Roy A. Reinhold 4.5. 2002


Viimeinen ehtoollinen: Mitä se merkitsee, sen profeetallinen merkitys ja alkuseurakunnan käytänteet


alkuseurakunnan käytänteet Meidän kaikkien pitäisi tietää jo tässä vaiheessa, että viimeinen ehtoollinen ei ollut pääsiäisateria eli seder. Se oli Yeshuan (Jeesuksen) ja hänen opetuslastensa viimeinen yhdessä nauttima ateria; jossa Hän perusti aivan uuden seremonian ja käski uskovia "tekemään sen minun muistokseni". Rukoilin muutama viikko sitten ystävieni puolesta, kuten minulla on tapana ja Herra puhui minulle seuraavia asioita:

**********************************************************************************************************
Miksi lekhem (tavallinen liepä) eikä matzah (kohottamaton leipä ()?
Miksi uusi seremonia?
Miksi menestyksen leipä eikä vastoinkäymisten leipä?
Miksi luvatun maan leipä eikä erämaavaelluksen leipä?
Ei riitä vain poistaa väärät kuvitelmat (lopettamalla pääsiäisseder).
Miksi todellinen elämän leipä?
Miksi tavallinen leipä eikä kohottamaton leipä (suom. raamatunkäännöksen mukaan "happamaton" leipä)?

************************************************************************************************************

Monet suuret opettajat käyttävät pääsiäisen seder-ateriaa syvällisesti ristiinnaulitsemiseen liittyvien tapahtumien metaforana ja heidän opetuksensa ovat siunanneet minua henkilökohtaisesti. Miksi Yeshua (Jeesus) perusti pääsiäisen seder-aterian lopullisen toteutumisen aattona uuden seremonian, jossa oli uusia merkityksiä ja uusia toimintatapoja?

Vastaus on, että tämä uusi leivän ja viinin seremonia sisältää olennaisesti sen mitä Uusi Testamentti opettaa Messiaasta. Tutkikaamme Joh.6:26:sta 6:63:een Yeshuan (Jeesuksen) sanojen merkitystä Hänen sanoessaan:"...minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän...Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta".

Vaikka roomalaiskatoliset ja muut uskovatkin kannibalistiseen transsubstantiaatioon, jonka mukaan hostia muuttuu papin siunattua sen kirjaimellisesti Kristuksen ruumiiksi, se ei pidä paikkaansa Raamatun mukaan. Yeshuan sanat koskien Hänen ruumistaan ja vertaan olivat symboliset eikä niitä pidä tulkita kirjaimellisesti Hänen sanoessaan: "Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä." (Joh.6:54) Muutamaa jaetta myöhemmin (6:63) Hän sanoi: "Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut, ovat henki ja ovat elämä." Tämän lisäksi Jaakobin ja Pietarin johtama Jerusalemin neuvosto yhdessä muiden apostolien kanssa Apostolien tekojen 15.luvussa määräsi ehdottomasti, että uskovat eivät saa syödä verta. Niinpä jos roomalaiskatolisen kirkon transsubstantiaatio-oppi olisikin totta, silloin Jaakob ja Pietari ja muut apostolit olisivat itse asiassa määränneet, etteivät uskovat saa koskaan nauttia ehtoollisleipää ja viiniä (Toora kieltää ihmisen lihan syömisen).

Meillä on syntien anteeksiantamus ja parantuminen uskon kautta Jeesuksen vuodatettuun vereen ja uhrikuolemaan ja Hänen ylösnousemuksensa kautta meillä on lupaus iankaikkisesta elämästä. Meidät on pelastettu armosta uskon kautta eikä tekojen kautta, ettei kukaan keskaisi. Yeshua on tosi iankaikkisen elämän leipä, jota ei Adamista lähtöisin oleva syntinen luonto ole saastuttanut. Yeshua ei tullut kastamaan vedessä, vaan kastamaan Pyhällä Hengellä ja Tulella. Tämä taivaasta tullut totinen leipä valmistaa pääsyn Jumalan, meidän Isämme ja elämän Hengen luo. Mikä on se, joka antaa elämän? Johannes 6:54:n mukaan Jeesuksen lihan syöminen ja Hänen verensä juominen antavat elämän ja Joh.6:63:ssa se on Pyhä Henki, joka antaa elämän. Vastaus on selvä, että me saamme pelastuksen armosta uskon kautta Jeesukseen todellisena Messiaana; ja tuon pelastuksen kautta meidät siunataan Pyhällä Hengellä, joka antaa meille iankaikkisen elämän. Lihan syöminen ja veren juominen on symbolista -- me emme ole kannibaaleja. Sen sijaan me muistamme symbolisesti Yeshuan lihan uhraamista ja Hänen verensä vuodattamista leivän ja viinin seremoniassa.

Saanhan todeta ennenkuin lainaan joitakin jakeita Joh.6:sta, että jokaisessa tämän luvun jakeessa yhtä hyvin kreikkalaisissa kuin arameankielisessä Peshittassa käytetään tavallista leipää tarkoittavaa sanaa eikä [juutalaisella pääsiäisaterialla (seder) käytetään NIMENOMAAN kohottamatonta leipää. Siinä EI ole kysymys happamesta tai hapattamattomasta leivästä, vaan siitä, että sitä ei ole valmistettu KOHOTETUSTA taikinasta käyttäen hiivaa. Suomalanen raamatunkäännös antaa asiasta väärän kuvan.] kohottamattomasta taikinasta valmistettua leipää tarkoittavaa sanaa (kreikaksi: arton/artos, arameankielisessä Peshittassa: lakhma, hepreaksi: lekhem). 100%:ssa kaikista näistä jakeista on kaikissa käsikirjoituksissa, joissa puhutaan Yeshuasta totisena leipänä, joka tuli alas taivaasta, käytetty tavallista leipää tarkoittavaa sanaa eikä kohottamattomasta taikinasta valmistettua leipää [joka on käännetty suomalaiseen Raamattuun sanalla happamaton leipä.] tarkoittavaa sanaa. Kaikki seuraavat Joh.6:26-63:sta otetut jakeet ovat NASB-englanninnoksesta.

Joh.6:27 Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut."

John 6:27 Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man shall give to you, for on Him the Father, even God, has set His seal.


Hän puhuu siitä, että hengellinen ruoka, ei kirjaimellinen ruoka, antaa elämän.

Joh.6:32-33 Niin Jeesus sanoi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei Mooses antanut teille sitä leipää (tavallista leipää) taivaasta, vaan minun Isäni antaa teille taivaasta totisen leivän (tavallista leipää). Sillä Jumalan leipä (tavallista leipää) on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän."

John 6:32-33 Jesus therefor said to them, "Truly, truly, I say to you, it is not Moses who has given you the bread out of heaven (tavallista leipää), but it is my Father who gives you the bread out of heaven (tavallista leipää). For the bread of God (tavallista leipää) is that which comes down out of heaven, and gives life tot he world."


Joh 6:35 Jeesus sanoi heille: Minä olen elämän leipä (tavallista leipää eikä kohottamatonta leipää [käännetty suom. Raamattuun sanalla happamaton leipä]); joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa.

John 6:35 Jesus said to them, "I am the bread of life (tavallista leipää eikä kohottamatonta leipää [käännetty suom. Raamattuun sanalla happamaton leipä]); he who comes to Me shall not hunger and he who believes in Me shall never thirst."

Yeshua /Jeesus) on tosi leipä (tavallista leipää eikä matzahia tai kohottamatonta leipää), joka on lähetetty taivaasta ihmiskunnan pelastukseksi. Tässäkin Hän puhuu symbolisesti siitä, että ne, jotka tulevat hänen tykönsä, eivät näe hengellistä nälkää eivätkä kärsi hengellisesti janoa. Jokainen maan asukas näkee nälkää ja kärsii janoa lihallisessa ruumiissaan, niin että on täysin selvää, että Hän puhuu symbolisesti.

Kuten on kirjoitettu Kol. 1:26-27:ssä "...sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo."

Col.1:26-27 "...that is the mystery which has been hidden from the past ages and generations; but now has been manifested to His saints, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory."


Kun ihminen pelastuu uskon kautta Messiaaseen Yeshuaan, hän uudestisyntyy, hänen henkensä uudistuu ja Jumala itse tulee asumaan hänen henkeensä. Kun Raamatussa puhutaan "Kristuksessa Jeesuksessa" olemisesta, siinä viitataan tuohon muuttuneeseen ihmiseen, jonka hengessä Jumala asuu. Me puhumme Pyhän Hengen voitelusta, mutta todella pelastuneina me olemme Kristuksessa Jeesuksessa ja Hän asuu meidän hengessämme. Tuo pelastava usko syö sitä totista leipää, joka tulee alas taivaasta.

Tämä on totinen evankeliumi Jumalan valtakunnasta

Joh.6:38-40 Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun Isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä."

Yeshua /Jeesus) on totinen, leipä, joka on tullut taivaasta ja me katselemme Häntä uskon kautta; ja kuten ylläolevassa jakeessa todetaan, meillä, jotka uskomme häneen, on iankaikkinen elämä. Onko tämä iankaikkinen elämä hengessä vai lihan ruumiissa? En ole nähnyt monien uskovien nousseen taivaaseen ilman että he olisivat ensin kuolleet (ennenkuin ylöstempaus tapahtuu), sentähden Hän puhuu iankaikkisesta elämästä hengessä. Kun ihminen kuolee uskovana, hän on välittömästi henkiruumiissa erillään lihan ruumiistaan ja hän menee taivaaseen. Hän saapuu Paratiisiin, joka on taivaallista Siionin kaupunkia ympäröivä alue. Sukulaiset ja jopa muutkin, kuten Aabraham, joka tervehtii mielellään vastatulleita uskollisia, tervehtivät heitä.

Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että Hän "herättää kuolleet viimeisenä päivänä", jos me emme ikinä kuole henkiruumiissamme? Kun olemme pelastettuja, me olemme uusi luomus hengessämme. Mutta meidän sieluamme ja ruumiistamme ei kuitenkaan ole tehty täydellisiksi. Maan päällä saavutettu pelastus on vasta etumaksu. Kun olemme pelastuneet, me käymme elämässämme läpi elinikäistä pyhitysprosessia, jonka tarkoituksena on meidän sielumme ja ruumiimme täydellistäminen (tai sitten ei, riippuen vapaasta tahdostamme tekemistämme valinnoista). Sielu on sinun mielesi, tahtosi ja tunteesi; ja sielu on hengen ja lihan ruumiin välinen linkki. Koska on niin monia ihmisiä, joille on väärin opetettu, että ihminen on sielu ja ruumis ja että sielu ja henki ovat sama asia, luulen että on paikallaan häivyttää tuo väärä opetus yhden jakeen avulla.

1.Tess.5:23 Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen.

1.Thess.5:23 Now may the God of peace Himself sanctify you entirely; and may your spirit and soul and body be preserved complete, without blame at the coming of our Lord Jesus Christ.


Meillä on nyt pelastuksen etumaksu ja ylöstempauksessa kaikki kaikkien aikojen uskovat saavat yhdessä täyden maksun. He saavat kaikki täydellisen ruumiin ja täydellisen sielun jo täydellistyneeseen henkeensä ja Jumala yhdistää ne jälleen ikuisiksi ajoiksi. Jumala puhui Tessalonikan uskoville, kun Paavali kirjoitti:

1.Tess.5:9-10 Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa (elävinä) tai nukuimme (kuolleina), eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

Olkoomme ruumiimme elossa tai kuollut/unessa, meillä uskovilla on hengessämme iankaikkinen elämä. Tuleva pelastus, josta edellä puhuttiin jo pelastuneille, oli se, että täysi maksu tulee kaikille uskoville samanaikaisesti ylöstempauksessa. Kun Jumala herättää meidän ruumiimme tomusta täydellisyyteen ja yhdistää siihen nukkuneen sielumme täydellisenä sieluna täydelliseen ruumiiseen ja meidän täydellinen henkemme yhtyy takaisin täydelliseen ruumiiseemme ja täydelliseen henkeemme, silloin olemme saaneet täyden maksun. Sen kautta täydellisiksi tehdyt uskovat ovat samassa täydellisyyden tilassa kuin Aatami ja Eeva olivat ennen syntiinlankeemusta.

2.Kor.5:5 Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi (etumaksuksi).

Tämä on totinen evankeliumi Jumalan valtakunnasta

Joh 6:48-51 Minä olen elämän leipä (tavallista leipää eikä kohottamatonta leipää). Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani, maailman elämän puolesta."

Joh.6:40 ...jokaisella, joka näkee Pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä;...

Eikö ylläoleva ole se, mistä Yeshua puhui myös leivän ja viinin seremoniassa? Tämä on minun ruumiini...tehkää se minun muistokseni. Tämä on minun vereni...tehkää se minun muistokseni.

Miksi tavallista leipää eikä kohottamatonta leipää? Miksi menestyksen leipää eikä erämaakoettelemusten leipää? Miksi uusi liitto?

Joh 10:10 ...Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

John 10:10 ...I came that they might have life, and might have it abundantly.

3.Joh.2 Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niinkuin sielusikin menestyy.

3 John 2 Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers.

2.Kor.3:16-17 mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Sillä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus.


Yeshuasta tuli uhri meidän pelastukseksemme ja tuon pelastuksen tuomat hyvyydet alkavat jo täällä maan päällä ollessamme. Niitä ei ole tarkoitettu ainoastaan taivaaseen. Meille on valmistettu mahdollisuus puhua Jumalalle ja tietää, että Hän kuulee meidän rukouksemme. Me voimme kuulla Hänen äänensä (kaikki uskovat voivat) hiljaisena pienenä äänenä, joka puhuu meille, Hengestä meidän henkeemme. Me voimme nyt saada Häneltä apua ja ohjausta. Hän tuli, että meillä olisi nyt ja myös taivaassa yltäkylläinen elämä. Se ei ole ahdistuksen leipää (vaikka koetuksia ja koettelemuksia kyllä on), se on yltäkylläisyyden leipää, elämän leipää.

Samoin kuin viimeisellä ehtoollisella, sekin on symbolisesti pyhää leipää, jota oli ilmestysmajan ja temppelin näkyleipäpöydällä, jota vain papit voivat syödä. Tuo näkyleipä ei ollut kohottamatonta leipää, vaan tavallista leipää, joka oli pyhitetty.

1.Piet.2:9-10 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa; te, jotka ette ennen olleet kansa", mutta nyt olette "Jumalan kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut".

1 Peter 2:9-10 But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light; for you were once not a people, but now you are the people of God; you had not recieved mercy, but now you have recieved mercy.


Yeshua (Jeesus) oli taivaasta tullut totinen leipä, hän tuli toisin sanoen taivaasta eikä Hänessä ollut Aatamilta perittyä synnin hiivaa (syntinen luonto). Viimeisellä ehtoollisella Hän piti kiinni johdonmukaisesti siitä, mitä Hän oli jo lukuisia kertoja sanonut Joh.6:ssa, että Hän oli taivaasta tullut totinen artos/lakhma/lekhem leipä (tavallista leipää eikä ilman hiivaa leivottua leipää).

Joh 14:6 Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

John 14:6 Jesus said to him, "I am the way, the truth, and the life; no one comes to the Father, but through Me.


Monet ihmiset yrittävät nykyään saada maailman hyväksynnän väittämällä, että "kaikki tiet vievät Jumalan luo", mutta se ei ole totta. Ihmiset voivat tosiaankin pitää käskyt tai Nooan kanssa solmitun liiton ja saada siunauksia tässä elämässä. Jumala on oikeudenmukainen ja Hän palkitsee ne, jotka etsivät Häntä sitkeästi. Hän siunaa sellaisen ihmisen ihmisen ja voi avata hänelle ovia, joka ei ehkä ole pelastunut meidän Messiaamme Yeshuan kautta, mutta etsii Jumalaa koko sydämestään. Jumalan siunauksia ei anneta ainoastaan pelastuneille, mutta sen sijaan suora yhteys Isä Jumalaan on vain niitä varten, jotka ovat "Kristuksessa Jeesuksessa".

Miksi tavallista leipää eikä kohottamatonta leipää?

Saastainen hiiva tässä maailmassa on Aatamilta peritty syntinen luonto. Yeshua on toinen Aatami, joka siirtää puhtaan hiivan taivaasta niihin, jotka ovat pelastuneita. Kun he pelastuivat, heistä tuli uusi luomus, siksi käytämme nimitystä "uudestisyntynyt". Kun me pelastumme, meidän henkemme uudistetaan ja me saamme puhtaan hiivan henkeemme, vaikka ruumiimme ja sielumme eivät olekaan vielä täydellisiä.

Hebr.9:14 kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumlaa!

Hebrews 9:14 how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God.


Taivaasta tullut leipä on Yeshua, joka oli viaton ja Yeshuan meille antama hiiva on Jumalan Sana ja meissä pelastetuissa asuva Pyhä Henki. Koska meidän henkemme on uudistunut Kristuksessa Jeesuksessa, meillä on esteetön pääsy Isän luo.

Joh 4:23-24 Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo. Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa.

John 4:23-24 (Yeshua said) "But an hour is coming, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and truth; for such people the Father seeks to be His worshipers. God is a Spirit; and those who worship Him must worship in spirit and truth."

Pelastus Messiaassamme Yeshuassa saa aikaan uudestisyntymisen, jossa meillä on täydellistetty henki. Meillä on pääsy Isän luo täydellisessä hengessämme käydä "uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan". Tämä on se hengellinen leipä, joka tuli alas taivaasta (tavallista pyhitettyä leipää eikä kohottamatonta leipää).

Historiallisen alkuseurakunnan käytänteet

Bellarmino Bagatti on tuottelias Israelissa asuva kirjailija ja fransiskaani. Tri Michael P. Germano on lainannut seuraavat kohdat hänen kirjastaan BibleArch-sivuston Perspectives-osastossa julkaistussa artikkelissaan (heinä-syyskuu 2001, volume 4 number 3) (jossa hän väittää, että viimeinen ehtoollinen oli sederateria):

Kristillisestä pääsiäisestä tuli vuosittainen tapahtuma juutalaiskristittyjen keskuudessa Nisan-kuun 14.päivän alkaessa, jota vietettiin perinteisen heprealaisen kalenterin mukaisesti sinä iltana ja Jeesuksen asettamalla tavalla. Sitä mukaa kuin alkuperäinen kristillisyys jakautui moniin itsenäisiin ryhmiin, tämän tapahtuman muistojuhla sai monia eri muotoja. Kysymykset koskien sitä, milloin nämä asiat tapahtuivat ja mikä oli alkuseurakunnan käytäntö tarkalleen ottaen tämän muistojuhlan suhteen herättää edelleen keskustelua tutkijoiden kesken ja voimakkaita tunteita kristittyjen keskuudessa.

Kaikki viittaa siihen, että alkukristityt säilyttivät tämän tavan aina siitä päivästä lähtien. Bellarmino Bagattin mukaan käytäntö oli itse asiassa niin suuressa määrin osa juutalaiskristillistä käytäntöä, että vielä Konstantinus Suuren aikana edelleen väitettiin, että perinteistä Nisan-kuun 14. päivää kristillisen pääsiäisen viettopäivänä ei voitu muuttaa (Church From The Circumcision: History and Archeology of the Judeo-Christians. Bellarmino Bagatti, E.Hoaden englanniksi kääntämänä, Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1971, uusintapainos 1984).


On runsaasti historiallista todistusaineistoa siitä, että alkuseurakunta vietti viimeistä ehtoollista vuosittain Nisan-kuun 14. päivän alkaessa. Bagattin mukaan he puolustivat vielä Nikean kirkolliskokouksen aikaan vuonna 325 j.Kr. viimeisen ehtoollisen vuosittaista viettämistä, vaikka läntisestä kirkosta olikin tullut yhä antisemiittisempi ja kreikkalaistunut ja vaikka se oli muuttanut seurakunnan alkuperäisiä käytänteitä. Tämä ei tarkoita sitä, että alkuseurakunta olisi viettänyt leivän ja viinin seremoniaa apostolien johdolla ainoastaan kerran vuodessa; se merkitsee ainoastaan sitä, että alkuseurakunta teki, niinkuin Jeesus oli käskenyt "tehkää se minun muistokseni".

Alkuseurakunta vietti viimeistä ehtoollista joka vuosi Nisan-kuun 13. päivän päättyessä ja 14. päivän alkaessa, niinkuin Herra Yeshua itse määräsi. Se on ainoa uusi seremonia, jonka Hän asetti. Miksi? Koska se oli uusi liitto, johon liittyi uusi Jumalan määräämä seremonia, joka oli kerran vuodessa vietettävä läpikäyminen eli miqra, jonka tarkoituksena oli kuvata tai käydä läpi tärkeä tulevaisuudessa tapahtuva profeetallinen tapahtuma. Bagatti huomautti, että seurakunnat viettivät sitä usein seurakunnan yhteisenä ateriana ja viettivät leivän ja viinin seremoniaa ja jalkojenpesuseremoniaa aterian lopuksi. Yeshua (Jeesus) antoi meille toisin sanoen pääpiirteet vuosittain vietettävästä viimeisen ehtoollisen leivän ja viinin seremoniasta samoin kuin pääsiäisateriastakin oli annettu ohjeet. Apostolit aloittivat tämän jokavuotisen viimeisen ehtoollisen leivän ja viinin seremonian viettämisen alkuseurakunnassa ja vasta myöhemmin lammasten vaatteisiin verhoutuneet julmat sudet astuivat kuvaan ja muuttivat sen ja monta muutakin asiaa. Raamatullisesti ja historiallisesti on vietettävä tätä ainoaa seremoniaa, jonka Yeshua (Jeesus) asetti seurakunnalle. Kaikki muut kirkolliset juhlapäivät ovat ihmisten keksintöä.

Paavali puhutteli Efeson vanhimmistoa ja sanoi seuraavaa:

Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa.

Acts 20:29-30 I know that after my departure savage wolves will come in among you not sparing the flock; and from among your own selves men will arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them.Jos lähetät minulle sähköpostia tästä artikkelista ja lainaat jotain, mitä joku kirkkoisä on sanonut vuoden 130 j.Kr. jälkeen, sanon sinulle, että lainaat todennäköisesti juuri niiltä, jotka tulivat myöhemmin ja muuttivat asioita. Katolinen kirkko kutsuu monia näistä "pyhimyksiksi" ja kun luet heidän varsinaisia kirjoituksiaan, huomaat, että he olivat kiihkeästi juutalaisvastaisia ja täynnä vihaa juutalaisia kohtaan. He juuri olivat opiskelleet kreikkalaista filosofiaa ja sekoittivat pakanafilosofiaansa seurakunnan käytänteisiin, niin että muodostui synkretistinen uskonto. Suurin osa näistä muutoksista tapahtui 50 vuoden sisällä apostoli Johanneksne kuolemasta, kun ei enää ollut elossa ketään, joka olisi ollut Jeesuksen palvelutyön aikaisten tapahtumien silminnäkijä. Se, mitä apostoli Paavali profetoi Ap.t. 20:29-30:ssä toteutui itse asiassa 100 vuoden sisällä. Se on surullinen kirkkohistoriallinen tosiasia. Nämä muutokset olivat mahdollisia, koska myöhemmillä johtajilla ei ollut mitään taustatietoa juutalaisessa kontekstissä; sen tähden he käyttivät kontekstinsä perustana kreikkalaista filosofiaa, jota he olivat opiskelleet. Väärä opetus, jossa asetetaan vastakkain ihmisen ruumiillinen ja henkinen puoli, oli lähtöisin kreikkalaisesta filosofiasta.

Viimeisen ehtoollisen leivän ja viinin seremonian profeetallinen merkitys

Samoin kuin pääsiäinen oli profeetallinen läpikäyminen Yeshuan tulosta pääsiäislampaana lähes 2000 vuotta sitten, samoin uskovien joka vuosi tiettynä päivänä -- Nisan-kuun 13. päivän päättyessä auringon laskiessa, joka on Nisan-kuun 14. päivän ilta heprealaisessa kalenterissa -- viettämällä leivän ja viinin seremonialla on profeetallinen merkitys.

Viimeisen ehtoollisen leivän ja viinin seremonia tiettynä päivänä vietettävänä läpikäymisseremoniana kuvaa Karitsan tulevaa hääateriaa. Seurakunnan ylöstempauksen jälkeen tapahtuu Yeshuan (Jeesuksen) suorittama uskovien Bema-tuomio:

2.Kor.5:10 Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa.

Meidän Messiaamme suorittaman Bema-tuomion jälkeen tapahtuu Karitsan hääateria taivaassa.

Ilm.19:6b-9: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien (tosi uskovien) vanhurskautus." Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat".

Revelation 19:6b-9 Hallelujah! For the Lord our God, the Almighty, reigns. Let us rejoice and be glad and give glory to Him, for the marriage of the Lamb has come and His bride has made herself ready. And it was given her to clothe herself in fine linen, bright and clean; for the linen is the righteous acts of the saints (true believers -- holy ones). And he said to me, "Write, Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb." And he said to me, "These are the true words of God."


Tämä Karitsan hääateria tapahtuu taivaassa ennenkuin Yeshua tulee hallitsemaan maan päällä, niinkuin Ilmestyskirja 19 järjestyksessä kuvaa. Ensin Karitsan hääateria ylöstempauksen ja uskovien Bema-tuomion jälkeen (Ilm.19:6-9) ja sitten taivaat avautuvat ja Yeshua tulee maan päälle voittamaan ja hallitsemaan.

Ilm.19:11 Ja minä näin taivaan auenneena. Ja Katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa.

Karitsan hääateria tai siihen liittyviä asioita mainitaan muissakin kohdissa.

1. Vertaus 10 neitsyestä -- Matteus 25:1-13
2. Rikkaan miehen tarjoamat päivälliset -- Luukas 14:15-24
3. Apostoleille annettu lupaus -- Luukas 22:28-30
4. Kuningas piti hääjuhlan pojalleen -- Matteus 22:2-14
5. Hääjuhla -- Luukas 12:35-40
6. Johannes Kastajan todistus -- Joh.3:29
7. Kristus ja seurakunta -- Ef.5:23,25,27,32
ja luultavasti monia muitakin kohtia.

Leivän ja viinin seremonia kuvaa myös uskovien pelastusta täällä maan päällä ja jalkojenpesuseremonia kuvaa sitä, miten Jumalan seurakunnalle valitsemilla johtajilla on palvelijan asenne. Nämä seremoniat kuvaavat kuitenkin loppujen lopuksi Karitsan tulevaa hääateriaa taivaassa.

Haluaisin mainita lyhyesti Nisan-kuun 14. päivän illan (14. päivän alkaessa) profeetallisen merkityksen. Kuten olen toisaalla tällä sivustolla osoittanut artikkelissa Why Rosh Hashanah is the Rapture! (Miksi Rosh Hashanah on ylöstempaus!), että ylöstempaus ei tapahdu Nisan-kuun 14.päivän iltana, vaan Tishri-kuun 1. päivänä syksyisen juhlan Rosh Hashanahin profeetallisena täyttymyksenä. Miksi sitten asetettiin uusi uuden liiton seremonia ja miksi käsky "tehkää se minun muistokseni" tiettynä päivänä? Me tiedämme, että kaikkien juhlapäivien profeetallinen täyttymys tapahtuu tarkalleen sinä päivänä, jona sitä vietetään juutalaisen kalenterin mukaan. Mitä siis tapahtuu maan päällä, kun Karitsan hääateria tapahtuu taivaassa Nisan-kuun 14. päivänä? Minulla ei ole koko vastausta siihen vielä. Ehkä se on tulevan artikkelin aihe, kun Herra paljastaa sen minulle.

Viimeisen ehtoollisen leivän ja viinin seremonian vuosittaisen vieton malli

Seuraavien asioiden pitäisi sisältyä joka vuosi vietettävän viimeisen ehtoollisen leivän ja viinin seremoniaan.

  1. Yeshuan asettaman joka vuosi vietettävän seremonian noudattaminen Nisan-kuun 14.päivän iltana 14.päivän alkaessa.
  2. Seurakunnan tai perheen yhteinen ateria. Tämän ei tarvitse olla kallis ateria ja "nyyttikestit" sopivat tähän tarkoitukseen oikein hyvin.
  3. Aterian päätyttyä johtaja siunaa leivän ja murtaa ja jakaa sen osallistujille. Käytetään tavallista leipää ja kokonainen vaalea limppu sopii tarkoitukseen hyvin.
  4. Leivän nauttimisen jälkeen johtaja siunaa viinin ja jakaa sen.
  5. Saarna tai raamatunluku siitä, miksi tapahtumaa vietetään ja mitä se merkitsee, että Yeshua on taivaasta tullut totinen leipä ja lisäksi viinin merkitys. Tämä pitäisi jakaa kahteen osaan niin, että ennen leivän ja viinin nauttimista käsiteltäisiin ristiinnaulitsemisviikon tapahtumat ja niiden merkitys; ja niiden merkitys tällä hetkellä ja tulevaisuudessa käsiteltäisiin leivän ja viinin seremonian jälkeen.
  6. (vapaaehtoinen) Pastori tai perheen pää pesee osallistujien jalat (niiden, jotka siihen suostuvat ketään pakottamatta). Pastori tai johtaja voivat pestä vanhimmiston ja työntekijöiden tai valittujen seurakuntalaisten jalat, mutta rajoittuen vain noin 12:een. Nämä voivat nyt jatkaa pesemällä muiden jalat. Lyhyt selostus siitä, miksi jalkojenpesuseremonia.
  7. Virret tai laulut sopivat mihin kohtaan tahansa seremonian aikana.


Tietenkin seurakunta tai perhe voi lisätä muitakin asioita toiveidensa mukaisesti. Ylläoleva on ainoastaan jokavuotisen seremonian runko. Miksi kirjoitin, että kohta 6 on vapaaehtoinen? Syynä on se, että Paavali ei mainitse jalkojenpesua 1.Kor.11:23-34:ssä eikä sitä mainita myöskään Matteuksen, Markuksen tai Luukkaan evankeliumien kuvauksissa viimeisestä ehtoollisesta. Siksi minsta tuntuu järkeenkäyvältä, että viimeisen ehtoollisen leivän ja viinin seremonian olennaisin osa ovat leipä ja viini; ja vaikka jalkojenpesu saattaakin olla hyvä idea Nisan-kuun 14. päivän iltana 14. päivän alkaessa vietettävässä juhlassa, sitä ei korostettu yhtä paljon kuin leipää ja viiniä. Ehkä leivän ja viinin korostaminen tapahtui, että vietettäessä leivän ja viinin seremoniaa pitkin vuotta, siihen ei sisälly silloin jalkojenpesua.

Vuosittain vietettävän leivän ja viinin seremonian päivämäärät vuodesta 2008 alkaen

Allaolevat päivämäärät ovat Nisan-kuun 14. päivän illan päivämääriä, kun Nisan-kuun 13. päivä on päättynyt.

2008 18.huhtikuuta, perjantai
2009 7.huhtikuuta, tiistai
2010 28.maaliskuuta, sunnuntai
2011 17.huhtikuuta sunnuntai
2012 5.huhtikuuta, torstai
2013 24.maaliskuuta, sunnuntai
2014 13.huhtikuuta, sunnuntai
2015 2.huhtikuuta, torstai
2016 21.huhtikuuta, torstai
2017 9.huhtikuuta, sunnuntai
2018 29.maaliskuuta, torstai
2019 18.huhtikuuta, torstai
2020 7.huhtikuuta, tiistai
2021 26.maaliskuuta, perjantai
2022 14.huhtikuuta, torstai

Viimeinen huomautus: Useimmissa tapauksissa voitaisiin esittää monia raamatunkohtia lisää näiden artikkeleiden esittämien väitteiden tueksi, mutta olen rajoittanut Raamatun esimerkit asian kannalta välttämättömiin kohtiin, jotta en joutuisi jäljentämään koko Raamattua. Sinulla on lupa tulostaa, kopioida tai jakaa tätä kolmiosaista artikkelisarjaa eikä sinun tarvitse pyytää siihen lupaa. Roy.

Alkuperäinen artikkeli: The Last Supper: What It Means, The Early Church Practices, And The Prophetic Significance
Osa 1: Oliko viimeinen ehtoollinen pääsiäisateria?
Osa 2: Oliko viimeinen ehtoollinen pääsiäisateria? Osa 2
Alkuun | Historia | Teologia | Eskatologia | Seurakunta | Profetia | Media | Eksytys | Arviointi | Roomalaiskatolisuus | Uusimmat | Keskusteluryhmä