas teki kauan sitten. Hän ei ole "se", hän ei ole henki, vaan todellinen Ihminen (vaikkakin Jumala).

Miten nk. "kristityt" gnostikot suhtautuivat Raamattuun ja Jumalan Kaikkivaltiaan todellisuuteen?

Yhteydet vapaamuurariuteen

Ehkä joillekin on jo alkanut valjeta tämän luettuaan, että vapaamuurarius sisältää paljon vanhaa gnostilaista opetusta. Heidän jumalaansa kutsutaan myös Maailmankaikkeuden arkkitehdiksi, ainakin alemmissa asteissa. Ne, jotka "etenevät" vihkimysten kautta pimeämpiin salaisuuksiin, saavat tietää, että vapaamuurareiden TODELLINEN jumala on valontuoja eli Lucifer, joka (heidän uskomuksensa mukaan) valaisee kaikkea jumalallisella tiedolla. Sana, jota kreikkalaiset käyttivät kuvaamaan tuota langennutta luojajumalaa oli DEMIURGOS, joka merkitsi taitajaa, tekijää, luojaa, ja koska tuo olento oli tehnyt maailmankaikkeuden, hän oli materiaalisen luomakunnan tekijä eli arkkitehti. Vapaamuureiden alemmilla asteilla sallitaan tuon Olennon palvonta ja hänen lakiensa totteleminen, mutta ylemmille tasoille vihityt puhdistavat itsensä sellaisista tietämättömyydestä johtuvista käsityksistä ja pääsevät yhteyteen henkiolennon kanssa, joka kuuluu henkimaailman todellisuuteen. Tässä kohtaa saa yliluonnollinen vallan!

Kuten tulemme huomaamaan, nykyään on kuitenkin tapahtumassa uusi gnostilainen herääminen kaikkialla kristillisessä seurakunnassa!! Sitä kutsutaan "uudistukseksi" ja jopa "transformaatioksi" ja se on yhtä kaukana raamatullisesta pelastuksesta kuin vanhakin gnostilainen oppi oli. Niin pian kuin ymmärrät tämän asian valtavuuden, et ole enää entisesi. Sinun on myös valmistauduttava vastustamaan antikristuksen eksytystä, joka tulee pian valtaamaan koko maailman.

MITEN GNOSTILAISET SUHTAUTUIVAT FYYSISEEN MAAILMAAN:

Gnostilaisilla oli ongelma siinä, että he elivät kieltämättä lihan ruumiissa ja fyysisessä maailmassa! Se ei sopinut heidän käsityksiinsä henkisestä transformaatiosta. Heidän oli alistettava liha ja he tekivät sen jommallakummalla näistä kahdesta tavasta:

(1)Asketismi—Jotkut hylkäsivät kaiken lihallisen, kuten avioliiton ja suvunjatkamisen. He noudattivat äärimmäisen tiukkaa ruokavaliota, erittäin ankaraa elämäntapaa ja kielsivät itseltään kaikki maalliset mukavuudet. Samoin kuin katoliset munkit ja nunnat myöhemmin, hekin kuolettivat lihaansa kaikin mahdollisin epämiellyttävin ja äärimmäisin tavoin. He tekivät niin vapauttaakseen hengen kipinänsä ja päästäkseen korkeammalle henkiselle tasolle.

Raamattu puhuu tämänkaltaisesta itsensä kuolettamisesta tuomiten sen:

Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty ja jotka kieltävät menemästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi kiitoksella, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuden tuntemaan. [1.Tim.4:1-3]

(2) Hillittömyys (tai irstailu)—Toiset gnostilaiset olivat sitä mieltä, että koska maailma on paha ja heidän ruumiinsa ovat langenneita, ei ollut väliä, mitä he tekivät. He pitivät Vanhan Testamentin lakia langenneen jumalan ansana, jonka avulla hän saa vangittua heidät tähän maailmaan, ja siksi he olivat moraalittomia—he eivät hyväksyneet mitään lakeja. Edellisen ryhmän tultua kristillisen mytologian "pyhimyksiksi", jälkimmäisestä laittomasta ryhmästä on kehittynyt satanisteja, jotka rikkovat lakia tahallaan. Satanistit palvovat avoimesti Luciferiä ja uskovat gnostilaisten tapaan, että Vanhan Testamentin Jumala on painostava ja despoottinen.

Tietenkin Raamattu tuomitsee molemmat ryhmät ja se puhuu laittomista tällä tavoin:

he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja: he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; Sillä he puhuvat pöyhkeitä turhuuden sanoja ja viekoittelevat lihan himoissa irstauksilla niitä, jotka tuskin ovat päässeet eksyksissä vaeltavia pakoon ja lupaavat heille vapautta, vaikka itse ovat turmeluksen orjia; sillä kenen voittama joku on, sen orja hän on. [2.Piet.2:13, 18-19]

KAKSI TAPAA PÄÄSTÄ VAPAUTEEN HENKIMAAILMAAN

Gnostilaisuuden ydin on, että ihmiskunnan sisäinen henki on vapautettava maailmasta, joka on pohjimmiltaan eksyttävä, painostava ja paha. Miten siihen voitaisiin päästä oli jossain määrin ongelmallista, mutta henkisen transformaation saavuttamiseen kehittyi kaksi päätapaa. Ne olivat (a) MYSTIIKKA ja (b)ILLUMINAATIO.

(1)MYSTIIKKA:

Jossa tieto todellisesta itsestä ja todellisista salaisista opeista saavutetaan jumaluudesta saadun mystisen kokemuksen kautta. Raamatussa puhutaan tästä Kolossalaiskirjeessä:

"Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama...Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. [Kol.2:18-23]

ESIMERKKEJÄ MYSTISISTÄ RITUAALEISTA:

(2) ILLUMINAATION ETSIMINEN

Etsitään "valaistusta", jossa ylemmille tasoille siirtyneet opettavat alemmalla tasolla oleville noviiseille salaisia oppeja.

"Oi Timoteus talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet." (1.Tim.6:20-21)

Illuminaatit väittävät, että ihminen ja lopulta koko ihmiskunta, voi vapauttaa itsensä syntiinlankeemuksen kirouksesta saadessaan ilmoitustietoa, salaista tietoa, jonka tuntevat ainoastaan korkeammat tai ylösnousseet mestarit, jotka voivat opettaa sitä ihmiselle. Illuminaattiopetuslasten on usein osallistuttava vihkiytymisseremonioihin ennenkuin he ovat arvollisia vastaanottamaan sellaista tietoa.

ESIMERKKEJÄ ILLUMINAATEISTA:

Mark Haeffnerin teoksessa "A Dictionary of Alchemy" sanotaan:

"Vanha käsitys alkemisteista, jonka mukaan he etsivät elämän eliksiiriä tai viisasten kiveä, jonka avulla metalleja voitaisiin muuttaa kullaksi on täysin riittämätön. Alkemian juuret ulottuvat kauas alkuaikojen mytologiaan; ja sen kannattajat pitivät alkemiaa sekä tieteellisenä että kokeilevana perinteenä ja mystisen viisauden perinteenä, jossa oli gnostilaisia käsityksiä ihmisestä ja luonnosta. Alkemiaan sisältyy aina vahva taikuuden ja mystiikan elementti. Sen kokeellinen fyysinen puoli näyttää olevan johdantoa mystisiin ja maagisiin salaisuuksiin koskien hengen muuntamista (transformaatiota)."

USKONLIIKKEEN OPETUKSIA

Viimeksimainittu väite koskien uskonliikkeen opetuksia saattaa järkyttää ja huolestuttaa joitakin lukijoita, joille liikkeen opetukset eivät ole tuttuja. Tässä ei kuitenkaan ole tilaa esittää täyttä analyysiä aiheesta, mutta voidaan osoittaa, että uskonliike opettaa tietyssä määrin gnostilaisia oppeja:

UUDEN AIKAKAUDEN LIIKKEEN OPETUKSET

On helppoa havaita, mistä uuden aikakauden liikkeen kannattajat ovat saaneet uskomuksensa, koska heiltä löytyvät kaikki gnostilaisuuden opetukset. Vanha gnostilaisuus on pohjimmiltaan samaa kuin nykyajan uuden aikakauden liike ja se opettaa hengellistä evoluutiota ja jumalatietoisuutta samalla tavalla kuin uuden aikakauden liike.

TORONTOLAISUUS ON ILLUMINAATIO-OPIN JA MYSTIIKAN YHDISTELMÄ!

MIKSI HE PYYTÄVÄT "LISÄÄ"?

Jeesus Kristus tuli TYYDYTTÄMÄÄN. Hän tarjosi vettä, joka kerran maistettuna toisi opetuslapselle tyydytyksen, niin ettei hän enää janoaisi eikä näkisi nälkää "lisää". "Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: 'Jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.'" (Joh.4:13-14)

Jeesus sanoi heille: "Minä olen elämän leipä; joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa." (Joh.6:35)

On sääli, etteivät ihnmiset laula enää vanhoja lauluja. Menneinä päivinä osattiin todella julistaa sitä, miten Herra riittää täydellisesti tyydyttämään ihmisen. Kuka esimerkiksi muistaa laulun...

"Me syömme leipää elämän ja juomme lähteestä autuuden
ja ken sitä juo niin saanotaan ei janoa hän milloinkaan
Tytöt: Eikö milloinkaan?
Pojat: Ei silloinkaan!
Tytöt: Eikö silloinkaan?
Pojat: Ei silloinkaan!
ja ken sitä juo niin sanotaan ei janoa hän milloinkaan"

Jeesuksen tunteminen on itse asiassa AINOA keino maan päällä, jonka kautta ihminen voi saavuttaa tyytyväisyyden ja saada hengellisen tyydytyksen.

Kiittäkööt he Herraa hänen armostansa, hänen ihmeellisistä teoistaan ihmislapsia kohtaan. Sillä hän ravitsee nääntyvän sielun ja täyttää nälkäisen sielun hyvyydellä." (Ps.107:8-9)

Miksi annatte rahan siitä, mikä ei ole leipää, ja työnne ansion siitä, mikä ei ravitse? Kuulkaa minua, niin saatte syödä hyvää, ja teidän sielunne virvoittuu lihavuuden ääressä." (Jes. 55:2)

Illuministinen, gnostilainen uskonto saarnaa päättymätöntä matkaa, jossa vihkiytyneen on saavutettava koko ajan yhä korkeampia hengellisen tiedon ja täydellisyyden tasoja ja ponnisteltava koko ajan saavuttaakseen muuttumisen (transformaation) ja uudistuksen, mutta päämäärä jää koko ajan tavoittamattomaksi.

Gnostilainen uskonto niinkuin torontolaisuuskin on parhaimmillaankin vain ajallista hengellistä "pilveä",joka on vain yksi askelma pitkillä tikkailla, jotka eivät koskaan vie päämääräänsä. Jeesus Kristus sanoi: "ei koskaan isoa", mutta torontoliikkeen johtajat sanovat: "Lisää! Lisää!"

TORONTO JA BROWNSVILLE OVAT GNOSTILAISTEN OPPIEN YHDISTELMIÄ

Nyt on luotettavasti todistettu, että monet toronton liikkeen opetuksista ja käytänteistä perustuvat myöhäissadeliikkeeseen. Niiden välillä on kuitenkin myös eroavuuksia. Myöhäissadeliikkeen pioneerit opettivat, että täyteys ja muuttuminen (transformaatio) saavutetaan tietyn eskatologisen tapahtuman yhteydessä, mutta Rodney Howard-Browne ja kumppanit opettavat, että se saavutetaan sekä illuminaation että mystiikan avulla:

Rodney Howard-Browne, joka on Toronton liikkeen aloittaja ja uskonliikkeeseen uskova, kirjoittaa näin kirjasessaan (The Coming Revival, s.23)

"Jumalan voima ei tule virtaamaan niiden kautta, joilla on joku teoria; se tulee virtaamaan niiden kautta, joilla on ilmoitus (ILLUMINAATIO)

Eräässä videossa, joka on taltioitu TBN:n ohjelmasta toukokuussa 1994, Rodney Howard-Browne laittaa kätensä erään naisen päälle ja kehottaa häntä:

"Astu toiselle puolelle, astu toiselle puolelle, astu toiselle puolelle yliluonnollisen alueelle. Astu pois järjen alueelta toiselle puolelle, kirkkauden alueelle." (MYSTINEN KOKEMUS)

Torontoilmiön tunnusmerkiksi on tullut:

(A) ILLUMINAATIO—Että kirjoitettu sana edustaa mennyttä aikaa ja meidän on siirryttävä hengelliseen aikakauteen, jossa tietomme tulee profetioista, unista, näyistä, transseista jne. Tällainen salatiedon ja ihmistä muuttavan sisäisen valon tavoitteleminen on gnostilaisuutta.

Myöhäissadeherätyksen johtajat huomasivat pian, että illuminaatio sai aikaan uutta ilmoitusta, joka meni yli vanhojen kirjoitusten: Eräässä Assembly of God -helluntaiseurakuntien arkistoissa olevassa George Hawtinin kirjoittamassa kirjeessä sanotaan näin:"Me huomasimme pian, että aikaisemmin opetetuista tutuista opeista ja tutkimistamme aiheista oli tullut meille kaukaisia ikäänkuin ne olisivat olleet entistä totuutta eikä enää nykyistä totuutta."

Torontoilmiön johtajat huutavat, että "Jumala on suurempi kuin hänen Sanansa". He sanovat: "Älkää tunkeko Jumalaa laatikkoon; älkää rajoittako häntä ainoastaan hänen ihmiskunnalle ilmoitettuun tahtoonsa; Jumala voi tehdä mitä hän haluaa ja toimia jopa vastoin omaa kirjoitettua sanaansa".

Erään englantilaisen seurakunnan vanhimmisto puolusteli torontoliikkeen omaksumistaan sanomalla: "Meillä on oltava seurakunnan kasvua—meillä on oltava herätystä—Raamattu on pettänyt meidät; niin että me tarvitsemme nyt Henkeä, uutta voitelua tehtävämme suorittamiseen."

Jos uskallat tutkia Raamattua tarkistaaksesi torontoilmiön opetuksia, sinut kielletään ja sinua nuhdellaan—olet vain kirjaihminen, sinulla ei ole uutta ilmoitusta.

Juuri tällä tavoin syntyivät aikanaan myöhäissadeliikkeenkin opetukset—profetioiden, näkyjen, ilmoituksen, sisäisesti kuultujen sanojen kautta, jotka kaikki nostettiin korkeampaan asemaan kuin Jumalan kirjoitettu Sana.

(B) MYSTIIKA—Samanaikaisesti opetetaan, että tarvitaan mystisiä kokemuksia. Liikkeen kannattajien on saatava voitelu, joka avaa sisäiset silmät. Epäilijöitä kehotetaan jättämään ilmiön etukäteen analysointi sikseen ja ottamaan voitelu vastaan epäilemättä, ja kun niin tehdään, avautuu myös ilmiön sisäinen merkitys. He "kääntyvät" voitelun kautta uudenlaiseen ajatteluun.

Ekstaattisten transsitilojen, hengellisten kokemusten ja mystisen jumaluuteen yhtymisen kautta noustaan tämän kuolevaisen maailman yläpuolelle toiseen tietoisuuden tilaan;—se on totta olet sitten kristitty tai ei—voitelu "toimii", olet sitten pelastettu tai et. Ei ole väliä oletko buddhalainen, hindu, katolinen tai helluntailainen—tämä voima sykäyttää sinua ja avaa mielesi uuteen paradigmaan. Sinä muutut! Näet kaiken eri tavalla kuin ennen!

VANHAN PARADIGMAN HYLKÄÄMINEN

Esiintyy nk. profetioita ja sanoja, jotka on saatu Jumalalta, jotka kehottavat radikaaliin muutokseen ajattelussa, uuteen tiehen, johonkin uuteen—vanhan paradigman hylkäämiseen ja uuden ajattelun ja uuden paradigman omaksumiseen:

"Barry C. Linville" lähetti tämän profetian New Wine Vineyardin keskustelufoorumille:

"Muuttukaa...muuttukaa...muuttukaa! Teidän tienne ovat vanhoja teitä, teidän ajatuksenne ovat vanhoja ajatuksia, teidän rukouksenne ovat vanhoja rukouksia, teidän huutonne ovat vanhoja huutoja, teidän jumalanpalveluksenne on vanhaa jumalanpalvelusta, teidän tapanne toimia seurakuntana on vanha tapa toimia seurakuntana. Uudistus ei vala uutta energiaa vanhoihin tapoihin; se tuo uusia tapoja. Antakaa Minun muuttaa teitä...antakaa Minun muuttaa teidät yltä päältä. Hellittäkää! Antakaa mennä! Antautukaa minulle! Minä en halua pikku paloja kerrallaan, minä haluan teidät kokonaan, NYT! Halutkaa muutosta! Halutkaa sitä, koska juuri sitä minä teissä saan aikaan! Janotkaa ja kaivatkaa sitä, että minä muutan teitä. Teidän on muututtava! Minä en voi varustaa teitä, ellette te muutu. Muistakaa, että tässä on kysymys kokonaismuutoksesta eikä vain vähittäismuutoksesta. Älkää keskittäkö huomiotanne varustamiseen...nyt ei ole aika varustamiselle...nyt on muutoksen aika! Teitä ei käytetä sadonkorjuussa ellette te muutu."

Nykyinen herätys, johon kuuluu Toronton, Pensacolan ja vastaavanlaisten kokemusten voimia, on pohjimmiltaan gnostilaista. Mutta jos muistat, mistä aloitimme, osoitimme Raamatusta, että ANTIKRISTUKSEN oppi on pohjimmiltaan luonteeltaan GNOSTILAISTA. Siksi voimme päätellä, niinkuin monet lukijat jo ovatkin päätelleet, että Toronton vapauttaman yliluonnollisen kokemuksen takana on antikristuksen henki!

NOUSEVA POLKU: Tikapuut, jotka johtavat taivaaseen

Esoteerisen tiedon avulla saavutettua gnostista illuminaatiota kuvataan usein nousevaksi poluksi ylös valaistuksen vuorelle: Monissa uskonnoissa sitä kutsutaan tikapuiksi. Opetuslapset nousevat askel askeleelta yhä korkeampiin ilmoituksiin ja hylkäävät sitä mukaa alempien vihkiytyneiden alemmantasoiset opetukset matkan edetessä.

Roomalaiskatolisen mystikon Ristin Johanneksen teoksista löydämme tarkan piirroksen Karmelin vuoresta, joka on Täydellisyyden vuori, joka symboloi nousua mystiseen yhteyteen Jumalan kanssa vuoren huipulla.

Itämaisessa mystiikassa—esim. hindulaisuudessa—kuvataan hengellistä elämää vaivalloisena nousuna vuorelle.

Egyptin pyramidit ja atsteekkien temppelit olivat keinotekoisia vuoria, joissa ja joilla palvottiin jumalia.

Brittein saarilla sijaitseva Glastonburyn pakanuudenaikainen pyhä paikka on korkea kumpu, jolla on nouseva polku. Tänäkin päivänä menevät kaikenlaiset pyhiinvaeltajat—mukaanlukien joitakin kristillisiäkin ryhmiä—sinne nosutakseen polkua Glastonburyn huipulle, mikä symboloi jumaluuden luo nousevaa polkua.

HELVETIN JOUKOT MARSSILLA: RICK JOYNERIN VUORI

Tällaisen esoteerisen symboliselle vuorelle nousun selvästikin epäraamatullisesta luonteesta huolimatta Rick Joyner on esittänyt näyn omasta nousustaan (nyt) neliosaisessa näyssään, joka on julkaistu hänen Morning Star -lehtensä peräkkäisissä numeroissa. Koko näky on julkaistu kirjasarjana nimeltä "The Final Quest" suomeksi: 'Petos, taistelu, voitto', 'Kutsu' ja 'Soihtu ja miekka'.

Tässä näyssä hän sanoo nousevansa suunnattoman suuren vuoren eri tasoille yhdessä paholaista vastaan taistelevien sotureiden armeijan kanssa. Matkalla hän löytää aarteita ja ovia, jotka johtavat salaisuuksiin, jotka vaikuttavat vallankumouksellisesti hänen kristilliseen elämäänsä. Se on gnostilaisen opetuksen mestariteos.

Hän tapaa jopa enkelin nimeltä VIISAUS, joka opettaa hänelle, miten voi päästä nousemaan kolmanteen taivaaseen. Gnostilaisten uskontojen eräänä piirteenä on aina ollut "viisauden" personifioiminen jumalaksi tai jumalattareksi. Eivät kristitytkään ole aivan viattomia. Jotkut palvoivat "Sophiaa", joka on kreikankielen viisautta tarkoittava sana ja Konstantinopoliin rakennettiin 500-luvulla Santa Sophia (pyhä viisaus) -niminen kirkko. Muista, että gnostilaisen vuorelle nousu tapahtuu sisäisen kristushengen löytämiseksi lukiessasi tätä lainausta Joynerin näystä. Viisaus kertoo hänelle:

"Sinulta puuttuu vielä jotain hyvin tärkeää. Sinun on saatava suuri ilmestys Kuninkaasta.Vaikka oletkin kiivennyt vuoren huipulle ja saanut tietoa kaikista totuuksista matkan varrella ja vaikka olet seissyt Jumalan puutarhassa, maistanut Hänen ehdotonta rakkauttaan ja olet nähnyt Hänen Poikansa nyt jo monta kertaa, ymmärrät silti vain osan koko Jumalan neuvosta ja senkin vain pinnallisesti."

Kuitenkin Jumalan Sana kertoo toisenlaisen tarinan. Siinä sanotaan, että kun Pyhä Henki on oppaanamme, me tiedämme kaiken tarvittavan. Meidän ei tarvitse löytää sisäistä viisautta jonkin esoteerisen reitin kautta.

Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. En minä ole kirjoittanut teille sentähden, ettette totuutta tiedä, vaan sentähden, että te tiedätte sen ja ettei mikään valhe ole totuudesta. 1.Joh.2:20-21

Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. 2.Piet.1:3

Tämä Jumalan enkeliksi väitetty kertoo Rick Joynerille edelleen, että Kristus asuu hänen sisässään samoin kuin gnostilaisten jumaluuden kipinä.

"Herra asuu sinun sisälläsi. Olet opettanut tätä monta kertaa, mutta nyt sinun on elettävä se todeksi, sillä sinä olet syönyt Elämän puusta." Sitten enkeli alkoi johtaa minua takaisin portille [Paratiisin portista ulos]. Esitin vastalauseeni ja sanoin, etten halunnut lähteä. Näyttäen hämmästyneeltä enkeli tarttui olkapäihini ja katsoi minua silmiin. Silloin tunnistin hänen olevan Viisaus-niminen enkeli. "Sinun ei tarvitse lähteä tästä puutarhasta koskaan. Tämä puutarha on sinun sydämessäsi, koska itse Luoja on sinun sisälläsi". (Sisäinen kristus)

Kuitenkin kun tutkimme okkulttista kirjallisuutta, löydämme sieltä nämä samat opetukset. Valaisevana esimerkkinä olkoon tämä lainaus kuuluisan okkultistin, Elizabeth Van Burenin kirjasta "The Secret of the Illuminati":

"Mysteeriuskonto on se yksi Ainoa, johon kaikki maailman suuret uskonnot perustuvat, vaikka eivät kuitenkaan niihin oppeihin, jotka niihin on myöhemmin lisätty. Tärkeämpi kuin mikään muu opetus on se, jonka mukaan ihminen voi löytää tien Paratiisiin vain omien ponnistelujensa avulla, sillä tuo pyhä paikka on hänen sisällään."

APOSTOLIEN JA PROFEETTOJEN PALAUTTAMINEN

Myöhemmin Rick Joyner näkee suuren valkoisten kotkien pilven. Käy ilmi, että ne ovat suuri profeettojen joukko, jotka tulevat tukemaan ja opettamaan sotureita. Myöhemmin hänen erityiskotkansa antaa hänelle asioita, jotka tekevät hänestä hengellisemmän. Joyner kysyy, keitä nuo kotkat ovat:

"Sinä haluat tietää, keitä me olemme. Me olemme kätkettyjä profeettoja, jotka on säilytetty tätä hetkeä varten. Me olemme niiden silmät, joille on annettu Jumalan voimallisia aseita. Meille on näytetty kaikki se, mitä Herra on tekemässä ja kaikki se, mitä vihollinen suunnittelee teitä vastaan. Me olemme kulkeneet pitkin maata ja yhdessä me tiedämme kaiken, mitä on tiedettävä taistelua varten."

Mutta jälleen okkultisti Elizabeth Van Burenin kirjasta "The Secret of the Illuminati":

"Shamash (eräs seemiläisten jumalista) oli Kotkien kapteeni, samoin Shu (eräs egyptiläisten jumalista) Kotkien komentaja. Samoin kuin Shamash oli Shukin tietoisuus, puhdas ajatus, joka kykenee liitelemään korkeammalla kuin mikään kotka tai haukka avaruuden äärille asti".

YLÖSNOUSSEET MESTARIT: MYÖHÄISSADELIIKKEEN APOSTOLIT JA PROFEETAT

Gnostilaisuuden oppeja opettaa hallitseva luokka, eliitti, joka on noussut tavanomaisten mielen alueiden yläpuolelle ja jolla on muinainen viisaus—uuden aikakauden liikkeessä heitä kutsutaan nimellä Ylösnousseet mestarit.

Myöhäissadeliikkeessä heitä kutsutaan apostoleiksi ja profeetoiksi, mutta heidän tarkoituksensa on sama—opettaa Jumalan kätkettyjä salaisuuksia, ilmoitusta, joka johtaa meidät vapauteen. Myöhäissadeliikkeen ja toronton liikkeen opetuksissa nämä "mestarit" ovat niitä välittäjiä, joiden kautta voitelu virtaa samoin kuin salaisen viisauden äänitorvia. Tällä tavoin heistä on tullut sekä guruja että shamaaneja yhtä aikaa.

Whistler Mountainin kokoukset

Rick Joynerin vuoristovaellus tapahtui näyn muodossa, mutta viime aikoina ovat kristityt nousseet kirjaimellisesti vuorille odottamaan Jumalan voimaa, jonka avulla tämä sisäinen ilmestys voisi tapahtua, jonka avulla he voisivat nousta korkeammalle hengelliselle tasolle—tai kuten he sanovat—"että se veisi heidät verhon taakse".

Whistler Mountain Resortissa pidettiin 28.6.-2.7.1995 "Kansakuntien kokoontuminen Hänen Pyhään läsnäoloonsa" ja sen järjestäjät ilmoittivat, että Herra käyttäisi sitä "herätyksen toisen vaiheen lanseeraamiseen".

Whistlerin kotkat ovat pahamaineisia

Kansas Cityn profeettojen pahamaineinen johtaja Bob Jones, joka eräässä vaiheessa siirrettiin pois julkisista tehtävistä seksuaalisen varomattomuutensa ja omituisten puheidensa takia, on eräs Whistler-kokousten avainosallistujista. Ennen noita kokouksia Jones sanoi, että "siellä tapahtuu kotkien kokoaminen Valtakuntaan". On mielenkiintoista, että viikon sisällä kokoontui yli 4000 kotkaa Whistlerin lähellä sijaitsevalle lentokentälle (niin että lentoturvallisuuskin oli suorastaan uhattuna). Se oli niin epätavallista, että Kanadan CBC ja CTV -televisiokanavilla esitettiin aiheesta ohjelmia. Sen ymmärrettiin olevan konkreettinen vahvistus kokousten hengellisestä merkityksestä.

Joitakin lainauksia kokouksia ihannoivista kirjoituksista:

Uskotaan, että Herra vapauttaa apostolien ja profeettojen viitat kokoontuneiden ylle. Tämä vie Herätyksen profeetalliselle tasolle

Rohkea luottamuksemme on, että Pyhä Henki poistaa verhon mieltemme yltä, niin että: "me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta..." (2.Kor.3:18)

Huomaa, etteivät kokouksia mainostavat uskaltaneet lainata tätä Raamatun kohtaa loppuun saakka, ehkä siksi, että se olisi paljastanut liiankin selvästi järjestäjien uskon kristittyjen kirkastamiseen jo täällä maan päällä ennen Kristuksen toista tulemusta. (Myöhäissadeliikkeen uskomus.) Koko lainaus olisi ollut:

"Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Herra, joka on Henki."

GNOSTILAISUUDEN OPIN JUURET EEDENISSÄ

KAKSI PUUTA

Paratiisissa ei ollut vain yksi, vaan kaksi puuta. Niitä voidaan kuvailla Jeesukseksi, Elämän Puuksi ja Saatanaksi, Väärän viisauden puuksi.

Jeesus on elämän puu, sillä Hän on Totuus, Hän on elämä. Elämä on POJASSA. Iankaikkinen elämä ei ole ihmisessä. Sentähden meidän on oltava yhtä Pojan kanssa, jotta me voisimme tuntea tosi elämän.

Hyvän ja Pahan tiedon puu symboloi Saatanaa, joka on sekä Jumalan että ihmisen vihollinen. Saatana saarnaa, että voit tuntea viisauden ja elämän itsessäsi, erillään Jumalasta. Saatanalla onkin eräänlaista viisautta—salaista tietoa eli gnosista, joka valistaa ihmiskunnan sen omasta jumaluudesta, joka antaa ihmiselle voiman hallita omaa elämäänsä, toisten elämää, planeettaansa ja ehkä jopa koko maailmankaikkeuden elämää. Jeesuksen elämä alistuu Isä Jumalan tahtoon ja mukautuu myös elämään toisten ihmisten kanssa. Saatanan elämä on itsekästä elämää. Se on kapinaa ja hallitsemista.

JUMALA JA HÄNEN POIKANSA OVAT VIISAUDEN HENKILÖITYMIÄ:

IHMINEN EI VOI "TIETÄÄ" PAITSI JUMALAN YHTEYDESSÄ JA ALAISUUDESSA:

VIISAUS=SAATANA, EKSYTTÄJÄ, SOFIA

Valontuoja Lucifer tarjoaa valaistusta avaamaan sielun silmät ja antamaan sisäistä valoa, valaistusta

"vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan" (1.Moos.3:5).

Tutkiessamme Raamattua, voimme tosiaankin nähdä, että Aatamin ja Eevan silmät AUKENIVAT, mutta mikä oli hinta!

1.Moos.3:7—Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot.

Heidän silmänsä AUKENIVAT (saatana voi kertoa totuuden!!) ja he SAIVATKIN tietoa—hän oli oikeassa! Mutta Aatami ja Eeva tiesivät olevansa alasti. He elivät syyllisyydessä, häpeässä, tietoisina synnistään ja pelossa. Sitten tulivat valheet, teeskentely, ulkokultaisuus, yhteys Jumalaan katkesi ja tuli tuomio ja kuolema. Aatami ja Eeva SÖIVÄT todella kiellettyä hedelmää—niin että ihminen voi saada salaista tietoa.

Tiedon seuraukset

Juuri niinkuin Herra oli varoittanut, merkitsi Luciferin salaisen tiedon maistaminen hengellistä kuolemaa. Jumalan valo ihmisen hengessä kuoli ja jätti tilalle tyhjän ja katkeran pimeyden. Yhteydenpito Jumalan kanssa, joka oli tuonut tyydytyksen, oli päättynyt. Nyt on ihmisellä sielu, joka etsii merkitystä ja elämää, mutta ilman Jumalaa. Ihminen yrittää yhä korjata sitä vahinkoa, jonka Luciferin viisaus oli aiheuttanut ihmiselle ja maailmalle, mutta nuo yritykset on tuomittu epäonnistumaan, koska ne eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Syntiinlankeemus on saanut aikaan universaalin eron, hylkäämisen, menetyksen ja epävarmuuden tunteen. Niinpä ihmiskunta yrittää löytää lääkkeen, joka palauttaisi Eedenin Paratiisin täydellisyyden ihmisten elämään.

Useimpien uskontojen pämääränä on nykyään sekä ihmisen että hänen maailmansa transformaatio. Varsinkin 1900-luvun uskonnossa ponnistellaan ensisijaisesti "Maailman parantamiseksi" ja universaalin rakkauden, sopusoinnun, rauhan ja oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi kaikille. Tällaiset olivat olosuhteet Eedenin täydellisyydessä—ne eivät voi KOSKAAN toteutua ulkopuolella Jumalan. Siitä huolimatta ajavat uuden aikakauden liikkeen kannattajat ja jotkut kristitytkin takaa tuota saavuttamatonta unelmaa.

Menetyksen tunteen voittamiseksi ja päästäksemme elämän yksinäisyydestä tällä planeetalla ilman Jumalaa uskonnot yrittävät lopettaa sodat ja murentaa henkilökohtaiset ja kansalliset esteet. Ne ajavat anteeksiantamusta, katumusta ja sovitusta kansojen ja kulttuurien välillä—mikä kaikki on hyvää, mutta saavuttamatonta. Ihminen on langennut ja tuomion alla. Hän ei voi tehdä mitään pelastuakseen.

Ainoa käytännön keino muutoksen aikaansaamiseksi on hallitsemisen avulla. Sellaiset diktaattorit kuin Hitler hallitsevat joukkoja indoktrinaation, alistamisen ja uhkausten avulla. Hitlerin tapauksessa hän toivoi saavansa aikaan tuhannen vuoden mittaisen rauhan aikakauden. Vaihtoehtoisesti pyritään sellaisilla suunnitelmilla kuin Baabelin tornihankekin oli yhdistämään maailma väärän uskonnon ja yhteisten päämäärien avulla. Siitä on kysymys uuden aikakauden liikkeessä.

Hengellinen lankeemus pois Eedenistä

Todellinen hengellinen elämä on Jeesuksen Kristuksen tuntemista henkilökohtaisena Vapahtajana ja uudestisyntymistä. Meidän henkemme elävät totuudelle ja viisaudelle ainoastaan Jeesuksen Kristuksen kautta—sillä hänessä on elämä. Toisaalta Saatana lupaa hengellistä energiaa ja voimaa ja keinoja toisten ja itsemme hallitsemiseen, mikä on hengellisen muutoksen saavuttamisen keino ilman Jumalalle alistumista. Saatanan keinona on "itsensä tunteminen" niin, että kykenee vapautumaan ja kokemaan "nirvanan" autuuden—yhtymisen kaikkein ylimpään, iankaikkiseen.

"Kaikkeuden" osaksi tuleminen on se, mitä Saatana tarjoaa meille sen kaipuun tyydyttämiseksi, mikä meillä on, koska olemme erossa. Sen varjopuolena on kuitenkin, että saatuaan korvikkeen ihminen ei enää etsikään Jumalaa. Olen sitä mieltä, että Toronton etsijät ovat menneet halpaan. Heille on tarjottu pikaliimaa ongelmiensa korjaamiseen eikä todellista, pysyvää, tervettä, vilpitöntä ja raamatullista suhdetta Jumalaan.

GNOSTILAISET OPIT VIIME AIKOJEN HISTORIASSA

KATOLINEN MYSTIIKKA

Roomalaiskatolisen kirkon pitkän hallinnon aikana muuttui kaikki vähemmän raamatulliseksi ja yhä mystisemmäksi tavallisen kansan vajotessa joko perinteisiin tai taikauskoon. Ilman Raamatun selkeää opetusta, joka pitää ihmiset suoralla tiellä, uskonnolliset ihmiset etsivät tapoja löytää Jumala, joka oli seurakunnan oppien mukaista, mutta johon sisältyi kuitenkin jonkinlainen henkilökohtainen vapautuminen synnistä ja häpeästä. Se oli ehdottomasti tilanne, joka oli kuin tehty gnostilaisuutta varten, sillä aluksi erakot, myöhemmin keskiajan munkit ja nunnat viettivät tuntikausia mietiskellen tavoitellessaan valaistusta. He harjoittivat lihan kuolettamista yrittäessään hengellistää olemassaoloaan vetäytymällä pois maailmasta.

AVILAN TERESA (1515-82)

Tämä kuuluisa ja nyt uudelleen löydetty nainen oli espanjalainen uskonnollisen Paljasjalkakarmeliittojen järjestön perustaja. Monien vuosien sairastelun ja koko ajan yhä ankarampien uskonnollisten harjoitusten jälkeen hän koki vuonna 1555 syvällisen herätyksen, johon kuului näkyjä Jeesuksesta Kristuksesta, helvetistä, enkeleistä ja demoneista. Siihen kuului ilmeisesti myös "mystinen pyhä avioliitto", jossa Teresa sai kokea jumalallisen yhteyden Jeesukseen (niinkuin hän uskoi), jossa oli autuaallisia tuntemuksia, manifestaatioita, levitointia ja transseja. Nykyään mainostaa Torontoliike Avilan Teresaa esimerkkinä henkilöstä, joka on saanut kokea Hengen manifestaatioita, vaikka onkin paljon todennäköisempää, että hän rakastui eksyttävään henkeen. Teresa ei hylännyt milloinkaan katolisen kirkon opetuksia.

RISTIN JOHANNES (1542-91)

Pyhä Johannes oli espanjalainen mystikko ja runoilija. Hän koki hengellisen herätyksen hylkäämällä maailman ja lihan. Samoin kuin Teresa hänkin uskoi saavuttaneensa "jumaluuteen yhtymisen". Hänen runoutensa teemat keskittyvät ihmisolentojen sovitukseen Jumalan kanssa mystisten askeleiden kautta, jotka alkavat itseyhteydestä ja häiritsevästä maailmasta luopumisesta. Eräs hänen kirjoistaan on nimeltään "Elävä liekki ja rakkaus".

1600- JA 1700 -LUKUJEN RANSKALAISET PROFEETAT ELI KAMISARDIT

Nimitystä kamisardit (ranskankielen murteellisesta sanasta 'camisa', 'paita') käytettiin Ranskan Sevennien vuoriston ranskalaisista hugenotti- (protestantti-)talonpojista, jotka nousivat kapinaan kuningas Ludvig XIV:tä vastaan vuonna 1702. Heitä kutsuttiin kamisardeiksi, koska he pitivät mustia työpaitoja yöllisissä hyökkäyksissään. He olivat paenneet Sevenneille, kun Ludvig XIV oli vuonna 1685 peruuttanut heille Nantesin ediktissä luvatun uskonnonvapauden. Vaikka he kaikki eivät olleetkaan väkivaltaisia, osa kamisardeista kävi sissisotaa vuoristotukikohdistaan käsin kuninkaallisia joukkoja vastaan. He polttivat roomalaiskatolisia kirkkoja ja tappoivat heidän pappejaan tai pakottivat heidät pakenemaan.

He pitivät kuitenkin itseään profeetallisena ryhmänä, tuhatvuotisen valtakunnan toteutumana ja Jumalan valtakunnan tuojina maan päälle. He saivat kokea monia hengellisiä manifestaatioita, jotka muistuttavat Toronton liikkeessä saatuja kokemuksia. Tässä on kuvaus heidän profeetallisesta voimastaan:

"Ensimmäinen [kapinallinen] tapahtuma oli seurausta kymmenenvuotiaan tytön sanoista...hän kehotti parannukseen...pian olivat lapset kaikkialla Sevenneillä saman hengen vallassa ja profetoivat. Jopa niinkin pienten lasten kuin kolmevuotiaiden tiedettiin kehottaneen ihmisiä uskonnollisissa saarnoissa. Henki valtasi myös aikuisia ja he puhuivat kielillä—heidän konkreettiset toimensa olivat melko äärimmäisiä. He kaatuivat taaksepäin pitkin pituuttaan maahan, heidän ruumiinsa vääntelehtivät, heidän rintansa kohoili ja vatsansa pullistuivat—myöhemmin he profetoivat kehottaen ihmisiä tekemään parannuksen ja sanoutumaan irti roomalaiskatolisesta kirkosta" (Lainaukset erilaisista historiallisista lähteistä)

Tämä kuulostaa meistä tutulta. Nämä manifestaatiot ovat täsmälleen samanlaisia kuin Toronton hengen vaikuttamat manifestaatiot. Oliko tämä Jumalasta? Selvästikään ei. Kaikesta katolisen kirkon hylkäämisestä huolimatta tuloksena oli kapinaan, aseelliseen sodankäyntiin ja verenvuodatukseen lietsominen. Tuskin todellisen Pyhän Hengen vaikuttamaa.

Lady Queensboroughin kirjassa "Occult Theocracy" lainataan lähteitä, jotka kutsuvat kamisardeja "teomaaneiksi" ja siinä sanotaan:

"On varmaa, etteivät kaikki aseistetut joukot astuneet taistelukentälle paitsi jonain kuuluisina, innoitettuina hetkinä. Ja on varmaa, että profeettojen sanoja kuunneltiin ikäänkuin ne olisivat lähteneet suoraan Pyhästä Hengestä ja hengen vaikuttaessa innoitettuihin profeettoihin, niin että he päättivät innoituksensa perusteella valtaansa joutuneiden elämästä ja kuolemasta"

Tämä tarkoittaa sitä, että hengen innoittamat profeetat päättivät ihmisten kohtaloista profetioiden perusteella! Jos olit katolinen, tämä henki saattoi innoittaa jonkun tappamaan sinut! Edellä lainattu kuvaus jatkuu toteamalla, että sama henkilö voi olla yhtä aikaa profeetta ja armeijan komentaja.

Kamisardit olivat varhaisia "restauraatioliikkeen" kannattajia. He uskoivat, että seurakunta voittaisi maailmanjärjestelmät ja hallitsisi voimallisesti lopun aikana. He kehottivat profetioissaan kristittyjä nousemaan voimallisesti ja lyömään vihollisensa, heidän tapauksessaan tappamaan papit ja polttamaan heidän kirkkonsa! He kokivat, että heillä oli oikeus tehdä niin. He uskoivat, että Jumala oli antanut heille arvovallan lyödä viholliset! Tämä on jonkinlaista vapautuksne teologiaa, jota nykyään näkee Afrikassa. On oikein tappaa toisia ihmisiä niin kauan kuin se tapahtuu hyvän asian vuoksi.

Shakers-lahko (1774)

Shakers-lahko oli saanut vaikutteita sekä kveekareilta että kamisardeilta. He ovat hyvä esimerkki ryhmästä, jolla oli paljon sekä fyysisisiä että hengellisiä manifestaatioita, mutta täysin väärä oppi! Heitä johti Äiti Ann Lee, joka uskoi olevansa takaisin tullut naisperiaatetta edustava Kristus.

Shakers-lahkosta kuultiin ensi kertaa noin vuonna 1750 Isossa Britanniassa. Heidän nimensä oli siihen aikaan the United Society of Believers in Christ's Second Coming (Kristuksen toiseen tulemukseen uskova seura). Heidän ensimmäisiä johtajiaan olivat entinen kveekari, räätäli James Wardley (tai Wardlaw) ja hänen vaimonsa Jane, jotka olivat lähteneet Society of Friends -seurakunnasta ja saaneet vaikutteita "ranskalaisilta profeetoilta" (kamisardeilta).

Manchesteristä, Englannista kotoisin oleva Ann Lee toi lahkon Yhdysvaltoihin. Hän oli saanut vaikutteita sekä kveekareilta että kamisardeilta. Hänen seuraajansa kutsuivat häntä nimellä Äiti Ann Lee.Hän opetti, että seurakunta eli lopun aikaa, hengen armolahjat palautettiin seurakunnalle ja Jumala oli lähettänyt hänet pystyttämään tuhatvuotisen hallinnon, mikä johtaisi kristittyjen täydellistymiseen.

Ryhmä järjestäytyi tiiviiksi yhteisöiksi, joissa omaisuus oli yhteistä, elämä askeettista ja selibaattia pidettiin arvokkaampana kuin avioliittoa (gnostilaisia uskomuksia).

Heillä esiintyi kielilläpuhumista, parantumisihmeitä, näkyjä, profetioita ja kaikenlaisia manifestaatioita. He olivat kuitenkin harhaoppisia, niinkuin heidän uskomuksistaan voi päätellä (on mielenkiintoista huomata, miten useasti historian aikana ovat eksyttävät henget yrittäneet tuoda restauraatio-opillisia käsityksiä esiin, jotka johtavat maanpäälliseen tuhatvuotiseen täydellisyyteen).

KVEEKARIT

The Friends (Ystävät) olivat englantilaisen maallikkosaarnaaja George Foxin seuraajia. Hän alkoi saarnata noin vuonna 1647 "sisäisen Kristuksen" oppia, mikä kehittyi myöhemmin "sisäisen valon" opiksi. (Siinä ei ollut kysymys pelkästään Kristuksesta!) Kveekarit uskoivat, että Jumalan jumaluuden kipinä asuu jokaisessa ihmisessä. Sentähden kaikki ihmiset voivat saada ilmoitusta, jos he yrittävät sitä saada.

Kveekarikokousten tarkoituksena on saada jäsenet kokemaan Jumalan läsnäolo heidän elämäänsä johtavana henkenä eikä Sanan lukeminen. Varhaiset kveekarit kokivat myös hengellisiä manifestaatioita, josta he ovat saaneet nimensäkin. He vapisivat, kun ilmestyksen henki osui heihin. Samoin kuin monet muutkin gnostilaiset kultit vetäytyivät kveekaritkin tästä pahasta maailmasta (asketismi) ja korostivat yksinkertaisuutta pukeutumisessa, tavoissa ja puheessa.

WIMBER JA HENKI SANAA VASTAAN

John Wimber oli lähtöisin kveekareista. Johtuvatko hänen käsityksensä sisäisen ilmoituksen ylemmyydestä kirjoitettuun sanaan nähden hänen kveekaritaustastaan? Kirjassaan "Voimaevankeliointi" Wimber selittää

"Jumala käyttää meidän kokemuksiamme osoittaakseen meille täydemmin, mitä Hän opettaa meille Raamatussa muuttaen ja kumoten usein teologiamme ja maailmankuvamme"

Lainaus entisen Calvary Chapel San Jose -seurakunnan pastorin John Goodwinin kirjasta "Testing The Fruit Of The Vineyard" [1990]. Hän matkusteli paljon yhdessä John Wimberin kanssa.

Wimber totesi usein, että "Jumala on suurempi kuin Hänen Sanansa". Tämä tarkoittaa kahta asiaa. Ensiksikin, että Raamatun ulkopuolisissa lähteissä on olennaisia totuuksia ja toiseksi, että niitä ilmiöitä, joita Vineyard-seminaareissa ja seurakuntakokouksissa koetaan, ei tarvitse perustella Raamatulla. Ne saattavat Wimberin mukaan olla jopa Jumalan Sanan vastaisia ja silti "lähtöisin Herralta" (3)

Christian Research Instituten (CRI) julkaisemassa Vineyard-liikettä koskevassa artikkelissa todetaan:

"He eivät näytä korostavan Raamatun opetusta. Tämä puute on ristiriidassa Calvary Chapel -seurakuntien hyvin voimakkaan Raamattuopetuksen kanssa. Vineyard oli aikaisemmin läheisessä yhteistyössä niiden kanssa...Samalla kun raamattuopetusta ei korosteta tarpeeksi näyttää siltä, että kristityn elämän kokemusten merkitystä korostetaan liikaa. Vineyard-liikkeessä näytetään haluttavan pitää hengellisiä kokemuksia itse itsensä autentisoivina"

AVAINASIANA ON ILMIÖIDEN UUTUUS

Eräs yhteinen piirre kaikissa näissä lahkoissa, kulteissa ja liikkeissä on uskomus, että Jumala on aloittanut JOTAIN UUTTA heidän kauttaan. Gnostilaisten ilmoitusten perusteella on lanseerattu "uusi aalto" tai "uusi opetus". Myöhäissadeliikkeessä oli kysymys tästä samasta asiasta. Sen alkuna olivat oletetut Hengen ilmoitukset, joihin uusi oppi perustui, joka pyrki syrjäyttämään vanhan järjestyksen "uudella järjestyksellä", joka johtaisi täydellisyyteen ja täyteyteen jo maan päällä seurakunnan hallitessa.

Toronto ei ole uusi ilmiö! Useimmat näistä lahkoista uskoivat, että Jumala oli tekemässä jotain uutta heidän kauttaan. Artikkelisarjan seuraavassa osassa jatkamme tätä teemaa ja osoitamme, miten torontoilmiössä käytetään salattua viisautta ja mystisiä kokemuksia seurakunnan siirtämiseksi heidän uuteen järjestykseensä. Ihmiset muuttuvat niinkuin lainaamassamme profetiassa vaadittiin. Ihmiset kokevat "paradigman muutosta" uskossaan. Vanhat käsitykset ovat nyt pannaan julistettuja ja meidän kaikkien pitäisi omaksua "jotain uutta".

John Wimber kirjoitti kirjansa "Signs and Wonders & Church Growth" (1985, Vineyard Ministries International) (Ihmeet ja merkit & seurakunnan kasvu): "tällä päivämäärällä tammikuussa 1985 on yli 700 opiskelijaa osallistunut Fuller Seminaryn maailmanevankelioinnin kurssille. Tulokset ovat olleet hämmästyttäviä. Yli 90% näistä opiskelijoista on osoittanut kokeneensa paradigman muutoksen, jonka seurauksena he nyt palvelevat uudella maailmankuvalla varustettuina".

Alkuperäinen artikkeli: The New Thing by Tricia Tillin JATKUU

Alkuun
Muita ricia Tillinin artikkeleita: Ei rauhaa, vaan miekan | Hänen nimessään | Leijonakuningas | Lähtekää siitä ulos! | Herätystäkö? | Poikalapsen syntymä | Profeetat, jotka eivät profetoi, johtajat, jotka eivät johda | Valheherätyksen piilostrategiat. Käytetäänkö seurakunnissa aivopesua? Osa2/3 | Osa3/3 | Leijonan luolaan Valmistautuminen maanalaiseen seurakuntaan. | Ryhtykäämme berealaisiksi | Seurakunta ulkopuolella leirin | Osa 2/2 | Hengellinen sodankäynti | Ystävänpäivän sydämet | Maailmanuskonto
Maailmanuskonnon yhdistävä tekijä | Salaliitto | Okkulttinen filosofia ja mystinen kokemus | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat | Jay Adams: Kristillisen neuvonnan teologia