Travers ja Jewel van der Merwe

Vierasta tulta

Gnostilaisuuden nousu seurakunnassa

1.luku: Vierasta tulta

"Mutta Naadab ja Abihu kuolivat Herran edessä tuodessaan vierasta tulta Herran eteen Siinain erämaassa" (4.Moos.3:4)


Vaikka Naadab ja Abihu olivat Aaronin, ylipapin poikia, he epäonnistuivat tuodessaan uhrinsa Jumalalle. He tiesivät olevansa väärässä. Kuitenkin samoin kuin Kain, hekin luulivat oman menettelytapansa olevan oikein! He olivat ilmeisesti omaksuneet "jotain uutta", jonka he kuvittelivat miellyttävän Jumalaa.
Jumala loi miehen ja naisen elämään tällä maaksi kutsutulla planeetalla. Iankaikkisessa viisaudessaan Hän määräsi luonnonlait, katsoi luomakuntaansa ja oli tyytyväinen. Hän sanoi: "se on hyvä". Maailmankaikkeus jatkaa olemassaoloaan päivä päivältä niiden Jumalan määräysten mukaisesti, jotka on esitetty Raamatun ensimmäisessä kirjassa.

Jumalan suunnitelmat ja tarkoitukset

Alusta alkaen Jumala esitti SUUNNITELMANSA ja TARKOITUKSENSA selvällä kielellä, josta ei voi erehtyä. Alkaen Aatamille ja Eevalle annetuista ohjeista ja kautta koko Raamatun Hän ei tehnyt mitään, jota hän ei olisi selvittänyt selkeästi luomakunnalleen, joka asui tällä planeetalla. Mikä Viisas ja Kaikkitietävä Jumala! Hän teki tiensä tiettäviksi ihmisten lapsille!
Jokainen Vanhassa testamentissa annettu tulevaa Messiasta koskeva profetia toteutui kirjaimellisesti ja pienintä yksityiskohtaa myöten meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tultua maan päälle. Jumalan SUUNNITELMA ja TARKOITUKSET olivat toteutumassa!
Kautta koko ihmiskunnan historian ihminen on tottelemattomuudessaan yrittänyt jatkuvasti ottaa asiat omiin käsiinsä. Eeva halusi syödä hedelmää, jota Jumala oli käskenyt Aatamin olla syömättä. Kain päätti, että hänen uhrinsa oli hyvä, koska se oli hänen työnsä hedelmää. Vielä tänäänkin ihminen edelleen yrittää asettua Jumalan sijalle omissa voimissaan. Hän työntää Jumalan pois ajatuksistaan ja asettaa Hänen sijalleen omia saavutuksiaan. Ihminen väsyy ja tulee kärsimättömäksi. Hän ei halua odottaa Jumalaa ja yrittää sen sijaan auttaa Jumalaa tämän työssä. Ihmisen työt eivät parhaimmillaankaan riitä! Miten kovasti hän sitten yrittääkin, hänen viisautensa on yhtä tyhjän kanssa.
Huolimatta ihmiskunnan yrityksistä parannella Jumalan viisautta ja Hänen ohjelmaansa Jumalan SUUNNITELMA ja TARKOITUKSET kulkevat eteenpäin loputtoman tarkasti. Jumala on säätänyt valtakuntien kohtalot. Kaikki on luotu HÄNEN kauttansa ja HÄNELLE. Myös pakanallisen kuninkaan Nebukadnessarin oli tunnustettava tämä tosiasia. Nöyryytyksensä jälkeen hän julisti:

"Nyt minä, Nebukadnessar, kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan kuningasta; sillä kaikki hänen työnsä ovat totiset ja hänen tiensä ovat oikeat. Ja hän voi nöyryyttää ne, jotka ylepeydessä vaeltavat." (Dan.4:34-35)

Jokainen raamatunkohta, joka koskee Kristuksen paluuta takaisin tälle planeetalle, tälle maaplaneetalle, jota Jumala rakastaa, tulee toteutumaan kirjaimellisesti. Jumala antoi Poikansa, ainosyntyisen Poikansa kuolemaaan tämän syntisen maan puolesta, jotta Hänen SUUNNITELMANSA ja TARKOITUKSENSA toteutuisivat. Koska ihminen oli turmeltunut kaikilla teillänsä (ja hylännyt Jumalan käskyt ja hallinnan), Jumala antoi loppumattomassa armossaan ainoan Poikansa kuolemaan turmeltuneen ihmisen puolesta pelastaakseen hänet ja täyttääkseen sillä tavoin SUUNNITELMANSA ja TARKOITUKSENSA.
Kaikki yliluonnollinen on aina kiehtonut ihmistä. Kuvitella, miten ihmeellistä olisi voida olla osallinen yliluonnolliseen! Kokemukset tuonpuoleisesta kiehtovat edelleenkin ihmisen mielikuvitusta. Ihmistä ei kuitenkaan luotu elämään tuossa (näkymättömässä) maailmassa. Hänet luotiin kirkastamaan Jumalaa maan päällä. Ihmisen tottelevaisuus luonnollisessa maailmassa ja usko Jumalan sanaan on kaiken maailman katseltava, sekä enkelien että ihmisten (1.Kor.4:9). Yliluonnollinen maailma katselee Jumalan luomakuntaa ihmeissään. Enkelit ihmettelevät Jumalan loistavaa pelastussuunnitelmaa, kun he näkevät kuolevaisen ihmisen (Jeesuksen Kristuksen kautta) noudattavan uskollisesti Jumalan sanaa. Sekä enkelit että ihmiset seuraavat tarkasti meidän uskovien elämää— sitä mukaa kuin pelastussuunnitelma paljastuu profeettojen ennustusten mukaisesti:

Ja heille, koska he eivät palvelleet itseänsä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä Pyhässä Hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet; ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa. (1.Piet.1:12)
että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon (Ef.3:10-11)

Tarvitaan uskoa, jotta voi elää Jumalan SUUNNITELMAN ja TARKOITUSTEN mukaan täällä maan päällä! Se on sitä Heprealaiskirjeen 11. luvun uskoa, joka luottaa kyselemättä Jumalaan, jonka armo kestää iankaikkisesti. Koetuksissa, olkoot ahdistusta, ahdinkoa, vainoa, nälkää, alastomuutta, vaaroja tai miekkaa—me olemme enemmän kuin voittajia Hänen kauttaan, joka rakasti meitä! Jumalan lapsella on lepo siinä tietämyksessä, että Jumala on uskollinen!

Harhaoppien metsästäjiä vai berealaisia?

Samanaikaisesti kuin vahingolliset opetukset tunkeutuvat seurakunnan solukkoon, esiintyy voimallista pyrkimystä vaientaa jokainen, joka vastustaa vallitsevaa status quota! Leimoja lyödään otsiin, jos jotkut kyselevät, mistä on kysymys. Kaikkein suosituin leima on "harhaoppien metsästäjä". Jokaista, joka ei antaudu "virran vietäväksi" yhteyden ylläpitämiseksi pidetään kiistanaiheuttajana. Mitä tapahtuikaan kyvylle kilvoitella (engl Raamatussa puolustaa=contend suom.huom) sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu? Monet pastorit, jotka ovat "virran vietävinä" kieltäytyvät edes lukemasta sellaisia artikkeleita, jotka kyseenalaistavat joitakin suosittuja käytäntöjä, jotka ovat olevinaan "uusia ilmestyksiä" ja "syvempiä totuuksia".
Kun pastoreilta kysytään, ovatko he lukeneet kirjoja tai artikkeleita, joissa on dokumentoituna joitakin näistä harhaoppisista käsityksistä, joita niin kovasti mainostetaan, heillä on aina useampia tekosyitä, joista tavallisimpia ovat: (a)"Kirjailija haluaa vain myydä kirjojaan", (b)"Minulla on liian kiire" tai (c) "Minua ei todellakaan kiinnosta". Sillä aikaa varustuksessa olevasta aukosta virtaa vyöryten väärää opetusta ja harhaoppisia käsityksiä
Tuntuu pelottavalta, kun käsittää, että ihmiset voivat omksua uskomuksia vain hyväksymällä passiivisesti informaatiota yrittämättä analysoida, mitä saarnataan tai opetetaan totuutena! Ikävä kyllä nykyään paljon riippuu sanoman esittäjän persoonallisuudesta. Jos hän on karismaattinen hahmo, jolla on tiettyä vetovoimaa, hän voi sanoa mitä tahansa hän haluaakin ja se onnistuu! Ainoa totuuden kriteeri näyttää olevan, että koska kirja on julkaistu ja sitä on myyty paljon, kirjailijan täytyy olla oikeassa.
Siksi Jumalan Sanan tuntemus on niin tärkeätä. Ei riitä, että toistelee papukaijamaisesti jonkun toisen opetuksia ja kuulostaa jonkun kuuluisuuden miniatyyriltä. Kuka tahansa voi johtaa toisen harhaan—miten kivalta tai hengelliseltä hän sitten kuulostaakin. Sinun on seistävä Jumalan edessä itse! Jumalan sanassa sanotaan nimenomaan Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. (2.Tim.2.15) Tuntikausienkaan kasettien kuuntelu tai "kristillisen TV:n" katselu ei korvaa rehellistä ja vakavissaan suoritettua Jumalan sanan tutkimista. Olkaa niinkuin berealaiset, jotka tarkistivat kaiken kuulemansa nähdäkseen, olivatko asiat niin. (Ap.t.17:10-11). Heitä kehotettiin siihen—heitä ei haukuttu eripuraa aiheuttaviksi, kriitikoiksi, vikoileviksi eikä "harhaopinmetsästäjiksi".
Hämmästyttävä tapaus oli Paul Crouchin purkaus maailman suurimmalla kristillisellä TV-kanavalla hänen tuomitessaan kaikki ne, jotka puhuvat puhtaan opin puolesta ja nykyseurakuntien "gnostilaisia" virtauksia vastaan

...tuo vanha mädäntynyt sanhedriinivaris, kaksinkertaisesti kuollut ja juuriltaan kiskottu...he ovat kirottuja ja matkalla helvettiin enkä usko, että heille on mitään pelastusta...nuo teeskentelijät, harhaopinmetsästäjät, jotka haluavat löytää pienen laittoman opin roskan jonkun kristityn silmistä...kun heillä itsellään on kokonainen metsä omassa elämässään...
Minä sanon 'Painukaa helvettiin! Poistukaa elämästäni! Pois tieltä! Lopettakaa tukkimasta Jumalan siltoja!' [CIB Bulletin, vol.7,no.7, heinäkuu 1991]

"Harhaopinmetsästäjiksi" kutsuttuja vastaan on meneillään keskitetty hyökkäys. Ikävä kyllä on niitä, joiden käsityksen mukaan "useimmat kristinuskon totuudet on muotoiltu ja määritelty vastauksena harhaoppisiin puolitotuuksiin. Siten harhaopit ovat ennen oikeaoppisuutta—ja saattavat olla jopa oikeaoppisuuden edellytys." ('Confusing the Roots with the Fruits' (kun juuret ja hedelmät sekoitetaan keskenään), William L. De Arteaga, Ministries Today, heinä/elokuu 1991, s.56]
DeArteagan artikkelissa sanotaan myös:

Kriitikot ovat käsittäneet traagisella tavalla väärin sen, miten Pyhä Henki suorittaa tehtävänsä, joka on ohjata, muistuttaa ja siirtää Kristuksen ruumiis totuuteen. Raamatullisesta ja historiallisesta perpektiivistä nähtynä tuo prosessi on selvä: Pyhä Henki käyttää suvereenisti sekä pakanoita että harhaoppisia siirtääkseen seurakunnan teologisen laiskuuden status quosta ja yleisesti hyväksytystä eksytyksestä korjatun, uudistetun ja elävöitetyn totuuden asenteeseen.

Kirjailija sanoo siis itse asiassa, että:

Idealistiset kultit siis ymmärsivät sen ratkaisevan tärkeän merkityksen, mikä uskossa toimivalla mielellä on rukouksessa ja ihmeiden maailmassa—erityisesti parantamisessa. Vaikka kristillisellä tieteellä on harhaoppinen käsitys synnistä ja pahasta ja heidän käsityksensä Jumalasta on sekava, se kuitenkin menestyi parantamistoiminnassaan...se on puolipakanallinen uskonto, mutta riittävän sinnikäs, niin että se pystyy kanavoimaan Jumalan parantavaa voimaa.

Hän jatkaa sanomalla, että Uuden ajattelun (New Thought) johtajat "Siirtyivät koko ajan lähemmäs Raamatun todellisuutta". Heidän joukostaan hän mainitsi Emmet Foxin ja Glenn Clarkin, mutta myönsi kuitenkin, etteivät he koskaan tehneet eroa gnostilaisesta lähtökohdastaan. Agnes Sanfordista hän toteaa:

Hänen parantamisteologiaansa voitaisiin pitää lähinnä toisen luokan "raamattuvaikutteiseksi" opiksi, jossa kristillisen tieteen puolitotuudet on eritelty, eroteltu ja esitetty raamatullisessa muodossa kristikuntaa varten.

Niinpä DeArteagan loppupäätelmä on:

Seurakunta on saanut kokea kohonnutta voimaa palvelutyössään ja evankelioinnissa—kaikki sen takia, että Jumala on halunnut toistaa sarkastisen harhaoppi-ennen oikeaoppisuutta -prosessinsa, joka on tapahtunut niin monta kertaa ennenkin seurakunnan elämässä. ['Confusing the Roots with the Fruits', William L.DeArteaga, Ministries Today, heinä/elokuu 1991]

Tämä on puhdasta gnostilaisuutta. Vastauksena gnostilaisuuden vaikutukseen alkuseurakunnassa seurakunta päätti "Raamatun kaanonin" ja "apostolisen uskontunnustuksen" hyväksymisestä. Useimmat seurakunnan harhaoppisista trendeistä voidaan jäljittää muinaiseen gnostilaiseen uskontoon. Benjamin Walker kirjoittaa: "Kristinuskon historiassa on vain harvoja ei-oikeaoppisia, skismaa aiheuttaneita tai harhaoppisia liikkeitä, joiden alkuperää ei voida johtaa gnostilaisiin lähteisiin." [Benjamin Walker, Gnosticism: Its History and Influence, The Borgo Press, 1983, s.163]
Tämä oli nimenomaan se gnostilainen filosofinen ja mystinen uskonnollinen käsitteistö, jota levitettiin Ilmestyskirjan Johanneksen päivinä. Sitä kutsuttiin "Jumalan syvyyksien opetuksiksi", vaikka se itse asiassa oli Saatanan syvyyksien oppi. (Ilm.2:24)

Mitä gnostilaisuus on?

Gnostilaisuus oli esoteerinen uskonnollinen liike, joka kukoisti toisella ja kolmannella vuosisadalla jKr ja muodosti suuren haasteen oikeaoppiselle kristinuskolle. Useimmat gnostilaiset lahkot tunnustautuivat kristityiksi, mutta niiden opit poikkesivat jyrkästi alkuseurakunnan kristinuskosta. Kannattajilleen gnostilaisuus lupasi salaista tietoa jumalallisista maailmoista. Jumalallisen Olennon kipinöitä tai siemeniä putosi tuosta tuonpuoleisesta maailmasta materiaaliseen maailmankaikkeuteen, joka on täysin paha, ja joutui ihmisruumiiden vangiksi. Tiedon uudelleen herättämänä ihmiskunnassa asuva jumalallinen elementti voi palata takaisin oikeaan kotiinsa tuonpuoleiseen hengelliseen maailmaan. [Gnostisismi, Funk & Wagnalls New Encyclopedia, Vol.12, s.10]

Gnostisismi määritellään "uskonnolliseksi järjestelmäksi, johon on sekoittunut (1.-6. vuosisadalta jKr peräisin olevaa) kreikkalaista ja itämaista filosofiaa, kristinuskon ja pakanuuden välimuodoksi, joka opetti, että pikemminkin tieto kuin usko oli korkein hyve, ja että pelkästään tiedon kautta voidaan saavuttaa pelastus. [Websterin Encyclopedia of Dictionaries; Baltimore, Maryland, Ottenheimer, 1978]. Tämä tarkoittaa periaatteessa sitä, että ihminen ei voi pelastua ja saavuttaa vanhurskautta Raamatun mukaisesti Jumalaan uskomalla, vaan pikemminkin "mystisestä tiedosta", jota saadaan henkilökohtaisen kokemuksen kautta. Tämä on se punainen lanka, joka kulkee kaikkien kulttien ja okkultisten oppien sisällä.
On kysymys vakavista asioista. Ei ole kyse vain "kosmeettisesta" ongelmasta. "Juuret" eivät ole ainoastaan uhattuina, vaan ne "on katkaistu kokonaan". Kun tuo kauhistuttava operaatio on suoritettu, elämä katoaa vähitellen ja sen tilalle tulee toisenlainen evankeliumi. Tuo evankeliumi asettaa ihmisen valtaistuimelle. Se on sellainen evankeliumi, joka ei tarvitse ristiä, verta tai edes tunnusta Jeesuksen Kristuksen jumaluutta.

Mitä enemmän te alatte muistuttaa minua, sitä enemmän he alkavat ajatella teistä sillä tavalla. He ristiinnaulitsivat minut sen takia, että minä väitin olevani Jumala. Mutta en minä väittänyt olevani Jumala; minä väitin ainoastaan vaeltavani Hänen yhteydessään ja että Hän oli minussa. Halleluja. Niinhän tekin teette. [Voice of Victory, helmikuu 1987, Kennneth Copeland prophecy, Dallas, Texas]

Tämä "jumalallinen lausunto" on esitetty ensimmäisessä persoonassa. Meidän pitäisi uskoa tämä ikäänkuin Jeesus itse olisi puhunut seurakunnalle näin. Mutta jos Jeesus ei väittänyt olevansa Jumala, kuka Hän oli?
Raamattu puhuu tästä selvää kieltään:

1.Jeesusta kutsutaan Jumalaksi: Jes.9:5 sanoo: Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonanataja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas.
2.Jeesus salli itseään palvottavan. Jeesus ilmoitti saatanalle Matt.4:10:ssä, että: Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman.
3. Jeesus salli itseään palvottavan Matt. 14:33:ssa: Niin venheessä-olijat kumarsivat häntä ja sanoivat: "Totisesti sinä olet Jumalan Poika".

Aiommeko vain istua rauhassa ja antaa näiden outojen opetusten kehittyä sanomatta siihen sanaakaan? Onko meidän vain oltava välittämättä siitä, mitä tapahtuu ja hymyiltävä passiivisesti hyväksyen sanomatta vastaan?
Suosittu evankelista seisoo seurakunnan edessä ja kysyy: "Kuinka moni teistä on lukenut minun kirjojani?" Evankelista nyökkäilee hyväksyvästi sitä mukaa kuin käsiä nousee ylös ja jatkaa puhettaan. Hän sanoo raamatunlauseen, muttei viittaa siihen sen enempää. Sen sijaan hän sutkauttaa lauselmia, jotka otetaan vastaan hyvä-huudoin ja kättentaputuksin. Ennen pitkää tilaisuus kuullostaa pikemminkin poliitikkojen palopuheilta, jotka saavat kuulijat hyppäämään kyytiin olkoot vaunut mitkä tahansa ajattelematta edes hetkeäkään sitä, mitä on sanottu.
Mitä kovaäänisemmin tällaiseen osallistuvat julistavat hyödyttömiä järjettömiä puolitotuuksiaan, sitä äänekkäämmin huudetaan myös: "Nimiä ei saa mainita". Toisin sanoen saa vapaasti lainata näitä harhaoppisia lauselmia kunhan ei kukaan saa tietää, kuka tuota harhaoppia saarnaa!
Meidän on oltava varovaisia emmekä saa niputtaa monia nimiä yhteen ja maalata niitä kaikkia samalla värillä. Tämän artikkelin edetessä viitataan usein Myöhäissadeliikeeseen (Latter Rain). Liikkeessä oli mukana kuitenkin monia Jumalan lapsia, jotka pysyivät uskollisina Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Oli kuitenkin myös niitä, joiden alku oli hyvä, mutta jotka saivat matkallaan vaikutteita "vieraista tulista", jotka ovat saaneet seurakunnan hyväksymään nykyään niin monia erilaisia opetuksia.
Alkuperäinen artikkeli: Strange Fire by Jewel and Travers van der Merwe
Osa 2: Gnostilaisuus | Osa 3: Gnostilainen evankeliumi? | Osa 4: Yliluonnollinen | Osa 5: Elitismi | Osa 6: Linkki mystiikkaan | Osa 7: Hengellisyys | Osa 8: Ihmisen korottaminen | Osa 9: Väärät profeetat | Osa 10: Uusgnostilaisuus
Alkuun | Gnostilaisuudesta uuteen aikakauteen 1/2 | Gnostilaisuudesta uuteen aikakauteen 2/2 | Juudaksen evankeliumi | Gnostilaisuus lyhyesti | Uushengellisyys | Uusgnostilaisuus | Evankelisten viehtymys mystiikkaan | Käytetäänkö seurakunnissa aivopesutekniikkaa? | Maailmanlaajuinen kristillinen liike | Sovitus-missä? | Iankaikkinen pelastusvarmuus | Valtakuntateologia | Pyhän Hengen kaste | Rebecca & Elaine |Kotiseurakunta | Kristillinen pääsiäinen | Seurakunnan vaellus | Varo väärää vaakaa!|Islamin historia | Kaksi Babylonia | Hänen nimessään | Voitelu | Ei rauhaa, vaan miekan | Roomalaiskatolisuus - onko se kultti? | Kaikki ekumeeniset tiet vievät Roomaan | Jabesin rukous