Robert Mazur

Voitelu

SE ON TARKOITETTU PYHILLE,
EI EPÄPYHILLE!

Pastori Robert Mazur saarnasi seuraavan sanoman televisiossa syyskuussa 1997 tarkoituksenaan nimenomaan varoittaa katsojia siitä suuresta eksytyksestä, joka on tunkeutumassa seurakuntiin nykyään...

Jeesus Kristus sai Pyhän Hengen voitelun


"...sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte; te tiedätte, kuinka Jumala Pyhällä Hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen, Nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet; sillä Jumala oli hänen kanssansa." Tässä Ap.t. 10:37-38:ssa näemme Jumalan Sanan viittaavan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen persoonaan. Raamattu kertoo meille, että Jeesus Nasaretilainen sai Pyhän Hengen voitelun ja voiman. Viittaan tähän nimenomaiseen raamatunkohtaan, koska nykyään puhutaan niin paljon voitelusta. On paljon, mikä Kristuksen ruumiin tulisi ymmärtää tästä asiasta. Yritän tuoda esiin tätä voitelua koskevan totuuden alkeet ja perustotuudet.
On monia ihmisiä, jotka väittävät, että heillä on tämä voitelu ja jotka sallivat näiden väitteiden koskevan itseään korottaakseen itsensä erityisasemaan Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa. Me näemme, että meidän Herramme sai Pyhän Hengen voitelun ja voiman ja Hän vaelsi ympäri ja teki hyvää.

Kaikilla uskovilla on voitelu

Johannes kirjoittaa 1.Joh.2:26-27:ssä seurakunnalle seuraavasti: "Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. Mutta te -- teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä." Haluan nyt jakaa teille Raamatun sisältämää opetusta Pyhästä Hengestä, en sitä, mitä mieltä olen tai mitä tunnen tai mitä minulle on henkilökohtaisesti ilmoitettu. Tämä on Raamatun perusopetusta ja -teologiaa Pyhästä Hengestä. Meidän on palattava takaisin Jumalan Sanan yksinkertaisiin totuuksiin. Ne ovat syvällisiä ja tarpeellisia juuri tänä päivänä. Johannes toteaa, että meillä, seurakunnalla, meillä uskovilla, on voitelu. Hän sanoo itse asiassa saman luvun jakeessa 20: "Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto." Alkukielen kreikankielen sana voitelu tarkoittaa öljyllä valelemista tai sillä voitelua tai sen käyttämistä ja tietysti myös Pyhän Hengen voitelua. Uskon koko sydämestäni Pyhän Hengen voiteluun, mutta en usko, että Jumala kaikkivaltiudessaan ja voimassaan haluaa joidenkin ihmisten olevan sellaisessa erikoisasemassa, että vain jotkut yksilöt Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa ovat voideltuja ja että muiden pitäisi kokoontua heidän ympärilleen ja juosta heidän perässään ikäänkuin he olisivat ainutlaatuisia uskovien joukossa, ikäänkuin heillä olisi voitelu, jota muilla ei ole. Ap.t. 10:37-38:ssa näemme, että Jumala voiteli Jeesuksen Kristuksen Pyhällä Hengellä ja näemme myös 1.Joh. 2:26-27:stä, että meillä uskovilla on voitelu.
Tämä mielessämme haluaisin kääntää huomionne 2.Kor.1:21:een: "Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät on Jumala". Me näemme, että rakastettu apostoli Johannes sanoi, että meillä uskovina on voitelu ja nyt näemme, että apostoli Paavali sanoo samaa.

Jotkut johtajat väittävät, että heillä on erityisvoitelu

En näe Paavalin tai Johanneksen tai minkään raamatunkohdan yleensäkään viittaavan siihen, että on olemassa yksilöitä, jotka ovat valittuja ja tai jotenkin erityisiä Jeesuksen Kristuksen seurakunnassa. Ja kuitenkin nykyinen nk. uudistus on johtamassa nimenomaan siihen suuntaan. Jotkut yksilöt korotetaan, jotkut johtajat ottavat tehtäväkseen sanoa, että heillä on tuo nk. voitelu, tuo suuri erityinen voitelu ja se asettaa heidät eturiviin aivankuin he olisivat jotakin Jeesuksen Kristuksen seurakunnan supermiehiä. Tämä on väärä oppi, väärää teologiaa. Jos sinä olet uskova, jos olet uudestisyntynyt pyhä, jos olet Jumalan lapsi, jos olet pelastettu Jumalan armosta, sinulla on voitelu. Näin sanoi Johannes ja näin Paavali opetti: sinulla on voitelu, sinulla on Jumalan voitelu. Se on sinun päälläsi.

Voitelu on tarkoitettu papeille

Vanhassa Testamentissa öljy valeltiin pyhän papiston päälle. Haluaisin kiinnittää huomionne 1.Piet.2:een kuullaksenne, mitä apostoli Pietari sanoo jakeessa 9: "Mutta te olette 'valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja', joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa". Me näemme selvästi, miten apostoli Pietari sanoi, että me olemme pyhä papisto. Me Jumalan armosta pelastetut uskovat olemme Herran pappeja. Papistoon kuuluvat kaikki, jotka on erotettu, jotta he olisivat pyhiä, ollakseen erotetut pimeydestä ja maailmasta ja palvellakseen Jumalaa. Tutkikaamme nyt Vanhaa Testamenttia ja sieltä nimenomaan aivan perusopetusta öljyllä voitelemisesta, joka on esikuva Pyhän Hengen voitelusta. Jumalan Sana tuo siinä esiin selkeitä, pysyviä periaatteita öljyllä voitelemisesta. Muista, että meidän on tutkittava Jumalan Sanaa kokonaisuudessaan, niin Vanhaa kuin Uuttakin Testamenttia ja yhdistää ne voidaksemme oikein jakaa Jumalan totuutta (viittaus 2.Tim.2:15). Jumalan voitelusta, Hänen voiteluöljystään on kirjoitettu ja opetettu paljon. Suurin osa siitä, mitä maassamme tällä hetkellä tapahtuu on seurausta vääristä sovelluksista ja vääristä tulkinnoista. Se ei ole oikein eikä se perustu Raamattuun eikä sillä ole siksi Raamatun auktoriteettia. Meidän on tiedettävä, mitä me uskomme ja mitä Jumalan Sana sanoo. Meidän on tiedettävä, mihin me luotamme. Sen pitää olla kirjoitettu Jumalan sanaan, sen on oltava todistetusti siellä. Jos sitä ei siellä ole tai jos se on vastoin Raamatun sanaa, me emme saisi hyväksyä sitä.
Me täällä Living Word -seurakunnassa olemme käyttäneet paljon aikaa vuosien varrella opiskellessamme ilmestysmajan rakentamista ja pystyttämistä erämaassa. Jumala neuvoi Moosesta 2.Moos. 25:2:ssa seuraavasti: "Sano israelilaisille, että he kokoavat anteja minulle; jokaiselta, jonka sydän on siihen altis, ottakaa vastaan anti minulle." Hän kertoi heille, mitä antien tulisi olla. Sitten jakeissa 8 ja 9 Hän sanoi: "Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän." Jumala siis toisin sanoen sanoi Moosekselle: "Kuule, Mooses, minä tulen antamaan sinulle ohjeita, minä osoitan sinulle mallin, kerron sinulle tahtoni, haluni. Minä haluan, että kaikki esineet, papit, kaikki rakennetaan täsmälleen sinulle näyttämäni mallin mukaisesti. En tule sallimaan, että sinä, Mooses esität omia luovia ideoitasi. Sinä et voi keksiä omia ratkaisuja, vaan sinun on tehtävä täsmälleen niinkuin minä sinulle näytän." Eräs niistä asioista, jotka Hän selitti Moosekselle oli, miten valmistetaan voiteluöljy papeille -- pyhitetyille, erikseen asetetuille miehille, joiden tehtävänä oli palvella pyhäkön alueella. Öljy oli tarkoitettu papistolle, eikä vain yhdelle tai kahdelle papille tai joillekin erikoistapauksille, vaan heille kaikille. Tämä on hyvin tärkeätä, koska on niitä, jotka haluavat sinun uskovan, että voitelu on tarkoitettu erikoisesti joillekin ihmisille, mutta koko Jumalan papisto on erityistä.
Jos sinä olet tänään pelastettu, jos olet vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen Herraksesi ja Mestariksesi, sinusta on tullut Jumalan lapsi. Sinä voit huutaa: "Abba, Isä", ja sinä olet nyt Jumalan pappi. Näin opettaa Jumalan sana, ei enempää eikä vähempää. Sinä olet osa tuota kuninkaallista papistoa, sinä olet Jumalan papistoa. Se on Jumalan opetus. Öljyllä voidellaan koko papisto.

Voiteluöljy on pyhä

Lukekaamme nyt 2.Moos. 30:22-24: "Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: 'Ota itsellesi hajuaineita parasta lajia: sulavaa mirhaa viisisataa sekeliä, hyvänhajuista kanelia puolet siitä eli kaksisataa viisikymmentä sekeliä ja hyvänhajuista kalmoruokoa samoin kaksisataa viisikymmentä sekeliä, sitten vielä kassiaa viisisataa sekeliä, pyhäkkösekelin painon mukaan, ja hiin-mitta öljypuun öljyä'." Jumala antoi Moosekselle tarkan ohjeen tai reseptin, jos halutaan niin sanoa voiteluöljystä ja jakeessa 25 Hän sanoo: "Ja tee siitä pyhä voiteluöljy, höystetty voide, jollaista voiteensekoittaja valmistaa; se olkoon pyhä voiteluöljy." Jakeista 26-28 näemme, että pyhät, pyhitetyt astiat ja välineet oli voideltava tällä öljyllä. Hän sanoi myös jakeessa 29: "Ja pyhitä ne, niin että ne tulevat korkeasti-pyhiksi. Jokainen, joka niihin koskee, tulee pyhäksi."
Muista, että kaiken, mikä voideltiin, oli se sitten astia, väline tai pappeus, oli oltava pyhää, erotettua, ja palvelukseen pyhitettyä. Sillä ei saanut koskaan voidella mitään epäpuhdasta tai epäpyhää. Jakeessa 30 Jumala toteaa: "Voitele myös Aaron ja hänen poikansa ja pyhitä heidät pappeina palvelemaan minua". Öljyä ei ollut tarkoitettu ainoastaan pyhien astioiden voitelemiseen. Se oli myös tarkoitettu pyhitetylle papistolle, heille kaikille, ei ainoastaan Aaronille, ei ainoastaan yhdelle tai kahdelle hänen pojistaan, vaan koko papistolle. Uskossa, armosta, Jumalan Sanan kautta, Jumalan voimasta, Jeesuksen Kristuksen armosta sinä olet yksi noista papeista. Voiteluöljy ei ole tarkoitettu ainoastaan jollekin, jotta häntä kohtaan osoitettaisiin mielenkiintoa ja hänet korotettaisiin toisten yläpuolelle tai suorastaan tähdeksi. Sitä varten ei voiteluöljyä ole tarkoitettu. Voiteluöljy on pyhitettyjen astioiden suorittamaa palvelutyötä varten, Jumalan palvelemiseen.
Jakeessa 31 Jumala sanoo: "Puhu myös israelilaisille ja sano: Tämä olkoon teillä minun pyhä voiteluöljyni sukupolvesta sukupolveen." Toisin sanoen tämä periaate, tämä opetus, tämä esikuva ei muutu koskaan.

Öljy ei saa koskettaa mitään epäpyhää

Jakeessa 32 sanotaan: "Kenenkään muun ihmisen ruumiille älköön sitä vuodatettako, älkääkä sen sekoitusta jäljitelkö. Pyhä se on, ja pyhänä se pitäkää." Mitään korvikkeita, jäljitelmiä, väärennöksiä tai petkutusta tai mitään muuta sen sijalle ei hyväksytä. Sen täytyy olla täsmälleen Jumalan määräysten mukainen, sen on oltava nimenomaan tätä öljyä, se on pyhää, et pysty valmistamaan mitään sen kaltaista, sillä ei voida voidella lihaa, se on pyhää ja olkoon teille pyhä. Hän sanoo myös jakeessa 33: "Jokainen, joka valmistaa sellaisen voiteen, ja jokainen, joka sivelee sitä syrjäiseen, hävitettäköön kansastansa". Jos teet jäljennöksen, käytät sitä väärin tai yrität jäljitellä sitä, siitä seuraa rangaistus. Sen on oltava aitoa.
Kun puhumme voiteluöljystä, puhumme hyvin vakavasta aiheesta Jumalan Sanassa. Jälleen, kolme varoitusta: älä voitele sillä ihmisen lihaa, älä myöskään valmista mitään sen tapaista tai sen sisältämien aineiden mukaista ja muista, että se on pyhä ja se olkoon sinulle pyhä.
Tämä Pyhän Hengen voitelua koskeva opetus on hyvin vakava ja tärkeä pyhä Totuus eikä siihen pitäisi koskaan suhtautua kepeästi tai piittaamattomasti. Se on pyhää, Hän on pyhä ja meidän pitäisi käsitellä sitä pyhällä, jumalallisella kunnioituksella sydämissämme.

Voiteluöljy on helluntain esikuva

Me näemme tässä Vanhan Testamentin esimerkissä Pyhän Hengen voitelun esikuvan. Meillä on tässä esikuva helluntaikokemuksesta. Moosekselle annettiin voiteluöljyn kaava ja pappien ja pyhien astioiden voitelun periaatteet ilmestysmajassa. Pitäkäämme mielessämme, että Jumalan pyhäkkö, ilmestysmaja, oli kuva tai esikuva taivaasta, seurakunnasta, Jeesuksesta Kristuksesta, uskovasta ja myös kolmiyhteisestä Jumalasta, nimittäin Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä, jotka ovat kolme eri persoonaa.
Nykyään voitelua korostetaan ja siitä kerskaillaan. Minä kiitän Jumalaa Pyhän Hengen voitelusta, mutta uskon myös, että sille, minkä väitetään olevan Pyhän Hengen voitelua, on vain vähän raamatullisia perusteita, uskottavuutta eikä se juurikaan pidä paikkaansa. Kiitän Jumalaa voitelusta, kiitän Jumalaa siitä, että Hän monia, monia vuosia sitten osoitti minulle selvästi sanansa, ne raamatunkohdat, jotka olen edellä esittänyt. Jumalan voitelu ei ole tarkoitettu kenenkään yksilön tai tarkoitusperän edistämiseen. Jumalan voitelu on tarkoitettu koko papistolle, koko seurakunnalle. Se on tarkoitettu Jumalan seurakunnan hyödyksi sen palvellessa Jumalaa. Niin paljon siitä, mitä uskovat nykyään tuovat esiin, jota pidetään hengellisenä ja Jumalasta olevana, on uskoakseni epäraamatullista ja väärää.

Meidän on tuomittava se, mitä kuulemme

Jumala opettaa meitä, että meidän on tuomittava se, mitä meille esitetään, vaikka monet nykyään ovatkin toista mieltä ja sanovat, ettemme saa tuomita mitään. He sanovat, ettei saa tuomita, kehottavat panemaan syrjään teologiamme, oppimme ja olemaan avoimia kaikkea sitä kohtaan, mitä meille opetetaan. Jumalan Sana käskee meitä kuitenkin selvästi tuomitsemaan, varsinkin Uudessa Testamentissa. 1. Kor.2:12-15:ssä Paavali opettaa meitä: "Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkiskelemaan."
Jumalan sana opettaa, että meidän on tuomittava. Korinton seurakunnassa ei tuomittu siellä olevaa syntiä. Paavali toteaa seuraavaa 1.Kor.5:12:ssa: "Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella?" Hän nuhteli heitä siitä, etteivät he tuominneet sitä, mitä tapahtui seurakunnan sisällä, hän tuomitsi, vaikka ei itse ollutkaan paikan päällä. Hän lausui tuomion seurakunnan jäsenten käytöksestä. Seurakunnassa oli syntiä ja se oli tuomittava. Se olisi ollut seurakunnan tehtävä ja Paavali nuhteli heitä siitä, etteivät he olleet tehneet sitä.
1. Kor.14:29:ssä Jumalan sana sanoo: "Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, muut arvostelkoot". Toisin sanoen, kun hengellisiä lahjoja käytetään, niiden käyttäjät puhukoot, mutta muiden on arvosteltava (=tuomittava). Kaikki on tuomittava; medän on arvioitava vanhurskaasti ja me voimme tuomita ainoastaan sen perusteella, mitä meille on ilmoitettu Jumalan sanassa. Siinä on ainoa totuus, ainoa standardi, jonka perusteella voimme tuomita. Sen täytyy pitää yhtä Jumalan sanan kanssa, olla sen hyväksymää. Meidän maassamme on meneillään paljon sellaista tässä nk. uudistuksessa, joka ei ole hyväksyttävää Jumalan sanan mukaan. Seurakunnan on otettava kantaa ja tuomittava se, mitä tapahtuu. Me kuulemme nykyään omatekoisten profeettojen suusta, että ei saisi tuomita eikä olla tuomitseva. Jumalan sana sanoo, että meidän on tuomittava (=arvioitava) kaikki. Kunnia Jumalalle! Se on Jumalan sanan turvaverkko ja se on mielekästä. Maailman ihmisillä on enemmän järkeä kuin monilla seurakuntaan kuuluvilla. Maallisilla järjestöillä, pankeilla, yrityksillä ja yhtiöillä on enemmän järkeä kuin tämän päivän nk. seurakunnalla, jossa näemme tapahtuvan kaikenlaista päättömyyttä ja hullutusta.
Palatkaamme takaisin 2.Moos. 30:32:een ja muistakaamme, mitä siinä sanottiin: "Kenenkään muun ihmisen ruumiille älköön sitä vuodatettako, älkääkä sen sekoitusta jäljitelkö. Pyhä se on, ja pyhänä se pitäkää": Pyhä voiteluöljy oli sen Pyhän Hengen voitelun esikuva, johon meillä uskovilla on mahdollisuus nyt. Meillä on voitelu. Ei ainoastaan pastorillasi tai joillain nk. profeetoilla, vaan meillä uskovilla on kollektiivisesti voitelu. Minua suorastaan kauhistuttaa ajatus, että kristityt suostuisivat henkilökulttien kehittämisen. Voitelu ei ole tarkoitettu kenenkään pöyhkeilyyn tai suosion tavoitteluun. Sinä ja minä olemme tasa-arvoisia Jumalan silmissä, toinen ei ole toistaan parempi. Liian moni haluaa seistä eturivissä tai nousta muiden yläpuolelle. He haluavat, että heitä pidettäisiin erityisen hengellisinä, suurempina, pyhempinä kuin muut ja että heihin katsottaisiin kunnioittavasti. Sellainen ruokkkii ihmisen ylpeyden lihallista luonnetta, se ruokkii itsekeskeisyyttä ja johtaa ihmiset väärään suuntaan. Se johtaa aikanaan lankeemukseen, sillä ylpeys käy lankeemuksen edellä.

Öljy vuodatetaan papin päähän

Muista, että "Ihmisen ruumiin päälle ei pidä se voidellus vuodatettaman..." (Biblia) (KJV:"Upon man's flesh shall it not be poured...") Öljy ei saanut koskettaa papin lihaa tai sitä ei pitänyt vuodattaa papin lihan päälle. Tämä on hyvin mielenkiintoista! Jos tutkit psalmia 133, saat kuvan siitä, miten öljy vuodatetaan. Siinä sanotaan: "Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa asuvat! Se on niinkuin kallis öljy pään päällä, jota tiukkuu partaan -- Aaronin partaan, jota tiukkuu hänen viittansa liepeille..." Tämä kallis öljy on sama voiteluöljy, josta 2. Mooseksenkirjassa puhutaan.
Muista, että tämä psalmi on kirjoitettu monia vuosia sen jälkeen, kun Jumala oli antanut ohjeen voiteluöljyn valmistamiseksi ja Hänen kansalleen se on tuttu asia tässä vaiheessa. Psalminkirjoittaja kirjoittaa, että tätä kallista öljyä on vuodatettu papin pään päälle. Mitä papin päässä olikaan? Hänellä oli päässään käärelakki ja siinä otsakoriste. Mitä siinä lukikaan? "Herralle pyhitetty". Näin oli otsakoristeeseen kaiverrettu. Ja voiteluöljy tiukkui parralle, ei iholle, vaan parralle. Pyhä voiteluöljy vuodatettiin papin päähän, sitten varovasti parralle ja papin pyhille vaatteille. Sitä ei koskaan vuodatettu hänen käsilleen tai jaloilleen tai hänen kasvoilleen, iholleen tai lihalleen. Tässä on hyvin selkeä opetus; voiteluöljy ei ole tarkoitettu ihmisen lihalle. Mitä ihmisen liha edustaakaan? Ihmisen liha edustaa ihmisen lihallisuutta, ihmisen inhimillistä persoonaa, sitä lihaa, jossa koko uudestisyntymättömän luonnollisen ihmisen lihallinen luonto asuu. Mutta öljy oli tarkoitettu kaikelle, mikä on pyhää ja sen piti tiukkua sille, mikä on pyhää, ei sille, mikä on lihallista.

Liha on ristiinnaulittava, ei voideltava!

Vanhassa Testamentissa liha oli ympärileikattava; Uudessa Testamentissa liha on ristiinnaulittava, painettava alas tai kiellettävä. Lihaa ei pidä voidella tai korottaa. Tutkikaamme nyt, mitä Paavali kirjoitti galatalaisille (2:19): "Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu..." ja Gal. 5:24:ssä: "Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen". Meidän himomme ja halumme, se mikä ihmisessä on lihallista, on ristiinnaulittava, kuoletettava, tapettava Jumalan armosta ja Hänen voimallaan.
Me olemme uudestisyntyneitä, mutta tuo vanha syntinen luonto on ristiinnaulittava, ei voideltava. Paavali oli Jumalan sanan mestari. Hän oli suuri opettaja, joka oli saanut opetusta Gamalielin jalkojen juuressa. Gamaliel oli siihen aikaan suuri ja kuuluisa opettaja. Paavali oli saanut opetusta ja ohjausta Jumalalta ja hän yhdisti vanhaa ja uutta. Näin hän sanoo 1.Kor.6:9-11:ssä: "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, ei varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä." Tuo vanha syntinen luonto on ristiinnaulittu ja meidät on pyhitetty, asetettu erilleen ja pesty Pyhällä Hengellä.
Paavali totesi Fil.3:3:ssa: "Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan". Paavali sanoo, että emme luota lihaan. Meillä ei ole luottamusta lihaan. Öljyä ei pidä vuodattaa lihalle, sillä juuri siinä asuu ihmisen lihallinen, syntinen luonto kaikkine himoineen, joka on turmeltunut ja pimeä. Paavali sanoo, ettemme luota lihaan, meillä ei ole luottamusta tai uskoa lihaan. Lihaan ei voi luottaa, näin opetti Pyhä Henki seurakuntaa. Jumala oli sanonut: "Ihmisen ruumiin päälle ei pidä se voidellus vuodatettaman..." Voiteluöljyä ei vuodateta lihallisen luonnon päälle, joka on ihmisen lihallinen osa. Voiteluöljyä ei saanut käyttää lihallisiin tarkoituksiin eikä sitä saanut väärentää. Tässä on Vanhan Testamentin typologia ja totuus Pyhän Hengen voitelusta, joka on muuttumaton. Vain näiden muutamien raamatunpaikkojen avulla olemme oppineet hyvin paljon tästä aiheesta! Tämä on perusasiaa, alkeisoppia Pyhän Hengen voitelusta. Se on tarkoitettu koko papistolle, ei vain tietyille yksilöille. Voiteluöljyä ei saa käyttää mihinkään lihalliseen tarkoitukseen eikä sitä saa käyttää kepeästi. "Tämä olkoon teillä minun pyhä voiteluöljyni sukupolvesta sukupolveen" (2. Moos. 30:31) on muuttumaton, kova ja kiinteä totuus.
Niiden, jotka tunsivat voiteluöljyn ja saivat voitelun, oli oltava pyhiä ja erotettuja ja heidän käskettiin olla puhtaita eivätkä he saaneet antaa maailman saastaisuuden koskettaa itseään. Ja heidän päämääränään tuli olla ainoastaan Jumalan palveleminen. Siinä se! Voiteluöljy oli tarkoitettu ainoastaan pyhille ja Jumalalle erotetuille, ei epäpyhille.

Petos ja eksytys

On kuitenkin niitä, jotka väittävät, että heillä on tämä voitelu, vaikka he syytävät suustaan valheita, liioittelevat, lausuvat epätotuuksia ja opettavat väärää, harhaoppista oppia. Kun kerran Herra sanoi, että viimeisinä päivinä tulee olemaan eksytystä ja petosta, etkö usko, että jotkut ihmiset väittävät sellaista, mikä ei ole totta? Miten me voimme tuomita oikein, jos me emme tunne Jumalan sanaa? Meidän on tuomittava kaikki, ystäväni! Maailma on joutumassa väärän, väärennetyn voitelun valtaan. Uskon, että Jumala on aikanaan rankaiseva sen. Miten? En tiedä.
Epäpuhtaat astiat, ihmiset, joilla on se, mitä he kutsuvat voiteluksi, esittelevät sitä ja kohtelevat sitä, niinkuin se olisi jotain arkipäiväistä, jonkin mystisen voiman väline, käyttävät sitä showmielessä ja esittelevät sitä tavalla, joka pilkkaa Jumalaa -- tällainen on harhaoppista ja kauheaa. Ihmisjoukot istuvat katselemassa ja kuuntelemassa suut auki ja huokaillen "Ahhh"! Liikuttuneina! Iloissaan, innoissaan ja täpinöissään! Ihmiset antavat korottaa itsensä yli-ihmisen statukseen ja kristilliseen tähteyteen ja väittävät, että heillä on voitelu, mutta se on todellisuudessa petosta. Tämä on tullut myös meidän paikkakunnallemme. He eivät edes tiedä, mitä voitelu on ja kuitenkin he väittävät, että heillä itsellään on se.
Jumalan voitelu on tarkoitettu kaikille, jokaiselle uskovalle, palvelutyön tekemiseen. Sen tarkoituksena ei ikinä ole korottaa ketään, että hän voisi braseerata sillä, jos tiedät mitä tarkoitan. Mutta tänään kohdellaan Pyhän Hengen voitelua ja siitä puhutaan ikäänkuin se olisi vain joku juttu. Sitä pidetään arkipäiväisenä, ikäänkuin se olisi jotain tavanomaista ja epäpyhää.
Manifestaatioiden esittely alentaa ihmiset toimimaan niinkuin alhaiset, eläimelliset luontokappaleet ilman mitään arvokkuuta ja kunnioitusta. Jotkut puhuvat voitelusta väärässä hengessä, viettävät ikäänkuin ryyppyjuhlia, joissa ihmiset menettävät kaiken järjen, kunnian, arvokkuuden ja kunnioituksen. Samanaikaisesti seurakunta vaikenee eikä sano "VÄÄRIN!" Jopa saarnastuoleissa pelätään puhua sellaista vastaan, koska pelätään aseman menettämistä tai sitä, että joudutaan "väärään valoon" tai pelätään, että menetetään seurakunnan jäseniä. Ihmiset pelkäävät kuollakseen, koska kuuluisuudet ovat omaksuneet ja tukevat tätä hulluutta eivätkä ihmiset halua olla aiheuttamassa ristiriitaa. Mutta me haluamme puhua suumme puhtaaksi ja antaa tästä ilmiöstä lausunnon: "HARHAOPPIA!", "VÄÄRIN!", "EKSYTYSTÄ!" Väärä henki, ei raamatullinen henki, ei hengellisesti tai raamatullisesti tervettä tai uskottavaa, ei hengellisesti oikeaa, vaan HARHAOPPIA!, VÄÄRIN!, EKSYTYSTÄ!, TUOMIO! Se tuo esiin kaiken lihallisuuden, mitä ihmisessä on. Näen lihallista itsensä esilletuomista, lihallista käytöstä, joka on kerta kaikkiaan uskomatonta.
Samanaikaisesti kuin tätä ohjelmaa lähetetään (tv:ssä) paikkakunnallamme pidetään kokouksia, joissa tällaista hullutusta harrastetaan, josta puhun. Ja on niitä, jotka epäröivät ja sanovat "En oikein tiedä, onko se Jumalasta vai ei". Jos et tiedä, ettei se ole Jumalasta, et tunne Jumalan sanaa. Silloin sinä et myöskään ole sopiva pastoriksi, opettajaksi tai oppaaksi, et ole valona Jumalan huoneessa. Häpeä, ellet huuda "Harhaoppia!" "Väärin!" Uskon kaiken sen arviointikyvyn, kykyjen ja tiedon perusteella, jotka Jumala on antanut minulle näinä 27 viime vuotena, että kaikki, mitä näen tässä nk. voitelussa, on Jumalan sanan vastaista.

Suuri luopumus

Se on suurin huiputus, suurin väärennös, valhe ja eksytys, jonka olemme nähneet tällä vuosisadalla ja se on nyt meidän yllämme! Uskon, että vilpittömien, todellisten Jumalan palvelijoiden täytyy puhua siitä suorat sanat ja kutsua sitä sillä nimellä, mikä se on. Uskon, että suuren luopumuksen padot on nyt avattu. Uskon, että me elämme nyt aikaa, jolloin näemme suurimman luopumuksen alkavan, mitä seurakunta on kokenut, sen, josta Paavali puhuu 2. kirjeessään tessalonikalaisille, ja jonka näemme niin selvästi kuvattuna Jumalan sanassa. Sillä monet julistavat nykyään suurta herätystä, mutta Jumalan sana sanoo kerta toisensa jälkeen, että viimeisinä päivinä vuodatetaan eksytys ja eksyttävät henget. Ihmiset eksytetään, heidät vedetään harhaoppeihin ja sekaannukseen. Tapahtuu suuri luopumus, suuri Totuudesta eksyminen. Ja minä uskon, että pian tulemme näkemään sen esiintulon, jota Jumalan Sanassa kutsutaan vääräksi profeetaksi, joka tulee valmistamaan tietä antikristukselle aivan samalla tavoin kuin Johannes Kastaja valmisti tietä Jeesukselle Kristukselle. Nämä kaksi, väärä profeetta ja antikristus, ovat epäpyhän kolminaisuuden (väärä profeetta, antikristus ja saatana) persoonia. Saatana haluaa matkia ja tehdä väärennöksen kaikesta, mitä Jumala tekee. Hän on sekaannuksen henki, valehtelija ja matkalla tuliseen järveen.
Uskon koko sydämestäni, että me tulemme näkemään ja todistamaan väärän voitelun, joka korottaa ihmistä ja syöksee heidät tähteyteen sen sijaan, että se johtaisi heidät nöyryyteen ja palvelutyöhön. Maailmallinen kirkko on omaksumassa lihalliset tunteet ja sielulliset teot ennennäkemättömällä tavalla sen sijaan, että se omaksuisi Jumalan Hengen. Eturivissä ovat nyt tyypillistä kyllä "megaseurakunnat" ja "tv-seurakunnat".

Me haluamme johtaa teidät pelastukseen

En ole tv:n käyttöä vastaan, jos siellä saarnataan ja opetetaan Jumalan sanaa. Me saarnaamme tv:ssä, mutta me emme esitä show-tyyppisiä jumalanpalveluksia. Me emme ole antautuneet maailman hengelle tai yrittäneet esittää mitään sensaatiomaista tai pitää showta ja teeskennellä. Me emme esitä jotakin, jota emme ole. Ja muuten, emme myöskään rokota teitä emmekä pumppaa teiltä rahaa. Emme pyydä teiltä penniäkään; emme ole koskaan tehneet niin kaikkina niinä vuosina, joina olemme esiintyneet televisiossa. Me haluamme teidän ottavan vastaan Totuuden sanan ja me haluamme, että te säästyisitte sekaannukselta. Me haluamme teidän omaksuvan Herran Jeesuksen Kristuksen totuuden. Me haluamme teidän pelastuvan ja elävän pyhää, vanhurskasta elämää ja me haluamme teidän olevan matkalla kirkkauteen, taivaaseen Jumalan armosta.
Meidän kaikkien edessä on kuolema ja meidän on oltava valmistautuneita siihen! Me haluamme, että se kohtaisi meidät niin, että olisimme erottautuneita, pyhiä ja vanhurskaita, valmiina kohtaamaan Jumalamme, kun tulemme Hänen eteensä. Silloin Jeesus Kristus voi sanoa meidän kuuluvan Hänelle! Jumala varjelkoon, ettemme eläisi eksytyksessä, harhaopeissa, hupsutuksissa ja teeskentelyssä; sen sijaan meidän pitäisi vaeltaa vilpittöminä, pyhitettyinä ja totuudessa.

Seurakuntaa markkinoidaan

Katsokaa viihdettä, henkilökulttia, psykologiaa, huiputusta ja televisioproduktioita jumalanpalveluksista tänään. Tarkatkaa niitä maallisia markkinoimismenetelmiä, joita käytetään tänään seurakuntien kasvattamiseen rahan takia. Katsokaa, mitä on meneillään! Todellinen voitelu ei yksinkertaisesti lepää lihan päällä tai ihmisen lihallisen luonnon päällä. Poikkeuksetta voitelu lepää seurakunnan päällä, koko seurakunnan päällä, kaikkien uskovien päällä, kaikkien niiden päällä, jotka ovat kuninkaallista papistoa, jotka on pelastettu Jumalan armosta. Jumalan voitelu vie meidät kaikki tekemään Jumalan määräämää palvelutyötä, joka on Hänen hyväksymäänsä. Pyhän Hengen voitelu on todisteena siitä, että meidät on pyhitetty, asetettu erilleen palvelutyötä varten. Se antaa sinulle kyvyn ja oikeuden palvella Herraa pyhyydessä ja vanhurskaudessa.
Voitelu ei ole tarkoitettu epäpyhille; se ei ole tarkoitettu maailmalle. Miksi sitten tämä voitelu, josta olen kuullut puhuttavan ja josta olen lukenut ja todistanut silmilläni, annetaan myös pelastumattomille, jumalattomille ihmisille? Ketkä saavat kokea tämän nk. voitelun? Jopa reportterit, jotka kirjoittavat lehtiin näistä asioista eivätkä ole kristittyjä! Ihmiset, jotka myös uskovat Buddhaan, Muhammediin ja islamiin, ovat saaneet tuon voitelun. Myös ne, jotka arvostavat kaikenlaisia guruja ja väittävät Jeesuksen Kristuksen olevan vain yksi guru muiden joukossa, hekin ovat saaneet kokea tämän nk. voitelun. Voitelu ei ole tarkoitettu ei-vanhurskaille, epäpyhille tai kadotetuille. Voitelu on tarkoitettu Jumalan ihmisille, piste! Ei kenellekään muille! Minä uskon voiteluun. Minä olen saanut kokea sen. Kaikki kristityt ovat saaneet kokea sen.

Pyhän Hengen voimaa muuttaa ihmisen elämän

Minä kiitän Jumalaa Pyhän Hengen voimasta, joka muuttaa ihmisten elämän, antaa heidän elämälleen uuden suunnan, johtaa heidät pyhyyden ja vanhurskauden tielle. Minä kiitän Jumalaa siitä. Hän muuttaa meidät ja tekee meistä jotain kaunista ja ihanaa ruman, ilkeän ja pahan sijaan. Olen nähnyt Jumalan Hengen, Jumalan voitelun muuttavan ihmisten elämän täysin päinvastaiseksi ja nämä ihmiset täysin; miten heistä on tullut yhteiskuntaa rakentavia kansalaisia. He ovat äitejä ja isiä; perhekeskeisiä; rakastavia ihmisiä; ihmisiä, jotka olivat aikaisemmin väkivaltaisia ja epäpuhtaita, mutta jotka ovat nyt väkivallattomia, tuottavia kansalaisia yhteiskunnassamme; vanhurskaita ihmisiä; ihania ihmisiä. Olen nähnyt Pyhän Hengen voitelun koskettavan ihmisten elämää ja täyttävän heidät sellaisella voimalla, että he ovat saaneet kokea henkilökohtaisia ihmeitä. He ovat saaneet kokea henkistä, fyysistä, kokonaisvaltaista, täydellistä parantumista; ihmisten elämä on muuttunut totaalisesti Jumalan kunniaksi eikä vain ohikiitäväksi hetkeksi, viikoksi tai pariksi. Puhun nyt vuosista. Olen saanut nähdä sen. Olen saanut kokea sen itsekin. Kiitän siitä Jumalaa.
Seurakunnassamme on nyt monia vanhempia jäseniä, joiden lapset olivat vaikeuksissa ja elivät synnissä ja rikoksissa. Sitten Jumalan armo tuli noiden lasten elämään ja he muuttuivat, he ovat menneet naimisiin ja heillä on ihanat perheet. Vanhemmat ovat nähneet esimerkin aikuisissa lapsissaan ja nyt he itsekin kirkastavat Jumalaa. Seurakunnassamme on jo kolme tai neljäkin sukupolvea! Se on ihanaa!
Muistan työmme alkuvaiheet, varsinkin kun rukoilimme ihmisten puolesta ja teimme työtä heidän kanssaan ja heidän elämänsä muuttui Jumalan voimasta. Jumala puhui selvästi sydämelleni. Hän sanoi: "Älä asetu itse parrasvaloihin; pysyttele pois sieltä. Anna Minun toteuttaa tahtoani ja muista: älä opeta ihmisille, että tämä voitelu olisi vain sinua varten, se on tarkoitettu koko Kristuksen ruumiille." Kunka moni ei haluaisi käyttää hyödykseen tai vangita tätä voimaa ja käyttää sitä vain itselleen? Jos he niin tekevät, se ei olekaan aito Pyhän Hengen voitelu. Siksi nykyään onkin niin paljon eksytystä; siksi on niin paljon väärää oppia; siksi on niin paljon sekaannusta; siksi on niin monia häkellyttäviä tilanteita, niin paljon huijareita, niin paljon hävettävää. Katsokaa kaikkia näitä suuria persoonia. Niin monet heistä ovat langenneet.
Mitä on tapahtunut paikallisseurakunnalle, jossa pastori ja seurakunta tekevät työtä Jumalan voitelemina ja Hänen kunniakseen? Mitä sille on tapahtunut? Olemme eksyneet niin kauas totuudesta. Älkää ihailko erikoisen "voitelun" saaneita ja palvoko heitä millään tavoin! Me olemme kaikki tasa-arvoisia, olemme kaikki samanarvoisia Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Meillä kaikilla on tuo voitelu, uskokaa se! Ja ylistäkää Jumalaa! Antakaa tuon pyhän kolminaisuuden kolmannen persoonan pyhittää teidät ja puhdistaa teidät ja ristiinnaulita liha elämässänne. Antakaa Hänen erottaa teidät palvelutyöhön ja antakaa Hänen käyttää elämäänne kokonaisuudessaan Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Sanon tähän suuren Aamenen!
Oi Herra, auta meitä tänään kääntämään selkämme tuolle hölynpölylle! Tuomitkaamme se; kutsukaamme sitä väärennökseksi; kutsukaamme sitä harhaopiksi; nähkäämme yksinkertainen totuus ja omistakaamme totuus itsellemme kaiken sen hullutuksen sijasta, jota esiintyy maassamme tänään. Rukoilen Kristuksen nimessä Aamen.
Alkuperäinen artikkeli: THE ANOINTING OIL. It's for the Holy, NOT the Unholy!
Maailmanlaajuinen kristillinen liike | Sovitus-missä? | Iankaikkinen pelastusvarmuus | Valtakuntateologia | Pyhän Hengen kaste | Hänen nimessään | Seurakunnan vaellus | Rebecca & Elaine | Islamin historia | Roomalaiskatolisuus - Onko se kultti? | Kaikki ekumeeniset tiet vievät Roomaan | Vierasta tulta | Kristillinen pääsiäinen | Kotiseurakunta Kaksi Babylonia | Varo väärää vaakaa! | Ei rauhaa, vaan miekan | Jabesin rukous | Keskusteluryhmä